Giáo án Khác (Hóa học)

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Giáo án Khác (Hóa học) và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Giáo án Khác (Hóa học) hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • Giáo án cả năm
   Giáo án khác
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/9/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Giáo án khác
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/9/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Giáo án khác
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/9/2019

   Xem: 0

  • Danh mục đồ dùng tối thiểu môn hóa
   Giáo án khác
   Danh mục đồ dùng tối thiểu môn hóa

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/9/2019

   Xem: 0

  • DIỄN VĂN KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2019-2020
   Giáo án khác
   DIỄN VĂN KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2019-2020

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/9/2019

   Xem: 0

  • DANH MỤC SKKN MÔN HÓA-SINH-THỂ DỤC-ÂM NHẠC-MỸ THUẬT THCS
   Giáo án khác
   DANH MỤC SKKN MÔN HÓA-SINH-THỂ DỤC-ÂM NHẠC-MỸ THUẬT THCS

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/8/2019

   Xem: 0

  • hoa hoc 9 Tổng hợp kiến thức chương trình hóa thcs
   Giáo án khác
   hoa hoc 9 Tổng hợp kiến thức chương trình hóa thcs

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/8/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Giáo án khác
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/8/2019

   Xem: 1

  • Giáo án cả năm
   Giáo án khác
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/8/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Giáo án khác
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/8/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Giáo án khác
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/8/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm PTNL
   Giáo án khác
   Giáo án cả năm PTNL

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/8/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm PTNL
   Giáo án khác
   Giáo án cả năm PTNL

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/8/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm PTNL
   Giáo án khác
   Giáo án cả năm PTNL

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/8/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm PTNL
   Giáo án khác
   Giáo án cả năm PTNL

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/8/2019

   Xem: 0

  • Tích lũy hóa
   Giáo án khác
   Tích lũy hóa

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/6/2019

   Xem: 0

  • tự chọn hóa 8
   Giáo án khác
   tự chọn hóa 8

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/6/2019

   Xem: 0

  • Bộ ảnh hóa THCS
   Giáo án khác
   Bộ ảnh hóa THCS

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/6/2019

   Xem: 0

  • Danh mục đồ dùng môn hóa
   Giáo án khác
   Danh mục đồ dùng môn hóa

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/5/2019

   Xem: 0

  • KH tự chọn hóa 8
   Giáo án khác
   KH tự chọn hóa 8

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/5/2019

   Xem: 0

  • kế họach hóa 8
   Giáo án khác
   kế họach hóa 8

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/5/2019

   Xem: 0

  • ON TAP CUOI NĂM
   Tư liệu
   ON TAP CUOI NĂM

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/5/2019

   Xem: 0

  • ÔN TÂP CUỐI NĂM
   Tư liệu
   ÔN TÂP CUỐI NĂM

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/5/2019

   Xem: 0

  • Báo cáo TK năm học 2017-2018
   Giáo án khác
   Báo cáo TK năm học 2017-2018

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/4/2019

   Xem: 0

  • Danh mục đồ dùng dạy học môn hóa
   Giáo án khác
   Danh mục đồ dùng dạy học môn hóa

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/4/2019

   Xem: 0

  • hóa 10
   Giáo án khác
   hóa 10

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/3/2019

   Xem: 0

  • Chuẩn kiến thức kỹ năng hóa học 9
   Giáo án khác
   Chuẩn kiến thức kỹ năng hóa học 9

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/2/2019

   Xem: 0

  • Chuẩn kiến thức kỹ năng hóa học 8
   Giáo án khác
   Chuẩn kiến thức kỹ năng hóa học 8

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/2/2019

   Xem: 0

  • Hóa họá 10. oxi-zon
   Tham khảo Hóa Học
   Hóa họá 10. oxi-zon

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tham khảo Hóa Học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/12/2018

   Xem: 0

  • Bồi dưỡng thường xuyên modul 26- 29
   Giáo án khác
   Bồi dưỡng thường xuyên modul 26- 29

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/11/2018

   Xem: 0

  • sinh hoc 8 vnen bài 25
   Giáo án khác
   sinh hoc 8 vnen bài 25

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/11/2018

   Xem: 0

  • ĐỀ TÀI THI KHOA HỌC KỸ THUẬT
   Giáo án khác
   ĐỀ TÀI THI KHOA HỌC KỸ THUẬT

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/11/2018

   Xem: 0

  • BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN THCS - MODULE 9
   Giáo án khác
   BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN THCS - MODULE 9

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/10/2018

   Xem: 0

  • hóa học 9 . Bài Nhôm
   Giáo án khác
   hóa học 9 . Bài Nhôm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/9/2018

   Xem: 0

  • hoa hoc 8 Phân phối chương trình hóa học có giảm tải
   Giáo án khác
   hoa hoc 8 Phân phối chương trình hóa học có giảm tải

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/8/2018

   Xem: 1

  • hoa hoc 9
   Giáo án khác
   hoa hoc 9

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/7/2018

   Xem: 0

  • GIÁO ÁN LỚP 4 ĐẠI TRÀ TUẦN 1 - 5 ( Vũ Vinh - Lào Cai)
   Giáo án khác
   GIÁO ÁN LỚP 4 ĐẠI TRÀ TUẦN 1 - 5 ( Vũ Vinh - Lào Cai)

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/7/2018

   Xem: 0

  • BỘ GIÁO ÁN LỚP 4 (ĐẠI TRÀ) ĐỦ 35 TUẦN - Vũ Vinh- Lào Cai
   Giáo án khác
   BỘ GIÁO ÁN LỚP 4 (ĐẠI TRÀ) ĐỦ 35 TUẦN - Vũ Vinh- Lào Cai

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/7/2018

   Xem: 3

  • Chủ đề tích hợp Hóa học Ancol
   Giáo án khác
   Chủ đề tích hợp Hóa học Ancol

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/6/2018

   Xem: 1

  • SÁCH ÔN THI VÀO LỚP 10-CHUYÊN HOÁ-Nguyễn Văn Hòa
   Giáo án khác
   SÁCH ÔN THI VÀO LỚP 10-CHUYÊN HOÁ-Nguyễn Văn Hòa

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/5/2018

   Xem: 2

  • Bồi dưỡng thường xuyên 2018 - hoàn chỉnh
   Giáo án khác
   Bồi dưỡng thường xuyên 2018 - hoàn chỉnh

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/5/2018

   Xem: 0

  • hoa hoc 9 kiểm tra tiết 61
   Giáo án khác
   hoa hoc 9 kiểm tra tiết 61

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/5/2018

   Xem: 0

  • đề cương ôn tập hóa học 8 kỳ 2
   Giáo án khác
   đề cương ôn tập hóa học 8 kỳ 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/4/2018

   Xem: 1

  • SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM: MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP VIẾT VÀ CÂN BẰNG PTHH MÔN HÓA HỌC THCS
   Giáo án khác
   SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM: MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP VIẾT VÀ CÂN BẰNG PTHH MÔN HÓA HỌC THCS

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/4/2018

   Xem: 0

  • lop 2 tuoi
   Giáo án khác
   lop 2 tuoi

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/3/2018

   Xem: 31

  • hóa học 8 Tài liệu
   Giáo án khác
   hóa học 8 Tài liệu

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/3/2018

   Xem: 1

  • BÀI THI CUỐI KHÓA BỒI DƯỠNG NGHẠCH GIÁO VIÊN THCS HẠNG 2 NĂM 2018
   Giáo án khác
   BÀI THI CUỐI KHÓA BỒI DƯỠNG NGHẠCH GIÁO VIÊN THCS HẠNG 2 NĂM 2018

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/2/2018

   Xem: 0

  • Giáo án phát triển năng lực môn vật lí bài 22
   Giáo án khác
   Giáo án phát triển năng lực môn vật lí bài 22

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/1/2018

   Xem: 1

  • giáo án phát triển năng lực bài 20 môn vật lí
   Giáo án khác
   giáo án phát triển năng lực bài 20 môn vật lí

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/1/2018

   Xem: 1

  • giáo án phát triển năng lực bài 17 môn vật lí
   Giáo án khác
   giáo án phát triển năng lực bài 17 môn vật lí

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/1/2018

   Xem: 1

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY