Đây là Bộ sưu tập Thư viện Giáo án Khác (Lớp 1) và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Giáo án Khác (Lớp 1) hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:

Giáo án Khác (Lớp 1)

 • BÁO CÁO SANG KIEN THE DUC.
  Giáo án khác
  BÁO CÁO SANG KIEN THE DUC.

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/10/2018

  Xem: 0

 • Giáo án tăng buổi tuần 2 năm 2018
  Giáo án khác
  Giáo án tăng buổi tuần 2 năm 2018

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/10/2018

  Xem: 0

 • Giáo án tăng buổi Tuần 1 2018
  Giáo án khác
  Giáo án tăng buổi Tuần 1 2018

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/10/2018

  Xem: 0

 • GA HĐ NGLL cả năm
  Giáo án khác
  GA HĐ NGLL cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/10/2018

  Xem: 0

 • GIÁO ÁN HĐ NGLL Cả năm
  Giáo án khác
  GIÁO ÁN HĐ NGLL Cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/10/2018

  Xem: 0

 • giáo án đạo đức
  Giáo án khác
  giáo án đạo đức

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/10/2018

  Xem: 0

 • Báo cáo sơ kết 2 năm thực hiện Quyết định 1076/QĐ-TTg ngày 17/6/2019 của Thủ tướng Chinh Phủ
  Giáo án khác
  Báo cáo sơ kết 2 năm thực hiện Quyết định 1076/QĐ-TTg ngày 17/6/2019 của Thủ tướng Chinh Phủ

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/9/2018

  Xem: 0

 • BÀI TẬP CUỐI TUẦN LỚP 1 CẢ NĂM
  Giáo án khác
  BÀI TẬP CUỐI TUẦN LỚP 1 CẢ NĂM

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/9/2018

  Xem: 0

 • TUAN 3,4
  Giáo án khác
  TUAN 3,4

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/9/2018

  Xem: 0

 • giáo án lớp 1 tuần 12 năm 2017
  Giáo án khác
  giáo án lớp 1 tuần 12 năm 2017

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/9/2018

  Xem: 0

 • Giáo án lớp 1 tuần 10 năm 2017-2018
  Giáo án khác
  Giáo án lớp 1 tuần 10 năm 2017-2018

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/9/2018

  Xem: 0

 • trải nghiệm sáng tạo lớp 1
  Giáo án khác
  trải nghiệm sáng tạo lớp 1

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/9/2018

  Xem: 0

 • BÀI THU HOẠCH LỚP TẬP HUẤN TV1 - CGD NĂM HỌC 2018 -2019
  Giáo án khác
  BÀI THU HOẠCH LỚP TẬP HUẤN TV1 - CGD NĂM HỌC 2018 -2019

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/8/2018

  Xem: 0

 • GA Tin lớp 1-1 tiết
  Giáo án khác
  GA Tin lớp 1-1 tiết

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/8/2018

  Xem: 0

 • BC SO KET HKII K3 NH 17-18
  Giáo án khác
  BC SO KET HKII K3 NH 17-18

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/6/2018

  Xem: 0

 • Gia phả
  Giáo án khác
  Gia phả

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/6/2018

  Xem: 0

 • lop 1A
  Giáo án khác
  lop 1A

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/5/2018

  Xem: 0

 • Đêf thi HKI TOÁN TIẾNG VIỆT
  Giáo án khác
  Đêf thi HKI TOÁN TIẾNG VIỆT

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/4/2018

  Xem: 0

 • Tờ trình Đề nghị phê duyệt đề án vị trí việc làm
  Giáo án khác
  Tờ trình Đề nghị phê duyệt đề án vị trí việc làm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/4/2018

  Xem: 8

 • Phụ lục đề án vị trí việc làm
  Giáo án khác
  Phụ lục đề án vị trí việc làm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/4/2018

  Xem: 5

 • Đề án vị trí việc làm
  Giáo án khác
  Đề án vị trí việc làm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/4/2018

  Xem: 6

 • KIỂM TRA ĐỌC TV CGD (17-18)
  Giáo án khác
  KIỂM TRA ĐỌC TV CGD (17-18)

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/4/2018

  Xem: 0

 • lop 1
  Giáo án khác
  lop 1

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/4/2018

  Xem: 0

 • SKKN toan chuyen đong quyen
  Giáo án khác
  SKKN toan chuyen đong quyen

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/4/2018

  Xem: 1

 • Mĩ thuật 1 Đan Mạch sách mới
  Giáo án khác
  Mĩ thuật 1 Đan Mạch sách mới

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/3/2018

  Xem: 4

 • kham pha khoa hoc 4 tuoi
  Giáo án khác
  kham pha khoa hoc 4 tuoi

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/3/2018

  Xem: 1

 • giáo án kĩ năng sống lớp
  Giáo án khác
  giáo án kĩ năng sống lớp

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/3/2018

  Xem: 1

 • Giao an Tieng Viet 1-CGD
  Giáo án khác
  Giao an Tieng Viet 1-CGD

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/3/2018

  Xem: 1

 • PP chuong trinh TV
  Giáo án khác
  PP chuong trinh TV

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/2/2018

  Xem: 1

 • GIÁO ÁN TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO LỚP 5 CHỦ ĐỀ 3
  Giáo án khác
  GIÁO ÁN TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO LỚP 5 CHỦ ĐỀ 3

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/1/2018

  Xem: 11

 • GIÁO ÁN TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO LỚP 2 CHỦ ĐỀ 6
  Giáo án khác
  GIÁO ÁN TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO LỚP 2 CHỦ ĐỀ 6

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/1/2018

  Xem: 1

 • GIÁO ÁN TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO LỚP 1 CHỦ ĐỀ 4
  Giáo án khác
  GIÁO ÁN TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO LỚP 1 CHỦ ĐỀ 4

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/1/2018

  Xem: 19

 • li luan chinh tri cd dh
  Giáo án khác
  li luan chinh tri cd dh

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/1/2018

  Xem: 0

 • Tham luận về công tác xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh
  Giáo án khác
  Tham luận về công tác xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/1/2018

  Xem: 7

 • hoạt động thanh tra nhân dân
  Giáo án khác
  hoạt động thanh tra nhân dân

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/1/2018

  Xem: 1

 • Liên quan đến hoạt động Ban Thanh tra nhân dân
  Giáo án khác
  Liên quan đến hoạt động Ban Thanh tra nhân dân

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/1/2018

  Xem: 0

 • Bầu ban thanh tra nhân dân
  Giáo án khác
  Bầu ban thanh tra nhân dân

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/1/2018

  Xem: 2

 • Tổng hợp các SKKN cho giảng dạy lớp 1
  Giáo án khác
  Tổng hợp các SKKN cho giảng dạy lớp 1

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/12/2017

  Xem: 1

 • giáo án hoạt động tập thể lớp 1
  Giáo án khác
  giáo án hoạt động tập thể lớp 1

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/12/2017

  Xem: 7

 • Giáo án Kĩ thuật lớp 1 tuần 3 đến tuần 14
  Giáo án khác
  Giáo án Kĩ thuật lớp 1 tuần 3 đến tuần 14

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/12/2017

  Xem: 3

 • lop 1
  Giáo án khác
  lop 1

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/12/2017

  Xem: 5

 • hoat dong ngoai gio len lớp 1
  Giáo án khác
  hoat dong ngoai gio len lớp 1

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/11/2017

  Xem: 0

 • Hoạt động trải nghiệm (Tiếp theo)
  Giáo án khác
  Hoạt động trải nghiệm (Tiếp theo)

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/11/2017

  Xem: 0

 • Hoạt động trải nghiệm (NXB ĐH Sư Phạm)
  Giáo án khác
  Hoạt động trải nghiệm (NXB ĐH Sư Phạm)

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/11/2017

  Xem: 0

 • Giáo án sinh hoạt tập thể lớp 1 - Cả năm
  Giáo án khác
  Giáo án sinh hoạt tập thể lớp 1 - Cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/10/2017

  Xem: 0

 • Bảng tự phê trước quần chúng của Giáo viên năm 2017
  Giáo án khác
  Bảng tự phê trước quần chúng của Giáo viên năm 2017

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/10/2017

  Xem: 0

 • báo cáo học tập phong cách Hồ Chí Minh năm 2017
  Giáo án khác
  báo cáo học tập phong cách Hồ Chí Minh năm 2017

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/10/2017

  Xem: 0

 • sinh hoat chu nhiệm lop 5
  Giáo án khác
  sinh hoat chu nhiệm lop 5

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/10/2017

  Xem: 0

 • bao cao chuyen de
  Giáo án khác
  bao cao chuyen de

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/10/2017

  Xem: 0

 • giáo án hoạt động trải nghiệm lớp 1
  Giáo án khác
  giáo án hoạt động trải nghiệm lớp 1

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/10/2017

  Xem: 59

 • Giáo án mới TD
  Giáo án khác
  Giáo án mới TD

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/10/2017

  Xem: 7

 • GA cả năm lớp 1
  Giáo án khác
  GA cả năm lớp 1

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/10/2017

  Xem: 0

BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY