Giáo án Khác (Thể dục)

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Giáo án Khác (Thể dục) và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Giáo án Khác (Thể dục) hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • Kế hoạch chiến lược Trường Tiểu học số 1 Mỹ Lợi giaiddoangj 2019-2015
   Giáo án khác
   Kế hoạch chiến lược Trường Tiểu học số 1 Mỹ Lợi giaiddoangj 2019-2015

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/12/2018

   Xem: 0

  • SKKN cờ vua
   Giáo án khác
   SKKN cờ vua

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/12/2018

   Xem: 0

  • Kế hoạch thực hiện chương trình giáo dục phổ thông theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất cho hs tiểu học.
   Giáo án khác
   Kế hoạch thực hiện chương trình giáo dục phổ thông theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất cho hs tiểu học.

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/11/2018

   Xem: 0

  • KHGD mon TD THCS
   Giáo án khác
   KHGD mon TD THCS

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/10/2018

   Xem: 0

  • Giáo An Sinh HOẠT LOP Chủ nhiệm
   Giáo án khác
   Giáo An Sinh HOẠT LOP Chủ nhiệm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/9/2018

   Xem: 0

  • G. An Thể Dục Lớp 8 cả năm
   Giáo án khác
   G. An Thể Dục Lớp 8 cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/9/2018

   Xem: 0

  • “Phương pháp tập luyện phát triển sức mạnh trong chạy cự ly ngắn của học sinh lứa tuổi 13 – 14, Trường PTDTBT THCS Nậm Típ”.
   Giáo án khác
   “Phương pháp tập luyện phát triển sức mạnh trong chạy cự ly ngắn của học sinh lứa tuổi 13 – 14, Trường PTDTBT THCS Nậm Típ”.

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/1/2018

   Xem: 0

  • SKKN THỂ DỤC - CÁC BÀI TẠP NÂNG CAO THÀNH TÍCH NHẢY CAO
   Giáo án khác
   SKKN THỂ DỤC - CÁC BÀI TẠP NÂNG CAO THÀNH TÍCH NHẢY CAO

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/1/2018

   Xem: 0

  • chuyên đề nhảy cao
   Giáo án khác
   chuyên đề nhảy cao

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/10/2017

   Xem: 0

  • giáo án thể dục lớp 2 cả năm theo chuẩn KTKN
   Giáo án khác
   giáo án thể dục lớp 2 cả năm theo chuẩn KTKN

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/9/2017

   Xem: 0

  • ke hoach tap huan BCH liên đội
   Giáo án khác
   ke hoach tap huan BCH liên đội

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/9/2017

   Xem: 0

  • PPCT THE DUC THEO CHU DE NH 2017-2018
   Giáo án khác
   PPCT THE DUC THEO CHU DE NH 2017-2018

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/9/2017

   Xem: 0

  • MO DUN 1-2-3-4 BDTX
   Giáo án khác
   MO DUN 1-2-3-4 BDTX

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/9/2017

   Xem: 28

  • ke gio the duc ngoai troi HK II 2016 - 2017
   Giáo án khác
   ke gio the duc ngoai troi HK II 2016 - 2017

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/5/2017

   Xem: 0

  • Vận dụng một số bài tập giúp học sinh rèn luyện nâng cao sức bền
   Giáo án khác
   Vận dụng một số bài tập giúp học sinh rèn luyện nâng cao sức bền

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/5/2017

   Xem: 0

  • Thể dục lớp 5 năm 2017
   Giáo án khác
   Thể dục lớp 5 năm 2017

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/5/2017

   Xem: 8

  • đơn
   Giáo án khác
   đơn

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/4/2017

   Xem: 0

  • BaiThuHoach BDTX_Modul16-THPT
   Giáo án khác
   BaiThuHoach BDTX_Modul16-THPT

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 31/3/2017

   Xem: 1

  • BaiThuHoach BDTX_Modul10-THPT
   Giáo án khác
   BaiThuHoach BDTX_Modul10-THPT

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 31/3/2017

   Xem: 0

  • BaiThuHoach BDTX_Modul6-THPT
   Giáo án khác
   BaiThuHoach BDTX_Modul6-THPT

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 31/3/2017

   Xem: 0

  • BaiThuHoach BDTX_Modul9-THPT
   Giáo án khác
   BaiThuHoach BDTX_Modul9-THPT

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 31/3/2017

   Xem: 2

  • Báo cáo TK 26/3 và trao giải bóng đá
   Giáo án khác
   Báo cáo TK 26/3 và trao giải bóng đá

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/3/2017

   Xem: 0

  • hội giảng lớp 4, tiết 54
   Giáo án khác
   hội giảng lớp 4, tiết 54

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/3/2017

   Xem: 0

  • giao án lop 5 2016-2017
   Giáo án khác
   giao án lop 5 2016-2017

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/2/2017

   Xem: 0

  • Kế hoạch phối hợp trường MN với trường tiểu học
   Giáo án khác
   Kế hoạch phối hợp trường MN với trường tiểu học

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/2/2017

   Xem: 14

  • kientap
   Giáo án khác
   kientap

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/2/2017

   Xem: 0

  • giao an td 8 ki 2
   Giáo án khác
   giao an td 8 ki 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/1/2017

   Xem: 0

  • giáo án thể dục 7 kì 2
   Giáo án khác
   giáo án thể dục 7 kì 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/1/2017

   Xem: 0

  • sáng kiến kinh nhiệm thể dục 9
   Giáo án khác
   sáng kiến kinh nhiệm thể dục 9

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/12/2016

   Xem: 0

  • Sách võ thuật - Khí Công _ Yoga
   Giáo án khác
   Sách võ thuật - Khí Công _ Yoga

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/12/2016

   Xem: 3

  • kê giờ thể dục ngoài trời HK I (2016-2017)
   Giáo án khác
   kê giờ thể dục ngoài trời HK I (2016-2017)

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/12/2016

   Xem: 0

  • TAI LIỆU VÕ CỔ TRUYỀN VIỆT NAM CĂN BẢN CÔNG PHÁP
   Giáo án khác
   TAI LIỆU VÕ CỔ TRUYỀN VIỆT NAM CĂN BẢN CÔNG PHÁP

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/11/2016

   Xem: 14

  • quốc phòng 11
   Giáo án khác
   quốc phòng 11

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/11/2016

   Xem: 0

  • SKKN 15- 16
   Giáo án khác
   SKKN 15- 16

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/11/2016

   Xem: 1

  • Sổ nhật ký hoạt động đội
   Giáo án khác
   Sổ nhật ký hoạt động đội

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/10/2016

   Xem: 18

  • Giáo án Thể dục lớp 10
   Giáo án khác
   Giáo án Thể dục lớp 10

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/10/2016

   Xem: 0

  • tài liệu bồi dưỡng hsg8
   Giáo án khác
   tài liệu bồi dưỡng hsg8

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/10/2016

   Xem: 0

  • giáo án thể dục 6
   Giáo án khác
   giáo án thể dục 6

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/10/2016

   Xem: 0

  • Giáo án thể dục lớp 12 TRƯỜNG THTH ĐHSP
   Giáo án khác
   Giáo án thể dục lớp 12 TRƯỜNG THTH ĐHSP

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/9/2016

   Xem: 0

  • Phan phoi chuong trinh THCS mon The Duc moi nhat
   Giáo án khác
   Phan phoi chuong trinh THCS mon The Duc moi nhat

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/9/2016

   Xem: 1

  • Phan phoi chuong trinh lop 6,7,8,9 mon the duc hot
   Giáo án khác
   Phan phoi chuong trinh lop 6,7,8,9 mon the duc hot

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/9/2016

   Xem: 13

  • giáo án qp 3 khối
   Giáo án khác
   giáo án qp 3 khối

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/8/2016

   Xem: 0

  • giáo án quốc phòng full mới nhất
   Giáo án khác
   giáo án quốc phòng full mới nhất

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/8/2016

   Xem: 2

  • KẾ HOẠCH BDTX NĂM HỌC 2015-2016
   Giáo án khác
   KẾ HOẠCH BDTX NĂM HỌC 2015-2016

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/6/2016

   Xem: 0

  • BC TH 41
   Giáo án khác
   BC TH 41

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/6/2016

   Xem: 26

  • BC TH 38
   Giáo án khác
   BC TH 38

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/6/2016

   Xem: 0

  • BC TH 37
   Giáo án khác
   BC TH 37

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/6/2016

   Xem: 0

  • BC TH11
   Giáo án khác
   BC TH11

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/6/2016

   Xem: 0

  • BC BDTX ND1
   Giáo án khác
   BC BDTX ND1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/6/2016

   Xem: 0

  • SKKN
   Giáo án khác
   SKKN

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/5/2016

   Xem: 0

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY