Giáo án Khác (Công nghệ)

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Giáo án Khác (Công nghệ) và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Giáo án Khác (Công nghệ) hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • Công nghệ 8-kế hoạch giảng dạy
   Giáo án khác
   Công nghệ 8-kế hoạch giảng dạy

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/8/2019

   Xem: 0

  • TOÁN 7-KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY
   Giáo án khác
   TOÁN 7-KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/8/2019

   Xem: 0

  • Thiết bj cho môn công nghệ
   Giáo án khác
   Thiết bj cho môn công nghệ

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/7/2019

   Xem: 0

  • Kế hoạch
   Giáo án khác
   Kế hoạch

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/6/2019

   Xem: 0

  • KH công nghệ THCS
   Giáo án khác
   KH công nghệ THCS

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/6/2019

   Xem: 0

  • Đồ dùng môn công nghệ
   Giáo án khác
   Đồ dùng môn công nghệ

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/5/2019

   Xem: 0

  • bien bản bau can su lop
   Giáo án khác
   bien bản bau can su lop

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/4/2019

   Xem: 0

  • Danh mục đồ dùng dạy học môn công nghệ 6789
   Giáo án khác
   Danh mục đồ dùng dạy học môn công nghệ 6789

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/4/2019

   Xem: 0

  • Bài 10. Thông tin về Ngày Trái Đất năm 2000
   Giáo án khác
   Bài 10. Thông tin về Ngày Trái Đất năm 2000

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/3/2019

   Xem: 0

  • BDTX
   Giáo án khác
   BDTX

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/1/2019

   Xem: 0

  • ppct cn7
   Giáo án khác
   ppct cn7

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/1/2019

   Xem: 0

  • GIÁO ÁN MÔN CÔNG NGHỆ LỚP 9 HỌC KÌ I
   Giáo án khác
   GIÁO ÁN MÔN CÔNG NGHỆ LỚP 9 HỌC KÌ I

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/11/2018

   Xem: 0

  • Thông tư 18 THCS
   Giáo án khác
   Thông tư 18 THCS

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/11/2018

   Xem: 0

  • Mẫu kế hoạch bộ môn Công nghệ
   Giáo án khác
   Mẫu kế hoạch bộ môn Công nghệ

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/11/2018

   Xem: 0

  • Kê hoạch cá nhân
   Giáo án khác
   Kê hoạch cá nhân

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/11/2018

   Xem: 0

  • Giáo án Công nghệ 9 - tổng hợp
   Giáo án khác
   Giáo án Công nghệ 9 - tổng hợp

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/7/2018

   Xem: 0

  • Giáo án dạy thêm Ngữ văn 8
   Giáo án khác
   Giáo án dạy thêm Ngữ văn 8

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 31/1/2018

   Xem: 0

  • Hướng dẫn chấm đè tài NCKHKT
   Tham khảo
   Hướng dẫn chấm đè tài NCKHKT

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/11/2017

   Xem: 0

  • Đánh giá dự án NCKH
   Tham khảo
   Đánh giá dự án NCKH

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/11/2017

   Xem: 0

  • Lĩnh vực dự thi NCKH
   Tham khảo
   Lĩnh vực dự thi NCKH

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/11/2017

   Xem: 12

  • Hướng dẫn nghiên cứu dự án NCKH
   Tham khảo
   Hướng dẫn nghiên cứu dự án NCKH

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/11/2017

   Xem: 0

  • Phân tích dự án NCKH
   Tham khảo
   Phân tích dự án NCKH

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/11/2017

   Xem: 0

  • Quy trình thực hiện dự án NCKH
   Tham khảo
   Quy trình thực hiện dự án NCKH

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/11/2017

   Xem: 0

  • Thực hành thủ công mĩ nghệ THCS
   Giáo án khác
   Thực hành thủ công mĩ nghệ THCS

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 31/10/2017

   Xem: 0

  • Nghiên cứu quy trình công nghệ trích ly tinh dầu từ lá húng quế có hoạt tính chống oxy hóa
   Giáo án khác
   Nghiên cứu quy trình công nghệ trích ly tinh dầu từ lá húng quế có hoạt tính chống oxy hóa

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/10/2017

   Xem: 2

  • giao an cong nghe 7 da chinh
   Giáo án khác
   giao an cong nghe 7 da chinh

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/10/2017

   Xem: 0

  • Hướng dẫn học Adobe Photoshop CS3
   Giáo án khác
   Hướng dẫn học Adobe Photoshop CS3

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/9/2017

   Xem: 0

  • Bồi dưỡng thường xuyên modul 18 - 19 - 29 - 36
   Giáo án khác
   Bồi dưỡng thường xuyên modul 18 - 19 - 29 - 36

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/5/2017

   Xem: 0

  • tiết 68 kiểm tra 1 tiết công nghệ 6 ki II
   Giáo án khác
   tiết 68 kiểm tra 1 tiết công nghệ 6 ki II

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/4/2017

   Xem: 19

  • Sáng kiến Dạy học tích hợp liên môn Công nghệ
   Giáo án khác
   Sáng kiến Dạy học tích hợp liên môn Công nghệ

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/4/2017

   Xem: 1

  • Just for test
   Giáo án khác
   Just for test

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/4/2017

   Xem: 0

  • bdtx16-17
   Giáo án khác
   bdtx16-17

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/1/2017

   Xem: 12

  • Quấn động cơ điện một pha
   Giáo án khác
   Quấn động cơ điện một pha

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/12/2016

   Xem: 18

  • Lót rãnh cách điện Stato
   Giáo án khác
   Lót rãnh cách điện Stato

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/12/2016

   Xem: 1

  • Làm khuôn MBA 1 pha
   Giáo án khác
   Làm khuôn MBA 1 pha

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/12/2016

   Xem: 0

  • Đo Đien nang tieu thu của hộ gia đình
   Giáo án khác
   Đo Đien nang tieu thu của hộ gia đình

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/12/2016

   Xem: 0

  • Đấu dây động cơ điện một pha
   Giáo án khác
   Đấu dây động cơ điện một pha

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/12/2016

   Xem: 1

  • Quấn động cơ điện một pha
   Giáo án khác
   Quấn động cơ điện một pha

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/12/2016

   Xem: 1

  • Làm khuôn MBA 1 pha
   Giáo án khác
   Làm khuôn MBA 1 pha

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/12/2016

   Xem: 0

  • Đo Đien nang tieu thu của hộ gia đình
   Giáo án khác
   Đo Đien nang tieu thu của hộ gia đình

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/12/2016

   Xem: 0

  • Công tơ điên môt pha
   Giáo án khác
   Công tơ điên môt pha

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/12/2016

   Xem: 0

  • Nhân xet thông tư 30, 22 năm 2016 - 2017
   Giáo án khác
   Nhân xet thông tư 30, 22 năm 2016 - 2017

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/12/2016

   Xem: 0

  • ĐỀ CƯƠNG CÔNG NGHỆ 8
   Giáo án khác
   ĐỀ CƯƠNG CÔNG NGHỆ 8

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/12/2016

   Xem: 0

  • ĐIỂM THI IOE 2016 - 2017
   Kết quả thi
   ĐIỂM THI IOE 2016 - 2017

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Kết quả thi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/12/2016

   Xem: 0

  • ĐIỂM THI IOE 2016 - 2017
   Giáo án khác
   ĐIỂM THI IOE 2016 - 2017

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/12/2016

   Xem: 0

  • Giáo án Công Nghệ 7
   Giáo án khác
   Giáo án Công Nghệ 7

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/11/2016

   Xem: 0

  • KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI LIÊN ĐỘI
   Giáo án khác
   KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI LIÊN ĐỘI

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/10/2016

   Xem: 0

  • KẾ HOẠCH TỔ CHỨC TẾT TRUNG THU
   Giáo án khác
   KẾ HOẠCH TỔ CHỨC TẾT TRUNG THU

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/10/2016

   Xem: 13

  • KẾ HOẠCH TỔ CHỨC DU KHẢO VỀ NGUỒN
   Giáo án khác
   KẾ HOẠCH TỔ CHỨC DU KHẢO VỀ NGUỒN

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/10/2016

   Xem: 27

  • KẾ HOẠCH THI LÀM BÁO TƯỜNG CHÀO MỪNG NGÀY 20-11
   Giáo án khác
   KẾ HOẠCH THI LÀM BÁO TƯỜNG CHÀO MỪNG NGÀY 20-11

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/10/2016

   Xem: 1

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY