Đây là Bộ sưu tập Thư viện Giáo án Khác Thư mục tạm và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Giáo án Khác Thư mục tạm hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:

Giáo án Khác Thư mục tạm

 • SKKN biện pháp nâng cao chất lượng dạy học kĩ năng đọc hiểu tiếng Anh THCS
  Lưu trữ tạm thời
  SKKN biện pháp nâng cao chất lượng dạy học kĩ năng đọc hiểu tiếng Anh THCS

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/9/2018

  Xem: 0

 • hoat dong ngoai gio len lop
  Lưu trữ tạm thời
  hoat dong ngoai gio len lop

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/9/2018

  Xem: 0

 • Đạo đức 5,4,3,2,1 (Tuân 5)
  Lưu trữ tạm thời
  Đạo đức 5,4,3,2,1 (Tuân 5)

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/9/2018

  Xem: 0

 • Thủ công 3, Kĩ thuật 4,5 (Tuần 5)
  Lưu trữ tạm thời
  Thủ công 3, Kĩ thuật 4,5 (Tuần 5)

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/9/2018

  Xem: 0

 • phat trien ngon ngu 3 tuoi
  Lưu trữ tạm thời
  phat trien ngon ngu 3 tuoi

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/9/2018

  Xem: 0

 • dạy PHTM
  Lưu trữ tạm thời
  dạy PHTM

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/9/2018

  Xem: 0

 • GIÁO ÁN LỚP 4 KHUYẾT TẬT TUẦN 2
  Lưu trữ tạm thời
  GIÁO ÁN LỚP 4 KHUYẾT TẬT TUẦN 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/9/2018

  Xem: 0

 • Danh mục Modun BDTX THCS
  Lưu trữ tạm thời
  Danh mục Modun BDTX THCS

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/9/2018

  Xem: 0

 • lop 3
  Lưu trữ tạm thời
  lop 3

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/9/2018

  Xem: 0

 • Giáo án cả năm
  Lưu trữ tạm thời
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/9/2018

  Xem: 0

 • Mĩ thuật 2 ca năm.
  Lưu trữ tạm thời
  Mĩ thuật 2 ca năm.

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/9/2018

  Xem: 0

 • GA Tin học 3+4+5/ Tuần 4
  Lưu trữ tạm thời
  GA Tin học 3+4+5/ Tuần 4

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/9/2018

  Xem: 0

 • CHỦ ĐỀ 3
  Lưu trữ tạm thời
  CHỦ ĐỀ 3

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/9/2018

  Xem: 0

 • Giáo án Ngữ Văn 7 - Trường thcs Dũng Hợp - Tân Kỳ - Nghệ An
  Lưu trữ tạm thời
  Giáo án Ngữ Văn 7 - Trường thcs Dũng Hợp - Tân Kỳ - Nghệ An

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/9/2018

  Xem: 0

 • CĐ1. Bài 1. Người bạn mới của em
  Lưu trữ tạm thời
  CĐ1. Bài 1. Người bạn mới của em

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/9/2018

  Xem: 0

 • Kiểm tra lớp 10 vật lí
  Lưu trữ tạm thời
  Kiểm tra lớp 10 vật lí

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/9/2018

  Xem: 0

 • KẾ HOACH GIÁO DỤC CÔNG DÂN 7 2018-2019
  Lưu trữ tạm thời
  KẾ HOACH GIÁO DỤC CÔNG DÂN 7 2018-2019

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/9/2018

  Xem: 0

 • GIÁO ÁN TRỌN BỘ LÝ 7
  Lưu trữ tạm thời
  GIÁO ÁN TRỌN BỘ LÝ 7

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/9/2018

  Xem: 0

 • Âm nhạc 1. Giáo án cả năm
  Lưu trữ tạm thời
  Âm nhạc 1. Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/9/2018

  Xem: 0

 • Ngữ văn 10. Giáo án học kì 2
  Lưu trữ tạm thời
  Ngữ văn 10. Giáo án học kì 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/9/2018

  Xem: 0

 • THCS
  Lưu trữ tạm thời
  THCS

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/9/2018

  Xem: 0

 • CHƯƠNG TRÌNH CHIA TAY HIỆU TRƯỞNG
  Lưu trữ tạm thời
  CHƯƠNG TRÌNH CHIA TAY HIỆU TRƯỞNG

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/9/2018

  Xem: 0

 • phiếu bầu BCH chi đoàn
  Lưu trữ tạm thời
  phiếu bầu BCH chi đoàn

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/9/2018

  Xem: 0

 • TÀI LIỆU THI THĂNG HẠNG
  Lưu trữ tạm thời
  TÀI LIỆU THI THĂNG HẠNG

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/9/2018

  Xem: 0

 • TÀI LIỆU THI THĂNG HẠNG
  Lưu trữ tạm thời
  TÀI LIỆU THI THĂNG HẠNG

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/9/2018

  Xem: 0

 • chuan kien thuc ki nang lop 4
  Lưu trữ tạm thời
  chuan kien thuc ki nang lop 4

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/9/2018

  Xem: 0

 • BAI THU HOACH GV HANG 2
  Lưu trữ tạm thời
  BAI THU HOACH GV HANG 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/9/2018

  Xem: 0

 • kế hoach trung thu chuẩn k cần chỉnh
  Lưu trữ tạm thời
  kế hoach trung thu chuẩn k cần chỉnh

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/9/2018

  Xem: 0

 • phan phối chuong trình môn toán
  Lưu trữ tạm thời
  phan phối chuong trình môn toán

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/9/2018

  Xem: 0

 • Cách đọc kí tự Tiếng Anh trong lời nhắn điện thoại và văn bản
  Lưu trữ tạm thời
  Cách đọc kí tự Tiếng Anh trong lời nhắn điện thoại và văn bản

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/9/2018

  Xem: 0

 • báo giảng học kì 1
  Lưu trữ tạm thời
  báo giảng học kì 1

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/9/2018

  Xem: 0

 • Kế hoạch năm học 2018-2019
  Lưu trữ tạm thời
  Kế hoạch năm học 2018-2019

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/9/2018

  Xem: 0

 • CĐ1. Bài 1. Người bạn mới của em
  Lưu trữ tạm thời
  CĐ1. Bài 1. Người bạn mới của em

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/9/2018

  Xem: 0

 • KẾ HOẠCH KIỂM TRA CHUNG TOÁN 7,8,9
  Lưu trữ tạm thời
  KẾ HOẠCH KIỂM TRA CHUNG TOÁN 7,8,9

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/9/2018

  Xem: 0

 • Hoat động tập thể
  Lưu trữ tạm thời
  Hoat động tập thể

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/9/2018

  Xem: 0

 • GIÁO ÁN LƠPA 1 CNGD TUẦN 1+2
  Lưu trữ tạm thời
  GIÁO ÁN LƠPA 1 CNGD TUẦN 1+2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/9/2018

  Xem: 0

 • giáo án lớp ghép 2+4 tuần 1-4
  Lưu trữ tạm thời
  giáo án lớp ghép 2+4 tuần 1-4

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/9/2018

  Xem: 0

 • cau hoi và bai tap trang 39
  Lưu trữ tạm thời
  cau hoi và bai tap trang 39

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/9/2018

  Xem: 0

 • chủ đề Chạy ngắn (Chạy nhanh)
  Lưu trữ tạm thời
  chủ đề Chạy ngắn (Chạy nhanh)

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/9/2018

  Xem: 0

 • Trọn bộ giáo án Toán 3 khối 10, 11, 12
  Lưu trữ tạm thời
  Trọn bộ giáo án Toán 3 khối 10, 11, 12

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/9/2018

  Xem: 0

 • Hồ sơ chủ nhiệm
  Lưu trữ tạm thời
  Hồ sơ chủ nhiệm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/9/2018

  Xem: 0

 • mẫu báo cáo skkn
  Lưu trữ tạm thời
  mẫu báo cáo skkn

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/9/2018

  Xem: 0

 • die 18 19
  Lưu trữ tạm thời
  die 18 19

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/9/2018

  Xem: 0

 • đơen xin điều chỉnh bằng TN
  Lưu trữ tạm thời
  đơen xin điều chỉnh bằng TN

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/9/2018

  Xem: 0

 • Chuyên đề thcs
  Lưu trữ tạm thời
  Chuyên đề thcs

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/9/2018

  Xem: 0

 • ban cam ket thuc hien nghi quyet tw4 khoa 12
  Lưu trữ tạm thời
  ban cam ket thuc hien nghi quyet tw4 khoa 12

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/9/2018

  Xem: 0

 • kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 9
  Lưu trữ tạm thời
  kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 9

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/9/2018

  Xem: 0

 • kế hoạch chuyên môn 2018-2019
  Lưu trữ tạm thời
  kế hoạch chuyên môn 2018-2019

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/9/2018

  Xem: 0

 • Biên bản kiểm tra HS GV THCS 2018
  Lưu trữ tạm thời
  Biên bản kiểm tra HS GV THCS 2018

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/9/2018

  Xem: 0

 • Đề thi Thái phần tự luận
  Lưu trữ tạm thời
  Đề thi Thái phần tự luận

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/9/2018

  Xem: 0

 • Sách GV- KHTN9
  Lưu trữ tạm thời
  Sách GV- KHTN9

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/9/2018

  Xem: 0

 • Bài Thu Hoạch NQTW7 Khóa XII
  Lưu trữ tạm thời
  Bài Thu Hoạch NQTW7 Khóa XII

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/9/2018

  Xem: 0

BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY