Giáo án Học vần 1

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Giáo án Học vần 1 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Giáo án Học vần 1 hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • Bài 21. Ôn tập
   Học vần 1
   Bài 21. Ôn tập

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Học vần 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/3/2019

   Xem: 0

  • Bài 14. d, đ
   Học vần 1
   Bài 14. d, đ

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Học vần 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/3/2019

   Xem: 0

  • Bài 44. on, an
   Học vần 1
   Bài 44. on, an

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Học vần 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/3/2019

   Xem: 0

  • Bài 60. om, am
   Học vần 1
   Bài 60. om, am

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Học vần 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/3/2019

   Xem: 0

  • CGD vần en et
   Học vần 1
   CGD vần en et

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Học vần 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/3/2019

   Xem: 0

  • Bài 20. k, kh
   Học vần 1
   Bài 20. k, kh

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Học vần 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/3/2019

   Xem: 0

  • Bài 35. uôi, ươi
   Học vần 1
   Bài 35. uôi, ươi

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Học vần 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/3/2019

   Xem: 0

  • Bài 48. in, un tiet 2
   Học vần 1
   Bài 48. in, un tiet 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Học vần 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/2/2019

   Xem: 0

  • GIÁO ÁN CẢ NĂM LỚP 1
   Học vần 1
   GIÁO ÁN CẢ NĂM LỚP 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Học vần 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/2/2019

   Xem: 0

  • Bài 85. ăp, âp
   Học vần 1
   Bài 85. ăp, âp

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Học vần 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/1/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Tiếng Việt
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tiếng Việt

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/1/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Tiếng Việt
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tiếng Việt

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/1/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Học vần 1
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Học vần 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/1/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Học vần 1
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Học vần 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/12/2018

   Xem: 0

  • Giáo án tổng hợp
   Học vần 1
   Giáo án tổng hợp

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Học vần 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/12/2018

   Xem: 0

  • Giáo án tổng hợp
   Học vần 1
   Giáo án tổng hợp

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Học vần 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/12/2018

   Xem: 0

  • Bài 23. g, gh
   Học vần 1
   Bài 23. g, gh

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Học vần 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/12/2018

   Xem: 0

  • Luyện Tiếng Việt- Từ chỉ sự vật- Câu kiểu Ai là gì?
   Tiếng Việt
   Luyện Tiếng Việt- Từ chỉ sự vật- Câu kiểu Ai là gì?

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tiếng Việt

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/12/2018

   Xem: 0

  • Câu lạc bộ Tiếng việt lớp Một
   Tiếng Việt
   Câu lạc bộ Tiếng việt lớp Một

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tiếng Việt

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/11/2018

   Xem: 0

  • Câu lạc bộ Tiếng việt lớp Một
   Tiếng việt
   Câu lạc bộ Tiếng việt lớp Một

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tiếng việt

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/11/2018

   Xem: 0

  • Câu lạc bộ Tiếng việt lớp Một
   Học vần 1
   Câu lạc bộ Tiếng việt lớp Một

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Học vần 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/11/2018

   Xem: 0

  • Bài 32. oi, ai
   Học vần 1
   Bài 32. oi, ai

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Học vần 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/11/2018

   Xem: 0

  • Tiếng Việt
   Tiếng Việt
   Tiếng Việt

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tiếng Việt

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/11/2018

   Xem: 0

  • Tiếng Việt

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tiếng Việt

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/11/2018

   Xem: 0

  • dề kiểm tra lơp 1
   Học vần 1
   dề kiểm tra lơp 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Học vần 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/11/2018

   Xem: 0

  • Bài 48. in, un
   Học vần 1
   Bài 48. in, un

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Học vần 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/11/2018

   Xem: 0

  • Bài 9. o, c
   Học vần 1
   Bài 9. o, c

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Học vần 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/10/2018

   Xem: 0

  • Bài 9. o, c
   Học vần 1
   Bài 9. o, c

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Học vần 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/10/2018

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 1
   Học vần 1
   Giáo án học kì 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Học vần 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/10/2018

   Xem: 0

  • chinh ta 1
   Tiếng Việt
   chinh ta 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tiếng Việt

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/10/2018

   Xem: 0

  • chinh ta 1
   Tiếng Việt
   chinh ta 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tiếng Việt

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/10/2018

   Xem: 0

  • chinh ta 1
   Học vần 1
   chinh ta 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Học vần 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/10/2018

   Xem: 0

  • chinh ta 1
   Tiếng Việt
   chinh ta 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tiếng Việt

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/10/2018

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Học vần 1
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Học vần 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/10/2018

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Học vần 1
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Học vần 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/10/2018

   Xem: 2

  • hoc van 1 tuần 1
   Học vần 1
   hoc van 1 tuần 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Học vần 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/10/2018

   Xem: 1

  • Bài 15. t, th
   Học vần 1
   Bài 15. t, th

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Học vần 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/9/2018

   Xem: 1

  • Bài 24. q-qu, gi
   Học vần 1
   Bài 24. q-qu, gi

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Học vần 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/9/2018

   Xem: 2

  • Bài 23. g, gh
   Học vần 1
   Bài 23. g, gh

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Học vần 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/9/2018

   Xem: 0

  • Bài 19. s, r
   Học vần 1
   Bài 19. s, r

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Học vần 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/9/2018

   Xem: 0

  • Bài 22. p-ph, nh
   Học vần 1
   Bài 22. p-ph, nh

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Học vần 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/9/2018

   Xem: 0

  • Bài 1. e
   Tiếng Việt
   Bài 1. e

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tiếng Việt

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/9/2018

   Xem: 0

  • Bài 1. e
   Học vần 1
   Bài 1. e

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Học vần 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/9/2018

   Xem: 0

  • Bài 1. e
   Tiếng Việt
   Bài 1. e

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tiếng Việt

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/9/2018

   Xem: 0

  • Bài 1. e
   Tiếng Việt
   Bài 1. e

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tiếng Việt

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/9/2018

   Xem: 0

  • Giáo án lớp 1> Năm học 2018- 2018 đầy đủ
   Học vần 1
   Giáo án lớp 1> Năm học 2018- 2018 đầy đủ

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Học vần 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/9/2018

   Xem: 0

  • Mẫu giấy bốn ô li đẹp dành cho học sinh Tiểu học
   Tiếng Việt
   Mẫu giấy bốn ô li đẹp dành cho học sinh Tiểu học

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tiếng Việt

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/9/2018

   Xem: 0

  • giáo án tổng hợp lớp 2
   Tiếng Việt
   giáo án tổng hợp lớp 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tiếng Việt

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/9/2018

   Xem: 0

  • Giáo án theo Tuần (Lớp 1). Giáo án cả năm
   Tiếng Việt
   Giáo án theo Tuần (Lớp 1). Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tiếng Việt

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/8/2018

   Xem: 0

  • Giáo án tổng hợp
   Tiếng Việt
   Giáo án tổng hợp

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tiếng Việt

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/8/2018

   Xem: 0

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY