Giáo án Khác

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Giáo án Khác và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Giáo án Khác hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • lop 4
   Lưu trữ tạm thời
   lop 4

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/1/2019

   Xem: 1

  • Đề thi HSG địa, SKKN văn
   Lưu trữ tạm thời
   Đề thi HSG địa, SKKN văn

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/1/2019

   Xem: 0

  • sáng kkn lop 8
   Lưu trữ tạm thời
   sáng kkn lop 8

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/1/2019

   Xem: 1

  • ĐƠN XIN MIỄN GIẢM CÁC KHOẢN ĐÓNG GÓP NĂM HỌC 2018-2019
   Lưu trữ tạm thời
   ĐƠN XIN MIỄN GIẢM CÁC KHOẢN ĐÓNG GÓP NĂM HỌC 2018-2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/1/2019

   Xem: 0

  • Tuần 1 lớp 4
   Lưu trữ tạm thời
   Tuần 1 lớp 4

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/1/2019

   Xem: 0

  • KE HOACH TUAN 20 NAM HOC 2018- 2019
   Giáo án khác
   KE HOACH TUAN 20 NAM HOC 2018- 2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/1/2019

   Xem: 0

  • TKB 18-19
   Giáo án khác
   TKB 18-19

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/1/2019

   Xem: 0

  • Kế hoạch chuyên môn tuần 20
   Giáo án khác
   Kế hoạch chuyên môn tuần 20

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/1/2019

   Xem: 0

  • TKB Giáo viên từ 07/01
   Giáo án khác
   TKB Giáo viên từ 07/01

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/1/2019

   Xem: 0

  • TKB học sinh khối chiều từ 07/01
   Giáo án khác
   TKB học sinh khối chiều từ 07/01

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/1/2019

   Xem: 0

  • TKB học sinh khối sáng từ 07/01
   Giáo án khác
   TKB học sinh khối sáng từ 07/01

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/1/2019

   Xem: 0

  • tranh anh ngu van
   Lưu trữ tạm thời
   tranh anh ngu van

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/1/2019

   Xem: 0

  • Bài thu hoach nghị quyét hội nghị trung ương 8 khóa XII
   Lưu trữ tạm thời
   Bài thu hoach nghị quyét hội nghị trung ương 8 khóa XII

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/1/2019

   Xem: 0

  • Giao-an Tin 7-HK1 2018-2019
   Lưu trữ tạm thời
   Giao-an Tin 7-HK1 2018-2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/1/2019

   Xem: 0

  • Phân phối chương trình Mĩ thuật tiểu học
   Lưu trữ tạm thời
   Phân phối chương trình Mĩ thuật tiểu học

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/1/2019

   Xem: 0

  • lop 5
   Giáo án khác
   lop 5

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/1/2019

   Xem: 0

  • Nâng hạng
   Giáo án khác
   Nâng hạng

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/1/2019

   Xem: 0

  • PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP DI TRUYỀN PHẢ HỆ
   Giáo án khác
   PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP DI TRUYỀN PHẢ HỆ

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/1/2019

   Xem: 0

  • lop 2
   Lưu trữ tạm thời
   lop 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/1/2019

   Xem: 0

  • Đề Kt cuối học kì ! Lớp 1 năm học 2018 - 2019
   Lưu trữ tạm thời
   Đề Kt cuối học kì ! Lớp 1 năm học 2018 - 2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/1/2019

   Xem: 0

  • Không đánh, không mắng, không có học sinh ưu tú.
   Lưu trữ tạm thời
   Không đánh, không mắng, không có học sinh ưu tú.

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/1/2019

   Xem: 0

  • HOAT DONG CHAO MUNG 22/12/2018
   Lưu trữ tạm thời
   HOAT DONG CHAO MUNG 22/12/2018

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/1/2019

   Xem: 0

  • KE HOACH HOAT DONG TRAI NGHIEM SANG TAO 2018-2019
   Lưu trữ tạm thời
   KE HOACH HOAT DONG TRAI NGHIEM SANG TAO 2018-2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/1/2019

   Xem: 0

  • KE HOACH HOAT DONG DOI THANG 1+2/2019
   Lưu trữ tạm thời
   KE HOACH HOAT DONG DOI THANG 1+2/2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/1/2019

   Xem: 0

  • Giáo án theo Tuần 19 (Lớp 2)
   Lưu trữ tạm thời
   Giáo án theo Tuần 19 (Lớp 2)

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/1/2019

   Xem: 0

  • kham pha xa hoi 5 tuoi
   Giáo án khác
   kham pha xa hoi 5 tuoi

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/1/2019

   Xem: 0

  • CV thi HSG cấp huyện
   Giáo án khác
   CV thi HSG cấp huyện

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/1/2019

   Xem: 0

  • KE HOACH CONG DOAN THANG 01/2019
   Giáo án khác
   KE HOACH CONG DOAN THANG 01/2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/1/2019

   Xem: 0

  • KE HOACH TUAN 19 NAM HOC 2018- 2019 GUI
   Giáo án khác
   KE HOACH TUAN 19 NAM HOC 2018- 2019 GUI

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/1/2019

   Xem: 0

  • kham pha xa hoi 5 tuoi
   Lưu trữ tạm thời
   kham pha xa hoi 5 tuoi

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/1/2019

   Xem: 0

  • lop 5 tuần 22
   Lưu trữ tạm thời
   lop 5 tuần 22

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 31/12/2018

   Xem: 0

  • chủ đề văn học lãng mạn Việt Nam giai đoạn 1930-1945
   Lưu trữ tạm thời
   chủ đề văn học lãng mạn Việt Nam giai đoạn 1930-1945

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 31/12/2018

   Xem: 0

  • 5 bước tiến trình
   Lưu trữ tạm thời
   5 bước tiến trình

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/12/2018

   Xem: 0

  • ôn thi học sinh giỏi
   Lưu trữ tạm thời
   ôn thi học sinh giỏi

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/12/2018

   Xem: 0

  • sinh hoc 8. GA PĐ sinh hoc 9 (11 tiết)
   Lưu trữ tạm thời
   sinh hoc 8. GA PĐ sinh hoc 9 (11 tiết)

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/12/2018

   Xem: 0

  • Thi chứng chỉ B môn Tin học
   Giáo án khác
   Thi chứng chỉ B môn Tin học

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/12/2018

   Xem: 0

  • Giáo án lớp 4+5 tuần 18
   Lưu trữ tạm thời
   Giáo án lớp 4+5 tuần 18

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/12/2018

   Xem: 0

  • GA Tuần 17 ghép 4+5
   Lưu trữ tạm thời
   GA Tuần 17 ghép 4+5

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/12/2018

   Xem: 0

  • lop 1
   Lưu trữ tạm thời
   lop 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/12/2018

   Xem: 0

  • giáo án vật lí 7 mới nhất theo chương trình nhà trường
   Lưu trữ tạm thời
   giáo án vật lí 7 mới nhất theo chương trình nhà trường

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/12/2018

   Xem: 0

  • Giáo án theo Tháng 8 + 9 (Lớp 1).
   Lưu trữ tạm thời
   Giáo án theo Tháng 8 + 9 (Lớp 1).

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/12/2018

   Xem: 0

  • Hoàng Thị Kim Anh. GA Lớp 1.Trọn bộ
   Lưu trữ tạm thời
   Hoàng Thị Kim Anh. GA Lớp 1.Trọn bộ

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/12/2018

   Xem: 1

  • Giáo án theo Tuần 17 (Lớp 2).
   Lưu trữ tạm thời
   Giáo án theo Tuần 17 (Lớp 2).

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/12/2018

   Xem: 0

  • BC kết quả cuối năm
   Giáo án khác
   BC kết quả cuối năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/12/2018

   Xem: 0

  • Kết quả thi 2018-2019
   Giáo án khác
   Kết quả thi 2018-2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/12/2018

   Xem: 0

  • Một số phương pháp tổ chức trò chơi dân gian trong chương trình thể dục tiểu học
   Giáo án khác
   Một số phương pháp tổ chức trò chơi dân gian trong chương trình thể dục tiểu học

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/12/2018

   Xem: 0

  • DAN CHUONG TRINH RUNG CHUONG VANG 2018
   Giáo án khác
   DAN CHUONG TRINH RUNG CHUONG VANG 2018

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/12/2018

   Xem: 0

  • Giáo án theo phương pháp mới
   Lưu trữ tạm thời
   Giáo án theo phương pháp mới

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/12/2018

   Xem: 0

  • Giáo án toán 10-11-12 theo phương pháp mới
   Lưu trữ tạm thời
   Giáo án toán 10-11-12 theo phương pháp mới

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/12/2018

   Xem: 0

  • GIấy báo thi tai nang tieng anh
   Giáo án khác
   GIấy báo thi tai nang tieng anh

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/12/2018

   Xem: 0

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY