Đây là Bộ sưu tập Thư viện Giáo án Khác (Mĩ thuật) và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Giáo án Khác (Mĩ thuật) hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:

Giáo án Khác (Mĩ thuật)

 • HOP HDSP THANG 10-2018
  Giáo án khác
  HOP HDSP THANG 10-2018

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/10/2018

  Xem: 0

 • KE HOACH TUYEN TRUYEN PHO BIEN PHAP LUAT 2018
  Giáo án khác
  KE HOACH TUYEN TRUYEN PHO BIEN PHAP LUAT 2018

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/10/2018

  Xem: 0

 • MAU KE HOACH DAY HOC TANG TIET CUA GIAO VIEN
  Giáo án khác
  MAU KE HOACH DAY HOC TANG TIET CUA GIAO VIEN

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/10/2018

  Xem: 0

 • PHƯƠNG PHÁP RÈN KHẢ NĂNG KÍ HOẠ CHO HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ
  Giáo án khác
  PHƯƠNG PHÁP RÈN KHẢ NĂNG KÍ HOẠ CHO HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/9/2018

  Xem: 0

 • HO SO HNCBCC ( DU THAO)
  Giáo án khác
  HO SO HNCBCC ( DU THAO)

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/9/2018

  Xem: 0

 • HOP HĐSP THANG 09-2018
  Giáo án khác
  HOP HĐSP THANG 09-2018

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/9/2018

  Xem: 0

 • DANH SACH HOC SINH CHINH THUC 2018-2019
  Giáo án khác
  DANH SACH HOC SINH CHINH THUC 2018-2019

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/9/2018

  Xem: 0

 • danh sach lớp: 2018-2019
  Giáo án khác
  danh sach lớp: 2018-2019

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/8/2018

  Xem: 0

 • BANG NHAN XET THI DUA 17-18
  Giáo án khác
  BANG NHAN XET THI DUA 17-18

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/5/2018

  Xem: 0

 • HOP HDSP THANG 5
  Giáo án khác
  HOP HDSP THANG 5

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/5/2018

  Xem: 0

 • KE HOACH , PHAN CONG COI THI, LICH THI HK2: 2017-2018
  Giáo án khác
  KE HOACH , PHAN CONG COI THI, LICH THI HK2: 2017-2018

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/4/2018

  Xem: 0

 • HOP HĐSP THANG 04-2018
  Giáo án khác
  HOP HĐSP THANG 04-2018

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/4/2018

  Xem: 0

 • HOP HDSP VA XET THANG HANG GV
  Giáo án khác
  HOP HDSP VA XET THANG HANG GV

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/3/2018

  Xem: 3

 • GOP Y NOI DUNG CAU TRUC CHUONG TRINH SGK NGAY 19-01
  Giáo án khác
  GOP Y NOI DUNG CAU TRUC CHUONG TRINH SGK NGAY 19-01

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/2/2018

  Xem: 1

 • PHIEU NHAN XET VA NỘI DUNG THUYET MINH SU DUNG TBDH
  Giáo án khác
  PHIEU NHAN XET VA NỘI DUNG THUYET MINH SU DUNG TBDH

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/2/2018

  Xem: 3

 • HOP HĐSP THANG 01 - 2018
  Giáo án khác
  HOP HĐSP THANG 01 - 2018

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/1/2018

  Xem: 0

 • BIEN BAN BAN GIAO - KIEM KE PHONG CHUC NANG
  Giáo án khác
  BIEN BAN BAN GIAO - KIEM KE PHONG CHUC NANG

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/1/2018

  Xem: 3

 • mi thuat 9 Module 1 THCS file word.
  Giáo án khác
  mi thuat 9 Module 1 THCS file word.

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/12/2017

  Xem: 0

 • Module 1 THCS file word.
  Giáo án khác
  Module 1 THCS file word.

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/12/2017

  Xem: 0

 • Các Module THCS file word.
  Giáo án khác
  Các Module THCS file word.

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/12/2017

  Xem: 0

 • Module 1- 41 học bồi dưỡng thường xuyên THCS.
  Giáo án khác
  Module 1- 41 học bồi dưỡng thường xuyên THCS.

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/12/2017

  Xem: 0

 • KET QUA DIEM THI 4 MON TRAC NGHIEM HKI 2017-2018
  Giáo án khác
  KET QUA DIEM THI 4 MON TRAC NGHIEM HKI 2017-2018

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/12/2017

  Xem: 0

 • HOP HDSP THANG 12
  Giáo án khác
  HOP HDSP THANG 12

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/12/2017

  Xem: 5

 • HOP HĐSP THANG 12-2017
  Giáo án khác
  HOP HĐSP THANG 12-2017

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/12/2017

  Xem: 5

 • KE HOACH THI HKI
  Giáo án khác
  KE HOACH THI HKI

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/11/2017

  Xem: 9

 • Thiết kế và sử dụng trò chơi vào dạy học Mĩ thuật ở THCS
  Giáo án khác
  Thiết kế và sử dụng trò chơi vào dạy học Mĩ thuật ở THCS

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/11/2017

  Xem: 0

 • HOP HDSP THANG 11-2017
  Giáo án khác
  HOP HDSP THANG 11-2017

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/11/2017

  Xem: 0

 • mẫu dòng kẻ
  Giáo án khác
  mẫu dòng kẻ

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/11/2017

  Xem: 0

 • KE HOACH BDTX 2017-2018
  Giáo án khác
  KE HOACH BDTX 2017-2018

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/10/2017

  Xem: 0

 • kế hoạch cá nhân mới nhất
  Giáo án khác
  kế hoạch cá nhân mới nhất

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/10/2017

  Xem: 0

 • HOP HĐSP THANG 10/2017
  Giáo án khác
  HOP HĐSP THANG 10/2017

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/10/2017

  Xem: 0

 • giáo án mĩ thuât đan mạch lớp 5
  Giáo án khác
  giáo án mĩ thuât đan mạch lớp 5

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/10/2017

  Xem: 0

 • giáo án mĩ thuât đan mạch lớp 4
  Giáo án khác
  giáo án mĩ thuât đan mạch lớp 4

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/10/2017

  Xem: 0

 • giáo án mĩ thuât đan mạch lớp 3
  Giáo án khác
  giáo án mĩ thuât đan mạch lớp 3

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/10/2017

  Xem: 14

 • giáo án mĩ thuât đan mạch lớp 2
  Giáo án khác
  giáo án mĩ thuât đan mạch lớp 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/10/2017

  Xem: 13

 • giáo án mĩ thuât đan mạch lớp 1
  Giáo án khác
  giáo án mĩ thuât đan mạch lớp 1

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/10/2017

  Xem: 17

 • mt 8
  Giáo án khác
  mt 8

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/9/2017

  Xem: 0

 • Giáo án Mĩ thuật_ 3 cột_Mẫu khung
  Giáo án khác
  Giáo án Mĩ thuật_ 3 cột_Mẫu khung

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/9/2017

  Xem: 0

 • Kế hoạch dạy học Mĩ thuật theo chủ để (THCS)
  Giáo án khác
  Kế hoạch dạy học Mĩ thuật theo chủ để (THCS)

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/9/2017

  Xem: 0

 • TKB điểm 2 áp dụng từ ngày 18/09/2017
  Giáo án khác
  TKB điểm 2 áp dụng từ ngày 18/09/2017

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/9/2017

  Xem: 0

 • TKB điểm 1 áp dụng từ ngày 18/09/2017
  Giáo án khác
  TKB điểm 1 áp dụng từ ngày 18/09/2017

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/9/2017

  Xem: 0

 • TKB 2017-2018NGLL-tdqp (Áp dụng ngày 18/09/2017)
  Giáo án khác
  TKB 2017-2018NGLL-tdqp (Áp dụng ngày 18/09/2017)

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/9/2017

  Xem: 0

 • HOP HDSP THANG 8 - 9 / 2017
  Giáo án khác
  HOP HDSP THANG 8 - 9 / 2017

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/9/2017

  Xem: 0

 • sáng kiến mĩ thuật
  Giáo án khác
  sáng kiến mĩ thuật

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/9/2017

  Xem: 0

 • DU THAO PHUONG HUONG NHIEM VU NAM HOC VA CAC HOI THI 2017-2018
  Giáo án khác
  DU THAO PHUONG HUONG NHIEM VU NAM HOC VA CAC HOI THI 2017-2018

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/9/2017

  Xem: 0

 • KẾ HOẠCH DẠY HỌC MĨ THUẬT THCS NĂM HỌC 2017 - 2018
  Giáo án khác
  KẾ HOẠCH DẠY HỌC MĨ THUẬT THCS NĂM HỌC 2017 - 2018

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/9/2017

  Xem: 0

 • SO LIEU HS DAU NAM 2017-2018....
  Giáo án khác
  SO LIEU HS DAU NAM 2017-2018....

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/8/2017

  Xem: 0

 • HOC CHINH TRI HE 2017
  Giáo án khác
  HOC CHINH TRI HE 2017

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/7/2017

  Xem: 0

 • Mẫu giáo án dạy học theo chủ đề môn Mĩ thuật
  Giáo án khác
  Mẫu giáo án dạy học theo chủ đề môn Mĩ thuật

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/7/2017

  Xem: 0

 • Tranh vẽ thiếu nhi đề tài: Chân dung
  Giáo án khác
  Tranh vẽ thiếu nhi đề tài: Chân dung

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/6/2017

  Xem: 0

 • Tranh vẽ thiếu nhi chủ đề
  Giáo án khác
  Tranh vẽ thiếu nhi chủ đề "Biển đảo Tổ quốc ta"

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/6/2017

  Xem: 0

 • NOI DUNG HUONG DAN DANH GIA CUOI NAM
  Giáo án khác
  NOI DUNG HUONG DAN DANH GIA CUOI NAM

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/5/2017

  Xem: 9

BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY