Đây là Bộ sưu tập Thư viện Giáo án Học vần 1 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Giáo án Học vần 1 hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:

Giáo án Học vần 1

 • Giáo án học kì 1
  Học vần 1
  Giáo án học kì 1

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Học vần 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/8/2018

  Xem: 0

 • Địa chỉ lồng ghép Giáo dục quốc phòng và an ninh lớp 1
  Học vần 1
  Địa chỉ lồng ghép Giáo dục quốc phòng và an ninh lớp 1

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Học vần 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/7/2018

  Xem: 0

 • Bảng ôn vần
  Học vần 1
  Bảng ôn vần

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Học vần 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/6/2018

  Xem: 0

 • TV BUOI CHIEU CNG LOP 1 TUAN 25 26
  Học vần 1
  TV BUOI CHIEU CNG LOP 1 TUAN 25 26

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Học vần 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/4/2018

  Xem: 0

 • Bài 32. Vần ai (CNGD)
  Học vần 1
  Bài 32. Vần ai (CNGD)

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Học vần 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/4/2018

  Xem: 0

 • Bài 50. uôn, ươn
  Học vần 1
  Bài 50. uôn, ươn

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Học vần 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/3/2018

  Xem: 12

 • Giáo án cả năm
  Học vần 1
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Học vần 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/3/2018

  Xem: 1

 • Bài 1. e
  Học vần 1
  Bài 1. e

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Học vần 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/3/2018

  Xem: 0

 • Bài 98. uê, uy
  Học vần 1
  Bài 98. uê, uy

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Học vần 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/3/2018

  Xem: 1

 • lop 4 tuoi
  Học vần 1
  lop 4 tuoi

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Học vần 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/3/2018

  Xem: 3

 • Giáo án cả năm
  Học vần 1
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Học vần 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/3/2018

  Xem: 1

 • Bài 100. uân, uyên
  Học vần 1
  Bài 100. uân, uyên

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Học vần 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/2/2018

  Xem: 0

 • Bài 98. uê, uy
  Học vần 1
  Bài 98. uê, uy

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Học vần 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/2/2018

  Xem: 0

 • Giáo án lớp 1.4 tuần 23
  Học vần 1
  Giáo án lớp 1.4 tuần 23

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Học vần 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/2/2018

  Xem: 1

 • Giáo án học kì 2 tuần 20
  Học vần 1
  Giáo án học kì 2 tuần 20

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Học vần 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/2/2018

  Xem: 0

 • Giáo án cả năm
  Học vần 1
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Học vần 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/1/2018

  Xem: 3

 • Giáo án cả năm
  Học vần 1
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Học vần 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/12/2017

  Xem: 0

 • bài 46 ôn ơn
  Học vần 1
  bài 46 ôn ơn

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Học vần 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/12/2017

  Xem: 5

 • Bài 12. i, a
  Học vần 1
  Bài 12. i, a

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Học vần 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/12/2017

  Xem: 4

 • QT Day TV 1-CGD
  Học vần 1
  QT Day TV 1-CGD

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Học vần 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/11/2017

  Xem: 5

 • Bài 46. ôn, ơn
  Học vần 1
  Bài 46. ôn, ơn

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Học vần 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/11/2017

  Xem: 6

 • giáo án lớp 5
  Học vần 1
  giáo án lớp 5

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Học vần 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/11/2017

  Xem: 8

 • Bài 44. on, an
  Học vần 1
  Bài 44. on, an

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Học vần 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/11/2017

  Xem: 0

 • Bài 29. ia
  Học vần 1
  Bài 29. ia

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Học vần 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/11/2017

  Xem: 0

 • Học vần 1 trọn bộ
  Học vần 1
  Học vần 1 trọn bộ

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Học vần 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/10/2017

  Xem: 9

 • BÀI 21 ÔN TẬP
  Học vần 1
  BÀI 21 ÔN TẬP

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Học vần 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/10/2017

  Xem: 0

 • vần /oi/ôi/ơi/
  Học vần 1
  vần /oi/ôi/ơi/

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Học vần 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/10/2017

  Xem: 0

 • Học vần: n-m
  Học vần 1
  Học vần: n-m

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Học vần 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/10/2017

  Xem: 9

 • Học vần
  Học vần 1
  Học vần

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Học vần 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/10/2017

  Xem: 9

 • Giáo án tổng hợp
  Học vần 1
  Giáo án tổng hợp

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Học vần 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/9/2017

  Xem: 0

 • giao an tong hop
  Học vần 1
  giao an tong hop

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Học vần 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/8/2017

  Xem: 0

 • Giáo án tổng hợp
  Học vần 1
  Giáo án tổng hợp

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Học vần 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/7/2017

  Xem: 0

 • Giáo án tổng hợp
  Học vần 1
  Giáo án tổng hợp

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Học vần 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/7/2017

  Xem: 0

 • Giáo án tổng hợp
  Học vần 1
  Giáo án tổng hợp

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Học vần 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/7/2017

  Xem: 0

 • Các dạng cơ bản về con lắc lò xo
  Học vần 1
  Các dạng cơ bản về con lắc lò xo

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Học vần 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/7/2017

  Xem: 27

 • Bài 32. oi, ai
  Học vần 1
  Bài 32. oi, ai

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Học vần 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/7/2017

  Xem: 0

 • skkn ren ki năng đọc cho học sinh lớp 1
  Học vần 1
  skkn ren ki năng đọc cho học sinh lớp 1

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Học vần 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/6/2017

  Xem: 17

 • Bài 88. ip, up
  Học vần 1
  Bài 88. ip, up

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Học vần 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/6/2017

  Xem: 0

 • Báo cáo tổng kết chuyên đề đọc viết
  Học vần 1
  Báo cáo tổng kết chuyên đề đọc viết

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Học vần 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/5/2017

  Xem: 12

 • Tai lieu tap huan Thong tu 22
  Học vần 1
  Tai lieu tap huan Thong tu 22

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Học vần 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/5/2017

  Xem: 0

 • Học vần: Bài 24
  Học vần 1
  Học vần: Bài 24

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Học vần 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/5/2017

  Xem: 0

 • Học vần: Bài 25
  Học vần 1
  Học vần: Bài 25

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Học vần 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/5/2017

  Xem: 8

 • Học vần: Bài 25
  Học vần 1
  Học vần: Bài 25

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Học vần 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/5/2017

  Xem: 7

 • Giáo án tổng hợp
  Học vần 1
  Giáo án tổng hợp

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Học vần 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/5/2017

  Xem: 8

 • Giáo án tổng hợp
  Học vần 1
  Giáo án tổng hợp

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Học vần 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/4/2017

  Xem: 8

 • giáo án lớp 1
  Học vần 1
  giáo án lớp 1

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Học vần 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/4/2017

  Xem: 0

 • Giáo án việc 3,4 bài ương-ươc ; uông-uôc
  Học vần 1
  Giáo án việc 3,4 bài ương-ươc ; uông-uôc

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Học vần 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/3/2017

  Xem: 0

 • Bài 11. Ôn tập
  Học vần 1
  Bài 11. Ôn tập

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Học vần 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/3/2017

  Xem: 0

 • GIÁO AN TV1-CGD (ÔN LUYỆN)- TUẦN 28
  Học vần 1
  GIÁO AN TV1-CGD (ÔN LUYỆN)- TUẦN 28

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Học vần 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/3/2017

  Xem: 0

 • giáo án luyện TV1-CGD-TUẦN 27- 2016-2017
  Học vần 1
  giáo án luyện TV1-CGD-TUẦN 27- 2016-2017

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Học vần 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/3/2017

  Xem: 0

 • Bài 54. ung, ưng
  Học vần 1
  Bài 54. ung, ưng

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Học vần 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/3/2017

  Xem: 0

 • Bài 95. oanh, oach
  Học vần 1
  Bài 95. oanh, oach

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Học vần 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/2/2017

  Xem: 0

BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY