Giáo án Kể chuyện 4

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Giáo án Kể chuyện 4 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Giáo án Kể chuyện 4 hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • Tuần 24. Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia (để giữ gìn xóm làng, đường phố, trường học xanh, sạch, đẹp)
   Kể chuyện 4
   Tuần 24. Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia (để giữ gìn xóm làng, đường phố, trường học xanh, sạch, đẹp)

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Kể chuyện 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/11/2017

   Xem: 0

  • Tuần 3. Kể chuyện đã nghe, đã đọc (về lòng nhân hậu)
   Kể chuyện 4
   Tuần 3. Kể chuyện đã nghe, đã đọc (về lòng nhân hậu)

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Kể chuyện 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/4/2017

   Xem: 0

  • Tuần 3. Kể chuyện đã nghe, đã đọc (về lòng nhân hậu)
   Kể chuyện 4
   Tuần 3. Kể chuyện đã nghe, đã đọc (về lòng nhân hậu)

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Kể chuyện 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/9/2016

   Xem: 0

  • Tuần 33. Kể chuyện đã nghe, đã đọc (về tinh thần lạc quan yêu đời)
   Kể chuyện 4
   Tuần 33. Kể chuyện đã nghe, đã đọc (về tinh thần lạc quan yêu đời)

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Kể chuyện 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/8/2016

   Xem: 17

  • Tuần 1. Sự tích hồ Ba Bể
   Kể chuyện 4
   Tuần 1. Sự tích hồ Ba Bể

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Kể chuyện 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/8/2016

   Xem: 22

  • Tuần 25. Những chú bé không chết
   Kể chuyện 4
   Tuần 25. Những chú bé không chết

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Kể chuyện 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/3/2016

   Xem: 5

  • Tuần 30. Kể chuyện đã nghe, đã đọc
   Kể chuyện 4
   Tuần 30. Kể chuyện đã nghe, đã đọc

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Kể chuyện 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/4/2015

   Xem: 0

  • giao an td 3,ca nam
   Kể chuyện 4
   giao an td 3,ca nam

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Kể chuyện 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/10/2014

   Xem: 0

  • thời khóa biểu lớp 4
   Kể chuyện 4
   thời khóa biểu lớp 4

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Kể chuyện 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/9/2013

   Xem: 0

  • Tấm Cám
   Kể chuyện 4
   Tấm Cám

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Kể chuyện 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/8/2013

   Xem: 8

  • Sự tích hồ Ba Bể
   Kể chuyện 4
   Sự tích hồ Ba Bể

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Kể chuyện 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/8/2013

   Xem: 9

  • Sự tích cây khế
   Kể chuyện 4
   Sự tích cây khế

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Kể chuyện 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/8/2013

   Xem: 13

  • Sự tích quả sầu riêng
   Kể chuyện 4
   Sự tích quả sầu riêng

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Kể chuyện 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/8/2013

   Xem: 0

  • Kể chuyện 4 cả năm
   Kể chuyện 4
   Kể chuyện 4 cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Kể chuyện 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/8/2011

   Xem: 0

  • Ke chuyen 4 - K2
   Kể chuyện 4
   Ke chuyen 4 - K2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Kể chuyện 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/7/2011

   Xem: 0

  • thoi khoa bieu lop 4
   Kể chuyện 4
   thoi khoa bieu lop 4

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Kể chuyện 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/5/2011

   Xem: 0

  • chiếc lá cuối cùng
   Kể chuyện 4
   chiếc lá cuối cùng

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Kể chuyện 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/4/2011

   Xem: 0

  • cô bé lọ lem
   Kể chuyện 4
   cô bé lọ lem

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Kể chuyện 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/4/2011

   Xem: 13

  • Hai bàn tay chiến sĩ
   Kể chuyện 4
   Hai bàn tay chiến sĩ

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Kể chuyện 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/1/2011

   Xem: 0

  • TRUYỆN CƯỜI
   Kể chuyện 4
   TRUYỆN CƯỜI

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Kể chuyện 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/12/2010

   Xem: 0

  • CHUYỆN KỂ VỀ BÁC HỒ
   Kể chuyện 4
   CHUYỆN KỂ VỀ BÁC HỒ

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Kể chuyện 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/12/2010

   Xem: 0

  • NHƯNG CÂU CHUYỆN LI KÌ
   Kể chuyện 4
   NHƯNG CÂU CHUYỆN LI KÌ

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Kể chuyện 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/12/2010

   Xem: 0

  • bai 9 em yêu quê hương
   Kể chuyện 4
   bai 9 em yêu quê hương

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Kể chuyện 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/12/2010

   Xem: 7

  • 100 Bai bao tuong mung ngay NGVN 20_11
   Kể chuyện 4
   100 Bai bao tuong mung ngay NGVN 20_11

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Kể chuyện 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/11/2010

   Xem: 0

  • 125 cau do vui rat hay bo ich
   Kể chuyện 4
   125 cau do vui rat hay bo ich

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Kể chuyện 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/11/2010

   Xem: 0

  • TRUYỆN CỔ TÍCH HAY NHẤT THẾ GIỚI- Q2
   Kể chuyện 4
   TRUYỆN CỔ TÍCH HAY NHẤT THẾ GIỚI- Q2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Kể chuyện 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/11/2010

   Xem: 7

  • CHUYỆN CỔ TÍCH HAY NHẤT THẾ GIỚI
   Kể chuyện 4
   CHUYỆN CỔ TÍCH HAY NHẤT THẾ GIỚI

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Kể chuyện 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/11/2010

   Xem: 6

  • ke chuyen da nghe da doc
   Kể chuyện 4
   ke chuyen da nghe da doc

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Kể chuyện 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/10/2010

   Xem: 0

  • đề thi học kỳ I Toán 6
   Kể chuyện 4
   đề thi học kỳ I Toán 6

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Kể chuyện 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/8/2010

   Xem: 13

  • đề cương toán 6 kỳ I
   Kể chuyện 4
   đề cương toán 6 kỳ I

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Kể chuyện 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/8/2010

   Xem: 4

  • Bia dep
   Kể chuyện 4
   Bia dep

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Kể chuyện 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/8/2010

   Xem: 113

  • gdcd9
   Kể chuyện 4
   gdcd9

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Kể chuyện 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/8/2010

   Xem: 9

  • GIÁO ÁN ENGLISH 9
   Kể chuyện 4
   GIÁO ÁN ENGLISH 9

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Kể chuyện 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/6/2010

   Xem: 23

  • Mừng học trò (truyện đọc)
   Kể chuyện 4
   Mừng học trò (truyện đọc)

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Kể chuyện 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/1/2010

   Xem: 84

  • Chuyện ở vườn hoa (truyện đọc)
   Kể chuyện 4
   Chuyện ở vườn hoa (truyện đọc)

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Kể chuyện 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/1/2010

   Xem: 98

  • Xây nhà trên trời (truyện đọc)
   Kể chuyện 4
   Xây nhà trên trời (truyện đọc)

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Kể chuyện 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/1/2010

   Xem: 97

  • Kể chuyện được tham gia hoặc chứng kiến
   Kể chuyện 4
   Kể chuyện được tham gia hoặc chứng kiến

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Kể chuyện 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/11/2009

   Xem: 392

  • Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia
   Kể chuyện 4
   Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Kể chuyện 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/11/2009

   Xem: 155

  • kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia
   Kể chuyện 4
   kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Kể chuyện 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/11/2009

   Xem: 222

  • kể chuyện lớp 4CKTKN Tuần 1-18 KH I
   Kể chuyện 4
   kể chuyện lớp 4CKTKN Tuần 1-18 KH I

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Kể chuyện 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/10/2009

   Xem: 1077

  • Kể chuyện 4 CKTKN ( Tuần 1- 12,...)
   Kể chuyện 4
   Kể chuyện 4 CKTKN ( Tuần 1- 12,...)

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Kể chuyện 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 31/8/2009

   Xem: 1025

  • kể chuyện 4 21-35
   Kể chuyện 4
   kể chuyện 4 21-35

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Kể chuyện 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/5/2009

   Xem: 1343

  • 	§ 4 : PHÖÔNG TRÌNH TÍCH –LUYEÄN TAÄP
   Kể chuyện 4
   § 4 : PHÖÔNG TRÌNH TÍCH –LUYEÄN TAÄP

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Kể chuyện 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/4/2009

   Xem: 205

  • TOAN LOP 4
   Kể chuyện 4
   TOAN LOP 4

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Kể chuyện 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/2/2009

   Xem: 910

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY