Đây là Bộ sưu tập Thư viện Giáo án Kể chuyện 3 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Giáo án Kể chuyện 3 hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:

Giáo án Kể chuyện 3

 • Tuần 4. Người mẹ
  Kể chuyện 3
  Tuần 4. Người mẹ

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Kể chuyện 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/1/2018

  Xem: 3

 • bai thi ke chuyen don gian lop 3
  Kể chuyện 3
  bai thi ke chuyen don gian lop 3

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Kể chuyện 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/12/2017

  Xem: 0

 • Tuần 12. Nắng phương Nam
  Kể chuyện 3
  Tuần 12. Nắng phương Nam

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Kể chuyện 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/11/2017

  Xem: 0

 • Tuần 4. Người mẹ
  Kể chuyện 3
  Tuần 4. Người mẹ

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Kể chuyện 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/9/2017

  Xem: 0

 • Giáo án tổng hợp
  Kể chuyện 3
  Giáo án tổng hợp

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Kể chuyện 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/4/2017

  Xem: 0

 • Giáo án tổng hợp
  Kể chuyện 3
  Giáo án tổng hợp

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Kể chuyện 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/4/2017

  Xem: 0

 • Giáo án tổng hợp
  Kể chuyện 3
  Giáo án tổng hợp

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Kể chuyện 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/4/2017

  Xem: 0

 • Giáo án tổng hợp
  Kể chuyện 3
  Giáo án tổng hợp

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Kể chuyện 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/4/2017

  Xem: 0

 • Tuần 28. Cuộc chạy đua trong rừng
  Kể chuyện 3
  Tuần 28. Cuộc chạy đua trong rừng

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Kể chuyện 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/4/2017

  Xem: 0

 • Tuần 29. Buổi học thể dục
  Kể chuyện 3
  Tuần 29. Buổi học thể dục

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Kể chuyện 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/4/2017

  Xem: 0

 • Tuần 30. Gặp gỡ ở Lúc-xăm-bua
  Kể chuyện 3
  Tuần 30. Gặp gỡ ở Lúc-xăm-bua

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Kể chuyện 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/4/2017

  Xem: 0

 • giao an lop 1 tuan 10
  Kể chuyện 3
  giao an lop 1 tuan 10

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Kể chuyện 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/2/2017

  Xem: 0

 • giao an
  Kể chuyện 3
  giao an

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Kể chuyện 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/2/2016

  Xem: 0

 • HƯỚNG DẪN HỌC TOÁN LOP 3
  Kể chuyện 3
  HƯỚNG DẪN HỌC TOÁN LOP 3

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Kể chuyện 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/11/2015

  Xem: 0

 • GA toán 3 kì II
  Kể chuyện 3
  GA toán 3 kì II

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Kể chuyện 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/4/2015

  Xem: 0

 • Tuần 28. Cuộc chạy đua trong rừng
  Kể chuyện 3
  Tuần 28. Cuộc chạy đua trong rừng

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Kể chuyện 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/3/2015

  Xem: 0

 • Kể chuyện Cóc kiện trời
  Kể chuyện 3
  Kể chuyện Cóc kiện trời

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Kể chuyện 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/5/2013

  Xem: 0

 • Kể chuyên 3 - Tuần 14 - Người liên lạc nhỏ
  Kể chuyện 3
  Kể chuyên 3 - Tuần 14 - Người liên lạc nhỏ

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Kể chuyện 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/11/2012

  Xem: 0

 • ĐƠN VỊ CHỤC TRĂM NGHÌN
  Kể chuyện 3
  ĐƠN VỊ CHỤC TRĂM NGHÌN

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Kể chuyện 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/11/2012

  Xem: 0

 • NGLL da chinh sua
  Kể chuyện 3
  NGLL da chinh sua

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Kể chuyện 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/2/2012

  Xem: 0

 • sang kien kinh nghiem
  Kể chuyện 3
  sang kien kinh nghiem

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Kể chuyện 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/2/2012

  Xem: 0

 • lớp 3 tuần 22
  Kể chuyện 3
  lớp 3 tuần 22

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Kể chuyện 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/2/2012

  Xem: 0

 • giáo án lớp 3 tuần 21
  Kể chuyện 3
  giáo án lớp 3 tuần 21

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Kể chuyện 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/2/2012

  Xem: 0

 • CON CỌP CÓ NGHĨA
  Kể chuyện 3
  CON CỌP CÓ NGHĨA

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Kể chuyện 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/11/2011

  Xem: 11

 • SỰ TÍCH CON LỢN
  Kể chuyện 3
  SỰ TÍCH CON LỢN

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Kể chuyện 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/11/2011

  Xem: 0

 • Giao an buoi hai tuan 10 theo sach thưc hanh toan và tieng viet
  Kể chuyện 3
  Giao an buoi hai tuan 10 theo sach thưc hanh toan và tieng viet

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Kể chuyện 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/10/2011

  Xem: 0

 • Giao an buoi hai tuan 10 theo sach thưc hanh toan và tieng viet
  Kể chuyện 3
  Giao an buoi hai tuan 10 theo sach thưc hanh toan và tieng viet

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Kể chuyện 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/10/2011

  Xem: 20

 • GIAO AN LOP TUAN 5
  Kể chuyện 3
  GIAO AN LOP TUAN 5

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Kể chuyện 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/9/2011

  Xem: 0

 • Giao an ky 1 lop 2
  Kể chuyện 3
  Giao an ky 1 lop 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Kể chuyện 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/8/2011

  Xem: 0

 • TNXH cả năm
  Kể chuyện 3
  TNXH cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Kể chuyện 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/8/2011

  Xem: 0

 • ruoc den ong sao
  Kể chuyện 3
  ruoc den ong sao

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Kể chuyện 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/3/2011

  Xem: 0

 • tuân19-phụng
  Kể chuyện 3
  tuân19-phụng

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Kể chuyện 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/1/2011

  Xem: 5

 • giâon tuan 12
  Kể chuyện 3
  giâon tuan 12

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Kể chuyện 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/12/2010

  Xem: 0

 • bảng chia 6
  Kể chuyện 3
  bảng chia 6

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Kể chuyện 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/11/2010

  Xem: 0

 • tiếng ru
  Kể chuyện 3
  tiếng ru

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Kể chuyện 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/11/2010

  Xem: 0

 • 100 Bai bao tuong mung ngay NGVN 20_11
  Kể chuyện 3
  100 Bai bao tuong mung ngay NGVN 20_11

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Kể chuyện 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/11/2010

  Xem: 0

 • 125 Câu đố vui hay bổ ích!
  Kể chuyện 3
  125 Câu đố vui hay bổ ích!

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Kể chuyện 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/11/2010

  Xem: 0

 • bài hát củng cố
  Kể chuyện 3
  bài hát củng cố

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Kể chuyện 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/11/2010

  Xem: 0

 • GA THIGVGIOI
  Kể chuyện 3
  GA THIGVGIOI

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Kể chuyện 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/11/2010

  Xem: 0

 • violympiclop3
  Kể chuyện 3
  violympiclop3

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Kể chuyện 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/11/2010

  Xem: 0

 • toan lop3
  Kể chuyện 3
  toan lop3

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Kể chuyện 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/11/2010

  Xem: 0

 • Giao an lop 3 Tuan 13 - CKT-KN
  Kể chuyện 3
  Giao an lop 3 Tuan 13 - CKT-KN

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Kể chuyện 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/11/2009

  Xem: 358

 • Giao an Lop 3 Tuan 12
  Kể chuyện 3
  Giao an Lop 3 Tuan 12

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Kể chuyện 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/11/2009

  Xem: 263

 • giao an hay lop 3 tuan 1
  Kể chuyện 3
  giao an hay lop 3 tuan 1

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Kể chuyện 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/10/2009

  Xem: 254

 • giao an
  Kể chuyện 3
  giao an

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Kể chuyện 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/9/2009

  Xem: 744

 • tieuhoc
  Kể chuyện 3
  tieuhoc

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Kể chuyện 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/5/2009

  Xem: 682

 • Báo cáo tổng kết năm học 07-08
  Kể chuyện 3
  Báo cáo tổng kết năm học 07-08

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Kể chuyện 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/5/2009

  Xem: 298

 • ĐÁNH GIÁ TRƯỜNG HỌC THÂN THIỆN-HS TÍCH CỰC
  Kể chuyện 3
  ĐÁNH GIÁ TRƯỜNG HỌC THÂN THIỆN-HS TÍCH CỰC

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Kể chuyện 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/5/2009

  Xem: 286

 • HT với công tác Xã hội hóa GD
  Kể chuyện 3
  HT với công tác Xã hội hóa GD

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Kể chuyện 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/5/2009

  Xem: 106

 • SKKN ve am nhac danh cho bac tieu hoc
  Kể chuyện 3
  SKKN ve am nhac danh cho bac tieu hoc

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Kể chuyện 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/5/2009

  Xem: 167

 • SKKN ren doc dung tieng tu co thanh hoi, nga, nang
  Kể chuyện 3
  SKKN ren doc dung tieng tu co thanh hoi, nga, nang

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Kể chuyện 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/5/2009

  Xem: 507

BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY