Giáo án Khác

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Giáo án Khác và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Giáo án Khác hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • toan hoc 3 Tìm X
   Lưu trữ tạm thời
   toan hoc 3 Tìm X

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/10/2018

   Xem: 0

  • ma tran
   Lưu trữ tạm thời
   ma tran

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/10/2018

   Xem: 0

  • Kế hoạch chuyên môn tuần 7
   Giáo án khác
   Kế hoạch chuyên môn tuần 7

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/10/2018

   Xem: 0

  • DSHS 18-19
   Giáo án khác
   DSHS 18-19

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/10/2018

   Xem: 0

  • Modulell 25- Tiểu học- Huế
   Giáo án khác
   Modulell 25- Tiểu học- Huế

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/10/2018

   Xem: 0

  • kế hoạch Giáo dục Công dân 8.
   Lưu trữ tạm thời
   kế hoạch Giáo dục Công dân 8.

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/10/2018

   Xem: 0

  • DS HOC SINH NĂM HỌC 2018-2019
   Giáo án khác
   DS HOC SINH NĂM HỌC 2018-2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/10/2018

   Xem: 0

  • tin hoc 7 .Chủ đề 2:" Làm việc với bảng tính"( 3 tiết)
   Lưu trữ tạm thời
   tin hoc 7 .Chủ đề 2:" Làm việc với bảng tính"( 3 tiết)

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/10/2018

   Xem: 1

  • tin hoc 7 : chủ đề 1" phần mềm bảng tính"
   Lưu trữ tạm thời
   tin hoc 7 : chủ đề 1" phần mềm bảng tính"

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/10/2018

   Xem: 0

  • giáo án lớp 5
   Lưu trữ tạm thời
   giáo án lớp 5

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/10/2018

   Xem: 0

  • DSHS 18-19
   Giáo án khác
   DSHS 18-19

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/10/2018

   Xem: 0

  • DSHS 18-19
   Giáo án khác
   DSHS 18-19

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/10/2018

   Xem: 0

  • Hóa học 12
   Lưu trữ tạm thời
   Hóa học 12

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/10/2018

   Xem: 0

  • GIÁO ÁN KỂ CHUYÊN 4 SỰ TÍCH HỒ BA BỂ ĐTH
   Lưu trữ tạm thời
   GIÁO ÁN KỂ CHUYÊN 4 SỰ TÍCH HỒ BA BỂ ĐTH

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/10/2018

   Xem: 0

  • tieng anh 3 full bộ cho chế nào cần 0984994637
   Lưu trữ tạm thời
   tieng anh 3 full bộ cho chế nào cần 0984994637

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/10/2018

   Xem: 0

  • ban cam ket cua PHHS ve ATGT
   Giáo án khác
   ban cam ket cua PHHS ve ATGT

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/10/2018

   Xem: 0

  • năm học 2018-2019
   Lưu trữ tạm thời
   năm học 2018-2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/10/2018

   Xem: 0

  • Để KT GDCD 8
   Lưu trữ tạm thời
   Để KT GDCD 8

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/10/2018

   Xem: 0

  • ôn tốt nghiệp
   Lưu trữ tạm thời
   ôn tốt nghiệp

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/10/2018

   Xem: 0

  • KE HOACH TUAN 07 NAM HOC 2018- 2019
   Giáo án khác
   KE HOACH TUAN 07 NAM HOC 2018- 2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/10/2018

   Xem: 0

  • KE HOACH TUAN 06 NAM HOC 2018- 2019 - gui lai 2
   Giáo án khác
   KE HOACH TUAN 06 NAM HOC 2018- 2019 - gui lai 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/10/2018

   Xem: 0

  • Đại số 10 Giáo án chuyên đề theo phương pháp mới
   Lưu trữ tạm thời
   Đại số 10 Giáo án chuyên đề theo phương pháp mới

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/10/2018

   Xem: 0

  • Đề án thành lập Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện
   Giáo án khác
   Đề án thành lập Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/10/2018

   Xem: 0

  • giáo án lớp 4 tuần 6
   Lưu trữ tạm thời
   giáo án lớp 4 tuần 6

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/10/2018

   Xem: 0

  • HỢP ĐỒNG MUA BÁN THIẾT BỊ TRUYỀN THANH
   Giáo án khác
   HỢP ĐỒNG MUA BÁN THIẾT BỊ TRUYỀN THANH

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/10/2018

   Xem: 0

  • TK BÀI KTĐK 17-18
   Giáo án khác
   TK BÀI KTĐK 17-18

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/10/2018

   Xem: 0

  • Giáo án hinh hoc 8 phát triển năng lực
   Lưu trữ tạm thời
   Giáo án hinh hoc 8 phát triển năng lực

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/10/2018

   Xem: 0

  • BBKT toàn diện lớp học
   Giáo án khác
   BBKT toàn diện lớp học

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/10/2018

   Xem: 0

  • BBKT toàn diện lớp học
   Giáo án khác
   BBKT toàn diện lớp học

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/10/2018

   Xem: 0

  • gi¸o ¸n v¨n minh thanh lich 6
   Giáo án khác
   gi¸o ¸n v¨n minh thanh lich 6

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/10/2018

   Xem: 0

  • Xây dựng hệ thống bài tập nâng cao mạch kiến thức về từ loại cho học sinh Tiểu học
   Lưu trữ tạm thời
   Xây dựng hệ thống bài tập nâng cao mạch kiến thức về từ loại cho học sinh Tiểu học

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/10/2018

   Xem: 0

  • Tích hợp lộng ghép
   Lưu trữ tạm thời
   Tích hợp lộng ghép

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/10/2018

   Xem: 0

  • SKKN RÈN KĨ NANG SỐNG CHO HS LOP 2 THÔNG QUA MON DAO DUC
   Lưu trữ tạm thời
   SKKN RÈN KĨ NANG SỐNG CHO HS LOP 2 THÔNG QUA MON DAO DUC

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/10/2018

   Xem: 0

  • PPCT ĐỊA
   Giáo án khác
   PPCT ĐỊA

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/10/2018

   Xem: 0

  • Giáo án hddngll9 2018
   Lưu trữ tạm thời
   Giáo án hddngll9 2018

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/10/2018

   Xem: 0

  • tiết 6 văn hóa cổ đại. theo định hướng phát triển năng lực
   Lưu trữ tạm thời
   tiết 6 văn hóa cổ đại. theo định hướng phát triển năng lực

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/10/2018

   Xem: 0

  • giao an dao duc Bac Ho
   Lưu trữ tạm thời
   giao an dao duc Bac Ho

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/10/2018

   Xem: 0

  • tin hoc 5
   Giáo án khác
   tin hoc 5

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/10/2018

   Xem: 1

  • giáo an khoi 2
   Lưu trữ tạm thời
   giáo an khoi 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/10/2018

   Xem: 0

  • thpt
   Lưu trữ tạm thời
   thpt

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/10/2018

   Xem: 0

  • KH HĐNGLL 18-19
   Giáo án khác
   KH HĐNGLL 18-19

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/10/2018

   Xem: 0

  • KH chuyên môn 18-19
   Giáo án khác
   KH chuyên môn 18-19

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/10/2018

   Xem: 0

  • mẫu BBhop CMHS
   Giáo án khác
   mẫu BBhop CMHS

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/10/2018

   Xem: 0

  • ke hoach cham lo doi song doan vien
   Giáo án khác
   ke hoach cham lo doi song doan vien

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/10/2018

   Xem: 0

  • giáo án toán 6 2018 -2019
   Lưu trữ tạm thời
   giáo án toán 6 2018 -2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/10/2018

   Xem: 0

  • GIÁO ÁN LỚP 4 TUÂN 6
   Lưu trữ tạm thời
   GIÁO ÁN LỚP 4 TUÂN 6

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/10/2018

   Xem: 0

  • GIÁO ÁN LỚP 4 TUẦN 6 - BÌNH
   Lưu trữ tạm thời
   GIÁO ÁN LỚP 4 TUẦN 6 - BÌNH

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/10/2018

   Xem: 0

  • Tài liệu hướng dẫn dạy học KHTN 9
   Lưu trữ tạm thời
   Tài liệu hướng dẫn dạy học KHTN 9

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/10/2018

   Xem: 0

  • 12212
   Lưu trữ tạm thời
   12212

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/10/2018

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Lưu trữ tạm thời
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/10/2018

   Xem: 0

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY