Giáo án Học vần 1

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Giáo án Học vần 1 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Giáo án Học vần 1 hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • Giáo án cả năm
   Học vần 1
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Học vần 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/1/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Học vần 1
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Học vần 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/12/2018

   Xem: 0

  • Giáo án tổng hợp
   Học vần 1
   Giáo án tổng hợp

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Học vần 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/12/2018

   Xem: 0

  • Giáo án tổng hợp
   Học vần 1
   Giáo án tổng hợp

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Học vần 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/12/2018

   Xem: 0

  • Bài 23. g, gh
   Học vần 1
   Bài 23. g, gh

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Học vần 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/12/2018

   Xem: 0

  • Câu lạc bộ Tiếng việt lớp Một
   Học vần 1
   Câu lạc bộ Tiếng việt lớp Một

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Học vần 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/11/2018

   Xem: 0

  • Bài 32. oi, ai
   Học vần 1
   Bài 32. oi, ai

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Học vần 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/11/2018

   Xem: 0

  • dề kiểm tra lơp 1
   Học vần 1
   dề kiểm tra lơp 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Học vần 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/11/2018

   Xem: 0

  • Bài 48. in, un
   Học vần 1
   Bài 48. in, un

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Học vần 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/11/2018

   Xem: 0

  • Bài 9. o, c
   Học vần 1
   Bài 9. o, c

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Học vần 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/10/2018

   Xem: 0

  • Bài 9. o, c
   Học vần 1
   Bài 9. o, c

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Học vần 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/10/2018

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 1
   Học vần 1
   Giáo án học kì 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Học vần 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/10/2018

   Xem: 0

  • chinh ta 1
   Học vần 1
   chinh ta 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Học vần 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/10/2018

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Học vần 1
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Học vần 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/10/2018

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Học vần 1
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Học vần 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/10/2018

   Xem: 2

  • hoc van 1 tuần 1
   Học vần 1
   hoc van 1 tuần 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Học vần 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/10/2018

   Xem: 1

  • Bài 15. t, th
   Học vần 1
   Bài 15. t, th

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Học vần 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/9/2018

   Xem: 1

  • Bài 24. q-qu, gi
   Học vần 1
   Bài 24. q-qu, gi

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Học vần 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/9/2018

   Xem: 2

  • Bài 23. g, gh
   Học vần 1
   Bài 23. g, gh

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Học vần 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/9/2018

   Xem: 0

  • Bài 19. s, r
   Học vần 1
   Bài 19. s, r

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Học vần 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/9/2018

   Xem: 0

  • Bài 22. p-ph, nh
   Học vần 1
   Bài 22. p-ph, nh

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Học vần 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/9/2018

   Xem: 0

  • Bài 1. e
   Học vần 1
   Bài 1. e

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Học vần 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/9/2018

   Xem: 0

  • Giáo án lớp 1> Năm học 2018- 2018 đầy đủ
   Học vần 1
   Giáo án lớp 1> Năm học 2018- 2018 đầy đủ

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Học vần 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/9/2018

   Xem: 0

  • Giáo án tổng hợp
   Học vần 1
   Giáo án tổng hợp

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Học vần 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/8/2018

   Xem: 0

  • tuần 1
   Học vần 1
   tuần 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Học vần 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/8/2018

   Xem: 2

  • Bài 11. Ôn tập
   Học vần 1
   Bài 11. Ôn tập

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Học vần 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/8/2018

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 2
   Học vần 1
   Giáo án học kì 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Học vần 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/8/2018

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 1
   Học vần 1
   Giáo án học kì 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Học vần 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/8/2018

   Xem: 6

  • Địa chỉ lồng ghép Giáo dục quốc phòng và an ninh lớp 1
   Học vần 1
   Địa chỉ lồng ghép Giáo dục quốc phòng và an ninh lớp 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Học vần 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/7/2018

   Xem: 2

  • Bảng ôn vần
   Học vần 1
   Bảng ôn vần

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Học vần 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/6/2018

   Xem: 3

  • TV BUOI CHIEU CNG LOP 1 TUAN 25 26
   Học vần 1
   TV BUOI CHIEU CNG LOP 1 TUAN 25 26

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Học vần 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/4/2018

   Xem: 0

  • Bài 32. Vần ai (CNGD)
   Học vần 1
   Bài 32. Vần ai (CNGD)

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Học vần 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/4/2018

   Xem: 0

  • Bài 50. uôn, ươn
   Học vần 1
   Bài 50. uôn, ươn

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Học vần 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/3/2018

   Xem: 19

  • Giáo án cả năm
   Học vần 1
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Học vần 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/3/2018

   Xem: 20

  • Bài 1. e
   Học vần 1
   Bài 1. e

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Học vần 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/3/2018

   Xem: 0

  • Bài 98. uê, uy
   Học vần 1
   Bài 98. uê, uy

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Học vần 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/3/2018

   Xem: 1

  • lop 4 tuoi
   Học vần 1
   lop 4 tuoi

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Học vần 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/3/2018

   Xem: 3

  • Giáo án cả năm
   Học vần 1
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Học vần 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/3/2018

   Xem: 1

  • Bài 100. uân, uyên
   Học vần 1
   Bài 100. uân, uyên

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Học vần 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/2/2018

   Xem: 0

  • Bài 98. uê, uy
   Học vần 1
   Bài 98. uê, uy

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Học vần 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/2/2018

   Xem: 0

  • Giáo án lớp 1.4 tuần 23
   Học vần 1
   Giáo án lớp 1.4 tuần 23

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Học vần 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/2/2018

   Xem: 2

  • Giáo án học kì 2 tuần 20
   Học vần 1
   Giáo án học kì 2 tuần 20

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Học vần 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/2/2018

   Xem: 1

  • Giáo án cả năm
   Học vần 1
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Học vần 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/1/2018

   Xem: 4

  • Giáo án cả năm
   Học vần 1
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Học vần 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/12/2017

   Xem: 0

  • bài 46 ôn ơn
   Học vần 1
   bài 46 ôn ơn

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Học vần 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/12/2017

   Xem: 5

  • Bài 12. i, a
   Học vần 1
   Bài 12. i, a

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Học vần 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/12/2017

   Xem: 16

  • QT Day TV 1-CGD
   Học vần 1
   QT Day TV 1-CGD

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Học vần 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/11/2017

   Xem: 5

  • Bài 46. ôn, ơn
   Học vần 1
   Bài 46. ôn, ơn

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Học vần 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/11/2017

   Xem: 6

  • giáo án lớp 5
   Học vần 1
   giáo án lớp 5

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Học vần 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/11/2017

   Xem: 8

  • Bài 44. on, an
   Học vần 1
   Bài 44. on, an

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Học vần 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/11/2017

   Xem: 0

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY