Giáo án Khác (Tin học)

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Giáo án Khác (Tin học) và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Giáo án Khác (Tin học) hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • BÁO CÁO KĐCL
   Tư liệu tham khảo
   BÁO CÁO KĐCL

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/3/2019

   Xem: 0

  • BÁO CÁO KĐCL
   Báo cáo
   BÁO CÁO KĐCL

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Báo cáo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/3/2019

   Xem: 0

  • Thơ face book xứ Huế
   Giáo án tham khảo
   Thơ face book xứ Huế

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/3/2019

   Xem: 0

  • HSG
   Tài liệu tin học
   HSG

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tài liệu tin học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/2/2019

   Xem: 0

  • TRAC NGHIEM PHAN I THANG HANG II TIEU HOC
   Tư liệu tham khảo
   TRAC NGHIEM PHAN I THANG HANG II TIEU HOC

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/2/2019

   Xem: 0

  • TRAC NGHIEM THI THANG HANG II TIEU HOC
   Tư liệu tham khảo
   TRAC NGHIEM THI THANG HANG II TIEU HOC

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/2/2019

   Xem: 0

  • BAI THU HOACH THANG HANG 2 TIEU HOC
   Tư liệu tham khảo
   BAI THU HOACH THANG HANG 2 TIEU HOC

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/2/2019

   Xem: 1

  • BAI THU HOACH THANG HANG II TIEU HOC
   Tư liệu tham khảo
   BAI THU HOACH THANG HANG II TIEU HOC

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/2/2019

   Xem: 0

  • lop 6 tin
   Tư liệu tham khảo
   lop 6 tin

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/1/2019

   Xem: 0

  • Công văn chấn chĩnh hồ sơ giáo viên( mới ban hành 2019)
   Tư liệu tham khảo
   Công văn chấn chĩnh hồ sơ giáo viên( mới ban hành 2019)

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/1/2019

   Xem: 0

  • Tin 7 mới. Học đại số với Geo
   Tư liệu tham khảo
   Tin 7 mới. Học đại số với Geo

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/1/2019

   Xem: 2

  • THÔNG TU 31 TAP SU
   Tư liệu tham khảo
   THÔNG TU 31 TAP SU

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/1/2019

   Xem: 0

  • Luật ANM
   Luật
   Luật ANM

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Luật

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 31/12/2018

   Xem: 0

  • Nghị định 161 tuyên dụng, thăng hạng (Nghị định áp dụng 2019)
   Tư liệu tham khảo
   Nghị định 161 tuyên dụng, thăng hạng (Nghị định áp dụng 2019)

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/12/2018

   Xem: 0

  • KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN
   Tư liệu tham khảo
   KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/12/2018

   Xem: 0

  • KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN
   Báo cáo
   KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Báo cáo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/12/2018

   Xem: 0

  • SKKKN7
   Tài liệu tin học
   SKKKN7

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tài liệu tin học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/11/2018

   Xem: 0

  • Công nghệ 6. Giáo án học kì 1
   Tài liệu tin học
   Công nghệ 6. Giáo án học kì 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tài liệu tin học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/11/2018

   Xem: 0

  • cong tac xa hoi cd dh
   Tư liệu tham khảo
   cong tac xa hoi cd dh

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/11/2018

   Xem: 0

  • Tính trợ cấp và hưu theo NĐ 108
   Tư liệu tham khảo
   Tính trợ cấp và hưu theo NĐ 108

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/11/2018

   Xem: 0

  • Nghị định 153 trợ cấp lương hưu nữ năm 2018
   Tư liệu tham khảo
   Nghị định 153 trợ cấp lương hưu nữ năm 2018

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/11/2018

   Xem: 0

  • Kế hoạch sinh hoạt Sao nhi đồng
   Tư liệu tham khảo
   Kế hoạch sinh hoạt Sao nhi đồng

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/11/2018

   Xem: 0

  • Bảng biến thiên (ALL)
   GÓC TIN HỌC
   Bảng biến thiên (ALL)

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GÓC TIN HỌC

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/11/2018

   Xem: 0

  • NGHI DINH 146 BHYT
   Tư liệu tham khảo
   NGHI DINH 146 BHYT

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/11/2018

   Xem: 0

  • Ba công khai 2018
   Tư liệu tham khảo
   Ba công khai 2018

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/11/2018

   Xem: 0

  • Ba công khai 2018
   Tài liệu mạng
   Ba công khai 2018

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tài liệu mạng

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/11/2018

   Xem: 0

  • Ba công khai 2018
   Văn bản của trường
   Ba công khai 2018

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Văn bản của trường

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/11/2018

   Xem: 0

  • Công khai 2018-2019
   Văn bản của trường
   Công khai 2018-2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Văn bản của trường

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/11/2018

   Xem: 0

  • Công khai 2018-2019
   Tư liệu tham khảo
   Công khai 2018-2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/11/2018

   Xem: 0

  • Công khai 2018-2019
   Tài liệu mạng
   Công khai 2018-2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tài liệu mạng

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/11/2018

   Xem: 0

  • BA CÔNG KHAI 2018-2019
   Tài liệu mạng
   BA CÔNG KHAI 2018-2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tài liệu mạng

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/11/2018

   Xem: 0

  • BA CÔNG KHAI 2018-2019
   Văn bản của trường
   BA CÔNG KHAI 2018-2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Văn bản của trường

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/11/2018

   Xem: 0

  • BA CÔNG KHAI 2018-2019
   Tư liệu tham khảo
   BA CÔNG KHAI 2018-2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/11/2018

   Xem: 0

  • ppct 6,7,8,9 2018_2019
   Tư liệu tham khảo
   ppct 6,7,8,9 2018_2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/11/2018

   Xem: 0

  • Tin học 10. Giáo án học kì 1
   GÓC TIN HỌC
   Tin học 10. Giáo án học kì 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GÓC TIN HỌC

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/11/2018

   Xem: 0

  • BAI PHAT BIEU NHAN NGAY 20/11
   Tư liệu tham khảo
   BAI PHAT BIEU NHAN NGAY 20/11

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/11/2018

   Xem: 0

  • THÔNG TƯ 27 BGD-ĐT( MƠI)
   Tư liệu tham khảo
   THÔNG TƯ 27 BGD-ĐT( MƠI)

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/11/2018

   Xem: 0

  • phát biểu ngày nhà giáo việt nam
   Tư liệu tham khảo
   phát biểu ngày nhà giáo việt nam

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/10/2018

   Xem: 0

  • BAI THO VE BANG SO XE CAC TINH THANH
   Tư liệu tham khảo
   BAI THO VE BANG SO XE CAC TINH THANH

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/10/2018

   Xem: 0

  • tin hoc 9
   Tư liệu tham khảo
   tin hoc 9

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/10/2018

   Xem: 0

  • Thông tư 19: KDCLGD trường Mần non
   Văn bản KDCLGD
   Thông tư 19: KDCLGD trường Mần non

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Văn bản KDCLGD

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/10/2018

   Xem: 0

  • Thông tư 18: KDCLGD trường THCS, THPT
   Văn bản KDCLGD
   Thông tư 18: KDCLGD trường THCS, THPT

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Văn bản KDCLGD

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/10/2018

   Xem: 0

  • Thông tư 17, KĐCLGD trường Tiểu học
   Văn bản KDCLGD
   Thông tư 17, KĐCLGD trường Tiểu học

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Văn bản KDCLGD

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/10/2018

   Xem: 0

  • Công van Huong dan KDCL Đạt chuan QG 3 cap hoc moi
   Tư liệu tham khảo
   Công van Huong dan KDCL Đạt chuan QG 3 cap hoc moi

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/9/2018

   Xem: 0

  • tin học 9: kế hoạch giảng dạy tin 9_6 cột
   Tư liệu tham khảo
   tin học 9: kế hoạch giảng dạy tin 9_6 cột

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/9/2018

   Xem: 1

  • tin hoc 7 : kế hoạch giảng dạy môn tin học 7_6 cột
   Tư liệu tham khảo
   tin hoc 7 : kế hoạch giảng dạy môn tin học 7_6 cột

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/9/2018

   Xem: 0

  • Kế hoạch giảng dạy môn tin học lớp 6_6 cột
   Tư liệu tham khảo
   Kế hoạch giảng dạy môn tin học lớp 6_6 cột

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/9/2018

   Xem: 0

  • THONGTU 16
   Tư liệu tham khảo
   THONGTU 16

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/9/2018

   Xem: 0

  • Kế hoạch dạy học tin THCS
   Tư liệu tham khảo
   Kế hoạch dạy học tin THCS

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/9/2018

   Xem: 1

  • Quản lý CV đến bằng access
   Bài giảng-PM thiết kế bài giảng Elearning
   Quản lý CV đến bằng access

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Bài giảng-PM thiết kế bài giảng Elearning

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/9/2018

   Xem: 1

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY