Giáo án Khác (Ngữ văn)

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Giáo án Khác (Ngữ văn) và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Giáo án Khác (Ngữ văn) hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • BÁO CÁO KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG
   Tài liệu, văn bản khác
   BÁO CÁO KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tài liệu, văn bản khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/3/2019

   Xem: 0

  • BÁO CÁO KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG
   Giáo án khác
   BÁO CÁO KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/3/2019

   Xem: 0

  • VĂN 9 VNEN
   Giáo án khác
   VĂN 9 VNEN

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/3/2019

   Xem: 0

  • Bài dự thi 990 năm Danh xung Thanh Hoa
   Giáo án khác
   Bài dự thi 990 năm Danh xung Thanh Hoa

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/3/2019

   Xem: 0

  • MẪU BẢN CAM KẾT
   Giáo án khác
   MẪU BẢN CAM KẾT

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/1/2019

   Xem: 0

  • MẪU BẢN CAM KẾT
   Tài liệu, văn bản khác
   MẪU BẢN CAM KẾT

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tài liệu, văn bản khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/1/2019

   Xem: 0

  • Bài giảng kđcl
   Tài liệu, văn bản khác
   Bài giảng kđcl

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tài liệu, văn bản khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/1/2019

   Xem: 0

  • Bài giảng kđcl
   Giáo án khác
   Bài giảng kđcl

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/1/2019

   Xem: 0

  • ke hoach PCGD,XMC 2019
   Giáo án khác
   ke hoach PCGD,XMC 2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/1/2019

   Xem: 0

  • TIẾNG VIỆT VỚI VĂN HÓA THÁI LAN
   Giáo án khác
   TIẾNG VIỆT VỚI VĂN HÓA THÁI LAN

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/1/2019

   Xem: 0

  • Bản kiểm điểm cá nhân 2018
   Giáo án khác
   Bản kiểm điểm cá nhân 2018

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/12/2018

   Xem: 0

  • Mẫu 2. ĐẢNG VIÊN, KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN
   Giáo án khác
   Mẫu 2. ĐẢNG VIÊN, KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/12/2018

   Xem: 0

  • Mẫu 2. ĐẢNG VIÊN, KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN
   Tài liệu, văn bản khác
   Mẫu 2. ĐẢNG VIÊN, KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tài liệu, văn bản khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/12/2018

   Xem: 0

  • kham pha khoa hoc 5 tuoi
   Giáo án khác
   kham pha khoa hoc 5 tuoi

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/12/2018

   Xem: 1

  • THCS Chuyên đề ngữ văn NLXH
   Giáo án khác
   THCS Chuyên đề ngữ văn NLXH

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/12/2018

   Xem: 0

  • Bản kiểm điểm đảng viên năm 2018- 2019
   Giáo án khác
   Bản kiểm điểm đảng viên năm 2018- 2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/12/2018

   Xem: 1

  • TÀI LIỆU TẬP HUẤN
   Giáo án khác
   TÀI LIỆU TẬP HUẤN

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/11/2018

   Xem: 0

  • TÀI LIỆU TẬP HUẤN
   Tài liệu, văn bản khác
   TÀI LIỆU TẬP HUẤN

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tài liệu, văn bản khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/11/2018

   Xem: 0

  • LUẬT GIÁO DỤC SỬA ĐỔI
   Giáo án khác
   LUẬT GIÁO DỤC SỬA ĐỔI

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/11/2018

   Xem: 0

  • LUẬT GIÁO DỤC SỬA ĐỔI
   Tài liệu, văn bản khác
   LUẬT GIÁO DỤC SỬA ĐỔI

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tài liệu, văn bản khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/11/2018

   Xem: 0

  • PPCT
   Giáo án khác
   PPCT

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/11/2018

   Xem: 0

  • PPCT
   Tài liệu, văn bản khác
   PPCT

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tài liệu, văn bản khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/11/2018

   Xem: 0

  • PPCT
   Giáo án khác
   PPCT

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/11/2018

   Xem: 0

  • PPCT
   Tài liệu, văn bản khác
   PPCT

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tài liệu, văn bản khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/11/2018

   Xem: 0

  • Kịch bản tiểu phẩm "việc làng "- Quan âm thị kính
   Giáo án khác
   Kịch bản tiểu phẩm "việc làng "- Quan âm thị kính

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/11/2018

   Xem: 1

  • Kế hoạch tổ chủ nhiệm
   Giáo án khác
   Kế hoạch tổ chủ nhiệm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/11/2018

   Xem: 0

  • Sáng kiến Kinh nghiệm
   Giáo án khác
   Sáng kiến Kinh nghiệm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/10/2018

   Xem: 0

  • chủ đề đạo lí và lẽ sống văn 6
   Giáo án khác
   chủ đề đạo lí và lẽ sống văn 6

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/10/2018

   Xem: 0

  • NGHIÊN CỨU KHOA HỌC. HAY, ỨNG DỤNG TỐT
   Giáo án khác
   NGHIÊN CỨU KHOA HỌC. HAY, ỨNG DỤNG TỐT

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/10/2018

   Xem: 0

  • MẪU GÓP Ý DỰ THẢO THÔNG TƯ ĐIỀU LỆ TRƯỜNG HỌC SỬA ĐỔI
   Giáo án khác
   MẪU GÓP Ý DỰ THẢO THÔNG TƯ ĐIỀU LỆ TRƯỜNG HỌC SỬA ĐỔI

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/10/2018

   Xem: 0

  • MẪU GÓP Ý DỰ THẢO THÔNG TƯ ĐIỀU LỆ TRƯỜNG HỌC SỬA ĐỔI
   Tài liệu, văn bản khác
   MẪU GÓP Ý DỰ THẢO THÔNG TƯ ĐIỀU LỆ TRƯỜNG HỌC SỬA ĐỔI

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tài liệu, văn bản khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/10/2018

   Xem: 0

  • DỰ THẢO THÔNG TƯ SỬ ĐỔI ĐIỀU LỆ TRƯỜNG HỌC
   Giáo án khác
   DỰ THẢO THÔNG TƯ SỬ ĐỔI ĐIỀU LỆ TRƯỜNG HỌC

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/10/2018

   Xem: 0

  • DỰ THẢO THÔNG TƯ SỬ ĐỔI ĐIỀU LỆ TRƯỜNG HỌC
   Tài liệu, văn bản khác
   DỰ THẢO THÔNG TƯ SỬ ĐỔI ĐIỀU LỆ TRƯỜNG HỌC

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tài liệu, văn bản khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/10/2018

   Xem: 3

  • thcs đăng ký thực hiện nhiệm vụ đổi mới sáng tạo trong dạy và học
   Giáo án khác
   thcs đăng ký thực hiện nhiệm vụ đổi mới sáng tạo trong dạy và học

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/10/2018

   Xem: 0

  • chuyên đề 1:Tổ chức hành chính bộ máy nhà nước-Lớp BDCDNN:
   Giáo án khác
   chuyên đề 1:Tổ chức hành chính bộ máy nhà nước-Lớp BDCDNN:

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/10/2018

   Xem: 0

  • THÔNG TƯ SỐ 14 - CHUẨN HIỆU TRƯỞNG
   Tài liệu, văn bản khác
   THÔNG TƯ SỐ 14 - CHUẨN HIỆU TRƯỞNG

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tài liệu, văn bản khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/10/2018

   Xem: 0

  • THÔNG TƯ SỐ 14 - CHUẨN HIỆU TRƯỞNG
   Giáo án khác
   THÔNG TƯ SỐ 14 - CHUẨN HIỆU TRƯỞNG

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/10/2018

   Xem: 0

  • THÔNG TƯ SỐ 20 - CHUẨN NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN
   Giáo án khác
   THÔNG TƯ SỐ 20 - CHUẨN NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/10/2018

   Xem: 0

  • THÔNG TƯ SỐ 20 - CHUẨN NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN
   Tài liệu, văn bản khác
   THÔNG TƯ SỐ 20 - CHUẨN NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tài liệu, văn bản khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/10/2018

   Xem: 0

  • BAI THU HOACH BDTX MODUM 10 THCS
   Giáo án khác
   BAI THU HOACH BDTX MODUM 10 THCS

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/9/2018

   Xem: 1

  • MẪU DANH SÁCH LÀM THẺ HỌC SINH NĂM HỌC 2018 - 2019
   Tài liệu, văn bản khác
   MẪU DANH SÁCH LÀM THẺ HỌC SINH NĂM HỌC 2018 - 2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tài liệu, văn bản khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/9/2018

   Xem: 0

  • MẪU DANH SÁCH LÀM THẺ HỌC SINH NĂM HỌC 2018 - 2019
   Giáo án khác
   MẪU DANH SÁCH LÀM THẺ HỌC SINH NĂM HỌC 2018 - 2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/9/2018

   Xem: 0

  • hồ sơ SKKN
   Tài liệu, văn bản khác
   hồ sơ SKKN

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tài liệu, văn bản khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/9/2018

   Xem: 7

  • hồ sơ SKKN
   Giáo án khác
   hồ sơ SKKN

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/9/2018

   Xem: 0

  • HD SÁNG kiến kinh nghiệm
   Tài liệu, văn bản khác
   HD SÁNG kiến kinh nghiệm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tài liệu, văn bản khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/9/2018

   Xem: 0

  • HD SÁNG kiến kinh nghiệm
   Giáo án khác
   HD SÁNG kiến kinh nghiệm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/9/2018

   Xem: 0

  • sáng kiến kinh nghiệm
   Giáo án khác
   sáng kiến kinh nghiệm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 31/8/2018

   Xem: 0

  • CHUYÊN ĐỀ CDNN GIÁO VIÊN THCS HẠNG 2
   Giáo án khác
   CHUYÊN ĐỀ CDNN GIÁO VIÊN THCS HẠNG 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/8/2018

   Xem: 0

  • TLGDQP
   Tài liệu, văn bản khác
   TLGDQP

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tài liệu, văn bản khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/8/2018

   Xem: 0

  • TLGDQP
   Giáo án khác
   TLGDQP

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/8/2018

   Xem: 0

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY