Giáo án Khác (Giáo dục Công dân)

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Giáo án Khác (Giáo dục Công dân) và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Giáo án Khác (Giáo dục Công dân) hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • Bài phát động thi đua trong lế kai giảng năm học 2018 - 2019
   Tư liệu tham khảo
   Bài phát động thi đua trong lế kai giảng năm học 2018 - 2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/9/2018

   Xem: 0

  • Giáo án ngữ văn 7 học kì 1 năm học 2017 - 2018
   Tư liệu tham khảo
   Giáo án ngữ văn 7 học kì 1 năm học 2017 - 2018

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/8/2018

   Xem: 0

  • lam quen voi toan 4 tuoi
   Tư liệu tham khảo
   lam quen voi toan 4 tuoi

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 31/7/2018

   Xem: 0

  • SKKN Một số biện pháp giáo dục đạo đức học sinh thông qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường THCS
   Tư liệu tham khảo
   SKKN Một số biện pháp giáo dục đạo đức học sinh thông qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường THCS

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/5/2018

   Xem: 0

  • nghe thuat cd dh
   Tư liệu tham khảo
   nghe thuat cd dh

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/4/2018

   Xem: 0

  • Module2,3,4 THCS
   Tư liệu tham khảo
   Module2,3,4 THCS

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/3/2018

   Xem: 1

  • Module THCS 34
   Tư liệu tham khảo
   Module THCS 34

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/3/2018

   Xem: 1

  • MAU DANG KY CÁ NHAN ATGT NAM 2018
   Tư liệu tham khảo
   MAU DANG KY CÁ NHAN ATGT NAM 2018

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/3/2018

   Xem: 0

  • modu10
   Tư liệu tham khảo
   modu10

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/3/2018

   Xem: 1

  • module 9,10,11
   Tư liệu tham khảo
   module 9,10,11

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/3/2018

   Xem: 1

  • Chuyên đề tổ Sử - Địa - GDCD
   Tư liệu tham khảo
   Chuyên đề tổ Sử - Địa - GDCD

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/3/2018

   Xem: 6

  • cong tac xa hoi cd dh
   Tư liệu tham khảo
   cong tac xa hoi cd dh

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/2/2018

   Xem: 1

  • GDCD8 Giao an chuyen de tham khao
   Tư liệu tham khảo
   GDCD8 Giao an chuyen de tham khao

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/2/2018

   Xem: 0

  • giao duc cong dan 9
   Tư liệu tham khảo
   giao duc cong dan 9

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/2/2018

   Xem: 0

  • BÀI KIỂM TRA GDCD 8 KÌ 1
   Tư liệu tham khảo
   BÀI KIỂM TRA GDCD 8 KÌ 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/1/2018

   Xem: 0

  • lam quen voi toan 4 tuoi số 4 tiết 1
   Tư liệu tham khảo
   lam quen voi toan 4 tuoi số 4 tiết 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/1/2018

   Xem: 0

  • BÁO CÁO THANH TICH TẬP THỂ
   Tư liệu tham khảo
   BÁO CÁO THANH TICH TẬP THỂ

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/12/2017

   Xem: 0

  • HS TLCT CÓ VĐT NN1
   Tư liệu tham khảo
   HS TLCT CÓ VĐT NN1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/12/2017

   Xem: 116

  • cong tac xa hoi cd dh
   Tư liệu tham khảo
   cong tac xa hoi cd dh

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/12/2017

   Xem: 19

  • chủ đề trường mâm non
   Tư liệu tham khảo
   chủ đề trường mâm non

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/11/2017

   Xem: 15

  • Dẫn chương trình 20/11
   Tư liệu tham khảo
   Dẫn chương trình 20/11

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/11/2017

   Xem: 0

  • Kiểm tra 1t GDCD12- từ bài 1-4
   Tư liệu tham khảo
   Kiểm tra 1t GDCD12- từ bài 1-4

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/11/2017

   Xem: 0

  • sang kien kinh nghiem
   Tư liệu tham khảo
   sang kien kinh nghiem

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/11/2017

   Xem: 0

  • giáo án chủ đề trường mầm non
   Tư liệu tham khảo
   giáo án chủ đề trường mầm non

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/10/2017

   Xem: 0

  • Giao an giao duc cong dan 6
   Tư liệu tham khảo
   Giao an giao duc cong dan 6

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/10/2017

   Xem: 0

  • Kế hoạch tích hợp môi trường GDCD THCS
   Tư liệu tham khảo
   Kế hoạch tích hợp môi trường GDCD THCS

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/10/2017

   Xem: 0

  • Kế hoạch BVMT
   Tư liệu tham khảo
   Kế hoạch BVMT

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/10/2017

   Xem: 0

  • Kế hoạch lao động văn thể
   Tư liệu tham khảo
   Kế hoạch lao động văn thể

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/10/2017

   Xem: 0

  • Hồ sơ đại hội 2017-2022
   Tư liệu tham khảo
   Hồ sơ đại hội 2017-2022

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/10/2017

   Xem: 0

  • kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên TH 2017-2018
   Tư liệu tham khảo
   kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên TH 2017-2018

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/10/2017

   Xem: 0

  • Bản cam kết năm học
   Tư liệu tham khảo
   Bản cam kết năm học

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/9/2017

   Xem: 0

  • ĐƠN XIN SAO HỒ SƠ BỆNH ÁN
   Tư liệu tham khảo
   ĐƠN XIN SAO HỒ SƠ BỆNH ÁN

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/8/2017

   Xem: 0

  • BÀI THU HOẠCH CHÍNH TRỊ HÈ 2017
   Tư liệu tham khảo
   BÀI THU HOẠCH CHÍNH TRỊ HÈ 2017

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 31/7/2017

   Xem: 0

  • phân phối chương trình 2017 - 2018
   Tư liệu tham khảo
   phân phối chương trình 2017 - 2018

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/7/2017

   Xem: 0

  • Bài thu hoạch BDTX THCS modul 1,2,3,4 - 2017
   Tư liệu tham khảo
   Bài thu hoạch BDTX THCS modul 1,2,3,4 - 2017

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/6/2017

   Xem: 0

  • Tổng kết học sinh năm học 2016-2017
   Tư liệu tham khảo
   Tổng kết học sinh năm học 2016-2017

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/5/2017

   Xem: 0

  • GDCD ĐÁP ÁN THỬ NGHIỆM LẦN 3
   Tư liệu tham khảo
   GDCD ĐÁP ÁN THỬ NGHIỆM LẦN 3

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/5/2017

   Xem: 0

  • Báo cáo giấy khen
   Tư liệu tham khảo
   Báo cáo giấy khen

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/5/2017

   Xem: 0

  • BDTX modul17,22,23,24
   Tư liệu tham khảo
   BDTX modul17,22,23,24

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/5/2017

   Xem: 0

  • BÀI THU HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN( 2016-2017)
   Tư liệu tham khảo
   BÀI THU HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN( 2016-2017)

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/5/2017

   Xem: 0

  • ĐƠN TỐ CÁO CỦA CCB XÃ LIÊN VỊ
   Tư liệu tham khảo
   ĐƠN TỐ CÁO CỦA CCB XÃ LIÊN VỊ

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/4/2017

   Xem: 0

  • skkn
   Tư liệu tham khảo
   skkn

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/4/2017

   Xem: 11

  • GIAO DUC MOI TRUONG-GIAO DUC GIOI TINH
   Tư liệu tham khảo
   GIAO DUC MOI TRUONG-GIAO DUC GIOI TINH

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/4/2017

   Xem: 11

  • KE HOACH DAY HOC MON VAT LI 9
   Tư liệu tham khảo
   KE HOACH DAY HOC MON VAT LI 9

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/4/2017

   Xem: 0

  • Giáo án tổng hợp(tu tâm tích đức)
   Tư liệu tham khảo
   Giáo án tổng hợp(tu tâm tích đức)

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/4/2017

   Xem: 0

  • Bài tích hợp liên môn 2016-2017
   Tư liệu tham khảo
   Bài tích hợp liên môn 2016-2017

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/4/2017

   Xem: 0

  • quy che dan chu
   Tư liệu tham khảo
   quy che dan chu

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/3/2017

   Xem: 10

  • quy che thi dua
   Tư liệu tham khảo
   quy che thi dua

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/3/2017

   Xem: 0

  • Bài thi Đảng viên mới
   Tư liệu tham khảo
   Bài thi Đảng viên mới

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/3/2017

   Xem: 0

  • Chuyên đề 4 Học tập VK ĐH XII
   Tư liệu tham khảo
   Chuyên đề 4 Học tập VK ĐH XII

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/3/2017

   Xem: 0

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY