Giáo án Khác (Tiếng Anh)

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Giáo án Khác (Tiếng Anh) và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Giáo án Khác (Tiếng Anh) hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • THCS
   Giáo án khác
   THCS

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/1/2019

   Xem: 0

  • tieng anh 7 sach cu Ngữ pháp Tiếng Anh
   Giáo án khác
   tieng anh 7 sach cu Ngữ pháp Tiếng Anh

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/12/2018

   Xem: 0

  • KH GIANG DAY-17-18
   Giáo án khác
   KH GIANG DAY-17-18

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/12/2018

   Xem: 0

  • SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
   Giáo án khác
   SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/12/2018

   Xem: 0

  • Tiểu luận tâm lý học đường: Bạo lực học đường và quy trình can thiệp phòng ngừa bạo lực học đường
   Giáo án khác
   Tiểu luận tâm lý học đường: Bạo lực học đường và quy trình can thiệp phòng ngừa bạo lực học đường

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/11/2018

   Xem: 0

  • chủ đề tự chọn 10 hay hon quan binh phuoc
   Giáo án khác
   chủ đề tự chọn 10 hay hon quan binh phuoc

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/11/2018

   Xem: 0

  • KẾ HOẠCH SINH HOẠT CHỦ NHIỆM TUẦN 11 (Từ 29/10 đến 03/11/2018)
   Giáo án khác
   KẾ HOẠCH SINH HOẠT CHỦ NHIỆM TUẦN 11 (Từ 29/10 đến 03/11/2018)

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/10/2018

   Xem: 0

  • Grammar
   Giáo án khác
   Grammar

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/10/2018

   Xem: 0

  • CÂU HỎI HỘI VUI HỌC TẬP TIẾNG ANH
   Giáo án khác
   CÂU HỎI HỘI VUI HỌC TẬP TIẾNG ANH

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/10/2018

   Xem: 1

  • HỘI VUI HỌC TẬP TIẾNG ANH
   Giáo án khác
   HỘI VUI HỌC TẬP TIẾNG ANH

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/10/2018

   Xem: 0

  • 28 đề tiếng anh thptqg
   Giáo án khác
   28 đề tiếng anh thptqg

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/10/2018

   Xem: 0

  • 40 đề kt tiếng anh 6 hk2
   Giáo án khác
   40 đề kt tiếng anh 6 hk2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/10/2018

   Xem: 0

  • chuyên đề hsg 7 18-19
   Giáo án khác
   chuyên đề hsg 7 18-19

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/10/2018

   Xem: 0

  • phat am s,es, ed
   Giáo án khác
   phat am s,es, ed

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/10/2018

   Xem: 0

  • giao an cong nghe
   Giáo án khác
   giao an cong nghe

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/10/2018

   Xem: 0

  • Hướng ứng làm cho thế giới sạch hơn năm 2018
   Giáo án khác
   Hướng ứng làm cho thế giới sạch hơn năm 2018

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/9/2018

   Xem: 0

  • Comparative
   Giáo án khác
   Comparative

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/9/2018

   Xem: 0

  • Phân phối chương trình tiếng Anh 6 thí điểm
   Giáo án khác
   Phân phối chương trình tiếng Anh 6 thí điểm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/9/2018

   Xem: 1

  • KẾT QUẢ TUYỂN SINH LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2018-2019
   Giáo án khác
   KẾT QUẢ TUYỂN SINH LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2018-2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/9/2018

   Xem: 0

  • PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN HK1 (Từ 10/9/2018)
   Giáo án khác
   PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN HK1 (Từ 10/9/2018)

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/9/2018

   Xem: 0

  • THỜI KHOÁ BIỂU (TỪ 10/9/2018)
   Giáo án khác
   THỜI KHOÁ BIỂU (TỪ 10/9/2018)

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/9/2018

   Xem: 0

  • THỜI KHOÁ BIỂU NĂM HỌC 2018-2019 (Từ 20/8/2018)
   Giáo án khác
   THỜI KHOÁ BIỂU NĂM HỌC 2018-2019 (Từ 20/8/2018)

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/8/2018

   Xem: 5

  • tieng anh 6 tổng hợp bài tập
   Giáo án khác
   tieng anh 6 tổng hợp bài tập

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/8/2018

   Xem: 0

  • bài tập trọng âm tiếng anh
   Giáo án khác
   bài tập trọng âm tiếng anh

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/8/2018

   Xem: 0

  • nêu gương
   Giáo án khác
   nêu gương

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/8/2018

   Xem: 0

  • Bài phát biểu năm học mới
   Giáo án khác
   Bài phát biểu năm học mới

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/8/2018

   Xem: 0

  • lop 5
   Giáo án khác
   lop 5

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/8/2018

   Xem: 0

  • bài tập thì hiện tại đơn anh 6
   Giáo án khác
   bài tập thì hiện tại đơn anh 6

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/7/2018

   Xem: 0

  • BÀI THU HOẠCH NGHỊ QUYẾT TW7 KHÓA XII CHO GIÁO VIÊN
   Giáo án khác
   BÀI THU HOẠCH NGHỊ QUYẾT TW7 KHÓA XII CHO GIÁO VIÊN

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/7/2018

   Xem: 1

  • tieng anh 7 sach moi
   Giáo án khác
   tieng anh 7 sach moi

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/6/2018

   Xem: 5

  • sach ngu phap tieng anh
   Giáo án khác
   sach ngu phap tieng anh

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/6/2018

   Xem: 17

  • BẢN KIỂM ĐIEM ĐẢNG VIEN (MỚI NHẤT 2018)
   Giáo án khác
   BẢN KIỂM ĐIEM ĐẢNG VIEN (MỚI NHẤT 2018)

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/6/2018

   Xem: 0

  • th 34 cong tac chu nhiem lop
   Giáo án khác
   th 34 cong tac chu nhiem lop

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/5/2018

   Xem: 2

  • Tích hợp Liên môn Ngữ văn
   Giáo án khác
   Tích hợp Liên môn Ngữ văn

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/5/2018

   Xem: 0

  • Phân phối chương trình môn Tiếng Anh THCS 2018-2019
   Giáo án khác
   Phân phối chương trình môn Tiếng Anh THCS 2018-2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/4/2018

   Xem: 0

  • Bộ đề thi vào 10 các tỉnh
   Giáo án khác
   Bộ đề thi vào 10 các tỉnh

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/3/2018

   Xem: 3

  • Although/eventhough/though and in spite of/ despite
   Giáo án khác
   Although/eventhough/though and in spite of/ despite

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/3/2018

   Xem: 1

  • Cách dùng because/because of
   Giáo án khác
   Cách dùng because/because of

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/3/2018

   Xem: 7

  • Thì hiện tại hoàn thành và quá khứ đơn
   Giáo án khác
   Thì hiện tại hoàn thành và quá khứ đơn

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/3/2018

   Xem: 3

  • Thì hiện tại đơn và thì hiện tại tiếp diễn
   Giáo án khác
   Thì hiện tại đơn và thì hiện tại tiếp diễn

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/3/2018

   Xem: 4

  • Ứng Dụng Nhập Điểm Môn Học
   Giáo án khác
   Ứng Dụng Nhập Điểm Môn Học

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/2/2018

   Xem: 1

  • Phần Mềm Nhập Điểm Môn Học
   Giáo án khác
   Phần Mềm Nhập Điểm Môn Học

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/2/2018

   Xem: 6

  • địa lí 11 ôn thi THPTQG
   Giáo án khác
   địa lí 11 ôn thi THPTQG

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 31/1/2018

   Xem: 0

  • THANH PHO HO CHI MINH HOC
   Giáo án khác
   THANH PHO HO CHI MINH HOC

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/1/2018

   Xem: 1

  • đề kiểm tra anh 7, số 3
   Giáo án khác
   đề kiểm tra anh 7, số 3

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/1/2018

   Xem: 3

  • Christmas Day Reading
   Giáo án khác
   Christmas Day Reading

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/12/2017

   Xem: 0

  • YLE STATERS 9 pdf
   Giáo án khác
   YLE STATERS 9 pdf

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/12/2017

   Xem: 0

  • Cau truc de thi A2
   Giáo án khác
   Cau truc de thi A2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/12/2017

   Xem: 0

  • tieng anh cd dh
   Giáo án khác
   tieng anh cd dh

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/12/2017

   Xem: 15

  • Bộ Sách Học Tiếng Anh
   Giáo án khác
   Bộ Sách Học Tiếng Anh

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/11/2017

   Xem: 0

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY