Giáo án Khác (Vật lí)

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Giáo án Khác (Vật lí) và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Giáo án Khác (Vật lí) hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • PPCT lý
   Giáo án khác
   PPCT lý

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/6/2019

   Xem: 0

  • giáo án ly7
   Giáo án khác
   giáo án ly7

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/5/2019

   Xem: 0

  • lý 7
   Giáo án khác
   lý 7

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/5/2019

   Xem: 0

  • Danh mục đồ dùng dạy học môn lý
   Giáo án khác
   Danh mục đồ dùng dạy học môn lý

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/4/2019

   Xem: 0

  • DE HKI LY THCS
   Giáo án khác
   DE HKI LY THCS

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/1/2019

   Xem: 0

  • KT1T HKI LY THCS
   Giáo án khác
   KT1T HKI LY THCS

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/1/2019

   Xem: 0

  • GA Ôn thi HSG Lí 8
   Giáo án khác
   GA Ôn thi HSG Lí 8

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/1/2019

   Xem: 0

  • PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP ĐIỆN MỘT CHIỀU LỚP 9
   Giáo án khác
   PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP ĐIỆN MỘT CHIỀU LỚP 9

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/12/2018

   Xem: 0

  • Chuẩn kiến thức kĩ năng môn Vật Lý 6-7-8-9.doc
   Tư liệu
   Chuẩn kiến thức kĩ năng môn Vật Lý 6-7-8-9.doc

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/9/2018

   Xem: 0

  • GIAO AN VAT LI 8
   Giáo án khác
   GIAO AN VAT LI 8

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/8/2018

   Xem: 0

  • Bảng tính trọng số vật lý THCS
   Giáo án khác
   Bảng tính trọng số vật lý THCS

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/8/2018

   Xem: 0

  • lop 8
   Giáo án khác
   lop 8

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/8/2018

   Xem: 0

  • GIAO AN NGLL
   Giáo án khác
   GIAO AN NGLL

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/8/2018

   Xem: 9

  • ma trận đề thi học kì 2 vật lí 7 2018
   Giáo án khác
   ma trận đề thi học kì 2 vật lí 7 2018

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/5/2018

   Xem: 2

  • tieng anh 6 sach moi - kiểm tra
   Bài Viết
   tieng anh 6 sach moi - kiểm tra

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Bài Viết

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/5/2018

   Xem: 0

  • tieng anh 6 sach cu - kiểm tra
   Bài Viết
   tieng anh 6 sach cu - kiểm tra

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Bài Viết

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/5/2018

   Xem: 0

  • tieng anh 6 sach cu - kiểm tra
   Bài Viết
   tieng anh 6 sach cu - kiểm tra

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Bài Viết

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/5/2018

   Xem: 0

  • BÌA SÁNG KIÊN
   Giáo án khác
   BÌA SÁNG KIÊN

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/4/2018

   Xem: 10

  • KẾ HOẠCH Thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018
   Giáo án khác
   KẾ HOẠCH Thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/3/2018

   Xem: 0

  • ban dang ki ca nhan thuc hien chi thi 05 nam 2018
   Giáo án khác
   ban dang ki ca nhan thuc hien chi thi 05 nam 2018

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/3/2018

   Xem: 0

  • dự án khoa học kĩ thuật
   Giáo án khác
   dự án khoa học kĩ thuật

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/1/2018

   Xem: 0

  • luyện đềtoongrr hợp tập 2
   Giáo án khác
   luyện đềtoongrr hợp tập 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/12/2017

   Xem: 7

  • Kiểm điểm chi ủy năm 2017
   Giáo án khác
   Kiểm điểm chi ủy năm 2017

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/12/2017

   Xem: 35

  • BẢN KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN NĂM 2017
   Giáo án khác
   BẢN KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN NĂM 2017

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/12/2017

   Xem: 52

  • BÁO CÁO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHI BỘ NĂM 2016 PHƯƠNG HƯỚNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2017
   Giáo án khác
   BÁO CÁO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHI BỘ NĂM 2016 PHƯƠNG HƯỚNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2017

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/12/2017

   Xem: 39

  • HOAT ĐỘNG NGOAI GIO LÊN LỚP 9
   Giáo án khác
   HOAT ĐỘNG NGOAI GIO LÊN LỚP 9

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/11/2017

   Xem: 0

  • BÀI TẬP ÔN THI HỌC KÌ 2 MÔN VẬT LÝ1O
   Giáo án khác
   BÀI TẬP ÔN THI HỌC KÌ 2 MÔN VẬT LÝ1O

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/10/2017

   Xem: 17

  • GIÁO AN LY 8 HOT
   Giáo án khác
   GIÁO AN LY 8 HOT

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/10/2017

   Xem: 0

  • Kế hoạc nghiên cứu KHKT
   Giáo án khác
   Kế hoạc nghiên cứu KHKT

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/10/2017

   Xem: 0

  • kế hoạch dạy tài liệu về đạo đức Bác Hồ cho học sinh trung học
   Giáo án khác
   kế hoạch dạy tài liệu về đạo đức Bác Hồ cho học sinh trung học

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/10/2017

   Xem: 9

  • Quy chế chuyên môn 2017-2018
   Giáo án khác
   Quy chế chuyên môn 2017-2018

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/10/2017

   Xem: 0

  • kế hoạch kiểm tra nội bộ
   Giáo án khác
   kế hoạch kiểm tra nội bộ

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/10/2017

   Xem: 0

  • Kế hoạch chuyên môn 2017-2018
   Giáo án khác
   Kế hoạch chuyên môn 2017-2018

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/10/2017

   Xem: 0

  • kế hoạch công tác cá nhân
   Giáo án khác
   kế hoạch công tác cá nhân

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/10/2017

   Xem: 0

  • Phiếu xếp loại giờ dạy bậc THCS + Biên bản rút kinh nghiệm (sở gd hà nội 2017 - 2018)
   Giáo án khác
   Phiếu xếp loại giờ dạy bậc THCS + Biên bản rút kinh nghiệm (sở gd hà nội 2017 - 2018)

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/10/2017

   Xem: 0

  • bai tap
   Giáo án khác
   bai tap

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/9/2017

   Xem: 0

  • bai tap
   Giáo án khác
   bai tap

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/9/2017

   Xem: 16

  • GIÁO ÁN DẠY THEO CHỦ ĐỀ
   Giáo án khác
   GIÁO ÁN DẠY THEO CHỦ ĐỀ

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/8/2017

   Xem: 0

  • Đề KT sử 9_Kì II
   Bài Viết
   Đề KT sử 9_Kì II

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Bài Viết

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/5/2017

   Xem: 0

  • Đề KT Hóa 8_Kì II
   Bài Viết
   Đề KT Hóa 8_Kì II

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Bài Viết

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/5/2017

   Xem: 0

  • BÁI TẬP QUANG HÌNH HỌC (tt)
   Giáo án khác
   BÁI TẬP QUANG HÌNH HỌC (tt)

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/4/2017

   Xem: 0

  • Đề kiểm tra 1 tiết, kì II_Địa 6,7,8,9
   Bài Viết
   Đề kiểm tra 1 tiết, kì II_Địa 6,7,8,9

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Bài Viết

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/4/2017

   Xem: 0

  • Đề kiểm tra 1 tiết số 1 _ Hóa 9
   Bài Viết
   Đề kiểm tra 1 tiết số 1 _ Hóa 9

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Bài Viết

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/4/2017

   Xem: 0

  • Đề kiểm tra Tiếng Anh
   Bài Viết
   Đề kiểm tra Tiếng Anh

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Bài Viết

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/4/2017

   Xem: 11

  • Bài 4. Các nước châu Á
   Bài Viết
   Bài 4. Các nước châu Á

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Bài Viết

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/4/2017

   Xem: 0

  • ĐỀ KIỂM TRA NGỮ VĂN 9 HỌC KÌ I
   Bài Viết
   ĐỀ KIỂM TRA NGỮ VĂN 9 HỌC KÌ I

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Bài Viết

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/4/2017

   Xem: 10

  • Giáo trình kĩ thuật điện
   Giáo án khác
   Giáo trình kĩ thuật điện

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/3/2017

   Xem: 0

  • Giáo án Vật Lí 9 3 cột
   Giáo án khác
   Giáo án Vật Lí 9 3 cột

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/3/2017

   Xem: 0

  • Giáo án Vật Lí 7 3 cột
   Giáo án khác
   Giáo án Vật Lí 7 3 cột

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/3/2017

   Xem: 0

  • Giáo án vật lí 6 3 cột
   Giáo án khác
   Giáo án vật lí 6 3 cột

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/3/2017

   Xem: 0

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY