Giáo án Khác

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Giáo án Khác và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Giáo án Khác hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • cô lập m
   Lưu trữ tạm thời
   cô lập m

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/7/2019

   Xem: 0

  • KE HOACH TUAN 47 NAM HOC 2018 - 2019
   Giáo án khác
   KE HOACH TUAN 47 NAM HOC 2018 - 2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/7/2019

   Xem: 0

  • KE HOACH TUAN 47 NAM HOC 2018 - 2019
   Kế hoạch tuần
   KE HOACH TUAN 47 NAM HOC 2018 - 2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Kế hoạch tuần

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/7/2019

   Xem: 0

  • Phương pháp giải toán 9 theo chuyên đề hay
   Lưu trữ tạm thời
   Phương pháp giải toán 9 theo chuyên đề hay

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/7/2019

   Xem: 0

  • đề hsg toán 9
   Lưu trữ tạm thời
   đề hsg toán 9

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/7/2019

   Xem: 0

  • Cầu nguyện hộ trì chúng sinh tránh khỏi nỗi sợ hãi trong thân trung ấm
   Giáo án khác
   Cầu nguyện hộ trì chúng sinh tránh khỏi nỗi sợ hãi trong thân trung ấm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/7/2019

   Xem: 0

  • PT, BPT mũ và Logarit
   Lưu trữ tạm thời
   PT, BPT mũ và Logarit

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/7/2019

   Xem: 0

  • Nệm cao su Thuần Việt
   Lưu trữ tạm thời
   Nệm cao su Thuần Việt

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/7/2019

   Xem: 0

  • pdf sang word
   Lưu trữ tạm thời
   pdf sang word

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/7/2019

   Xem: 0

  • net moc nguoc
   Lưu trữ tạm thời
   net moc nguoc

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/7/2019

   Xem: 0

  • BANG TRU THANG 7 - 2019
   CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN GIAO DỤC
   BANG TRU THANG 7 - 2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN GIAO DỤC

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/7/2019

   Xem: 0

  • tieng anh 6 sach moi
   Lưu trữ tạm thời
   tieng anh 6 sach moi

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/7/2019

   Xem: 0

  • Tuyển sinh năm học 2019-2020
   Mầm non
   Tuyển sinh năm học 2019-2020

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Mầm non

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/7/2019

   Xem: 0

  • Tuyển sinh năm học 2019-2020
   Mầm non
   Tuyển sinh năm học 2019-2020

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Mầm non

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/7/2019

   Xem: 0

  • Tuyển sinh năm học 2019-2020
   Giáo án khác
   Tuyển sinh năm học 2019-2020

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/7/2019

   Xem: 0

  • GIÁO ÁN TIÊNG ANH LỚP 7 CHƯƠNG TRÌNH MỚI HỌC KÌ 1
   Lưu trữ tạm thời
   GIÁO ÁN TIÊNG ANH LỚP 7 CHƯƠNG TRÌNH MỚI HỌC KÌ 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/7/2019

   Xem: 0

  • BDTX Module THCS 20
   Giáo án khác
   BDTX Module THCS 20

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/7/2019

   Xem: 0

  • Kế hoạch chỉ đạo, tổ chức hoạt động hè cho học sinh năm 2019
   Giáo án
   Kế hoạch chỉ đạo, tổ chức hoạt động hè cho học sinh năm 2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/7/2019

   Xem: 0

  • Kế hoạch chỉ đạo, tổ chức hoạt động hè cho học sinh năm 2019
   Các loại Kế hoạch
   Kế hoạch chỉ đạo, tổ chức hoạt động hè cho học sinh năm 2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Các loại Kế hoạch

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/7/2019

   Xem: 0

  • Kế hoạch chỉ đạo, tổ chức hoạt động hè cho học sinh năm 2019
   Mầm non
   Kế hoạch chỉ đạo, tổ chức hoạt động hè cho học sinh năm 2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Mầm non

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/7/2019

   Xem: 0

  • Kế hoạch chỉ đạo, tổ chức hoạt động hè cho học sinh năm 2019
   Giáo án khác
   Kế hoạch chỉ đạo, tổ chức hoạt động hè cho học sinh năm 2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/7/2019

   Xem: 0

  • Lịch sử + địa lớp 4 cả năm
   Lưu trữ tạm thời
   Lịch sử + địa lớp 4 cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/7/2019

   Xem: 0

  • mẫu biên bản họp chi đoàn
   Lưu trữ tạm thời
   mẫu biên bản họp chi đoàn

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/7/2019

   Xem: 0

  • giao duc tieu hoc cd dh
   Giáo án khác
   giao duc tieu hoc cd dh

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/7/2019

   Xem: 0

  • giao duc tieu hoc cd dh
   Giáo án khác
   giao duc tieu hoc cd dh

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/7/2019

   Xem: 0

  • giao duc tieu hoc cd dh
   Giáo án khác
   giao duc tieu hoc cd dh

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/7/2019

   Xem: 0

  • giao duc tieu hoc cd dh
   Giáo án khác
   giao duc tieu hoc cd dh

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/7/2019

   Xem: 0

  • giao duc tieu hoc cd dh
   Giáo án khác
   giao duc tieu hoc cd dh

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/7/2019

   Xem: 0

  • giao duc tieu hoc cd dh
   Giáo án khác
   giao duc tieu hoc cd dh

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/7/2019

   Xem: 0

  • cd dh
   Giáo án khác
   cd dh

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/7/2019

   Xem: 0

  • Kinh doanh quán ăn: mẫu hợp đồng thuê nhà
   Giáo án khác
   Kinh doanh quán ăn: mẫu hợp đồng thuê nhà

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/7/2019

   Xem: 0

  • DANH SÁCH HỌC SINH NỘP HỘ KHẨU (PHOTO)
   Mầm non
   DANH SÁCH HỌC SINH NỘP HỘ KHẨU (PHOTO)

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Mầm non

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/7/2019

   Xem: 0

  • DANH SÁCH HỌC SINH NỘP HỘ KHẨU (PHOTO)
   Giáo án khác
   DANH SÁCH HỌC SINH NỘP HỘ KHẨU (PHOTO)

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/7/2019

   Xem: 0

  • DANH SÁCH HỌC SINH NỘP HỘ KHẨU (PHOTO)
   Thông Báo Chuyên Môn
   DANH SÁCH HỌC SINH NỘP HỘ KHẨU (PHOTO)

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thông Báo Chuyên Môn

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/7/2019

   Xem: 0

  • giáo án family & friends special 3
   Lưu trữ tạm thời
   giáo án family & friends special 3

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/7/2019

   Xem: 0

  • triet hoc cd dh
   Giáo án khác
   triet hoc cd dh

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/7/2019

   Xem: 0

  • Mĩ thuật 6.PPDM
   Lưu trữ tạm thời
   Mĩ thuật 6.PPDM

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/7/2019

   Xem: 0

  • Các chuyên đề chọn lọc Toán 6 Tập 2
   Lưu trữ tạm thời
   Các chuyên đề chọn lọc Toán 6 Tập 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/7/2019

   Xem: 0

  • Các chuyên đề chọn lọc Toán 6 tập 1
   Lưu trữ tạm thời
   Các chuyên đề chọn lọc Toán 6 tập 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/7/2019

   Xem: 0

  • Toán 9 Tuần 1,2 (5HĐ)
   Lưu trữ tạm thời
   Toán 9 Tuần 1,2 (5HĐ)

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/7/2019

   Xem: 0

  • KE HOACH TUAN 46 NAM HOC 2018 - 2019
   Kế hoạch tuần
   KE HOACH TUAN 46 NAM HOC 2018 - 2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Kế hoạch tuần

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/7/2019

   Xem: 0

  • KE HOACH TUAN 46 NAM HOC 2018 - 2019
   Giáo án khác
   KE HOACH TUAN 46 NAM HOC 2018 - 2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/7/2019

   Xem: 0

  • Mẫu khám bệnh- Đình Văn
   Lưu trữ tạm thời
   Mẫu khám bệnh- Đình Văn

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/7/2019

   Xem: 0

  • Kế hoạch chuyên môn tuần H6.
   KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN TUẦN - THÁNG
   Kế hoạch chuyên môn tuần H6.

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN TUẦN - THÁNG

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/7/2019

   Xem: 0

  • Kế hoạch chuyên môn tuần H6.
   Tài liệu khác
   Kế hoạch chuyên môn tuần H6.

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tài liệu khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/7/2019

   Xem: 0

  • Kế hoạch chuyên môn tuần H6.
   Giáo án khác
   Kế hoạch chuyên môn tuần H6.

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/7/2019

   Xem: 0

  • Kế hoạch chuyên môn tuần H6.
   Mầm non
   Kế hoạch chuyên môn tuần H6.

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Mầm non

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/7/2019

   Xem: 0

  • TB VV khám chữa bệnh về Mắt.
   Mầm non
   TB VV khám chữa bệnh về Mắt.

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Mầm non

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/7/2019

   Xem: 0

  • TB VV khám chữa bệnh về Mắt.
   KẾ HOẠCH CHUNG - THÔNG BÁO
   TB VV khám chữa bệnh về Mắt.

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử KẾ HOẠCH CHUNG - THÔNG BÁO

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/7/2019

   Xem: 0

  • TB VV khám chữa bệnh về Mắt.
   Giáo án khác
   TB VV khám chữa bệnh về Mắt.

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/7/2019

   Xem: 0

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY