Giáo án Khác (Lớp 1)

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Giáo án Khác (Lớp 1) và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Giáo án Khác (Lớp 1) hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • Đề Kiểm tra cuối năm học Môn Tiếng Việt công nghệ giáo dục
   Giáo án khác
   Đề Kiểm tra cuối năm học Môn Tiếng Việt công nghệ giáo dục

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/5/2019

   Xem: 0

  • Sáng kiến kinh nghiệm - Tiểu học Nguyễn Huệ - Nguyễn Thị Lý
   Giáo án khác
   Sáng kiến kinh nghiệm - Tiểu học Nguyễn Huệ - Nguyễn Thị Lý

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/5/2019

   Xem: 0

  • lop 1 cùng em hoạt động trải nghiệm sáng tạo chủ đề 9
   Giáo án khác
   lop 1 cùng em hoạt động trải nghiệm sáng tạo chủ đề 9

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/4/2019

   Xem: 0

  • THIET BI DAY HOC(Lớp 1). 2020-2021
   Giáo án khác
   THIET BI DAY HOC(Lớp 1). 2020-2021

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/4/2019

   Xem: 0

  • sáng kiến kinh nghiệm chính tả lớp 1
   Giáo án khác
   sáng kiến kinh nghiệm chính tả lớp 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/3/2019

   Xem: 0

  • ban kiem diem ca nhan dang vien moi nhat 2019
   Giáo án khác
   ban kiem diem ca nhan dang vien moi nhat 2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/1/2019

   Xem: 0

  • Đề kiểm tra cuối kì 1 Lớp `1 Công nghệ giáo dục
   Giáo án khác
   Đề kiểm tra cuối kì 1 Lớp `1 Công nghệ giáo dục

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/12/2018

   Xem: 0

  • Đề kiểm tra cuối kì 1 Lớp 2
   Giáo án khác
   Đề kiểm tra cuối kì 1 Lớp 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/12/2018

   Xem: 0

  • ĐỌC THÂM LỚP 4
   Giáo án khác
   ĐỌC THÂM LỚP 4

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/12/2018

   Xem: 0

  • ĐỀ THI HK1
   Giáo án khác
   ĐỀ THI HK1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/12/2018

   Xem: 0

  • giao an hoạt động trai nghiẹm lớp 1
   Giáo án khác
   giao an hoạt động trai nghiẹm lớp 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/12/2018

   Xem: 1

  • Bản Kiểm điểm Đảng viên năm 2018 mẫu mới nhất
   Giáo án khác
   Bản Kiểm điểm Đảng viên năm 2018 mẫu mới nhất

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/12/2018

   Xem: 4

  • BAI THU HOACH PCCC NĂM 2O18
   Giáo án khác
   BAI THU HOACH PCCC NĂM 2O18

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/11/2018

   Xem: 0

  • bai phat bieu 20 - 11
   Giáo án khác
   bai phat bieu 20 - 11

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/11/2018

   Xem: 0

  • lop 1 - Tuần 11
   Giáo án khác
   lop 1 - Tuần 11

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/11/2018

   Xem: 0

  • Tuần 26. Sông Hương
   Giáo án khác
   Tuần 26. Sông Hương

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/11/2018

   Xem: 0

  • loài vât sống ở đâu
   Giáo án khác
   loài vât sống ở đâu

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/11/2018

   Xem: 0

  • Tuần 25. Đáp lời đồng ý. Quan sát tranh, trả lời câu hỏi
   Giáo án khác
   Tuần 25. Đáp lời đồng ý. Quan sát tranh, trả lời câu hỏi

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/11/2018

   Xem: 0

  • Đề cương kịch bản Giỗ Tổ Hùng Vương
   Giáo án khác
   Đề cương kịch bản Giỗ Tổ Hùng Vương

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/11/2018

   Xem: 1

  • lop 1
   Giáo án khác
   lop 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/10/2018

   Xem: 0

  • giáo án lớp 1 tuần 13 năm 2017-2018
   Giáo án khác
   giáo án lớp 1 tuần 13 năm 2017-2018

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/10/2018

   Xem: 0

  • GIÁO ÁN AN KẾ HOACH NGOÀI GIỞ LÊN LỚP
   Giáo án khác
   GIÁO ÁN AN KẾ HOACH NGOÀI GIỞ LÊN LỚP

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/10/2018

   Xem: 1

  • lop 1 > Giáo án ATGT cả năm
   Giáo án khác
   lop 1 > Giáo án ATGT cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/10/2018

   Xem: 0

  • BÁO CÁO SANG KIEN THE DUC.
   Giáo án khác
   BÁO CÁO SANG KIEN THE DUC.

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/10/2018

   Xem: 1

  • Giáo án tăng buổi tuần 2 năm 2018
   Giáo án khác
   Giáo án tăng buổi tuần 2 năm 2018

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/10/2018

   Xem: 0

  • Giáo án tăng buổi Tuần 1 2018
   Giáo án khác
   Giáo án tăng buổi Tuần 1 2018

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/10/2018

   Xem: 0

  • GA HĐ NGLL cả năm
   Giáo án khác
   GA HĐ NGLL cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/10/2018

   Xem: 0

  • GIÁO ÁN HĐ NGLL Cả năm
   Giáo án khác
   GIÁO ÁN HĐ NGLL Cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/10/2018

   Xem: 1

  • giáo án đạo đức
   Giáo án khác
   giáo án đạo đức

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/10/2018

   Xem: 0

  • Báo cáo sơ kết 2 năm thực hiện Quyết định 1076/QĐ-TTg ngày 17/6/2019 của Thủ tướng Chinh Phủ
   Giáo án khác
   Báo cáo sơ kết 2 năm thực hiện Quyết định 1076/QĐ-TTg ngày 17/6/2019 của Thủ tướng Chinh Phủ

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/9/2018

   Xem: 1

  • BÀI TẬP CUỐI TUẦN LỚP 1 CẢ NĂM
   Giáo án khác
   BÀI TẬP CUỐI TUẦN LỚP 1 CẢ NĂM

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/9/2018

   Xem: 0

  • TUAN 3,4
   Giáo án khác
   TUAN 3,4

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/9/2018

   Xem: 0

  • giáo án lớp 1 tuần 12 năm 2017
   Giáo án khác
   giáo án lớp 1 tuần 12 năm 2017

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/9/2018

   Xem: 0

  • Giáo án lớp 1 tuần 10 năm 2017-2018
   Giáo án khác
   Giáo án lớp 1 tuần 10 năm 2017-2018

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/9/2018

   Xem: 0

  • trải nghiệm sáng tạo lớp 1
   Giáo án khác
   trải nghiệm sáng tạo lớp 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/9/2018

   Xem: 21

  • BÀI THU HOẠCH LỚP TẬP HUẤN TV1 - CGD NĂM HỌC 2018 -2019
   Giáo án khác
   BÀI THU HOẠCH LỚP TẬP HUẤN TV1 - CGD NĂM HỌC 2018 -2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/8/2018

   Xem: 0

  • GA Tin lớp 1-1 tiết
   Giáo án khác
   GA Tin lớp 1-1 tiết

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/8/2018

   Xem: 0

  • BC SO KET HKII K3 NH 17-18
   Giáo án khác
   BC SO KET HKII K3 NH 17-18

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/6/2018

   Xem: 0

  • Gia phả
   Giáo án khác
   Gia phả

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/6/2018

   Xem: 0

  • lop 1A
   Giáo án khác
   lop 1A

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/5/2018

   Xem: 0

  • Đêf thi HKI TOÁN TIẾNG VIỆT
   Giáo án khác
   Đêf thi HKI TOÁN TIẾNG VIỆT

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/4/2018

   Xem: 0

  • Tờ trình Đề nghị phê duyệt đề án vị trí việc làm
   Giáo án khác
   Tờ trình Đề nghị phê duyệt đề án vị trí việc làm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/4/2018

   Xem: 8

  • Phụ lục đề án vị trí việc làm
   Giáo án khác
   Phụ lục đề án vị trí việc làm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/4/2018

   Xem: 5

  • Đề án vị trí việc làm
   Giáo án khác
   Đề án vị trí việc làm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/4/2018

   Xem: 1

  • KIỂM TRA ĐỌC TV CGD (17-18)
   Giáo án khác
   KIỂM TRA ĐỌC TV CGD (17-18)

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/4/2018

   Xem: 0

  • lop 1
   Giáo án khác
   lop 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/4/2018

   Xem: 5

  • SKKN toan chuyen đong quyen
   Giáo án khác
   SKKN toan chuyen đong quyen

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/4/2018

   Xem: 1

  • Mĩ thuật 1 Đan Mạch sách mới
   Giáo án khác
   Mĩ thuật 1 Đan Mạch sách mới

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/3/2018

   Xem: 4

  • kham pha khoa hoc 4 tuoi
   Giáo án khác
   kham pha khoa hoc 4 tuoi

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/3/2018

   Xem: 1

  • giáo án kĩ năng sống lớp
   Giáo án khác
   giáo án kĩ năng sống lớp

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/3/2018

   Xem: 1

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY