Đây là Bộ sưu tập Thư viện Giáo án Kể chuyện 4 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Giáo án Kể chuyện 4 hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:

Giáo án Kể chuyện 4

 • Tuần 24. Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia (để giữ gìn xóm làng, đường phố, trường học xanh, sạch, đẹp)
  Kể chuyện 4
  Tuần 24. Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia (để giữ gìn xóm làng, đường phố, trường học xanh, sạch, đẹp)

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Kể chuyện 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/11/2017

  Xem: 0

 • Tuần 3. Kể chuyện đã nghe, đã đọc (về lòng nhân hậu)
  Kể chuyện 4
  Tuần 3. Kể chuyện đã nghe, đã đọc (về lòng nhân hậu)

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Kể chuyện 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/4/2017

  Xem: 0

 • Tuần 3. Kể chuyện đã nghe, đã đọc (về lòng nhân hậu)
  Kể chuyện 4
  Tuần 3. Kể chuyện đã nghe, đã đọc (về lòng nhân hậu)

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Kể chuyện 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/9/2016

  Xem: 0

 • Tuần 33. Kể chuyện đã nghe, đã đọc (về tinh thần lạc quan yêu đời)
  Kể chuyện 4
  Tuần 33. Kể chuyện đã nghe, đã đọc (về tinh thần lạc quan yêu đời)

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Kể chuyện 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/8/2016

  Xem: 1

 • Tuần 1. Sự tích hồ Ba Bể
  Kể chuyện 4
  Tuần 1. Sự tích hồ Ba Bể

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Kể chuyện 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/8/2016

  Xem: 0

 • Tuần 25. Những chú bé không chết
  Kể chuyện 4
  Tuần 25. Những chú bé không chết

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Kể chuyện 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/3/2016

  Xem: 0

 • Tuần 30. Kể chuyện đã nghe, đã đọc
  Kể chuyện 4
  Tuần 30. Kể chuyện đã nghe, đã đọc

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Kể chuyện 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/4/2015

  Xem: 0

 • giao an td 3,ca nam
  Kể chuyện 4
  giao an td 3,ca nam

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Kể chuyện 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/10/2014

  Xem: 0

 • thời khóa biểu lớp 4
  Kể chuyện 4
  thời khóa biểu lớp 4

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Kể chuyện 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/9/2013

  Xem: 0

 • Tấm Cám
  Kể chuyện 4
  Tấm Cám

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Kể chuyện 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/8/2013

  Xem: 8

 • Sự tích hồ Ba Bể
  Kể chuyện 4
  Sự tích hồ Ba Bể

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Kể chuyện 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/8/2013

  Xem: 9

 • Sự tích cây khế
  Kể chuyện 4
  Sự tích cây khế

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Kể chuyện 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/8/2013

  Xem: 13

 • Sự tích quả sầu riêng
  Kể chuyện 4
  Sự tích quả sầu riêng

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Kể chuyện 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/8/2013

  Xem: 0

 • Kể chuyện 4 cả năm
  Kể chuyện 4
  Kể chuyện 4 cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Kể chuyện 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/8/2011

  Xem: 0

 • Ke chuyen 4 - K2
  Kể chuyện 4
  Ke chuyen 4 - K2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Kể chuyện 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/7/2011

  Xem: 0

 • thoi khoa bieu lop 4
  Kể chuyện 4
  thoi khoa bieu lop 4

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Kể chuyện 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/5/2011

  Xem: 0

 • chiếc lá cuối cùng
  Kể chuyện 4
  chiếc lá cuối cùng

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Kể chuyện 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/4/2011

  Xem: 0

 • cô bé lọ lem
  Kể chuyện 4
  cô bé lọ lem

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Kể chuyện 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/4/2011

  Xem: 10

 • Hai bàn tay chiến sĩ
  Kể chuyện 4
  Hai bàn tay chiến sĩ

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Kể chuyện 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/1/2011

  Xem: 0

 • TRUYỆN CƯỜI
  Kể chuyện 4
  TRUYỆN CƯỜI

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Kể chuyện 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/12/2010

  Xem: 0

 • CHUYỆN KỂ VỀ BÁC HỒ
  Kể chuyện 4
  CHUYỆN KỂ VỀ BÁC HỒ

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Kể chuyện 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/12/2010

  Xem: 0

 • NHƯNG CÂU CHUYỆN LI KÌ
  Kể chuyện 4
  NHƯNG CÂU CHUYỆN LI KÌ

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Kể chuyện 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/12/2010

  Xem: 0

 • bai 9 em yêu quê hương
  Kể chuyện 4
  bai 9 em yêu quê hương

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Kể chuyện 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/12/2010

  Xem: 7

 • 100 Bai bao tuong mung ngay NGVN 20_11
  Kể chuyện 4
  100 Bai bao tuong mung ngay NGVN 20_11

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Kể chuyện 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/11/2010

  Xem: 0

 • 125 cau do vui rat hay bo ich
  Kể chuyện 4
  125 cau do vui rat hay bo ich

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Kể chuyện 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/11/2010

  Xem: 0

 • TRUYỆN CỔ TÍCH HAY NHẤT THẾ GIỚI- Q2
  Kể chuyện 4
  TRUYỆN CỔ TÍCH HAY NHẤT THẾ GIỚI- Q2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Kể chuyện 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/11/2010

  Xem: 7

 • CHUYỆN CỔ TÍCH HAY NHẤT THẾ GIỚI
  Kể chuyện 4
  CHUYỆN CỔ TÍCH HAY NHẤT THẾ GIỚI

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Kể chuyện 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/11/2010

  Xem: 5

 • ke chuyen da nghe da doc
  Kể chuyện 4
  ke chuyen da nghe da doc

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Kể chuyện 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/10/2010

  Xem: 0

 • đề thi học kỳ I Toán 6
  Kể chuyện 4
  đề thi học kỳ I Toán 6

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Kể chuyện 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/8/2010

  Xem: 13

 • đề cương toán 6 kỳ I
  Kể chuyện 4
  đề cương toán 6 kỳ I

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Kể chuyện 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/8/2010

  Xem: 4

 • Bia dep
  Kể chuyện 4
  Bia dep

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Kể chuyện 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/8/2010

  Xem: 113

 • gdcd9
  Kể chuyện 4
  gdcd9

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Kể chuyện 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/8/2010

  Xem: 9

 • GIÁO ÁN ENGLISH 9
  Kể chuyện 4
  GIÁO ÁN ENGLISH 9

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Kể chuyện 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/6/2010

  Xem: 23

 • Mừng học trò (truyện đọc)
  Kể chuyện 4
  Mừng học trò (truyện đọc)

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Kể chuyện 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/1/2010

  Xem: 84

 • Chuyện ở vườn hoa (truyện đọc)
  Kể chuyện 4
  Chuyện ở vườn hoa (truyện đọc)

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Kể chuyện 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/1/2010

  Xem: 98

 • Xây nhà trên trời (truyện đọc)
  Kể chuyện 4
  Xây nhà trên trời (truyện đọc)

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Kể chuyện 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/1/2010

  Xem: 97

 • Kể chuyện được tham gia hoặc chứng kiến
  Kể chuyện 4
  Kể chuyện được tham gia hoặc chứng kiến

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Kể chuyện 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/11/2009

  Xem: 392

 • Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia
  Kể chuyện 4
  Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Kể chuyện 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/11/2009

  Xem: 155

 • kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia
  Kể chuyện 4
  kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Kể chuyện 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/11/2009

  Xem: 222

 • kể chuyện lớp 4CKTKN Tuần 1-18 KH I
  Kể chuyện 4
  kể chuyện lớp 4CKTKN Tuần 1-18 KH I

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Kể chuyện 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/10/2009

  Xem: 1077

 • Kể chuyện 4 CKTKN ( Tuần 1- 12,...)
  Kể chuyện 4
  Kể chuyện 4 CKTKN ( Tuần 1- 12,...)

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Kể chuyện 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 31/8/2009

  Xem: 1025

 • kể chuyện 4 21-35
  Kể chuyện 4
  kể chuyện 4 21-35

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Kể chuyện 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/5/2009

  Xem: 1343

 • 	§ 4 : PHÖÔNG TRÌNH TÍCH –LUYEÄN TAÄP
  Kể chuyện 4
  § 4 : PHÖÔNG TRÌNH TÍCH –LUYEÄN TAÄP

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Kể chuyện 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/4/2009

  Xem: 205

 • TOAN LOP 4
  Kể chuyện 4
  TOAN LOP 4

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Kể chuyện 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/2/2009

  Xem: 910

BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY