Đây là Bộ sưu tập Thư viện Giáo án Khác (Lớp 5) và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Giáo án Khác (Lớp 5) hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:

Giáo án Khác (Lớp 5)

 • giáo án lớp 5 tuần 3,4,5 soạn theo phát triển năng lực h.s
  Giáo án khác
  giáo án lớp 5 tuần 3,4,5 soạn theo phát triển năng lực h.s

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/10/2018

  Xem: 0

 • GD NẾP SÔNG THANH LỊCH, VĂN MINH LỚP 5 (trọn bộ)
  Giáo án khác
  GD NẾP SÔNG THANH LỊCH, VĂN MINH LỚP 5 (trọn bộ)

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/10/2018

  Xem: 0

 • BAI DỰ THI TIM HIỂU VỀ BIÊN GIỚI VÀ BỘ ĐỌI BIÊN PHÒNG - HÙNG
  Giáo án khác
  BAI DỰ THI TIM HIỂU VỀ BIÊN GIỚI VÀ BỘ ĐỌI BIÊN PHÒNG - HÙNG

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/10/2018

  Xem: 0

 • Ngân hàng nội dung câu hỏi ôn tập môn Toán
  Giáo án khác
  Ngân hàng nội dung câu hỏi ôn tập môn Toán

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/10/2018

  Xem: 0

 • giáo án bổ sung lớp 5
  Giáo án khác
  giáo án bổ sung lớp 5

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/9/2018

  Xem: 0

 • giáo án bổ sung lớp 5
  Giáo án khác
  giáo án bổ sung lớp 5

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/9/2018

  Xem: 0

 • giáo án bổ sung lớp 5
  Giáo án khác
  giáo án bổ sung lớp 5

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/9/2018

  Xem: 0

 • giáo an bổ sung lớp 5
  Giáo án khác
  giáo an bổ sung lớp 5

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/9/2018

  Xem: 0

 • giáo án kỹ năng sống
  Giáo án khác
  giáo án kỹ năng sống

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/9/2018

  Xem: 0

 • giáo án khác
  Giáo án khác
  giáo án khác

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/9/2018

  Xem: 0

 • Báo giảng cho tất cả từ lớp 2 đến lớp 5 dạy 2 buổi
  Giáo án khác
  Báo giảng cho tất cả từ lớp 2 đến lớp 5 dạy 2 buổi

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/9/2018

  Xem: 0

 • Giáo án dạy buổi 2 lớp 5
  Giáo án khác
  Giáo án dạy buổi 2 lớp 5

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/9/2018

  Xem: 0

 • giáo án buổi 2 lớp 5
  Giáo án khác
  giáo án buổi 2 lớp 5

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/9/2018

  Xem: 0

 • THỜI KHÓA BIỂU
  Giáo án khác
  THỜI KHÓA BIỂU

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/9/2018

  Xem: 0

 • lop 5
  Giáo án khác
  lop 5

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/9/2018

  Xem: 0

 • GA TNST
  Giáo án khác
  GA TNST

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/9/2018

  Xem: 0

 • TỪ ĐIÊN TIẾNG VIET
  Giáo án khác
  TỪ ĐIÊN TIẾNG VIET

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/9/2018

  Xem: 0

 • Giay di duong 2011
  Giáo án khác
  Giay di duong 2011

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 31/8/2018

  Xem: 0

 • tuần 1lop 5
  Giáo án khác
  tuần 1lop 5

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/8/2018

  Xem: 0

 • lop 5 tuần 1
  Giáo án khác
  lop 5 tuần 1

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/8/2018

  Xem: 0

 • Giáo án lớp 5 học kì 1
  Giáo án khác
  Giáo án lớp 5 học kì 1

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/8/2018

  Xem: 0

 • Lịch báo giảng lớp 5
  Giáo án khác
  Lịch báo giảng lớp 5

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/8/2018

  Xem: 0

 • Lớp 5 - Giáo án tuần 1 - 8 chuẩn, đầy đủ 2 buổi
  Giáo án khác
  Lớp 5 - Giáo án tuần 1 - 8 chuẩn, đầy đủ 2 buổi

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/8/2018

  Xem: 0

 • lop 5 Giáo án hè 4 lên 5 T+TV
  Giáo án khác
  lop 5 Giáo án hè 4 lên 5 T+TV

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/8/2018

  Xem: 0

 • Thuoc boc de
  Giáo án khác
  Thuoc boc de

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/7/2018

  Xem: 0

 • báo cáo
  Giáo án khác
  báo cáo

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/6/2018

  Xem: 0

 • Báo cáo thành tích cá nhân năm 2017-2018
  Giáo án khác
  Báo cáo thành tích cá nhân năm 2017-2018

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/5/2018

  Xem: 0

 • TRAI NGHIEM SANG TAO LOP 5 CHU DE 9
  Giáo án khác
  TRAI NGHIEM SANG TAO LOP 5 CHU DE 9

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/5/2018

  Xem: 0

 • chinh ta 2
  Giáo án khác
  chinh ta 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/5/2018

  Xem: 0

 • TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO - CHỦ ĐỀ 8
  Giáo án khác
  TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO - CHỦ ĐỀ 8

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/5/2018

  Xem: 0

 • TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO -CHỦ ĐỀ 7
  Giáo án khác
  TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO -CHỦ ĐỀ 7

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/5/2018

  Xem: 0

 • ĐỀ THI MÔN TOÁN CUỐI HỌC KI 2 LỚP 5
  Giáo án khác
  ĐỀ THI MÔN TOÁN CUỐI HỌC KI 2 LỚP 5

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/4/2018

  Xem: 0

 • Đề thi GHKII lớp 5 môn Toán (2017-2018) theo Thông tư 22
  Giáo án khác
  Đề thi GHKII lớp 5 môn Toán (2017-2018) theo Thông tư 22

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/4/2018

  Xem: 0

 • hoat dong ngoai gio len lop 5
  Giáo án khác
  hoat dong ngoai gio len lop 5

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/4/2018

  Xem: 0

 • BDTX MODULE TH 19
  Giáo án khác
  BDTX MODULE TH 19

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/4/2018

  Xem: 0

 • BDTX MODULE TH 18
  Giáo án khác
  BDTX MODULE TH 18

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/4/2018

  Xem: 0

 • BDTX MODULE TH 17
  Giáo án khác
  BDTX MODULE TH 17

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/4/2018

  Xem: 0

 • BDTX MODULE TH 16
  Giáo án khác
  BDTX MODULE TH 16

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/4/2018

  Xem: 0

 • BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN MODULE TH 15
  Giáo án khác
  BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN MODULE TH 15

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/4/2018

  Xem: 0

 • BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN MODULE TH 14
  Giáo án khác
  BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN MODULE TH 14

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/4/2018

  Xem: 0

 • BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN MODULE TH 13
  Giáo án khác
  BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN MODULE TH 13

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/4/2018

  Xem: 0

 • BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN MODULE TH 12
  Giáo án khác
  BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN MODULE TH 12

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/4/2018

  Xem: 0

 • BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN MODULE TH 45
  Giáo án khác
  BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN MODULE TH 45

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/4/2018

  Xem: 0

 • BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN MODULE TH 42
  Giáo án khác
  BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN MODULE TH 42

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/4/2018

  Xem: 0

 • BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN MODULE TH 41
  Giáo án khác
  BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN MODULE TH 41

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/4/2018

  Xem: 0

 • BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN MODULE TH 40
  Giáo án khác
  BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN MODULE TH 40

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/4/2018

  Xem: 0

 • bt hh9
  Giáo án khác
  bt hh9

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/4/2018

  Xem: 0

 • giao an dia ly lop 5 hoc ki 2 tuan 19 den tuan 29 VNEN
  Giáo án khác
  giao an dia ly lop 5 hoc ki 2 tuan 19 den tuan 29 VNEN

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/4/2018

  Xem: 5

 • lop 5 - DE TIENG VIET
  Giáo án khác
  lop 5 - DE TIENG VIET

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/3/2018

  Xem: 1

 • Đề giao lưu HSG toán 5
  Giáo án khác
  Đề giao lưu HSG toán 5

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/3/2018

  Xem: 2

 • Đề cuối học kì I toán 5
  Giáo án khác
  Đề cuối học kì I toán 5

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/3/2018

  Xem: 4

 • Đề giữa kì II toán 5
  Giáo án khác
  Đề giữa kì II toán 5

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/3/2018

  Xem: 4

BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY