Giáo án Khác (Tin học)

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Giáo án Khác (Tin học) và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Giáo án Khác (Tin học) hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • GA thi GV gioi
   Tài liệu tin học
   GA thi GV gioi

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tài liệu tin học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/9/2019

   Xem: 0

  • PPCT tin học THCS 2019 - 2020
   Tư liệu tham khảo
   PPCT tin học THCS 2019 - 2020

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/8/2019

   Xem: 0

  • TIEN ICH THEO DOI HS
   Tư liệu tham khảo
   TIEN ICH THEO DOI HS

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/8/2019

   Xem: 0

  • Phân phối chương trình Tin học 6 sách mới (2 kì)
   Tư liệu tham khảo
   Phân phối chương trình Tin học 6 sách mới (2 kì)

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/8/2019

   Xem: 0

  • Danh mục các văn bản có hiệu lực
   Tư liệu tham khảo
   Danh mục các văn bản có hiệu lực

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/8/2019

   Xem: 0

  • Cách kết nối camera điện thoại làm webcam cho máy tính
   Tư liệu tham khảo
   Cách kết nối camera điện thoại làm webcam cho máy tính

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/8/2019

   Xem: 0

  • Thu hoạch BDTX
   Tư liệu tham khảo
   Thu hoạch BDTX

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/7/2019

   Xem: 0

  • BDTX modul 1- 8
   Tư liệu tham khảo
   BDTX modul 1- 8

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/7/2019

   Xem: 0

  • KHUNG THƠI GIAN 2019-2020
   Tư liệu tham khảo
   KHUNG THƠI GIAN 2019-2020

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/7/2019

   Xem: 0

  • Công văn 141
   Tư liệu tham khảo
   Công văn 141

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/7/2019

   Xem: 0

  • Công văn 555 GD
   Tư liệu tham khảo
   Công văn 555 GD

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/7/2019

   Xem: 0

  • LUẬT GIÁO DỤC 2019, ÁP DỤNG 1/7/2020
   Tư liệu tham khảo
   LUẬT GIÁO DỤC 2019, ÁP DỤNG 1/7/2020

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/7/2019

   Xem: 1

  • Tổng hợp 32 chính sách có hiệu lực từ 1/7/2019
   Tư liệu tham khảo
   Tổng hợp 32 chính sách có hiệu lực từ 1/7/2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/7/2019

   Xem: 0

  • bai giai phuong trinh bac 2 bang ngon ngu c++
   Tư liệu tham khảo
   bai giai phuong trinh bac 2 bang ngon ngu c++

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/6/2019

   Xem: 0

  • CAC KHOAN TRO CAP TANG THEO LUONG MOI
   Tư liệu tham khảo
   CAC KHOAN TRO CAP TANG THEO LUONG MOI

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/6/2019

   Xem: 0

  • Kế hoạch sử dụng Phòng Tin học
   Tư liệu tham khảo
   Kế hoạch sử dụng Phòng Tin học

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/6/2019

   Xem: 0

  • Đồ dùng môn tin
   Tư liệu tham khảo
   Đồ dùng môn tin

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/5/2019

   Xem: 0

  • Bồi dưỡng thường xuyên THCS 2018-2019
   Tài liệu tin học
   Bồi dưỡng thường xuyên THCS 2018-2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tài liệu tin học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/5/2019

   Xem: 0

  • PHIEU DANH GIA THONG TU 20 BGD-DT
   Tư liệu tham khảo
   PHIEU DANH GIA THONG TU 20 BGD-DT

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/5/2019

   Xem: 0

  • NGHI DINH MOI TANG LUONG HUU TƯ 1/7/2019
   Tư liệu tham khảo
   NGHI DINH MOI TANG LUONG HUU TƯ 1/7/2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/5/2019

   Xem: 0

  • HUONG DAN DANH GIA THÔNG TƯ 20/BGD-ĐT
   Tư liệu tham khảo
   HUONG DAN DANH GIA THÔNG TƯ 20/BGD-ĐT

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/5/2019

   Xem: 0

  • DANH GIA CONG CHUC 2019
   Tư liệu tham khảo
   DANH GIA CONG CHUC 2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/5/2019

   Xem: 0

  • Bài thu hoạch BDTX năm 2019
   Tư liệu tham khảo
   Bài thu hoạch BDTX năm 2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/5/2019

   Xem: 0

  • BAI THU HOACH HANG II TIEU HOC
   Tư liệu tham khảo
   BAI THU HOACH HANG II TIEU HOC

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/5/2019

   Xem: 0

  • Theo dõi lương từ năm 2000 đến năm 2019
   Tư liệu tham khảo
   Theo dõi lương từ năm 2000 đến năm 2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/5/2019

   Xem: 1

  • Danh mục đồ dùng môn tin
   Tư liệu tham khảo
   Danh mục đồ dùng môn tin

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/4/2019

   Xem: 1

  • tin hoc 8 Đề cương học kì 2 năm 2019
   Tư liệu tham khảo
   tin hoc 8 Đề cương học kì 2 năm 2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/4/2019

   Xem: 1

  • bdtx 1920
   Tư liệu tham khảo
   bdtx 1920

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/4/2019

   Xem: 0

  • Phá mật khẩu Excel
   Tư liệu tham khảo
   Phá mật khẩu Excel

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/4/2019

   Xem: 0

  • Phá mật khẩu Word
   Tư liệu tham khảo
   Phá mật khẩu Word

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/4/2019

   Xem: 0

  • Phần mềm hỗ trợ nghe nhạc tốt nhất
   Tư liệu tham khảo
   Phần mềm hỗ trợ nghe nhạc tốt nhất

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/4/2019

   Xem: 0

  • File đổi cỡ chữ mathtype 6.7 (Times New Roman)
   GÓC TIN HỌC
   File đổi cỡ chữ mathtype 6.7 (Times New Roman)

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GÓC TIN HỌC

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/4/2019

   Xem: 0

  • Tổng hợp cách vào Bios và Boot options máy tính mới nhất
   Tư liệu tham khảo
   Tổng hợp cách vào Bios và Boot options máy tính mới nhất

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/4/2019

   Xem: 0

  • bÀI 8
   Tài liệu tin học
   bÀI 8

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tài liệu tin học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/4/2019

   Xem: 0

  • đề cương ôn tập tin học 6
   Tài liệu tin học
   đề cương ôn tập tin học 6

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tài liệu tin học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/4/2019

   Xem: 0

  • Các phím tắt để vào BIOS, Boot Options
   Tư liệu tham khảo
   Các phím tắt để vào BIOS, Boot Options

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/4/2019

   Xem: 0

  • giáo an audacity và movie maker 4 cot
   Tư liệu tham khảo
   giáo an audacity và movie maker 4 cot

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/3/2019

   Xem: 0

  • Câu hỏi rung chuông vàng tiểu học
   Tài liệu tin học
   Câu hỏi rung chuông vàng tiểu học

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tài liệu tin học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/3/2019

   Xem: 0

  • BÁO CÁO KĐCL
   Tư liệu tham khảo
   BÁO CÁO KĐCL

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/3/2019

   Xem: 0

  • BÁO CÁO KĐCL
   Báo cáo
   BÁO CÁO KĐCL

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Báo cáo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/3/2019

   Xem: 0

  • Thơ face book xứ Huế
   Giáo án tham khảo
   Thơ face book xứ Huế

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/3/2019

   Xem: 0

  • HSG
   Tài liệu tin học
   HSG

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tài liệu tin học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/2/2019

   Xem: 0

  • TRAC NGHIEM PHAN I THANG HANG II TIEU HOC
   Tư liệu tham khảo
   TRAC NGHIEM PHAN I THANG HANG II TIEU HOC

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/2/2019

   Xem: 0

  • TRAC NGHIEM THI THANG HANG II TIEU HOC
   Tư liệu tham khảo
   TRAC NGHIEM THI THANG HANG II TIEU HOC

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/2/2019

   Xem: 0

  • BAI THU HOACH THANG HANG 2 TIEU HOC
   Tư liệu tham khảo
   BAI THU HOACH THANG HANG 2 TIEU HOC

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/2/2019

   Xem: 1

  • BAI THU HOACH THANG HANG II TIEU HOC
   Tư liệu tham khảo
   BAI THU HOACH THANG HANG II TIEU HOC

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/2/2019

   Xem: 0

  • lop 6 tin
   Tư liệu tham khảo
   lop 6 tin

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/1/2019

   Xem: 0

  • Công văn chấn chĩnh hồ sơ giáo viên( mới ban hành 2019)
   Tư liệu tham khảo
   Công văn chấn chĩnh hồ sơ giáo viên( mới ban hành 2019)

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/1/2019

   Xem: 0

  • Tin 7 mới. Học đại số với Geo
   Tư liệu tham khảo
   Tin 7 mới. Học đại số với Geo

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/1/2019

   Xem: 2

  • THÔNG TU 31 TAP SU
   Tư liệu tham khảo
   THÔNG TU 31 TAP SU

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/1/2019

   Xem: 0

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY