Đây là Bộ sưu tập Thư viện Giáo án Khác và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Giáo án Khác hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:

Giáo án Khác

 • SKKN biện pháp nâng cao chất lượng dạy học kĩ năng đọc hiểu tiếng Anh THCS
  Lưu trữ tạm thời
  SKKN biện pháp nâng cao chất lượng dạy học kĩ năng đọc hiểu tiếng Anh THCS

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/9/2018

  Xem: 0

 • hoat dong ngoai gio len lop
  Lưu trữ tạm thời
  hoat dong ngoai gio len lop

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/9/2018

  Xem: 0

 • Đạo đức 5,4,3,2,1 (Tuân 5)
  Lưu trữ tạm thời
  Đạo đức 5,4,3,2,1 (Tuân 5)

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/9/2018

  Xem: 0

 • Thủ công 3, Kĩ thuật 4,5 (Tuần 5)
  Lưu trữ tạm thời
  Thủ công 3, Kĩ thuật 4,5 (Tuần 5)

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/9/2018

  Xem: 0

 • phat trien ngon ngu 3 tuoi
  Lưu trữ tạm thời
  phat trien ngon ngu 3 tuoi

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/9/2018

  Xem: 0

 • dạy PHTM
  Lưu trữ tạm thời
  dạy PHTM

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/9/2018

  Xem: 0

 • GIÁO ÁN LỚP 4 KHUYẾT TẬT TUẦN 2
  Lưu trữ tạm thời
  GIÁO ÁN LỚP 4 KHUYẾT TẬT TUẦN 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/9/2018

  Xem: 0

 • Danh mục Modun BDTX THCS
  Lưu trữ tạm thời
  Danh mục Modun BDTX THCS

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/9/2018

  Xem: 0

 • lop 3
  Lưu trữ tạm thời
  lop 3

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/9/2018

  Xem: 0

 • kế hoạch giảng dạy văn 789- 2018-2019
  Giáo án khác
  kế hoạch giảng dạy văn 789- 2018-2019

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/9/2018

  Xem: 0

 • Giáo án cả năm
  Lưu trữ tạm thời
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/9/2018

  Xem: 0

 • Kế Hoạch Bồi dưỡng thường xuyên
  Giáo án khác
  Kế Hoạch Bồi dưỡng thường xuyên

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/9/2018

  Xem: 0

 • Mĩ thuật 2 ca năm.
  Lưu trữ tạm thời
  Mĩ thuật 2 ca năm.

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/9/2018

  Xem: 0

 • GA Tin học 3+4+5/ Tuần 4
  Lưu trữ tạm thời
  GA Tin học 3+4+5/ Tuần 4

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/9/2018

  Xem: 0

 • CHỦ ĐỀ 3
  Lưu trữ tạm thời
  CHỦ ĐỀ 3

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/9/2018

  Xem: 0

 • PP chương trình Mĩ Thuật THCS 6,7,8,9
  Giáo án khác
  PP chương trình Mĩ Thuật THCS 6,7,8,9

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/9/2018

  Xem: 0

 • Giáo án Ngữ Văn 7 - Trường thcs Dũng Hợp - Tân Kỳ - Nghệ An
  Lưu trữ tạm thời
  Giáo án Ngữ Văn 7 - Trường thcs Dũng Hợp - Tân Kỳ - Nghệ An

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/9/2018

  Xem: 0

 • CĐ1. Bài 1. Người bạn mới của em
  Lưu trữ tạm thời
  CĐ1. Bài 1. Người bạn mới của em

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/9/2018

  Xem: 0

 • Kê khai lý lịch trích ngang
  Giáo án khác
  Kê khai lý lịch trích ngang

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/9/2018

  Xem: 0

 • mau dng ky thi dua 2018- 2019
  Giáo án khác
  mau dng ky thi dua 2018- 2019

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/9/2018

  Xem: 0

 • dang ky chat luong 2018- 2019
  Giáo án khác
  dang ky chat luong 2018- 2019

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/9/2018

  Xem: 0

 • Kiểm tra lớp 10 vật lí
  Lưu trữ tạm thời
  Kiểm tra lớp 10 vật lí

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/9/2018

  Xem: 0

 • Dự thảo Kế hoạch năm học 2018-2019
  Giáo án khác
  Dự thảo Kế hoạch năm học 2018-2019

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/9/2018

  Xem: 0

 • KẾ HOACH GIÁO DỤC CÔNG DÂN 7 2018-2019
  Lưu trữ tạm thời
  KẾ HOACH GIÁO DỤC CÔNG DÂN 7 2018-2019

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/9/2018

  Xem: 0

 • GIÁO ÁN TRỌN BỘ LÝ 7
  Lưu trữ tạm thời
  GIÁO ÁN TRỌN BỘ LÝ 7

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/9/2018

  Xem: 0

 • Âm nhạc 1. Giáo án cả năm
  Lưu trữ tạm thời
  Âm nhạc 1. Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/9/2018

  Xem: 0

 • Ngữ văn 10. Giáo án học kì 2
  Lưu trữ tạm thời
  Ngữ văn 10. Giáo án học kì 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/9/2018

  Xem: 0

 • KẾ HOẠCH BDTX
  Giáo án khác
  KẾ HOẠCH BDTX

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/9/2018

  Xem: 0

 • THCS
  Lưu trữ tạm thời
  THCS

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/9/2018

  Xem: 0

 • TKB DAY THEM 3 BUOI KHOI 8 CO DIEU CHINH TU TUAN 6
  Giáo án khác
  TKB DAY THEM 3 BUOI KHOI 8 CO DIEU CHINH TU TUAN 6

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/9/2018

  Xem: 0

 • Kế hoạch giảng dạy sử 10, 12.
  Giáo án khác
  Kế hoạch giảng dạy sử 10, 12.

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/9/2018

  Xem: 0

 • Kế hoạch giảng dạy môn Lịch sử 10,11, 12.
  Giáo án khác
  Kế hoạch giảng dạy môn Lịch sử 10,11, 12.

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/9/2018

  Xem: 0

 • 3 Công khai: 2018 - 2019
  Giáo án khác
  3 Công khai: 2018 - 2019

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/9/2018

  Xem: 0

 • KE HOACH CHUYEN MON THANG 9-2018
  Giáo án khác
  KE HOACH CHUYEN MON THANG 9-2018

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/9/2018

  Xem: 0

 • chương trình công tác Đội 2018 - 2019
  Giáo án khác
  chương trình công tác Đội 2018 - 2019

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/9/2018

  Xem: 0

 • Điều lệ đội sử đổi 2018
  Giáo án khác
  Điều lệ đội sử đổi 2018

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/9/2018

  Xem: 0

 • KH tháng 9 năm 2018
  Giáo án khác
  KH tháng 9 năm 2018

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/9/2018

  Xem: 0

 • CHƯƠNG TRÌNH CHIA TAY HIỆU TRƯỞNG
  Lưu trữ tạm thời
  CHƯƠNG TRÌNH CHIA TAY HIỆU TRƯỞNG

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/9/2018

  Xem: 0

 • mau so diem ca nhan
  Giáo án khác
  mau so diem ca nhan

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/9/2018

  Xem: 0

 • phiếu bầu BCH chi đoàn
  Lưu trữ tạm thời
  phiếu bầu BCH chi đoàn

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/9/2018

  Xem: 0

 • KẾ HOẠCH BDTX TỔ CM 4-5
  Giáo án khác
  KẾ HOẠCH BDTX TỔ CM 4-5

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/9/2018

  Xem: 0

 • Tập đọc 2. Tuần 7. Thời khoá biểu
  Giáo án khác
  Tập đọc 2. Tuần 7. Thời khoá biểu

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/9/2018

  Xem: 0

 • HD HĐCM môn Công nghệ 2018-2019
  Giáo án khác
  HD HĐCM môn Công nghệ 2018-2019

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/9/2018

  Xem: 0

 • HD HĐCM môn Tin 2018-2019
  Giáo án khác
  HD HĐCM môn Tin 2018-2019

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/9/2018

  Xem: 0

 • HD HĐCM môn Mỹ thuật 2018-2019
  Giáo án khác
  HD HĐCM môn Mỹ thuật 2018-2019

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/9/2018

  Xem: 0

 • HD HĐCM môn TD 12018-2019
  Giáo án khác
  HD HĐCM môn TD 12018-2019

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/9/2018

  Xem: 0

 • HD HĐCM môn GDCD 2018-2019
  Giáo án khác
  HD HĐCM môn GDCD 2018-2019

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/9/2018

  Xem: 0

 • HD HĐCM môn Địa 2018-2019
  Giáo án khác
  HD HĐCM môn Địa 2018-2019

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/9/2018

  Xem: 0

 • HD HĐCM môn Sử 2018-2019
  Giáo án khác
  HD HĐCM môn Sử 2018-2019

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/9/2018

  Xem: 0

 • HD HĐCM môn Ngoại ngữ 2018-2019
  Giáo án khác
  HD HĐCM môn Ngoại ngữ 2018-2019

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/9/2018

  Xem: 0

 • HD HĐCM môn Sinh,KTNN 2018-2019
  Giáo án khác
  HD HĐCM môn Sinh,KTNN 2018-2019

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/9/2018

  Xem: 0

 • HD HĐCM môn Hóa 2018-2019
  Giáo án khác
  HD HĐCM môn Hóa 2018-2019

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/9/2018

  Xem: 0

BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY