Đây là Bộ sưu tập Thư viện Giáo án Khác (Tiếng Anh) và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Giáo án Khác (Tiếng Anh) hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:

Giáo án Khác (Tiếng Anh)

 • Phân phối chương trình tiếng Anh 6 thí điểm
  Giáo án khác
  Phân phối chương trình tiếng Anh 6 thí điểm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/9/2018

  Xem: 0

 • KẾT QUẢ TUYỂN SINH LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2018-2019
  Giáo án khác
  KẾT QUẢ TUYỂN SINH LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2018-2019

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/9/2018

  Xem: 0

 • PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN HK1 (Từ 10/9/2018)
  Giáo án khác
  PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN HK1 (Từ 10/9/2018)

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/9/2018

  Xem: 0

 • THỜI KHOÁ BIỂU (TỪ 10/9/2018)
  Giáo án khác
  THỜI KHOÁ BIỂU (TỪ 10/9/2018)

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/9/2018

  Xem: 0

 • THỜI KHOÁ BIỂU NĂM HỌC 2018-2019 (Từ 20/8/2018)
  Giáo án khác
  THỜI KHOÁ BIỂU NĂM HỌC 2018-2019 (Từ 20/8/2018)

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/8/2018

  Xem: 0

 • tieng anh 6 tổng hợp bài tập
  Giáo án khác
  tieng anh 6 tổng hợp bài tập

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/8/2018

  Xem: 0

 • bài tập trọng âm tiếng anh
  Giáo án khác
  bài tập trọng âm tiếng anh

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/8/2018

  Xem: 0

 • nêu gương
  Giáo án khác
  nêu gương

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/8/2018

  Xem: 0

 • Bài phát biểu năm học mới
  Giáo án khác
  Bài phát biểu năm học mới

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/8/2018

  Xem: 0

 • lop 5
  Giáo án khác
  lop 5

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/8/2018

  Xem: 0

 • bài tập thì hiện tại đơn anh 6
  Giáo án khác
  bài tập thì hiện tại đơn anh 6

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/7/2018

  Xem: 0

 • BÀI THU HOẠCH NGHỊ QUYẾT TW7 KHÓA XII CHO GIÁO VIÊN
  Giáo án khác
  BÀI THU HOẠCH NGHỊ QUYẾT TW7 KHÓA XII CHO GIÁO VIÊN

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/7/2018

  Xem: 5

 • tieng anh 7 sach moi
  Giáo án khác
  tieng anh 7 sach moi

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/6/2018

  Xem: 5

 • sach ngu phap tieng anh
  Giáo án khác
  sach ngu phap tieng anh

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/6/2018

  Xem: 12

 • BẢN KIỂM ĐIEM ĐẢNG VIEN (MỚI NHẤT 2018)
  Giáo án khác
  BẢN KIỂM ĐIEM ĐẢNG VIEN (MỚI NHẤT 2018)

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/6/2018

  Xem: 0

 • th 34 cong tac chu nhiem lop
  Giáo án khác
  th 34 cong tac chu nhiem lop

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/5/2018

  Xem: 2

 • Tích hợp Liên môn Ngữ văn
  Giáo án khác
  Tích hợp Liên môn Ngữ văn

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/5/2018

  Xem: 0

 • Phân phối chương trình môn Tiếng Anh THCS 2018-2019
  Giáo án khác
  Phân phối chương trình môn Tiếng Anh THCS 2018-2019

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/4/2018

  Xem: 0

 • Bộ đề thi vào 10 các tỉnh
  Giáo án khác
  Bộ đề thi vào 10 các tỉnh

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/3/2018

  Xem: 2

 • Although/eventhough/though and in spite of/ despite
  Giáo án khác
  Although/eventhough/though and in spite of/ despite

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/3/2018

  Xem: 1

 • Cách dùng because/because of
  Giáo án khác
  Cách dùng because/because of

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/3/2018

  Xem: 7

 • Thì hiện tại hoàn thành và quá khứ đơn
  Giáo án khác
  Thì hiện tại hoàn thành và quá khứ đơn

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/3/2018

  Xem: 3

 • Thì hiện tại đơn và thì hiện tại tiếp diễn
  Giáo án khác
  Thì hiện tại đơn và thì hiện tại tiếp diễn

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/3/2018

  Xem: 1

 • Ứng Dụng Nhập Điểm Môn Học
  Giáo án khác
  Ứng Dụng Nhập Điểm Môn Học

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/2/2018

  Xem: 1

 • Phần Mềm Nhập Điểm Môn Học
  Giáo án khác
  Phần Mềm Nhập Điểm Môn Học

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/2/2018

  Xem: 1

 • địa lí 11 ôn thi THPTQG
  Giáo án khác
  địa lí 11 ôn thi THPTQG

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 31/1/2018

  Xem: 0

 • THANH PHO HO CHI MINH HOC
  Giáo án khác
  THANH PHO HO CHI MINH HOC

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/1/2018

  Xem: 1

 • đề kiểm tra anh 7, số 3
  Giáo án khác
  đề kiểm tra anh 7, số 3

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/1/2018

  Xem: 3

 • Christmas Day Reading
  Giáo án khác
  Christmas Day Reading

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/12/2017

  Xem: 0

 • YLE STATERS 9 pdf
  Giáo án khác
  YLE STATERS 9 pdf

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/12/2017

  Xem: 0

 • Cau truc de thi A2
  Giáo án khác
  Cau truc de thi A2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/12/2017

  Xem: 0

 • tieng anh cd dh
  Giáo án khác
  tieng anh cd dh

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/12/2017

  Xem: 15

 • Bộ Sách Học Tiếng Anh
  Giáo án khác
  Bộ Sách Học Tiếng Anh

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/11/2017

  Xem: 0

 • SOLUTIONS Inter 3e - WB
  Giáo án khác
  SOLUTIONS Inter 3e - WB

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/11/2017

  Xem: 0

 • Cách Tạo Link Từ Bài Tập / Bài Giảng Đến Keys / Minh Họa
  Giáo án khác
  Cách Tạo Link Từ Bài Tập / Bài Giảng Đến Keys / Minh Họa

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/11/2017

  Xem: 0

 • 50 Common Errors - A Practical Guide for English Learners
  Giáo án khác
  50 Common Errors - A Practical Guide for English Learners

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/11/2017

  Xem: 0

 • 50 Most common English Questions
  Giáo án khác
  50 Most common English Questions

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/11/2017

  Xem: 0

 • Relative Clauses
  Giáo án khác
  Relative Clauses

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/11/2017

  Xem: 0

 • Bài thu hoạch nghị quyết TW 5
  Giáo án khác
  Bài thu hoạch nghị quyết TW 5

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/10/2017

  Xem: 0

 • nhờ xác thực thông tin tài khoản violet
  Giáo án khác
  nhờ xác thực thông tin tài khoản violet

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/10/2017

  Xem: 0

 • PASIVE VOICE
  Giáo án khác
  PASIVE VOICE

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/10/2017

  Xem: 0

 • Cambridge-IELTS-41
  Giáo án khác
  Cambridge-IELTS-41

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/10/2017

  Xem: 0

 • Cambridge-IELTS-5-with-Answers
  Giáo án khác
  Cambridge-IELTS-5-with-Answers

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/10/2017

  Xem: 0

 • CAMBRIDGE PRATICE TEST 5
  Giáo án khác
  CAMBRIDGE PRATICE TEST 5

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/10/2017

  Xem: 0

 • Bai thi viet IELTS tong quat
  Giáo án khác
  Bai thi viet IELTS tong quat

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/10/2017

  Xem: 0

 • Bai thi doc IELTS hoc thuat
  Giáo án khác
  Bai thi doc IELTS hoc thuat

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/10/2017

  Xem: 0

 • academic question paper test 1
  Giáo án khác
  academic question paper test 1

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/10/2017

  Xem: 11

 • SpecimenMaterialsHandbook
  Giáo án khác
  SpecimenMaterialsHandbook

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/10/2017

  Xem: 0

 • SpecimenMaterialsForAll
  Giáo án khác
  SpecimenMaterialsForAll

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/10/2017

  Xem: 0

 • art7plus
  Giáo án khác
  art7plus

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/10/2017

  Xem: 0

 • IELTS Testbuilder
  Giáo án khác
  IELTS Testbuilder

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/10/2017

  Xem: 0

 • Check Your Vocabulary for English for the IELTS Exam
  Giáo án khác
  Check Your Vocabulary for English for the IELTS Exam

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/10/2017

  Xem: 0

BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY