Giáo án Khác (Ngữ văn)

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Giáo án Khác (Ngữ văn) và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Giáo án Khác (Ngữ văn) hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • lich su 8
   Giáo án khác
   lich su 8

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/9/2019

   Xem: 0

  • Kế hoạch năm học
   Giáo án khác
   Kế hoạch năm học

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/9/2019

   Xem: 0

  • KNS hợp tác nhóm
   Giáo án khác
   KNS hợp tác nhóm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/9/2019

   Xem: 0

  • KNS chia sẻ cảm thông
   Giáo án khác
   KNS chia sẻ cảm thông

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/9/2019

   Xem: 0

  • KNS giao tiếp
   Giáo án khác
   KNS giao tiếp

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/9/2019

   Xem: 0

  • KNS kỹ năng nói chuyện
   Giáo án khác
   KNS kỹ năng nói chuyện

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/9/2019

   Xem: 0

  • Phiếu đánh giá Hs
   Giáo án khác
   Phiếu đánh giá Hs

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/9/2019

   Xem: 0

  • Sơ đồ theo dõi dự án
   Giáo án khác
   Sơ đồ theo dõi dự án

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/9/2019

   Xem: 0

  • Dạy học dự án
   Giáo án khác
   Dạy học dự án

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/9/2019

   Xem: 0

  • Sơ đồ KWL
   Giáo án khác
   Sơ đồ KWL

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/9/2019

   Xem: 0

  • KT chia nhóm
   Giáo án khác
   KT chia nhóm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/9/2019

   Xem: 0

  • Kt khăn phủ bản 6 người
   Giáo án khác
   Kt khăn phủ bản 6 người

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/9/2019

   Xem: 0

  • KT khăn phủ bàn
   Giáo án khác
   KT khăn phủ bàn

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/9/2019

   Xem: 0

  • CĐ công tác xh
   Giáo án khác
   CĐ công tác xh

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/9/2019

   Xem: 0

  • CĐ cam kết đầu năm
   Giáo án khác
   CĐ cam kết đầu năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/9/2019

   Xem: 0

  • Mẫu sổ dự giờ
   Giáo án khác
   Mẫu sổ dự giờ

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/9/2019

   Xem: 0

  • CĐ qui chế dân chủ
   Giáo án khác
   CĐ qui chế dân chủ

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/9/2019

   Xem: 0

  • Qui chế thi đua đầu năm
   Giáo án khác
   Qui chế thi đua đầu năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/9/2019

   Xem: 0

  • Danh mục đồ dùng tối thiểu môn văn
   Giáo án khác
   Danh mục đồ dùng tối thiểu môn văn

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/9/2019

   Xem: 0

  • BỘ HỒ SƠ NGHÊIN CỨU BÀI HỌC - THCS
   Giáo án khác
   BỘ HỒ SƠ NGHÊIN CỨU BÀI HỌC - THCS

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/9/2019

   Xem: 0

  • MẪU BỘ HỒ SƠ DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ - THCS
   Giáo án khác
   MẪU BỘ HỒ SƠ DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ - THCS

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/9/2019

   Xem: 0

  • MẪU KẾ HOẠCH TỔ CHUYÊN MÔN NH 2018-2019 - TỔ XÃ HỘI
   Giáo án khác
   MẪU KẾ HOẠCH TỔ CHUYÊN MÔN NH 2018-2019 - TỔ XÃ HỘI

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/9/2019

   Xem: 0

  • SỔ GHI BIÊN BẢN SINH HOẠT CHUYÊN MÔN - TỔ
   Giáo án khác
   SỔ GHI BIÊN BẢN SINH HOẠT CHUYÊN MÔN - TỔ

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/9/2019

   Xem: 0

  • DANH MỤC SKKN MÔN VĂN-SỬ-ĐỊA-GDCD THCS
   Giáo án khác
   DANH MỤC SKKN MÔN VĂN-SỬ-ĐỊA-GDCD THCS

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/8/2019

   Xem: 0

  • phân phối chương trình mĩ thuật mới theo chủ đề 6,7,8,9
   Giáo án khác
   phân phối chương trình mĩ thuật mới theo chủ đề 6,7,8,9

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/8/2019

   Xem: 0

  • Kiểm tra năng lực GV
   Giáo án khác
   Kiểm tra năng lực GV

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/7/2019

   Xem: 0

  • BDTX modun 18
   Giáo án khác
   BDTX modun 18

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/7/2019

   Xem: 0

  • Phương tiện dạy học
   Giáo án khác
   Phương tiện dạy học

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/7/2019

   Xem: 0

  • Kỹ năng tư duy sáng tạo
   Giáo án khác
   Kỹ năng tư duy sáng tạo

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/7/2019

   Xem: 0

  • Kỹ năng làm việc nhóm
   Giáo án khác
   Kỹ năng làm việc nhóm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/7/2019

   Xem: 0

  • Kỹ năng thuyết trình
   Giáo án khác
   Kỹ năng thuyết trình

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/7/2019

   Xem: 0

  • Kỹ năng giao tiếp
   Giáo án khác
   Kỹ năng giao tiếp

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/7/2019

   Xem: 0

  • Điểm thi vào lớp 10 Nghĩa Đàn 2019
   CÁC LOẠI VĂN BẢN - MẪU BIỂU
   Điểm thi vào lớp 10 Nghĩa Đàn 2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử CÁC LOẠI VĂN BẢN - MẪU BIỂU

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/6/2019

   Xem: 0

  • Điểm thi lớp 10 THPT Tây hiếu 2019
   CÁC LOẠI VĂN BẢN - MẪU BIỂU
   Điểm thi lớp 10 THPT Tây hiếu 2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử CÁC LOẠI VĂN BẢN - MẪU BIỂU

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/6/2019

   Xem: 0

  • ngu van 9 Đề thi chính thức môn ngữ văn 9 tỉnh Nghệ An năm học 2019-2020
   Giáo án khác
   ngu van 9 Đề thi chính thức môn ngữ văn 9 tỉnh Nghệ An năm học 2019-2020

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/6/2019

   Xem: 0

  • Danh mục đồ dùng môn ngữ văn
   Giáo án khác
   Danh mục đồ dùng môn ngữ văn

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/4/2019

   Xem: 0

  • đề kiểm tra đại 9 chuong 4
   Giáo án khác
   đề kiểm tra đại 9 chuong 4

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/4/2019

   Xem: 0

  • Dạy học theo hướng nghiên cứu bài học, một số kết quả trong việc thi tuyển vào lớp 10 môn Ngữ văn
   Giáo án khác
   Dạy học theo hướng nghiên cứu bài học, một số kết quả trong việc thi tuyển vào lớp 10 môn Ngữ văn

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/4/2019

   Xem: 0

  • 150 TINH HUONG SP CHON LOC
   Giáo án khác
   150 TINH HUONG SP CHON LOC

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/4/2019

   Xem: 0

  • BÁO CÁO KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG
   Tài liệu, văn bản khác
   BÁO CÁO KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tài liệu, văn bản khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/3/2019

   Xem: 0

  • BÁO CÁO KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG
   Giáo án khác
   BÁO CÁO KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/3/2019

   Xem: 0

  • VĂN 9 VNEN
   Giáo án khác
   VĂN 9 VNEN

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/3/2019

   Xem: 0

  • Bài dự thi 990 năm Danh xung Thanh Hoa
   Giáo án khác
   Bài dự thi 990 năm Danh xung Thanh Hoa

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/3/2019

   Xem: 0

  • MẪU BẢN CAM KẾT
   Giáo án khác
   MẪU BẢN CAM KẾT

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/1/2019

   Xem: 0

  • MẪU BẢN CAM KẾT
   Tài liệu, văn bản khác
   MẪU BẢN CAM KẾT

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tài liệu, văn bản khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/1/2019

   Xem: 0

  • Bài giảng kđcl
   Tài liệu, văn bản khác
   Bài giảng kđcl

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tài liệu, văn bản khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/1/2019

   Xem: 0

  • Bài giảng kđcl
   Giáo án khác
   Bài giảng kđcl

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/1/2019

   Xem: 0

  • ke hoach PCGD,XMC 2019
   Giáo án khác
   ke hoach PCGD,XMC 2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/1/2019

   Xem: 0

  • TIẾNG VIỆT VỚI VĂN HÓA THÁI LAN
   Giáo án khác
   TIẾNG VIỆT VỚI VĂN HÓA THÁI LAN

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/1/2019

   Xem: 0

  • Bản kiểm điểm cá nhân 2018
   Giáo án khác
   Bản kiểm điểm cá nhân 2018

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/12/2018

   Xem: 0

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY