Giáo án Khác

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Giáo án Khác và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Giáo án Khác hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • Yến, tạ, tấn theo chương trình GDPT 2018
   Lưu trữ tạm thời
   Yến, tạ, tấn theo chương trình GDPT 2018

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/10/2019

   Xem: 0

  • giáo an sinh 12 mới theo hướng phát triển năng lực
   Lưu trữ tạm thời
   giáo an sinh 12 mới theo hướng phát triển năng lực

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/10/2019

   Xem: 0

  • toan hoc 3
   Lưu trữ tạm thời
   toan hoc 3

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/10/2019

   Xem: 0

  • Đề kiểm tra giữa học kì 1 toán lớp 5 2019 - 2020 có ma trận
   Lưu trữ tạm thời
   Đề kiểm tra giữa học kì 1 toán lớp 5 2019 - 2020 có ma trận

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/10/2019

   Xem: 0

  • Ôn tập chương 1 đại 8
   Lưu trữ tạm thời
   Ôn tập chương 1 đại 8

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/10/2019

   Xem: 0

  • unit 4 getting started lớp 11
   Lưu trữ tạm thời
   unit 4 getting started lớp 11

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/10/2019

   Xem: 0

  • giao an đại sô 7
   Lưu trữ tạm thời
   giao an đại sô 7

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/10/2019

   Xem: 0

  • Hình học 6. Giáo án cả năm
   Lưu trữ tạm thời
   Hình học 6. Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/10/2019

   Xem: 0

  • skkn ve quan li ban tru
   Giáo án khác
   skkn ve quan li ban tru

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/10/2019

   Xem: 0

  • Ngữ văn 6
   Lưu trữ tạm thời
   Ngữ văn 6

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/10/2019

   Xem: 0

  • kham pha xa hoi 5 tuoi
   Giáo án khác
   kham pha xa hoi 5 tuoi

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/10/2019

   Xem: 0

  • Tich hợp giáo dục quốc phòng và an ninh trong dạy học âm nhạc đối với học sinh lớp 8
   Lưu trữ tạm thời
   Tich hợp giáo dục quốc phòng và an ninh trong dạy học âm nhạc đối với học sinh lớp 8

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/10/2019

   Xem: 0

  • sáng kiến cầu lông
   Lưu trữ tạm thời
   sáng kiến cầu lông

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/10/2019

   Xem: 0

  • GIẢI PHÁP GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC HỌC SINH
   Lưu trữ tạm thời
   GIẢI PHÁP GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC HỌC SINH

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/10/2019

   Xem: 0

  • Giáo án bơi ếch hay
   Lưu trữ tạm thời
   Giáo án bơi ếch hay

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/10/2019

   Xem: 0

  • Phần mềm chấm thi trắc nghiệm trên điện thoại Zipgrade
   Lưu trữ tạm thời
   Phần mềm chấm thi trắc nghiệm trên điện thoại Zipgrade

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/10/2019

   Xem: 0

  • GA tự chọn toán 8- 2019-2020
   Lưu trữ tạm thời
   GA tự chọn toán 8- 2019-2020

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/10/2019

   Xem: 0

  • Giáo án phụ đạo toán 8- 2019-2020
   Lưu trữ tạm thời
   Giáo án phụ đạo toán 8- 2019-2020

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/10/2019

   Xem: 0

  • dư địa chí
   Lưu trữ tạm thời
   dư địa chí

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/10/2019

   Xem: 0

  • tap doc 3
   Lưu trữ tạm thời
   tap doc 3

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/10/2019

   Xem: 0

  • Mi thuat theo pp mới tuan 11
   Lưu trữ tạm thời
   Mi thuat theo pp mới tuan 11

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/10/2019

   Xem: 0

  • lop 3
   Lưu trữ tạm thời
   lop 3

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/10/2019

   Xem: 0

  • lop 2
   Lưu trữ tạm thời
   lop 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/10/2019

   Xem: 0

  • GA 5 tuần 8 tất cả các môn
   Lưu trữ tạm thời
   GA 5 tuần 8 tất cả các môn

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/10/2019

   Xem: 0

  • Kế hoạch 20/11
   Lưu trữ tạm thời
   Kế hoạch 20/11

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/10/2019

   Xem: 0

  • giáo án trọn bộ tiêu học theo hướng phát triển năng lực 2019 - 2020
   Lưu trữ tạm thời
   giáo án trọn bộ tiêu học theo hướng phát triển năng lực 2019 - 2020

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/10/2019

   Xem: 0

  • sinh hoc 8 GA sinh 8 cả năm 2 cột
   Lưu trữ tạm thời
   sinh hoc 8 GA sinh 8 cả năm 2 cột

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/10/2019

   Xem: 0

  • GA sinh 7 2 cột
   Lưu trữ tạm thời
   GA sinh 7 2 cột

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/10/2019

   Xem: 0

  • phat trien ngon ngu 5 tuoi
   Giáo án khác
   phat trien ngon ngu 5 tuoi

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/10/2019

   Xem: 0

  • Danh sach HS
   Mầm non
   Danh sach HS

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Mầm non

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/10/2019

   Xem: 0

  • Danh sach HS
   Giáo án khác
   Danh sach HS

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/10/2019

   Xem: 0

  • Danh sach HS
   Mầm non
   Danh sach HS

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Mầm non

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/10/2019

   Xem: 0

  • Danh sach HS
   Tổ KHTN
   Danh sach HS

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tổ KHTN

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/10/2019

   Xem: 0

  • phat trien tinh cam kỹ năng xã hội 5 tuoi
   Giáo án khác
   phat trien tinh cam kỹ năng xã hội 5 tuoi

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/10/2019

   Xem: 0

  • KH CHUYEN MON NH 2019-2020
   Mầm non
   KH CHUYEN MON NH 2019-2020

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Mầm non

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/10/2019

   Xem: 0

  • KH CHUYEN MON NH 2019-2020
   Mầm non
   KH CHUYEN MON NH 2019-2020

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Mầm non

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/10/2019

   Xem: 0

  • KH CHUYEN MON NH 2019-2020
   Giáo án khác
   KH CHUYEN MON NH 2019-2020

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/10/2019

   Xem: 0

  • KH CHUYEN MON NH 2019-2020
   Kế hoạch
   KH CHUYEN MON NH 2019-2020

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Kế hoạch

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/10/2019

   Xem: 0

  • giáo án khối 1, 2, 3, 4, 5 theo 5 hướng phát triển năng lực mới nhất 2019 dạng cột chỉ việc in
   Lưu trữ tạm thời
   giáo án khối 1, 2, 3, 4, 5 theo 5 hướng phát triển năng lực mới nhất 2019 dạng cột chỉ việc in

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/10/2019

   Xem: 0

  • Giáo án lớp 1, 2, 3, 4, 5 mới theo hướng phát triển năng lực trọn bộ 2019 chỉ việc in
   Lưu trữ tạm thời
   Giáo án lớp 1, 2, 3, 4, 5 mới theo hướng phát triển năng lực trọn bộ 2019 chỉ việc in

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/10/2019

   Xem: 0

  • Âm nhạc 6
   Lưu trữ tạm thời
   Âm nhạc 6

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/10/2019

   Xem: 0

  • CHỦ ĐỀ 1. XÂY DỰNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA
   Lưu trữ tạm thời
   CHỦ ĐỀ 1. XÂY DỰNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/10/2019

   Xem: 0

  • Giáo án theo Tuần8 (Lớp 4). Loan
   Lưu trữ tạm thời
   Giáo án theo Tuần8 (Lớp 4). Loan

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/10/2019

   Xem: 0

  • Đố vui
   Lưu trữ tạm thời
   Đố vui

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/10/2019

   Xem: 0

  • lich su 11
   Lưu trữ tạm thời
   lich su 11

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/10/2019

   Xem: 0

  • Kế hoạch chuyên môn tuần 9.
   Giáo án khác
   Kế hoạch chuyên môn tuần 9.

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/10/2019

   Xem: 0

  • Kế hoạch chuyên môn tuần 9.
   Tài liệu khác
   Kế hoạch chuyên môn tuần 9.

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tài liệu khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/10/2019

   Xem: 0

  • Kế hoạch chuyên môn tuần 9.
   KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN TUẦN - THÁNG
   Kế hoạch chuyên môn tuần 9.

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN TUẦN - THÁNG

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/10/2019

   Xem: 0

  • Kế hoạch chuyên môn tuần 9.
   Mầm non
   Kế hoạch chuyên môn tuần 9.

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Mầm non

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/10/2019

   Xem: 0

  • lop 2
   Lưu trữ tạm thời
   lop 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/10/2019

   Xem: 0

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY