Giáo án Khác (Giáo dục Công dân)

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Giáo án Khác (Giáo dục Công dân) và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Giáo án Khác (Giáo dục Công dân) hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • CUỘC THI “TÌM HIỂU KIẾN THỨC PHÁP LUẬTHÒA GIẢI Ở CƠ SỞ”                NĂM 2019 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TÂY HÒA
   Tư liệu tham khảo
   CUỘC THI “TÌM HIỂU KIẾN THỨC PHÁP LUẬTHÒA GIẢI Ở CƠ SỞ” NĂM 2019 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TÂY HÒA

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/9/2019

   Xem: 0

  • SO CHU NHIEM.doc2
   Tư liệu tham khảo
   SO CHU NHIEM.doc2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/8/2019

   Xem: 0

  • Các triều đại phong kiến Việt Nam
   Tư liệu tham khảo
   Các triều đại phong kiến Việt Nam

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/8/2019

   Xem: 0

  • Đại cương lich sư việt
   Tư liệu tham khảo
   Đại cương lich sư việt

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/8/2019

   Xem: 0

  • Danh nhân:Tôn Thất Thuyết
   Tư liệu tham khảo
   Danh nhân:Tôn Thất Thuyết

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/8/2019

   Xem: 0

  • Danh nhân:Trần Hưng Đạo
   Tư liệu tham khảo
   Danh nhân:Trần Hưng Đạo

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/8/2019

   Xem: 0

  • Danh nhân:Trần Thủ Độ
   Tư liệu tham khảo
   Danh nhân:Trần Thủ Độ

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/8/2019

   Xem: 0

  • Trương Hán Siêu
   Tư liệu tham khảo
   Trương Hán Siêu

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/8/2019

   Xem: 0

  • giao duc cong dan cd dh
   Tư liệu tham khảo
   giao duc cong dan cd dh

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/8/2019

   Xem: 0

  • BÀI THU HOẠCH CHÍNH TRỊ HÈ 2019
   Tư liệu tham khảo
   BÀI THU HOẠCH CHÍNH TRỊ HÈ 2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/8/2019

   Xem: 0

  • Công tác công đoàn
   Tư liệu tham khảo
   Công tác công đoàn

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/7/2019

   Xem: 0

  • Chương trình khai giảng
   Tư liệu tham khảo
   Chương trình khai giảng

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/7/2019

   Xem: 0

  • Bản cam kết hs
   Tư liệu tham khảo
   Bản cam kết hs

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/7/2019

   Xem: 0

  • Bồi dường TX modun 11
   Tư liệu tham khảo
   Bồi dường TX modun 11

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/7/2019

   Xem: 0

  • Nghi quyết đại hội XII
   Tư liệu tham khảo
   Nghi quyết đại hội XII

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/7/2019

   Xem: 0

  • Chưong trình sinh hoạt tập thể
   Tư liệu tham khảo
   Chưong trình sinh hoạt tập thể

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/7/2019

   Xem: 0

  • Công tác xã hội hóa GD
   Tư liệu tham khảo
   Công tác xã hội hóa GD

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/7/2019

   Xem: 0

  • thu hoạch modun 30
   Tư liệu tham khảo
   thu hoạch modun 30

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/7/2019

   Xem: 0

  • Bản cam kết năm học 2019
   Tư liệu tham khảo
   Bản cam kết năm học 2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/7/2019

   Xem: 0

  • Lý luận sơ cấp chính trị
   Tư liệu tham khảo
   Lý luận sơ cấp chính trị

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/7/2019

   Xem: 0

  • Qui chế dân chủ
   Tư liệu tham khảo
   Qui chế dân chủ

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/7/2019

   Xem: 0

  • Giáo dục kỹ năng sống
   Tư liệu tham khảo
   Giáo dục kỹ năng sống

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/7/2019

   Xem: 0

  • Chuyên đề công dân
   Tư liệu tham khảo
   Chuyên đề công dân

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/7/2019

   Xem: 0

  • thu hoạch đảng viên mới
   Tư liệu tham khảo
   thu hoạch đảng viên mới

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/7/2019

   Xem: 0

  • Bài thu hoạch
   Tư liệu tham khảo
   Bài thu hoạch

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/5/2019

   Xem: 0

  • li luan chinh tri cd dh
   Tư liệu tham khảo
   li luan chinh tri cd dh

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/4/2019

   Xem: 0

  • li luan chinh tri cd dh
   Tư liệu tham khảo
   li luan chinh tri cd dh

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/4/2019

   Xem: 0

  • BDTX modul 18
   Tư liệu tham khảo
   BDTX modul 18

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/4/2019

   Xem: 0

  • CSVC 2017 - 2018
   Tư liệu - Đề tài
   CSVC 2017 - 2018

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu - Đề tài

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/3/2019

   Xem: 0

  • Bài dự thi 990 năm Thanh Hóa
   Tư liệu tham khảo
   Bài dự thi 990 năm Thanh Hóa

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/3/2019

   Xem: 0

  • Bài thu hoạch NQ TW8 -khóa 12
   Tư liệu tham khảo
   Bài thu hoạch NQ TW8 -khóa 12

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/1/2019

   Xem: 0

  • BÀI THU HOẠCH MODUL 30 THCS
   Tư liệu tham khảo
   BÀI THU HOẠCH MODUL 30 THCS

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/12/2018

   Xem: 0

  • ĐỀ KIỂM TRA GDCD 1 TIẾT HKI,II,CN
   Tư liệu tham khảo
   ĐỀ KIỂM TRA GDCD 1 TIẾT HKI,II,CN

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/11/2018

   Xem: 0

  • MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT GDCD 6,7,8,9 HỌC KÌ I
   Tư liệu tham khảo
   MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT GDCD 6,7,8,9 HỌC KÌ I

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/11/2018

   Xem: 0

  • Giáo án chủ đề lịch sử 9 mới nhất 2018-2019
   Tư liệu tham khảo
   Giáo án chủ đề lịch sử 9 mới nhất 2018-2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 31/10/2018

   Xem: 0

  • giao duc cong dan 6
   Tư liệu tham khảo
   giao duc cong dan 6

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/10/2018

   Xem: 1

  • mi thuat 1
   Tư liệu tham khảo
   mi thuat 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/10/2018

   Xem: 0

  • đề thi HSG hóa 1
   Tư liệu tham khảo
   đề thi HSG hóa 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/10/2018

   Xem: 0

  • giáo an atgt 8
   Tư liệu tham khảo
   giáo an atgt 8

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/10/2018

   Xem: 0

  • giáo an ATGT 7,8
   Tư liệu tham khảo
   giáo an ATGT 7,8

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/10/2018

   Xem: 0

  • Bài phát động thi đua trong lế kai giảng năm học 2018 - 2019
   Tư liệu tham khảo
   Bài phát động thi đua trong lế kai giảng năm học 2018 - 2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/9/2018

   Xem: 0

  • Giáo án ngữ văn 7 học kì 1 năm học 2017 - 2018
   Tư liệu tham khảo
   Giáo án ngữ văn 7 học kì 1 năm học 2017 - 2018

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/8/2018

   Xem: 0

  • lam quen voi toan 4 tuoi
   Tư liệu tham khảo
   lam quen voi toan 4 tuoi

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 31/7/2018

   Xem: 20

  • BẢNG LƯƠNG GV TỪ 07/2018
   Văn bản hướng dẫn
   BẢNG LƯƠNG GV TỪ 07/2018

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Văn bản hướng dẫn

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/6/2018

   Xem: 12

  • SKKN Một số biện pháp giáo dục đạo đức học sinh thông qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường THCS
   Tư liệu tham khảo
   SKKN Một số biện pháp giáo dục đạo đức học sinh thông qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường THCS

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/5/2018

   Xem: 0

  • nghe thuat cd dh
   Tư liệu tham khảo
   nghe thuat cd dh

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/4/2018

   Xem: 0

  • nghe thuat cd dh
   Biểu Mẫu
   nghe thuat cd dh

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Biểu Mẫu

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/4/2018

   Xem: 1

  • Module2,3,4 THCS
   Tư liệu tham khảo
   Module2,3,4 THCS

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/3/2018

   Xem: 1

  • Module THCS 34
   Tư liệu tham khảo
   Module THCS 34

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/3/2018

   Xem: 1

  • MAU DANG KY CÁ NHAN ATGT NAM 2018
   Tư liệu tham khảo
   MAU DANG KY CÁ NHAN ATGT NAM 2018

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/3/2018

   Xem: 2

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY