Đây là Bộ sưu tập Thư viện Giáo án Khác (Giáo dục Công dân) và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Giáo án Khác (Giáo dục Công dân) hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:

Giáo án Khác (Giáo dục Công dân)

 • Giáo án ngữ văn 7 học kì 1 năm học 2017 - 2018
  Tư liệu tham khảo
  Giáo án ngữ văn 7 học kì 1 năm học 2017 - 2018

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/8/2018

  Xem: 0

 • lam quen voi toan 4 tuoi
  Tư liệu tham khảo
  lam quen voi toan 4 tuoi

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 31/7/2018

  Xem: 0

 • SKKN Một số biện pháp giáo dục đạo đức học sinh thông qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường THCS
  Tư liệu tham khảo
  SKKN Một số biện pháp giáo dục đạo đức học sinh thông qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường THCS

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/5/2018

  Xem: 0

 • nghe thuat cd dh
  Tư liệu tham khảo
  nghe thuat cd dh

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/4/2018

  Xem: 0

 • Module2,3,4 THCS
  Tư liệu tham khảo
  Module2,3,4 THCS

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/3/2018

  Xem: 1

 • Module THCS 34
  Tư liệu tham khảo
  Module THCS 34

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/3/2018

  Xem: 1

 • MAU DANG KY CÁ NHAN ATGT NAM 2018
  Tư liệu tham khảo
  MAU DANG KY CÁ NHAN ATGT NAM 2018

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/3/2018

  Xem: 0

 • modu10
  Tư liệu tham khảo
  modu10

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/3/2018

  Xem: 1

 • module 9,10,11
  Tư liệu tham khảo
  module 9,10,11

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/3/2018

  Xem: 1

 • Chuyên đề tổ Sử - Địa - GDCD
  Tư liệu tham khảo
  Chuyên đề tổ Sử - Địa - GDCD

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/3/2018

  Xem: 6

 • cong tac xa hoi cd dh
  Tư liệu tham khảo
  cong tac xa hoi cd dh

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/2/2018

  Xem: 1

 • GDCD8 Giao an chuyen de tham khao
  Tư liệu tham khảo
  GDCD8 Giao an chuyen de tham khao

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/2/2018

  Xem: 0

 • giao duc cong dan 9
  Tư liệu tham khảo
  giao duc cong dan 9

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/2/2018

  Xem: 0

 • BÀI KIỂM TRA GDCD 8 KÌ 1
  Tư liệu tham khảo
  BÀI KIỂM TRA GDCD 8 KÌ 1

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/1/2018

  Xem: 0

 • lam quen voi toan 4 tuoi số 4 tiết 1
  Tư liệu tham khảo
  lam quen voi toan 4 tuoi số 4 tiết 1

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/1/2018

  Xem: 0

 • BÁO CÁO THANH TICH TẬP THỂ
  Tư liệu tham khảo
  BÁO CÁO THANH TICH TẬP THỂ

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/12/2017

  Xem: 0

 • HS TLCT CÓ VĐT NN1
  Tư liệu tham khảo
  HS TLCT CÓ VĐT NN1

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/12/2017

  Xem: 116

 • cong tac xa hoi cd dh
  Tư liệu tham khảo
  cong tac xa hoi cd dh

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/12/2017

  Xem: 19

 • chủ đề trường mâm non
  Tư liệu tham khảo
  chủ đề trường mâm non

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/11/2017

  Xem: 15

 • Dẫn chương trình 20/11
  Tư liệu tham khảo
  Dẫn chương trình 20/11

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/11/2017

  Xem: 0

 • Kiểm tra 1t GDCD12- từ bài 1-4
  Tư liệu tham khảo
  Kiểm tra 1t GDCD12- từ bài 1-4

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/11/2017

  Xem: 0

 • sang kien kinh nghiem
  Tư liệu tham khảo
  sang kien kinh nghiem

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/11/2017

  Xem: 0

 • giáo án chủ đề trường mầm non
  Tư liệu tham khảo
  giáo án chủ đề trường mầm non

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/10/2017

  Xem: 0

 • Giao an giao duc cong dan 6
  Tư liệu tham khảo
  Giao an giao duc cong dan 6

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/10/2017

  Xem: 0

 • Kế hoạch tích hợp môi trường GDCD THCS
  Tư liệu tham khảo
  Kế hoạch tích hợp môi trường GDCD THCS

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/10/2017

  Xem: 0

 • Kế hoạch BVMT
  Tư liệu tham khảo
  Kế hoạch BVMT

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/10/2017

  Xem: 0

 • Kế hoạch lao động văn thể
  Tư liệu tham khảo
  Kế hoạch lao động văn thể

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/10/2017

  Xem: 0

 • Hồ sơ đại hội 2017-2022
  Tư liệu tham khảo
  Hồ sơ đại hội 2017-2022

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/10/2017

  Xem: 0

 • kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên TH 2017-2018
  Tư liệu tham khảo
  kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên TH 2017-2018

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/10/2017

  Xem: 0

 • Bản cam kết năm học
  Tư liệu tham khảo
  Bản cam kết năm học

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/9/2017

  Xem: 0

 • ĐƠN XIN SAO HỒ SƠ BỆNH ÁN
  Tư liệu tham khảo
  ĐƠN XIN SAO HỒ SƠ BỆNH ÁN

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/8/2017

  Xem: 0

 • BÀI THU HOẠCH CHÍNH TRỊ HÈ 2017
  Tư liệu tham khảo
  BÀI THU HOẠCH CHÍNH TRỊ HÈ 2017

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 31/7/2017

  Xem: 0

 • phân phối chương trình 2017 - 2018
  Tư liệu tham khảo
  phân phối chương trình 2017 - 2018

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/7/2017

  Xem: 0

 • Bài thu hoạch BDTX THCS modul 1,2,3,4 - 2017
  Tư liệu tham khảo
  Bài thu hoạch BDTX THCS modul 1,2,3,4 - 2017

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/6/2017

  Xem: 0

 • Tổng kết học sinh năm học 2016-2017
  Tư liệu tham khảo
  Tổng kết học sinh năm học 2016-2017

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/5/2017

  Xem: 0

 • GDCD ĐÁP ÁN THỬ NGHIỆM LẦN 3
  Tư liệu tham khảo
  GDCD ĐÁP ÁN THỬ NGHIỆM LẦN 3

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/5/2017

  Xem: 0

 • Báo cáo giấy khen
  Tư liệu tham khảo
  Báo cáo giấy khen

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/5/2017

  Xem: 0

 • BDTX modul17,22,23,24
  Tư liệu tham khảo
  BDTX modul17,22,23,24

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/5/2017

  Xem: 0

 • BÀI THU HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN( 2016-2017)
  Tư liệu tham khảo
  BÀI THU HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN( 2016-2017)

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/5/2017

  Xem: 0

 • ĐƠN TỐ CÁO CỦA CCB XÃ LIÊN VỊ
  Tư liệu tham khảo
  ĐƠN TỐ CÁO CỦA CCB XÃ LIÊN VỊ

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/4/2017

  Xem: 0

 • skkn
  Tư liệu tham khảo
  skkn

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/4/2017

  Xem: 11

 • GIAO DUC MOI TRUONG-GIAO DUC GIOI TINH
  Tư liệu tham khảo
  GIAO DUC MOI TRUONG-GIAO DUC GIOI TINH

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/4/2017

  Xem: 11

 • KE HOACH DAY HOC MON VAT LI 9
  Tư liệu tham khảo
  KE HOACH DAY HOC MON VAT LI 9

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/4/2017

  Xem: 0

 • Giáo án tổng hợp(tu tâm tích đức)
  Tư liệu tham khảo
  Giáo án tổng hợp(tu tâm tích đức)

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/4/2017

  Xem: 0

 • Bài tích hợp liên môn 2016-2017
  Tư liệu tham khảo
  Bài tích hợp liên môn 2016-2017

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/4/2017

  Xem: 0

 • quy che dan chu
  Tư liệu tham khảo
  quy che dan chu

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/3/2017

  Xem: 10

 • quy che thi dua
  Tư liệu tham khảo
  quy che thi dua

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/3/2017

  Xem: 0

 • Bài thi Đảng viên mới
  Tư liệu tham khảo
  Bài thi Đảng viên mới

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/3/2017

  Xem: 0

 • Chuyên đề 4 Học tập VK ĐH XII
  Tư liệu tham khảo
  Chuyên đề 4 Học tập VK ĐH XII

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/3/2017

  Xem: 0

 • Chuyên đề 3 Học tập VK ĐH XII
  Tư liệu tham khảo
  Chuyên đề 3 Học tập VK ĐH XII

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/3/2017

  Xem: 0

 • Chuyên đề 2 Học tập VK ĐH XII
  Tư liệu tham khảo
  Chuyên đề 2 Học tập VK ĐH XII

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/3/2017

  Xem: 0

 • Chuyên đề 1 Học tập VK ĐH XII
  Tư liệu tham khảo
  Chuyên đề 1 Học tập VK ĐH XII

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/3/2017

  Xem: 0

BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY