Giáo án Kể chuyện 1

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Giáo án Kể chuyện 1 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Giáo án Kể chuyện 1 hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • Tuần 10. Cô chủ không biết quý tình bạn
   Kể chuyện 1
   Tuần 10. Cô chủ không biết quý tình bạn

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Kể chuyện 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 31/8/2018

   Xem: 8

  • Giáo án học kì 2
   Kể chuyện 1
   Giáo án học kì 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Kể chuyện 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/6/2018

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 2
   Kể chuyện 1
   Giáo án học kì 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Kể chuyện 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/6/2018

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 2
   Kể chuyện 1
   Giáo án học kì 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Kể chuyện 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/6/2018

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 2
   Kể chuyện 1
   Giáo án học kì 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Kể chuyện 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/6/2018

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 2
   Kể chuyện 1
   Giáo án học kì 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Kể chuyện 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/6/2018

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 2
   Kể chuyện 1
   Giáo án học kì 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Kể chuyện 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/6/2018

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 2
   Kể chuyện 1
   Giáo án học kì 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Kể chuyện 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/6/2018

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 2
   Kể chuyện 1
   Giáo án học kì 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Kể chuyện 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/6/2018

   Xem: 5

  • Giáo án học kì 1
   Kể chuyện 1
   Giáo án học kì 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Kể chuyện 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/5/2018

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 1
   Kể chuyện 1
   Giáo án học kì 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Kể chuyện 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/5/2018

   Xem: 2

  • Giáo án học kì 1
   Kể chuyện 1
   Giáo án học kì 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Kể chuyện 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/5/2018

   Xem: 4

  • 12 câu truyện kể lớp 1.Tập 2
   Kể chuyện 1
   12 câu truyện kể lớp 1.Tập 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Kể chuyện 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/2/2017

   Xem: 1

  • Tuần 12. Sự tích dưa hấu
   Kể chuyện 1
   Tuần 12. Sự tích dưa hấu

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Kể chuyện 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/10/2016

   Xem: 10

  • Tuần 11. Hai tiếng kì lạ
   Kể chuyện 1
   Tuần 11. Hai tiếng kì lạ

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Kể chuyện 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/10/2016

   Xem: 0

  • Tuần 10. Cô chủ không biết quý tình bạn
   Kể chuyện 1
   Tuần 10. Cô chủ không biết quý tình bạn

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Kể chuyện 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/10/2016

   Xem: 0

  • Tuần 9. Con Rồng cháu Tiên
   Kể chuyện 1
   Tuần 9. Con Rồng cháu Tiên

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Kể chuyện 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/10/2016

   Xem: 0

  • Tuần 8. Dê con nghe lời mẹ
   Kể chuyện 1
   Tuần 8. Dê con nghe lời mẹ

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Kể chuyện 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/10/2016

   Xem: 1

  • Tuần 7. Sói và Sóc
   Kể chuyện 1
   Tuần 7. Sói và Sóc

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Kể chuyện 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/10/2016

   Xem: 14

  • Tuần 6. Niềm vui bất ngờ
   Kể chuyện 1
   Tuần 6. Niềm vui bất ngờ

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Kể chuyện 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/10/2016

   Xem: 1

  • Tuần 5. Bông hoa cúc trắng
   Kể chuyện 1
   Tuần 5. Bông hoa cúc trắng

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Kể chuyện 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/10/2016

   Xem: 0

  • Tuần 4. Sư Tử và Chuột Nhắt
   Kể chuyện 1
   Tuần 4. Sư Tử và Chuột Nhắt

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Kể chuyện 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/10/2016

   Xem: 11

  • Tuần 3. Trí khôn
   Kể chuyện 1
   Tuần 3. Trí khôn

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Kể chuyện 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/10/2016

   Xem: 0

  • Tuần 2. Cô bé trùm khăn đỏ
   Kể chuyện 1
   Tuần 2. Cô bé trùm khăn đỏ

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Kể chuyện 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/10/2016

   Xem: 1

  • Tuần 1. Rùa và Thỏ
   Kể chuyện 1
   Tuần 1. Rùa và Thỏ

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Kể chuyện 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/10/2016

   Xem: 0

  • giao an
   Kể chuyện 1
   giao an

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Kể chuyện 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/8/2016

   Xem: 0

  • GIÁO ÁN PHÂN MÔN KỂ CHUYỆN LỚP 1 SOẠN CHI TIẾT (2016-2017)-MS07
   Kể chuyện 1
   GIÁO ÁN PHÂN MÔN KỂ CHUYỆN LỚP 1 SOẠN CHI TIẾT (2016-2017)-MS07

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Kể chuyện 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/7/2016

   Xem: 0

  • Các hình nền dành cho bài Giáo án đẹp
   Giáo án
   Các hình nền dành cho bài Giáo án đẹp

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/3/2016

   Xem: 8

  • Tuần 1. Rùa và Thỏ
   Kể chuyện 1
   Tuần 1. Rùa và Thỏ

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Kể chuyện 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/1/2016

   Xem: 0

  • giao an ede 2
   Kể chuyện 1
   giao an ede 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Kể chuyện 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/11/2015

   Xem: 8

  • Tuần 8. Dê con nghe lời mẹ
   Kể chuyện 1
   Tuần 8. Dê con nghe lời mẹ

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Kể chuyện 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/10/2015

   Xem: 16

  • Tuần 7. Sói và Sóc
   Kể chuyện 1
   Tuần 7. Sói và Sóc

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Kể chuyện 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/9/2015

   Xem: 9

  • Tuần 1. Rùa và Thỏ
   Kể chuyện 1
   Tuần 1. Rùa và Thỏ

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Kể chuyện 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/5/2015

   Xem: 0

  • aaaaaaaaaaaaaaaa
   Kể chuyện 1
   aaaaaaaaaaaaaaaa

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Kể chuyện 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/6/2014

   Xem: 0

  • Bộ ảnh về D(iện Biên Phủ
   Kể chuyện 1
   Bộ ảnh về D(iện Biên Phủ

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Kể chuyện 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/5/2014

   Xem: 8

  • Vui cùng mật thư
   Kỹ năng Đội
   Vui cùng mật thư

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Kỹ năng Đội

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/3/2014

   Xem: 0

  • Tổng hợp kiến thức về mật thư
   Kỹ năng Đội
   Tổng hợp kiến thức về mật thư

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Kỹ năng Đội

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/3/2014

   Xem: 0

  • Tài liệu học mật thư
   Kỹ năng Đội
   Tài liệu học mật thư

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Kỹ năng Đội

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/3/2014

   Xem: 27

  • Tài liệu sưu tầm về mật thư
   Kỹ năng Đội
   Tài liệu sưu tầm về mật thư

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Kỹ năng Đội

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/3/2014

   Xem: 0

  • 30 bài tập về mật thư
   Kỹ năng Đội
   30 bài tập về mật thư

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Kỹ năng Đội

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/3/2014

   Xem: 6

  • 30 bài tập về mật thư
   Kể chuyện 1
   30 bài tập về mật thư

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Kể chuyện 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/3/2014

   Xem: 0

  • Tài liệu sưu tầm về mật thư
   Kể chuyện 1
   Tài liệu sưu tầm về mật thư

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Kể chuyện 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/3/2014

   Xem: 14

  • Tài liệu học mật thư
   Kể chuyện 1
   Tài liệu học mật thư

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Kể chuyện 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/3/2014

   Xem: 7

  • Tổng hợp kiến thức về mật thư
   Kể chuyện 1
   Tổng hợp kiến thức về mật thư

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Kể chuyện 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/3/2014

   Xem: 0

  • Vui cùng mật thư
   Kể chuyện 1
   Vui cùng mật thư

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Kể chuyện 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/3/2014

   Xem: 0

  • THÔNG TƯ "Hướng dẫn về thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực giáo dục"
   Kể chuyện 1
   THÔNG TƯ "Hướng dẫn về thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực giáo dục"

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Kể chuyện 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/1/2014

   Xem: 12

  • Thu cong 1 HK1
   Kể chuyện 1
   Thu cong 1 HK1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Kể chuyện 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/11/2013

   Xem: 0

  • Giáo án Tuần 10
   Giáo án
   Giáo án Tuần 10

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/10/2013

   Xem: 0

  • NGHỊ ĐỊNH Số 138-2013-NĐ-CP QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM
HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC.doc
   Kể chuyện 1
   NGHỊ ĐỊNH Số 138-2013-NĐ-CP QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC.doc

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Kể chuyện 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/10/2013

   Xem: 0

  • NGHỊ ĐỊNH Số 138-2013-NĐ-CP QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM
HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC.doc
   Văn bản khác
   NGHỊ ĐỊNH Số 138-2013-NĐ-CP QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC.doc

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Văn bản khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/10/2013

   Xem: 0

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY