Giáo án Khác (Lớp 2)

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Giáo án Khác (Lớp 2) và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Giáo án Khác (Lớp 2) hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • tiết đọc thư viên lớp 2
   Giáo án khác
   tiết đọc thư viên lớp 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/12/2018

   Xem: 0

  • HUONG DAN TIN HOC LOP 2 TUAN 18
   Giáo án khác
   HUONG DAN TIN HOC LOP 2 TUAN 18

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/12/2018

   Xem: 0

  • lop 2 skkn VIẾT ĐOẠN VĂN NGẮN ĐẠT HIỆU QUẢ CHO HỌC SINH LỚP 2
   Giáo án khác
   lop 2 skkn VIẾT ĐOẠN VĂN NGẮN ĐẠT HIỆU QUẢ CHO HỌC SINH LỚP 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/12/2018

   Xem: 0

  • HUONG DAN TIN HOC LOP 2 TUAN 17
   Giáo án khác
   HUONG DAN TIN HOC LOP 2 TUAN 17

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/12/2018

   Xem: 0

  • lop 2 Đề kiểm tra Học kì I toán, tiếng Việt
   Giáo án khác
   lop 2 Đề kiểm tra Học kì I toán, tiếng Việt

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/12/2018

   Xem: 0

  • Kế hoạch BDTX 2018-2019
   Giáo án khác
   Kế hoạch BDTX 2018-2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/12/2018

   Xem: 0

  • dao duc 2
   Giáo án khác
   dao duc 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/11/2018

   Xem: 0

  • dao duc 2
   Giáo án khác
   dao duc 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/11/2018

   Xem: 0

  • CHÍNH TẢ LỚP 2 HAY
   Giáo án khác
   CHÍNH TẢ LỚP 2 HAY

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/11/2018

   Xem: 0

  • HUONG DAN TIN HOC LOP 2 TUAN 16
   Giáo án khác
   HUONG DAN TIN HOC LOP 2 TUAN 16

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/11/2018

   Xem: 0

  • HUONG DAN TIN HOC LOP 2 TUAN 15
   Giáo án khác
   HUONG DAN TIN HOC LOP 2 TUAN 15

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/11/2018

   Xem: 0

  • HUONG DAN TIN HOC LOP 2 TUAN 14
   Giáo án khác
   HUONG DAN TIN HOC LOP 2 TUAN 14

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/11/2018

   Xem: 0

  • HUONG DAN TIN HOC LOP 2 TUAN 12- TUAN 13
   Giáo án khác
   HUONG DAN TIN HOC LOP 2 TUAN 12- TUAN 13

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/11/2018

   Xem: 0

  • toan hoc 1
   Giáo án khác
   toan hoc 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/11/2018

   Xem: 0

  • HUONG DAN TIN HOC LOP 2 TUAN 9-11
   Giáo án khác
   HUONG DAN TIN HOC LOP 2 TUAN 9-11

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/10/2018

   Xem: 0

  • kẾ HOẠCH BDTX NĂM 2018 - 209
   Giáo án khác
   kẾ HOẠCH BDTX NĂM 2018 - 209

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/10/2018

   Xem: 4

  • bao cao sang kien
   Giáo án khác
   bao cao sang kien

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/10/2018

   Xem: 0

  • BÁO CÁO SÁNG KIEN LOP 2
   Giáo án khác
   BÁO CÁO SÁNG KIEN LOP 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/10/2018

   Xem: 0

  • báo cáo sáng kiến lóp.
   Giáo án khác
   báo cáo sáng kiến lóp.

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/10/2018

   Xem: 2

  • Báo cáo sáng kiên lơp 2
   Giáo án khác
   Báo cáo sáng kiên lơp 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/10/2018

   Xem: 0

  • Kế hoạch giảng dạy khối 2 năm học 2018-2019
   Giáo án khác
   Kế hoạch giảng dạy khối 2 năm học 2018-2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/9/2018

   Xem: 0

  • Huong dẫn TIN HOC LOP 2 TUAN 6
   Giáo án khác
   Huong dẫn TIN HOC LOP 2 TUAN 6

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/9/2018

   Xem: 0

  • ke hoạch năm học
   Giáo án khác
   ke hoạch năm học

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/9/2018

   Xem: 0

  • tham luân đại hội cđ
   Giáo án khác
   tham luân đại hội cđ

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/9/2018

   Xem: 0

  • tham luân
   Giáo án khác
   tham luân

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/9/2018

   Xem: 0

  • giáo án tổng hợp lớp 2 tuần 3
   Giáo án khác
   giáo án tổng hợp lớp 2 tuần 3

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/9/2018

   Xem: 0

  • TIN HOC LOP 2 TUAN 6
   Giáo án khác
   TIN HOC LOP 2 TUAN 6

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/9/2018

   Xem: 1

  • Bài thi biên giới
   Giáo án khác
   Bài thi biên giới

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/9/2018

   Xem: 11

  • Hướng dẫn học Tin học 2 Tuần 3
   Giáo án khác
   Hướng dẫn học Tin học 2 Tuần 3

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/9/2018

   Xem: 0

  • GA Tin học lớp 2-1 tiết
   Giáo án khác
   GA Tin học lớp 2-1 tiết

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/8/2018

   Xem: 0

  • đề thi KH II lớp 2
   Giáo án khác
   đề thi KH II lớp 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/5/2018

   Xem: 2

  • một số trò chơi dân gian cho học sinh tiểu học
   Giáo án khác
   một số trò chơi dân gian cho học sinh tiểu học

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/4/2018

   Xem: 2

  • Phụ lục đánh giá chuẩn GV Tiểu học theo chuan 2017
   Giáo án khác
   Phụ lục đánh giá chuẩn GV Tiểu học theo chuan 2017

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/2/2018

   Xem: 0

  • GIÁO ÁN ĐẠO ĐỨC- LỒNG GHÉP HỒ CHI MINH
   Giáo án khác
   GIÁO ÁN ĐẠO ĐỨC- LỒNG GHÉP HỒ CHI MINH

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/1/2018

   Xem: 1

  • Bac Hồ và những bài học về đạo đức lớp 2
   Giáo án khác
   Bac Hồ và những bài học về đạo đức lớp 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/1/2018

   Xem: 4

  • đề thi cuối học kỳ 1
   Giáo án khác
   đề thi cuối học kỳ 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/1/2018

   Xem: 5

  • BÀI THU HOẠCH CBQL ĐỀ 1 CHUẨN
   Giáo án khác
   BÀI THU HOẠCH CBQL ĐỀ 1 CHUẨN

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/1/2018

   Xem: 9

  • KHBH Thực hành TV&Toán 2
   Giáo án khác
   KHBH Thực hành TV&Toán 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/1/2018

   Xem: 3

  • GDNSTLVM
   Giáo án khác
   GDNSTLVM

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/1/2018

   Xem: 3

  • Chuẩn kiến thức môn toán
   Giáo án khác
   Chuẩn kiến thức môn toán

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/12/2017

   Xem: 7

  • Giáo án trải nghiệm sáng tạo lớp 2 từ tuần 1 đến tuần 12
   Giáo án khác
   Giáo án trải nghiệm sáng tạo lớp 2 từ tuần 1 đến tuần 12

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/12/2017

   Xem: 1

  • Giáo án trải nghiệm sáng tạo lớp 2 Đôi bàn tay khéo léo
   Giáo án khác
   Giáo án trải nghiệm sáng tạo lớp 2 Đôi bàn tay khéo léo

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/12/2017

   Xem: 0

  • giáo án hoạt động trải nghiệm sáng tạo lớp 2 chủ đề 4
   Giáo án khác
   giáo án hoạt động trải nghiệm sáng tạo lớp 2 chủ đề 4

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/12/2017

   Xem: 6

  • Đề thi học kì 1 lớp 2 theo ma trận
   Giáo án khác
   Đề thi học kì 1 lớp 2 theo ma trận

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/12/2017

   Xem: 3

  • GIÁO ÁN TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO LỚP 2 CHỦ ĐỀ 4
   Giáo án khác
   GIÁO ÁN TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO LỚP 2 CHỦ ĐỀ 4

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/11/2017

   Xem: 6

  • GIÁO ÁN TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO LỚP 2 CHỦ ĐỀ 6
   Giáo án khác
   GIÁO ÁN TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO LỚP 2 CHỦ ĐỀ 6

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/11/2017

   Xem: 129

  • TRAI NGHIEM SANG TẠO LỚP 2
   Giáo án khác
   TRAI NGHIEM SANG TẠO LỚP 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/11/2017

   Xem: 29

  • VĂN HOÁ GIAO THÔNG LOP 2 TRON BỘ
   Giáo án khác
   VĂN HOÁ GIAO THÔNG LOP 2 TRON BỘ

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/11/2017

   Xem: 0

  • lời cảm ơn tang lễ
   Giáo án khác
   lời cảm ơn tang lễ

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/11/2017

   Xem: 0

  • GIÁO ÁN TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO LỚP 2 CHỦ ĐỀ 5
   Giáo án khác
   GIÁO ÁN TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO LỚP 2 CHỦ ĐỀ 5

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/11/2017

   Xem: 1

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY