Giáo án Khác (Âm nhạc)

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Giáo án Khác (Âm nhạc) và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Giáo án Khác (Âm nhạc) hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • Sáng kiến kinh nghiệm môn âm nhạc
   Giáo án khác
   Sáng kiến kinh nghiệm môn âm nhạc

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/9/2019

   Xem: 0

  • Giáo dục chuyên đề giới tính
   Giáo án khác
   Giáo dục chuyên đề giới tính

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/7/2019

   Xem: 0

  • quy chế thi đua khen thưởng
   Giáo án khác
   quy chế thi đua khen thưởng

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/7/2019

   Xem: 0

  • Chương trình khai giảng
   Giáo án khác
   Chương trình khai giảng

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/7/2019

   Xem: 0

  • Kí cam kết
   Giáo án khác
   Kí cam kết

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/7/2019

   Xem: 0

  • Thu hoạch GV
   Giáo án khác
   Thu hoạch GV

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/7/2019

   Xem: 0

  • vở chép nhạc
   Giáo án khác
   vở chép nhạc

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/7/2019

   Xem: 0

  • thcs
   Giáo án khác
   thcs

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/6/2019

   Xem: 0

  • HD tải video từ Facebook
   Hướng dẫn các loại
   HD tải video từ Facebook

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hướng dẫn các loại

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/1/2019

   Xem: 0

  • Hướng dẫn coppy dữ liệu từ ĐT PhiLip S327 sang máy tính
   Hướng dẫn các loại
   Hướng dẫn coppy dữ liệu từ ĐT PhiLip S327 sang máy tính

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hướng dẫn các loại

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/1/2019

   Xem: 0

  • Lời dẫn chương trình giai điệu tuổi hồng
   Giáo án khác
   Lời dẫn chương trình giai điệu tuổi hồng

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/10/2018

   Xem: 0

  • Hướng dẫn sử dụng Sibelius 7.5_Minh
   Hướng dẫn các loại
   Hướng dẫn sử dụng Sibelius 7.5_Minh

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hướng dẫn các loại

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/10/2018

   Xem: 0

  • KẾ HOACH BDTX 2018-2019
   Giáo án khác
   KẾ HOACH BDTX 2018-2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/10/2018

   Xem: 0

  • Kế hoạch hoạt động CLB Âm nhạc
   Giáo án khác
   Kế hoạch hoạt động CLB Âm nhạc

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/10/2018

   Xem: 0

  • Kế hoạch chủ nhiệm-2019
   Giáo án khác
   Kế hoạch chủ nhiệm-2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/10/2018

   Xem: 0

  • Giáo án HĐNGLL K8 2018-2019
   Giáo án khác
   Giáo án HĐNGLL K8 2018-2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/10/2018

   Xem: 0

  • Sổ chủ nhiệm 2017-2018
   Giáo án khác
   Sổ chủ nhiệm 2017-2018

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/10/2018

   Xem: 0

  • Thánh ca PDF
   Nhạc trữ tình
   Thánh ca PDF

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Nhạc trữ tình

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/9/2018

   Xem: 0

  • Kế hoạch dạy học môn Âm nhạc theo chủ đề THCS mới nhất
   Giáo án khác
   Kế hoạch dạy học môn Âm nhạc theo chủ đề THCS mới nhất

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/9/2018

   Xem: 0

  • KỊCH BẢN DẪN CHƯƠNG TRÌNH LỄ KHAI GIẢNG 2014-2015
   Giáo án khác
   KỊCH BẢN DẪN CHƯƠNG TRÌNH LỄ KHAI GIẢNG 2014-2015

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/9/2018

   Xem: 0

  • GPHI MÔN ÂM NHẠC THCS
   Giáo án khác
   GPHI MÔN ÂM NHẠC THCS

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/9/2018

   Xem: 0

  • Bài phát động thi đua trong lễ khai giảng
   Giáo án khác
   Bài phát động thi đua trong lễ khai giảng

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/9/2018

   Xem: 0

  • Dẫn chương trình văn nghệ khai giảng
   Giáo án khác
   Dẫn chương trình văn nghệ khai giảng

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/9/2018

   Xem: 1

  • am nhac 9
   Giáo án khác
   am nhac 9

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/6/2018

   Xem: 0

  • Sáng kiến kinh nghiệm (Mẫu tóm tắt) NH:2017-2018
   Giáo án khác
   Sáng kiến kinh nghiệm (Mẫu tóm tắt) NH:2017-2018

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/5/2018

   Xem: 0

  • Chương trình và những điều cần nắm vững trong giáo dục với môn âm nhạc
   Giáo án khác
   Chương trình và những điều cần nắm vững trong giáo dục với môn âm nhạc

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/4/2018

   Xem: 0

  • Dạy học giới thiệu nhạc cụ
   Giáo án khác
   Dạy học giới thiệu nhạc cụ

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/4/2018

   Xem: 0

  • Dạy học Nhạc Lý
   Giáo án khác
   Dạy học Nhạc Lý

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/4/2018

   Xem: 2

  • Phương Pháp Dạy và Ôn Tập Đọc Nhạc
   Giáo án khác
   Phương Pháp Dạy và Ôn Tập Đọc Nhạc

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/4/2018

   Xem: 0

  • Phương pháp Dạy và Ôn Bài Hát
   Giáo án khác
   Phương pháp Dạy và Ôn Bài Hát

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/4/2018

   Xem: 0

  • Văn bản của PGD&ĐT
   Giáo án khác
   Văn bản của PGD&ĐT

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/3/2018

   Xem: 22

  • Văn bản của PGD&ĐT
   VĂN BẢN NGÀNH
   Văn bản của PGD&ĐT

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử VĂN BẢN NGÀNH

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/3/2018

   Xem: 17

  • QUI CHẾ CHI BỘ
   Giáo án khác
   QUI CHẾ CHI BỘ

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/3/2018

   Xem: 5

  • QUI CHẾ CHI BỘ
   VĂN BẢN NGÀNH
   QUI CHẾ CHI BỘ

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử VĂN BẢN NGÀNH

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/3/2018

   Xem: 0

  • NGHỊ QUYẾT 41
   VĂN BẢN NGÀNH
   NGHỊ QUYẾT 41

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử VĂN BẢN NGÀNH

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/3/2018

   Xem: 0

  • NGHỊ QUYẾT 41
   Giáo án khác
   NGHỊ QUYẾT 41

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/3/2018

   Xem: 0

  • LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ
   VĂN BẢN NGÀNH
   LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử VĂN BẢN NGÀNH

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/3/2018

   Xem: 0

  • LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ
   Giáo án khác
   LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/3/2018

   Xem: 5

  • LUẬT TẠM GIỮ, TẠM GIAM 2015
   VĂN BẢN NGÀNH
   LUẬT TẠM GIỮ, TẠM GIAM 2015

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử VĂN BẢN NGÀNH

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/3/2018

   Xem: 0

  • LUẬT TẠM GIỮ, TẠM GIAM 2015
   Giáo án khác
   LUẬT TẠM GIỮ, TẠM GIAM 2015

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/3/2018

   Xem: 0

  • BỘ LUẬT HÌNH SỰ 2015
   VĂN BẢN NGÀNH
   BỘ LUẬT HÌNH SỰ 2015

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử VĂN BẢN NGÀNH

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/3/2018

   Xem: 0

  • BỘ LUẬT HÌNH SỰ 2015
   Giáo án khác
   BỘ LUẬT HÌNH SỰ 2015

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/3/2018

   Xem: 0

  • Tích hợp liên môn Âm nhạc Lịch sử, Mỹ thuật của học sinh
   Giáo án khác
   Tích hợp liên môn Âm nhạc Lịch sử, Mỹ thuật của học sinh

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/12/2017

   Xem: 11

  • GPHI -SKKN
   Giáo án khác
   GPHI -SKKN

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/11/2017

   Xem: 7

  • GPHI
   Giáo án khác
   GPHI

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/11/2017

   Xem: 8

  • GPHI
   Giáo án khác
   GPHI

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/11/2017

   Xem: 12

  • Bảo vệ và phát huy những làn điệu dân ca Việt Nam.
   Giáo án khác
   Bảo vệ và phát huy những làn điệu dân ca Việt Nam.

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/11/2017

   Xem: 0

  • chuyende
   Giáo án khác
   chuyende

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/10/2017

   Xem: 0

  • giao an mon am nhac 6
   Giáo án khác
   giao an mon am nhac 6

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/9/2017

   Xem: 0

  • guitar
   Nhạc trữ tình - PDF
   guitar

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Nhạc trữ tình - PDF

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/8/2017

   Xem: 0

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY