Giáo án Khác (Tin học)

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Giáo án Khác (Tin học) và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Giáo án Khác (Tin học) hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • Tin 7 mới. Học đại số với Geo
   Tư liệu tham khảo
   Tin 7 mới. Học đại số với Geo

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/1/2019

   Xem: 0

  • THÔNG TU 31 TAP SU
   Tư liệu tham khảo
   THÔNG TU 31 TAP SU

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/1/2019

   Xem: 0

  • Nghị định 161 tuyên dụng, thăng hạng (Nghị định áp dụng 2019)
   Tư liệu tham khảo
   Nghị định 161 tuyên dụng, thăng hạng (Nghị định áp dụng 2019)

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/12/2018

   Xem: 0

  • KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN
   Tư liệu tham khảo
   KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/12/2018

   Xem: 0

  • cong tac xa hoi cd dh
   Tư liệu tham khảo
   cong tac xa hoi cd dh

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/11/2018

   Xem: 0

  • Tính trợ cấp và hưu theo NĐ 108
   Tư liệu tham khảo
   Tính trợ cấp và hưu theo NĐ 108

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/11/2018

   Xem: 0

  • Nghị định 153 trợ cấp lương hưu nữ năm 2018
   Tư liệu tham khảo
   Nghị định 153 trợ cấp lương hưu nữ năm 2018

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/11/2018

   Xem: 0

  • Kế hoạch sinh hoạt Sao nhi đồng
   Tư liệu tham khảo
   Kế hoạch sinh hoạt Sao nhi đồng

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/11/2018

   Xem: 0

  • NGHI DINH 146 BHYT
   Tư liệu tham khảo
   NGHI DINH 146 BHYT

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/11/2018

   Xem: 0

  • Ba công khai 2018
   Tư liệu tham khảo
   Ba công khai 2018

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/11/2018

   Xem: 0

  • Công khai 2018-2019
   Tư liệu tham khảo
   Công khai 2018-2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/11/2018

   Xem: 0

  • BA CÔNG KHAI 2018-2019
   Tư liệu tham khảo
   BA CÔNG KHAI 2018-2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/11/2018

   Xem: 0

  • ppct 6,7,8,9 2018_2019
   Tư liệu tham khảo
   ppct 6,7,8,9 2018_2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/11/2018

   Xem: 0

  • BAI PHAT BIEU NHAN NGAY 20/11
   Tư liệu tham khảo
   BAI PHAT BIEU NHAN NGAY 20/11

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/11/2018

   Xem: 0

  • THÔNG TƯ 27 BGD-ĐT( MƠI)
   Tư liệu tham khảo
   THÔNG TƯ 27 BGD-ĐT( MƠI)

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/11/2018

   Xem: 0

  • phát biểu ngày nhà giáo việt nam
   Tư liệu tham khảo
   phát biểu ngày nhà giáo việt nam

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/10/2018

   Xem: 0

  • BAI THO VE BANG SO XE CAC TINH THANH
   Tư liệu tham khảo
   BAI THO VE BANG SO XE CAC TINH THANH

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/10/2018

   Xem: 0

  • tin hoc 9
   Tư liệu tham khảo
   tin hoc 9

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/10/2018

   Xem: 0

  • Công van Huong dan KDCL Đạt chuan QG 3 cap hoc moi
   Tư liệu tham khảo
   Công van Huong dan KDCL Đạt chuan QG 3 cap hoc moi

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/9/2018

   Xem: 0

  • tin học 9: kế hoạch giảng dạy tin 9_6 cột
   Tư liệu tham khảo
   tin học 9: kế hoạch giảng dạy tin 9_6 cột

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/9/2018

   Xem: 1

  • tin hoc 7 : kế hoạch giảng dạy môn tin học 7_6 cột
   Tư liệu tham khảo
   tin hoc 7 : kế hoạch giảng dạy môn tin học 7_6 cột

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/9/2018

   Xem: 0

  • Kế hoạch giảng dạy môn tin học lớp 6_6 cột
   Tư liệu tham khảo
   Kế hoạch giảng dạy môn tin học lớp 6_6 cột

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/9/2018

   Xem: 0

  • THONGTU 16
   Tư liệu tham khảo
   THONGTU 16

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/9/2018

   Xem: 0

  • Kế hoạch dạy học tin THCS
   Tư liệu tham khảo
   Kế hoạch dạy học tin THCS

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/9/2018

   Xem: 1

  • Quy định đanh gia Hiệu trưởng theo thông tư 14/2018
   Tư liệu tham khảo
   Quy định đanh gia Hiệu trưởng theo thông tư 14/2018

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/9/2018

   Xem: 0

  • ĐIÊU CHINH NGHI ĐINH 108/2018 TINH GIAN BIEN CHÊ
   Tư liệu tham khảo
   ĐIÊU CHINH NGHI ĐINH 108/2018 TINH GIAN BIEN CHÊ

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/9/2018

   Xem: 0

  • PPCT tin học THCS 2018-2019
   Tư liệu tham khảo
   PPCT tin học THCS 2018-2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/9/2018

   Xem: 0

  • Giáo án nghề
   Tư liệu tham khảo
   Giáo án nghề

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/8/2018

   Xem: 12

  • Thông tu moi
   Tư liệu tham khảo
   Thông tu moi

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/8/2018

   Xem: 0

  • Đanh gia xep loai Hieu truong theo thong tu moi 2018
   Tư liệu tham khảo
   Đanh gia xep loai Hieu truong theo thong tu moi 2018

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/8/2018

   Xem: 2

  • Hướng dẫn đổi nguyện vọng xét tuyển 2018
   Tư liệu tham khảo
   Hướng dẫn đổi nguyện vọng xét tuyển 2018

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/7/2018

   Xem: 0

  • 10 CHUYÊN ĐỀ THI THĂNG HẠNG III TIÊU HOC
   Tư liệu tham khảo
   10 CHUYÊN ĐỀ THI THĂNG HẠNG III TIÊU HOC

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/5/2018

   Xem: 0

  • nâng cao kỹ nang lập trình pascal cho học sinh lớp 8 . thanh hoa. nayder
   Tư liệu tham khảo
   nâng cao kỹ nang lập trình pascal cho học sinh lớp 8 . thanh hoa. nayder

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/5/2018

   Xem: 6

  • TAI LIEU THI THANG HANG TIEU HOC
   Tư liệu tham khảo
   TAI LIEU THI THANG HANG TIEU HOC

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/5/2018

   Xem: 0

  • DE THI
   Tư liệu tham khảo
   DE THI

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/5/2018

   Xem: 3

  • tin hoc 6
   Tư liệu tham khảo
   tin hoc 6

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/5/2018

   Xem: 0

  • Phiếu giáo viên tự đánh giá
   Tư liệu tham khảo
   Phiếu giáo viên tự đánh giá

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/4/2018

   Xem: 0

  • PHAN MEM CONG CU CHIA NHOM
   Tư liệu tham khảo
   PHAN MEM CONG CU CHIA NHOM

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/4/2018

   Xem: 4

  • HUY CHUONG GIAO DUC
   Tư liệu tham khảo
   HUY CHUONG GIAO DUC

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/4/2018

   Xem: 0

  • Thế giới tin học_ Phần mềm vẽ sơ đồ tư duy iMindMap 10 Full
   Tư liệu tham khảo
   Thế giới tin học_ Phần mềm vẽ sơ đồ tư duy iMindMap 10 Full

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/4/2018

   Xem: 5

  • The gioi tin hoc Tạo video chuyên nghiệp từ ảnh Proshow Producer 8
   Tư liệu tham khảo
   The gioi tin hoc Tạo video chuyên nghiệp từ ảnh Proshow Producer 8

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/4/2018

   Xem: 0

  • MÔ ĐUN thcs
   Tư liệu tham khảo
   MÔ ĐUN thcs

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/4/2018

   Xem: 4

  • MÔ ĐUN thcs
   Tư liệu tham khảo
   MÔ ĐUN thcs

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/4/2018

   Xem: 0

  • MO ĐUN thcs
   Tư liệu tham khảo
   MO ĐUN thcs

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/4/2018

   Xem: 4

  • MÔ DUN thcs
   Tư liệu tham khảo
   MÔ DUN thcs

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/4/2018

   Xem: 0

  • KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN
   Tư liệu tham khảo
   KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/4/2018

   Xem: 0

  • The gioi tin hoc - phần mềm học tập trong sách giáo khoa tin học 2017-2018
   Tư liệu tham khảo
   The gioi tin hoc - phần mềm học tập trong sách giáo khoa tin học 2017-2018

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/3/2018

   Xem: 4

  • KH ĐÔ DUNG DAY HOC TU LAM KHOI 2 VNEN
   Tư liệu tham khảo
   KH ĐÔ DUNG DAY HOC TU LAM KHOI 2 VNEN

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/3/2018

   Xem: 5

  • Thế giới tin học - tổng hợp bộ cài WindowsOffice và các phần mềm cần thiết 2018
   Tư liệu tham khảo
   Thế giới tin học - tổng hợp bộ cài WindowsOffice và các phần mềm cần thiết 2018

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/3/2018

   Xem: 4

  • Diễn Đàn Tin Học Việt Nam - tuyển tập bộ trò chơi PowerPoint​
   Tư liệu tham khảo
   Diễn Đàn Tin Học Việt Nam - tuyển tập bộ trò chơi PowerPoint​

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/3/2018

   Xem: 6

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY