Giáo án Khác (Giáo dục Công dân)

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Giáo án Khác (Giáo dục Công dân) và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Giáo án Khác (Giáo dục Công dân) hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • Bài thu hoạch
   Tư liệu tham khảo
   Bài thu hoạch

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/5/2019

   Xem: 0

  • li luan chinh tri cd dh
   Tư liệu tham khảo
   li luan chinh tri cd dh

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/4/2019

   Xem: 0

  • li luan chinh tri cd dh
   Tư liệu tham khảo
   li luan chinh tri cd dh

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/4/2019

   Xem: 0

  • BDTX modul 18
   Tư liệu tham khảo
   BDTX modul 18

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/4/2019

   Xem: 0

  • CSVC 2017 - 2018
   Tư liệu - Đề tài
   CSVC 2017 - 2018

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu - Đề tài

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/3/2019

   Xem: 0

  • Bài dự thi 990 năm Thanh Hóa
   Tư liệu tham khảo
   Bài dự thi 990 năm Thanh Hóa

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/3/2019

   Xem: 0

  • Bài thu hoạch NQ TW8 -khóa 12
   Tư liệu tham khảo
   Bài thu hoạch NQ TW8 -khóa 12

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/1/2019

   Xem: 0

  • BÀI THU HOẠCH MODUL 30 THCS
   Tư liệu tham khảo
   BÀI THU HOẠCH MODUL 30 THCS

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/12/2018

   Xem: 0

  • ĐỀ KIỂM TRA GDCD 1 TIẾT HKI,II,CN
   Tư liệu tham khảo
   ĐỀ KIỂM TRA GDCD 1 TIẾT HKI,II,CN

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/11/2018

   Xem: 0

  • MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT GDCD 6,7,8,9 HỌC KÌ I
   Tư liệu tham khảo
   MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT GDCD 6,7,8,9 HỌC KÌ I

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/11/2018

   Xem: 0

  • Giáo án chủ đề lịch sử 9 mới nhất 2018-2019
   Tư liệu tham khảo
   Giáo án chủ đề lịch sử 9 mới nhất 2018-2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 31/10/2018

   Xem: 0

  • giao duc cong dan 6
   Tư liệu tham khảo
   giao duc cong dan 6

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/10/2018

   Xem: 1

  • mi thuat 1
   Tư liệu tham khảo
   mi thuat 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/10/2018

   Xem: 0

  • đề thi HSG hóa 1
   Tư liệu tham khảo
   đề thi HSG hóa 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/10/2018

   Xem: 0

  • giáo an atgt 8
   Tư liệu tham khảo
   giáo an atgt 8

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/10/2018

   Xem: 0

  • giáo an ATGT 7,8
   Tư liệu tham khảo
   giáo an ATGT 7,8

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/10/2018

   Xem: 0

  • Bài phát động thi đua trong lế kai giảng năm học 2018 - 2019
   Tư liệu tham khảo
   Bài phát động thi đua trong lế kai giảng năm học 2018 - 2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/9/2018

   Xem: 0

  • Giáo án ngữ văn 7 học kì 1 năm học 2017 - 2018
   Tư liệu tham khảo
   Giáo án ngữ văn 7 học kì 1 năm học 2017 - 2018

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/8/2018

   Xem: 0

  • lam quen voi toan 4 tuoi
   Tư liệu tham khảo
   lam quen voi toan 4 tuoi

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 31/7/2018

   Xem: 20

  • BẢNG LƯƠNG GV TỪ 07/2018
   Văn bản hướng dẫn
   BẢNG LƯƠNG GV TỪ 07/2018

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Văn bản hướng dẫn

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/6/2018

   Xem: 12

  • SKKN Một số biện pháp giáo dục đạo đức học sinh thông qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường THCS
   Tư liệu tham khảo
   SKKN Một số biện pháp giáo dục đạo đức học sinh thông qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường THCS

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/5/2018

   Xem: 0

  • nghe thuat cd dh
   Tư liệu tham khảo
   nghe thuat cd dh

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/4/2018

   Xem: 0

  • nghe thuat cd dh
   Biểu Mẫu
   nghe thuat cd dh

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Biểu Mẫu

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/4/2018

   Xem: 1

  • Module2,3,4 THCS
   Tư liệu tham khảo
   Module2,3,4 THCS

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/3/2018

   Xem: 1

  • Module THCS 34
   Tư liệu tham khảo
   Module THCS 34

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/3/2018

   Xem: 1

  • MAU DANG KY CÁ NHAN ATGT NAM 2018
   Tư liệu tham khảo
   MAU DANG KY CÁ NHAN ATGT NAM 2018

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/3/2018

   Xem: 2

  • modu10
   Tư liệu tham khảo
   modu10

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/3/2018

   Xem: 1

  • module 9,10,11
   Tư liệu tham khảo
   module 9,10,11

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/3/2018

   Xem: 1

  • Chuyên đề tổ Sử - Địa - GDCD
   Tư liệu tham khảo
   Chuyên đề tổ Sử - Địa - GDCD

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/3/2018

   Xem: 6

  • Chuyên đề tổ Sử - Địa - GDCD
   Tư liệu - Đề tài
   Chuyên đề tổ Sử - Địa - GDCD

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu - Đề tài

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/3/2018

   Xem: 1

  • cong tac xa hoi cd dh
   Tư liệu tham khảo
   cong tac xa hoi cd dh

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/2/2018

   Xem: 1

  • GDCD8 Giao an chuyen de tham khao
   Tư liệu tham khảo
   GDCD8 Giao an chuyen de tham khao

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/2/2018

   Xem: 0

  • giao duc cong dan 9
   Tư liệu tham khảo
   giao duc cong dan 9

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/2/2018

   Xem: 0

  • BÀI KIỂM TRA GDCD 8 KÌ 1
   Tư liệu tham khảo
   BÀI KIỂM TRA GDCD 8 KÌ 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/1/2018

   Xem: 0

  • lam quen voi toan 4 tuoi số 4 tiết 1
   Tư liệu tham khảo
   lam quen voi toan 4 tuoi số 4 tiết 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/1/2018

   Xem: 1

  • BÁO CÁO THANH TICH TẬP THỂ
   Tư liệu tham khảo
   BÁO CÁO THANH TICH TẬP THỂ

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/12/2017

   Xem: 0

  • HS TLCT CÓ VĐT NN1
   Tư liệu tham khảo
   HS TLCT CÓ VĐT NN1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/12/2017

   Xem: 116

  • cong tac xa hoi cd dh
   Tư liệu tham khảo
   cong tac xa hoi cd dh

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/12/2017

   Xem: 19

  • chủ đề trường mâm non
   Tư liệu tham khảo
   chủ đề trường mâm non

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/11/2017

   Xem: 17

  • Be mac ngay nha giao Viet Nam 20/11
   Văn bản
   Be mac ngay nha giao Viet Nam 20/11

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Văn bản

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/11/2017

   Xem: 0

  • Dẫn chương trình 20/11
   Tư liệu tham khảo
   Dẫn chương trình 20/11

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/11/2017

   Xem: 0

  • Kiểm tra 1t GDCD12- từ bài 1-4
   Tư liệu tham khảo
   Kiểm tra 1t GDCD12- từ bài 1-4

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/11/2017

   Xem: 0

  • sang kien kinh nghiem
   Tư liệu tham khảo
   sang kien kinh nghiem

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/11/2017

   Xem: 2

  • giáo án chủ đề trường mầm non
   Tư liệu tham khảo
   giáo án chủ đề trường mầm non

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/10/2017

   Xem: 16

  • Giao an giao duc cong dan 6
   Tư liệu tham khảo
   Giao an giao duc cong dan 6

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/10/2017

   Xem: 1

  • Kế hoạch tích hợp môi trường GDCD THCS
   Tư liệu tham khảo
   Kế hoạch tích hợp môi trường GDCD THCS

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/10/2017

   Xem: 1

  • Kế hoạch BVMT
   Tư liệu tham khảo
   Kế hoạch BVMT

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/10/2017

   Xem: 0

  • Kế hoạch lao động văn thể
   Tư liệu tham khảo
   Kế hoạch lao động văn thể

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/10/2017

   Xem: 10

  • Hồ sơ đại hội 2017-2022
   Tư liệu tham khảo
   Hồ sơ đại hội 2017-2022

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/10/2017

   Xem: 0

  • Hồ sơ đại hội 2017-2022
   CÔNG ĐOÀN
   Hồ sơ đại hội 2017-2022

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử CÔNG ĐOÀN

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/10/2017

   Xem: 0

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY