Giáo án Kể chuyện 3

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Giáo án Kể chuyện 3 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Giáo án Kể chuyện 3 hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • Tuần 4. Người mẹ
   Kể chuyện 3
   Tuần 4. Người mẹ

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Kể chuyện 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/1/2018

   Xem: 3

  • bai thi ke chuyen don gian lop 3
   Kể chuyện 3
   bai thi ke chuyen don gian lop 3

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Kể chuyện 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/12/2017

   Xem: 0

  • Tuần 12. Nắng phương Nam
   Kể chuyện 3
   Tuần 12. Nắng phương Nam

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Kể chuyện 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/11/2017

   Xem: 0

  • Tuần 4. Người mẹ
   Kể chuyện 3
   Tuần 4. Người mẹ

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Kể chuyện 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/9/2017

   Xem: 0

  • Giáo án tổng hợp
   Kể chuyện 3
   Giáo án tổng hợp

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Kể chuyện 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/4/2017

   Xem: 0

  • Giáo án tổng hợp
   Kể chuyện 3
   Giáo án tổng hợp

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Kể chuyện 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/4/2017

   Xem: 8

  • Giáo án tổng hợp
   Kể chuyện 3
   Giáo án tổng hợp

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Kể chuyện 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/4/2017

   Xem: 0

  • Giáo án tổng hợp
   Kể chuyện 3
   Giáo án tổng hợp

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Kể chuyện 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/4/2017

   Xem: 0

  • Tuần 28. Cuộc chạy đua trong rừng
   Kể chuyện 3
   Tuần 28. Cuộc chạy đua trong rừng

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Kể chuyện 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/4/2017

   Xem: 0

  • Tuần 29. Buổi học thể dục
   Kể chuyện 3
   Tuần 29. Buổi học thể dục

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Kể chuyện 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/4/2017

   Xem: 7

  • Tuần 30. Gặp gỡ ở Lúc-xăm-bua
   Kể chuyện 3
   Tuần 30. Gặp gỡ ở Lúc-xăm-bua

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Kể chuyện 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/4/2017

   Xem: 0

  • giao an lop 1 tuan 10
   Kể chuyện 3
   giao an lop 1 tuan 10

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Kể chuyện 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/2/2017

   Xem: 0

  • giao an
   Kể chuyện 3
   giao an

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Kể chuyện 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/2/2016

   Xem: 0

  • HƯỚNG DẪN HỌC TOÁN LOP 3
   Kể chuyện 3
   HƯỚNG DẪN HỌC TOÁN LOP 3

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Kể chuyện 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/11/2015

   Xem: 0

  • GA toán 3 kì II
   Kể chuyện 3
   GA toán 3 kì II

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Kể chuyện 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/4/2015

   Xem: 0

  • Tuần 28. Cuộc chạy đua trong rừng
   Kể chuyện 3
   Tuần 28. Cuộc chạy đua trong rừng

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Kể chuyện 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/3/2015

   Xem: 0

  • Kể chuyện Cóc kiện trời
   Kể chuyện 3
   Kể chuyện Cóc kiện trời

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Kể chuyện 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/5/2013

   Xem: 0

  • Kể chuyên 3 - Tuần 14 - Người liên lạc nhỏ
   Kể chuyện 3
   Kể chuyên 3 - Tuần 14 - Người liên lạc nhỏ

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Kể chuyện 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/11/2012

   Xem: 0

  • ĐƠN VỊ CHỤC TRĂM NGHÌN
   Kể chuyện 3
   ĐƠN VỊ CHỤC TRĂM NGHÌN

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Kể chuyện 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/11/2012

   Xem: 0

  • NGLL da chinh sua
   Kể chuyện 3
   NGLL da chinh sua

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Kể chuyện 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/2/2012

   Xem: 0

  • sang kien kinh nghiem
   Kể chuyện 3
   sang kien kinh nghiem

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Kể chuyện 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/2/2012

   Xem: 0

  • lớp 3 tuần 22
   Kể chuyện 3
   lớp 3 tuần 22

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Kể chuyện 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/2/2012

   Xem: 0

  • giáo án lớp 3 tuần 21
   Kể chuyện 3
   giáo án lớp 3 tuần 21

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Kể chuyện 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/2/2012

   Xem: 0

  • CON CỌP CÓ NGHĨA
   Kể chuyện 3
   CON CỌP CÓ NGHĨA

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Kể chuyện 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/11/2011

   Xem: 11

  • SỰ TÍCH CON LỢN
   Kể chuyện 3
   SỰ TÍCH CON LỢN

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Kể chuyện 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/11/2011

   Xem: 0

  • Giao an buoi hai tuan 10 theo sach thưc hanh toan và tieng viet
   Kể chuyện 3
   Giao an buoi hai tuan 10 theo sach thưc hanh toan và tieng viet

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Kể chuyện 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/10/2011

   Xem: 0

  • Giao an buoi hai tuan 10 theo sach thưc hanh toan và tieng viet
   Kể chuyện 3
   Giao an buoi hai tuan 10 theo sach thưc hanh toan và tieng viet

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Kể chuyện 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/10/2011

   Xem: 20

  • GIAO AN LOP TUAN 5
   Kể chuyện 3
   GIAO AN LOP TUAN 5

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Kể chuyện 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/9/2011

   Xem: 0

  • Giao an ky 1 lop 2
   Kể chuyện 3
   Giao an ky 1 lop 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Kể chuyện 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/8/2011

   Xem: 0

  • TNXH cả năm
   Kể chuyện 3
   TNXH cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Kể chuyện 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/8/2011

   Xem: 0

  • ruoc den ong sao
   Kể chuyện 3
   ruoc den ong sao

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Kể chuyện 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/3/2011

   Xem: 0

  • tuân19-phụng
   Kể chuyện 3
   tuân19-phụng

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Kể chuyện 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/1/2011

   Xem: 5

  • giâon tuan 12
   Kể chuyện 3
   giâon tuan 12

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Kể chuyện 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/12/2010

   Xem: 0

  • bảng chia 6
   Kể chuyện 3
   bảng chia 6

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Kể chuyện 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/11/2010

   Xem: 0

  • tiếng ru
   Kể chuyện 3
   tiếng ru

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Kể chuyện 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/11/2010

   Xem: 0

  • 100 Bai bao tuong mung ngay NGVN 20_11
   Kể chuyện 3
   100 Bai bao tuong mung ngay NGVN 20_11

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Kể chuyện 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/11/2010

   Xem: 0

  • 125 Câu đố vui hay bổ ích!
   Kể chuyện 3
   125 Câu đố vui hay bổ ích!

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Kể chuyện 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/11/2010

   Xem: 0

  • bài hát củng cố
   Kể chuyện 3
   bài hát củng cố

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Kể chuyện 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/11/2010

   Xem: 0

  • GA THIGVGIOI
   Kể chuyện 3
   GA THIGVGIOI

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Kể chuyện 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/11/2010

   Xem: 0

  • violympiclop3
   Kể chuyện 3
   violympiclop3

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Kể chuyện 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/11/2010

   Xem: 0

  • toan lop3
   Kể chuyện 3
   toan lop3

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Kể chuyện 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/11/2010

   Xem: 8

  • Giao an lop 3 Tuan 13 - CKT-KN
   Kể chuyện 3
   Giao an lop 3 Tuan 13 - CKT-KN

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Kể chuyện 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/11/2009

   Xem: 358

  • Giao an Lop 3 Tuan 12
   Kể chuyện 3
   Giao an Lop 3 Tuan 12

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Kể chuyện 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/11/2009

   Xem: 263

  • giao an hay lop 3 tuan 1
   Kể chuyện 3
   giao an hay lop 3 tuan 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Kể chuyện 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/10/2009

   Xem: 254

  • giao an
   Kể chuyện 3
   giao an

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Kể chuyện 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/9/2009

   Xem: 744

  • tieuhoc
   Kể chuyện 3
   tieuhoc

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Kể chuyện 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/5/2009

   Xem: 682

  • Báo cáo tổng kết năm học 07-08
   Kể chuyện 3
   Báo cáo tổng kết năm học 07-08

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Kể chuyện 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/5/2009

   Xem: 298

  • ĐÁNH GIÁ TRƯỜNG HỌC THÂN THIỆN-HS TÍCH CỰC
   Kể chuyện 3
   ĐÁNH GIÁ TRƯỜNG HỌC THÂN THIỆN-HS TÍCH CỰC

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Kể chuyện 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/5/2009

   Xem: 289

  • HT với công tác Xã hội hóa GD
   Kể chuyện 3
   HT với công tác Xã hội hóa GD

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Kể chuyện 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/5/2009

   Xem: 106

  • SKKN ve am nhac danh cho bac tieu hoc
   Kể chuyện 3
   SKKN ve am nhac danh cho bac tieu hoc

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Kể chuyện 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/5/2009

   Xem: 167

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY