Giáo án Khác (Lớp 5)

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Giáo án Khác (Lớp 5) và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Giáo án Khác (Lớp 5) hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • huong dan hoc tin hoc 5. sách giáo viên
   Giáo án khác
   huong dan hoc tin hoc 5. sách giáo viên

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/5/2019

   Xem: 0

  • Luyện tập tin học 5. Giáo án kì 1
   Giáo án khác
   Luyện tập tin học 5. Giáo án kì 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/5/2019

   Xem: 0

  • lop 5
   Giáo án khác
   lop 5

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/5/2019

   Xem: 0

  • Giáo án lớp 5 VNEN Tuần 1
   Giáo án khác
   Giáo án lớp 5 VNEN Tuần 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/4/2019

   Xem: 0

  • Giaó án âm nhạc mới lớp 1- lớp 5
   Giáo án khác
   Giaó án âm nhạc mới lớp 1- lớp 5

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/4/2019

   Xem: 0

  • MODUL TH 39
   Giáo án khác
   MODUL TH 39

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/4/2019

   Xem: 0

  • HDH Tieng Viet 5 Tap 2B
   Giáo án khác
   HDH Tieng Viet 5 Tap 2B

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/4/2019

   Xem: 0

  • Giáo án dạy kê
   Giáo án khác
   Giáo án dạy kê

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/4/2019

   Xem: 0

  • DE GIAO LUU LOP 4
   Giáo án khác
   DE GIAO LUU LOP 4

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/4/2019

   Xem: 0

  • PHUONG HUONG NAM HOC
   Giáo án khác
   PHUONG HUONG NAM HOC

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/3/2019

   Xem: 0

  • KE HOACH DAY HOC
   Giáo án khác
   KE HOACH DAY HOC

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/3/2019

   Xem: 0

  • BÁO CAO TONG KET NAM HOC
   Giáo án khác
   BÁO CAO TONG KET NAM HOC

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/3/2019

   Xem: 0

  • Toán nâng cao lớp 5
   Đề thi lớp 5
   Toán nâng cao lớp 5

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Đề thi lớp 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/3/2019

   Xem: 0

  • de thi giua ki 1
   Giáo án khác
   de thi giua ki 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/2/2019

   Xem: 0

  • KNS Lớp 5 Bài Thực hành đánh giá bài 11,12
   Giáo án khác
   KNS Lớp 5 Bài Thực hành đánh giá bài 11,12

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/2/2019

   Xem: 0

  • KNS Lớp 5 Bài Thực hành đánh giá bài 9,10
   Giáo án khác
   KNS Lớp 5 Bài Thực hành đánh giá bài 9,10

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/2/2019

   Xem: 0

  • KNS Lớp 5 Bài Thực hành đánh giá bài 7,8
   Giáo án khác
   KNS Lớp 5 Bài Thực hành đánh giá bài 7,8

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/2/2019

   Xem: 0

  • KNS Lớp 5 Bài 12 Kĩ năng ứng phó khi có bão, lũ lụt, sạt lở
   Giáo án khác
   KNS Lớp 5 Bài 12 Kĩ năng ứng phó khi có bão, lũ lụt, sạt lở

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/2/2019

   Xem: 0

  • KNS Lớp 5 Bài 11 Kĩ năng đi đường một mình an toàn
   Giáo án khác
   KNS Lớp 5 Bài 11 Kĩ năng đi đường một mình an toàn

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/2/2019

   Xem: 0

  • KNS Lớp 5 Bài 10 Kĩ năng vượt qua cám dỗ
   Giáo án khác
   KNS Lớp 5 Bài 10 Kĩ năng vượt qua cám dỗ

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/2/2019

   Xem: 0

  • KNS Lớp 5 Bài 9 Kĩ năng thích ứng
   Giáo án khác
   KNS Lớp 5 Bài 9 Kĩ năng thích ứng

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/2/2019

   Xem: 0

  • KNS Lớp 5 Bài 8 Kĩ năng giải quyết vấn đề
   Giáo án khác
   KNS Lớp 5 Bài 8 Kĩ năng giải quyết vấn đề

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/2/2019

   Xem: 0

  • Giáo anTuần 22 (lớp 5) theo phuong an mới
   Giáo án khác
   Giáo anTuần 22 (lớp 5) theo phuong an mới

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/2/2019

   Xem: 0

  • Một số biện pháp tổ chức trò chơi dân gian trong chương trình thể dục tiểu học
   Giáo án khác
   Một số biện pháp tổ chức trò chơi dân gian trong chương trình thể dục tiểu học

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/1/2019

   Xem: 0

  • lop 5
   Giáo án khác
   lop 5

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/1/2019

   Xem: 0

  • Một số biện pháp tổ chức trò chơi dân gian trong chương trình thể dục tiểu học
   Giáo án khác
   Một số biện pháp tổ chức trò chơi dân gian trong chương trình thể dục tiểu học

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/1/2019

   Xem: 1

  • GA Lop 5
   Giáo án khác
   GA Lop 5

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/1/2019

   Xem: 0

  • giáo an trai nghiem sang tao lop 3
   Giáo án khác
   giáo an trai nghiem sang tao lop 3

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/12/2018

   Xem: 0

  • MODUL TH 38
   Giáo án khác
   MODUL TH 38

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/12/2018

   Xem: 0

  • MODUL TH
   Giáo án khác
   MODUL TH

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/12/2018

   Xem: 0

  • MODUL TH 24
   Giáo án khác
   MODUL TH 24

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/12/2018

   Xem: 0

  • MODUL TH 16
   Giáo án khác
   MODUL TH 16

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/12/2018

   Xem: 0

  • Modul TH 11
   Giáo án khác
   Modul TH 11

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/12/2018

   Xem: 0

  • Modul TH 2
   Giáo án khác
   Modul TH 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/12/2018

   Xem: 0

  • Modul TH 1
   Giáo án khác
   Modul TH 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/12/2018

   Xem: 0

  • Lời bình mâm cỗ trung thu
   Giáo án khác
   Lời bình mâm cỗ trung thu

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/12/2018

   Xem: 0

  • Giới thiệu thư viện lớp học
   Giáo án khác
   Giới thiệu thư viện lớp học

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/12/2018

   Xem: 0

  • lop 5 Các môn học có KNS theo tuần
   Giáo án khác
   lop 5 Các môn học có KNS theo tuần

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/12/2018

   Xem: 0

  • lop 5 SKKN GVCNG 2018
   Giáo án khác
   lop 5 SKKN GVCNG 2018

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/12/2018

   Xem: 1

  • kế hoach cá nhân bộ môn
   Giáo án khác
   kế hoach cá nhân bộ môn

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/12/2018

   Xem: 0

  • Chuẩn Kiến thức kĩ năng lớp 5 (tích hợp GDMT+KNS+QP-An ninh 2018)
   Giáo án khác
   Chuẩn Kiến thức kĩ năng lớp 5 (tích hợp GDMT+KNS+QP-An ninh 2018)

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/12/2018

   Xem: 0

  • KNS Lớp 5 Bài thực hành đánh giá bài 5,6
   Giáo án khác
   KNS Lớp 5 Bài thực hành đánh giá bài 5,6

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/11/2018

   Xem: 0

  • KNS Lớp 5 Bài 7 Kĩ năng tạo cảm hứng học tập
   Giáo án khác
   KNS Lớp 5 Bài 7 Kĩ năng tạo cảm hứng học tập

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/11/2018

   Xem: 0

  • Bài thi chuẩn nghề nghiệp giáo viên hạng 2
   Giáo án khác
   Bài thi chuẩn nghề nghiệp giáo viên hạng 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/11/2018

   Xem: 0

  • KNS Lớp 5 Bài 6 Kĩ năng bảo vệ gia đình sống lành mạnh
   Giáo án khác
   KNS Lớp 5 Bài 6 Kĩ năng bảo vệ gia đình sống lành mạnh

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/11/2018

   Xem: 1

  • Giáo án Đạo đức lối sống về Bác Hồ lớp 2-3-4-5
   Giáo án khác
   Giáo án Đạo đức lối sống về Bác Hồ lớp 2-3-4-5

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/11/2018

   Xem: 1

  • đề kiểm tra học kì I môn đọc hiểu lớp 5
   Giáo án khác
   đề kiểm tra học kì I môn đọc hiểu lớp 5

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/10/2018

   Xem: 0

  • de kiem tra dinh kì giua ki 1.2018
   Giáo án khác
   de kiem tra dinh kì giua ki 1.2018

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/10/2018

   Xem: 0

  • Giáo án lớp 5 tuần 7
   Giáo án khác
   Giáo án lớp 5 tuần 7

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/10/2018

   Xem: 0

  • Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm 2018 - 2019
   Giáo án khác
   Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm 2018 - 2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/10/2018

   Xem: 0

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY