Giáo án Khác

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Giáo án Khác và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Giáo án Khác hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • Thể dục 6.
   Lưu trữ tạm thời
   Thể dục 6.

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/10/2018

   Xem: 0

  • mẫu cấp lại bằng
   Giáo án khác
   mẫu cấp lại bằng

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/10/2018

   Xem: 0

  • kế hoạch thực hiện công khai
   Giáo án khác
   kế hoạch thực hiện công khai

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/10/2018

   Xem: 0

  • báo cáo chuẩn bị năm học mới
   Giáo án khác
   báo cáo chuẩn bị năm học mới

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/10/2018

   Xem: 0

  • kế hoạch kiểm tra nội bộ
   Giáo án khác
   kế hoạch kiểm tra nội bộ

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/10/2018

   Xem: 0

  • Mẫu sổ ghi kế hoạch giảng dạy năm 2018-2018
   Giáo án khác
   Mẫu sổ ghi kế hoạch giảng dạy năm 2018-2018

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/10/2018

   Xem: 0

  • BC TONG KET HG VONG TRUONG
   Giáo án khác
   BC TONG KET HG VONG TRUONG

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/10/2018

   Xem: 0

  • giao an âm nhạc 6 tiết 1
   Lưu trữ tạm thời
   giao an âm nhạc 6 tiết 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/10/2018

   Xem: 0

  • Sinh học 7 giáo án mới nhất ĐHPTNL
   Lưu trữ tạm thời
   Sinh học 7 giáo án mới nhất ĐHPTNL

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/10/2018

   Xem: 0

  • Sinh học 6 mới nhất ĐHPTNL
   Lưu trữ tạm thời
   Sinh học 6 mới nhất ĐHPTNL

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/10/2018

   Xem: 0

  • bài gioi thieu sách tháng 10-2018
   Lưu trữ tạm thời
   bài gioi thieu sách tháng 10-2018

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/10/2018

   Xem: 0

  • giao duc tieu hoc cd dh
   Lưu trữ tạm thời
   giao duc tieu hoc cd dh

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/10/2018

   Xem: 0

  • Bài giới thiệu sách: Nhật ký Đặng Thùy Trâm
   Giáo án khác
   Bài giới thiệu sách: Nhật ký Đặng Thùy Trâm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/10/2018

   Xem: 0

  • hoa hoc
   Lưu trữ tạm thời
   hoa hoc

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/10/2018

   Xem: 0

  • Thông tư 20/2018/TT-BGDĐT thay thế QĐ 14 Chuẩn nghề nghiệp
   Giáo án khác
   Thông tư 20/2018/TT-BGDĐT thay thế QĐ 14 Chuẩn nghề nghiệp

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/10/2018

   Xem: 0

  • 10 phụ nữ tiêu biểu của VN
   Giáo án khác
   10 phụ nữ tiêu biểu của VN

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/10/2018

   Xem: 0

  • Ba công khai đầu năm học 2018-2019
   Giáo án khác
   Ba công khai đầu năm học 2018-2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/10/2018

   Xem: 0

  • Kế hoạch bài học đại 9MHTHM
   Lưu trữ tạm thời
   Kế hoạch bài học đại 9MHTHM

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/10/2018

   Xem: 0

  • lop 2 Cùng em trải nghiệm
   Lưu trữ tạm thời
   lop 2 Cùng em trải nghiệm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/10/2018

   Xem: 0

  • Tham luận CNTT 4.0
   Giáo án khác
   Tham luận CNTT 4.0

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/10/2018

   Xem: 0

  • giáo án lớp 2
   Lưu trữ tạm thời
   giáo án lớp 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/10/2018

   Xem: 0

  • ke hoach boi duong thuong xuyên
   Lưu trữ tạm thời
   ke hoach boi duong thuong xuyên

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/10/2018

   Xem: 0

  • Kế hoạch chuyên môn tuần 8
   Giáo án khác
   Kế hoạch chuyên môn tuần 8

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/10/2018

   Xem: 0

  • đề giữa HKI LỚP 4
   Lưu trữ tạm thời
   đề giữa HKI LỚP 4

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/10/2018

   Xem: 0

  • Ba công khai đầu năm học 2018-2019
   Giáo án khác
   Ba công khai đầu năm học 2018-2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/10/2018

   Xem: 0

  • lịc sử lớp 5 bài 7
   Lưu trữ tạm thời
   lịc sử lớp 5 bài 7

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/10/2018

   Xem: 0

  • khdh
   Lưu trữ tạm thời
   khdh

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/10/2018

   Xem: 0

  • phat trien ngon ngu 5 tuoi
   Lưu trữ tạm thời
   phat trien ngon ngu 5 tuoi

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/10/2018

   Xem: 0

  • giao an lop 4
   Lưu trữ tạm thời
   giao an lop 4

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/10/2018

   Xem: 0

  • lop 1
   Lưu trữ tạm thời
   lop 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/10/2018

   Xem: 0

  • PPCT môn GDCD
   Lưu trữ tạm thời
   PPCT môn GDCD

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/10/2018

   Xem: 0

  • tuần 8 chuẩn 5 bước tập huấn 2018
   Lưu trữ tạm thời
   tuần 8 chuẩn 5 bước tập huấn 2018

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/10/2018

   Xem: 0

  • giao an theo tuan lop 3
   Lưu trữ tạm thời
   giao an theo tuan lop 3

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/10/2018

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 1
   Lưu trữ tạm thời
   Giáo án học kì 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/10/2018

   Xem: 0

  • CHUYEN DE TRAI NGHIEM SANG TAO CHE TAO THUOC DO
   Giáo án khác
   CHUYEN DE TRAI NGHIEM SANG TAO CHE TAO THUOC DO

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/10/2018

   Xem: 0

  • THAM LUẬN GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG VÀ PHÁT HUY HIỆU QUẢ CÁC CUỘC THI, HỘI THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH
   Giáo án khác
   THAM LUẬN GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG VÀ PHÁT HUY HIỆU QUẢ CÁC CUỘC THI, HỘI THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/10/2018

   Xem: 0

  • mam non
   Lưu trữ tạm thời
   mam non

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/10/2018

   Xem: 0

  • thư mời họp khóa
   Lưu trữ tạm thời
   thư mời họp khóa

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/10/2018

   Xem: 0

  • chuyên đề dạy toán theo mo hình trường học mới
   Lưu trữ tạm thời
   chuyên đề dạy toán theo mo hình trường học mới

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/10/2018

   Xem: 0

  • Tham luận nâng cao tỷ lệ TN
   Lưu trữ tạm thời
   Tham luận nâng cao tỷ lệ TN

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/10/2018

   Xem: 0

  • Mau ke hoach ca nhan 2018-2019.
   Lưu trữ tạm thời
   Mau ke hoach ca nhan 2018-2019.

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/10/2018

   Xem: 0

  • đề kiểm tra 1 tiết lịch sử 9 2018-2019
   Lưu trữ tạm thời
   đề kiểm tra 1 tiết lịch sử 9 2018-2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/10/2018

   Xem: 0

  • Bài tuyên truyền Luật an toàn giao thông 2018
   Lưu trữ tạm thời
   Bài tuyên truyền Luật an toàn giao thông 2018

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/10/2018

   Xem: 0

  • Bài tuyên truyền Luật bảo vệ môi trường 2018
   Lưu trữ tạm thời
   Bài tuyên truyền Luật bảo vệ môi trường 2018

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/10/2018

   Xem: 0

  • noi quy
   Lưu trữ tạm thời
   noi quy

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/10/2018

   Xem: 0

  • BAO CAO NOI DUNG TAP HUAN CMNV 2018-2019
   Giáo án khác
   BAO CAO NOI DUNG TAP HUAN CMNV 2018-2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/10/2018

   Xem: 0

  • THỜI KHÓA BIỂU ÁP DỤNG TỨ 15/10/2018
   Giáo án khác
   THỜI KHÓA BIỂU ÁP DỤNG TỨ 15/10/2018

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/10/2018

   Xem: 0

  • PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN ÁP DỤNG 15/10/2018
   Giáo án khác
   PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN ÁP DỤNG 15/10/2018

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/10/2018

   Xem: 0

  • KE HOACH TUAN 08 NAM HOC 2018- 2019
   Giáo án khác
   KE HOACH TUAN 08 NAM HOC 2018- 2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/10/2018

   Xem: 0

  • Bài thu hoạch lớp giáo viên THPT hạng II
   Giáo án khác
   Bài thu hoạch lớp giáo viên THPT hạng II

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/10/2018

   Xem: 0

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY