Giáo án Khác

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Giáo án Khác và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Giáo án Khác hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • toàn bộ nội dung tieng anh 9 sgk file word
   Lưu trữ tạm thời
   toàn bộ nội dung tieng anh 9 sgk file word

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/10/2018

   Xem: 0

  • giao an theo tuan lop 3
   Lưu trữ tạm thời
   giao an theo tuan lop 3

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/10/2018

   Xem: 0

  • DS HOC SINH NAM HOC 2018-2019 (3/10/2018)
   Giáo án khác
   DS HOC SINH NAM HOC 2018-2019 (3/10/2018)

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/10/2018

   Xem: 0

  • DS HOC SINH NĂM HOC 2018-2019 (3/10/2018)
   Giáo án khác
   DS HOC SINH NĂM HOC 2018-2019 (3/10/2018)

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/10/2018

   Xem: 0

  • GIAO AN HOA HOC 11 SOAN THEO DOI MOI SACH GIAO KHOA
   Lưu trữ tạm thời
   GIAO AN HOA HOC 11 SOAN THEO DOI MOI SACH GIAO KHOA

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/10/2018

   Xem: 0

  • Tin học 12 giáo án theo hướng đổi mới 2018
   Lưu trữ tạm thời
   Tin học 12 giáo án theo hướng đổi mới 2018

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/10/2018

   Xem: 0

  • Mẫu báo cáo thực hành Vật lí 9 Bài 15
   Lưu trữ tạm thời
   Mẫu báo cáo thực hành Vật lí 9 Bài 15

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/10/2018

   Xem: 0

  • Bài giảng NQTW7 (khóa XII)
   Giáo án khác
   Bài giảng NQTW7 (khóa XII)

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/10/2018

   Xem: 0

  • Chuyên đề Hồ chí Minh
   Giáo án khác
   Chuyên đề Hồ chí Minh

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/10/2018

   Xem: 0

  • lop 1 tuàn 1
   Lưu trữ tạm thời
   lop 1 tuàn 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/10/2018

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 1
   Lưu trữ tạm thời
   Giáo án học kì 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/10/2018

   Xem: 0

  • đề thi học ki I
   Lưu trữ tạm thời
   đề thi học ki I

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/10/2018

   Xem: 0

  • Giáo án - Tuần 6 - Lớp 5
   Lưu trữ tạm thời
   Giáo án - Tuần 6 - Lớp 5

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/10/2018

   Xem: 0

  • skkn 6
   Lưu trữ tạm thời
   skkn 6

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/10/2018

   Xem: 0

  • Giáo án theo chủ đề GDCD 7 năm 2018
   Lưu trữ tạm thời
   Giáo án theo chủ đề GDCD 7 năm 2018

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/10/2018

   Xem: 0

  • phat trien tinh cam tham mi 5 tuoi
   Giáo án khác
   phat trien tinh cam tham mi 5 tuoi

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/10/2018

   Xem: 0

  • ngu van 9
   Lưu trữ tạm thời
   ngu van 9

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/10/2018

   Xem: 0

  • cd dh
   Giáo án khác
   cd dh

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/10/2018

   Xem: 0

  • Sinh hoạt chi bộ tháng 10/2018
   Giáo án khác
   Sinh hoạt chi bộ tháng 10/2018

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/10/2018

   Xem: 0

  • GIÁO ÁN SỬ 7 HỌC KI I CÓ TÍCH HỢP
   Lưu trữ tạm thời
   GIÁO ÁN SỬ 7 HỌC KI I CÓ TÍCH HỢP

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/10/2018

   Xem: 0

  • GA VAN 12. 2018-2019 Hoan chinh
   Lưu trữ tạm thời
   GA VAN 12. 2018-2019 Hoan chinh

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/10/2018

   Xem: 0

  • Giáo án Ngữ văn 7 kỳ II có 2 cột
   Lưu trữ tạm thời
   Giáo án Ngữ văn 7 kỳ II có 2 cột

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/10/2018

   Xem: 0

  • Giáo án Ngữ văn 7 kỳ I có 2 cột
   Lưu trữ tạm thời
   Giáo án Ngữ văn 7 kỳ I có 2 cột

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/10/2018

   Xem: 0

  • kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên 2018-2019
   Lưu trữ tạm thời
   kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên 2018-2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/10/2018

   Xem: 0

  • dai so 8
   Lưu trữ tạm thời
   dai so 8

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/10/2018

   Xem: 0

  • PHƯƠNG PHÁP TRANG TRÍ TRONG PHÂN MÔN VẼ TRANG TRÍ CỦA MỸ THUẬT 6
   Lưu trữ tạm thời
   PHƯƠNG PHÁP TRANG TRÍ TRONG PHÂN MÔN VẼ TRANG TRÍ CỦA MỸ THUẬT 6

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/10/2018

   Xem: 0

  • KE HOACH THANG 10-2018
   Giáo án khác
   KE HOACH THANG 10-2018

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/10/2018

   Xem: 0

  • DANH SACH HỌC SINH TOAN TRƯỜNG 2018-2019
   Giáo án khác
   DANH SACH HỌC SINH TOAN TRƯỜNG 2018-2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/10/2018

   Xem: 0

  • DANH SACH HOC SINH 2018-2019
   Giáo án khác
   DANH SACH HOC SINH 2018-2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/10/2018

   Xem: 0

  • Giáo án theo Tuần (Lớp 1). Giáo án cả năm
   Giáo án khác
   Giáo án theo Tuần (Lớp 1). Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/10/2018

   Xem: 0

  • Kế hoạch tháng 10
   Giáo án khác
   Kế hoạch tháng 10

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/10/2018

   Xem: 0

  • DẠY CHỦ ĐỀ ĐIỆN TRỞ PHỤ THUỘC GÌ
   Giáo án khác
   DẠY CHỦ ĐỀ ĐIỆN TRỞ PHỤ THUỘC GÌ

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/10/2018

   Xem: 0

  • Kế hoạch công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2018 - 2019
   Giáo án khác
   Kế hoạch công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2018 - 2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/10/2018

   Xem: 0

  • KE HOACH TUAN 06 NAM HOC 2018- 2019 - gui lai
   Giáo án khác
   KE HOACH TUAN 06 NAM HOC 2018- 2019 - gui lai

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/10/2018

   Xem: 0

  • Thiên nhiên Xứ tuyết- kawabata
   Lưu trữ tạm thời
   Thiên nhiên Xứ tuyết- kawabata

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/9/2018

   Xem: 1

  • Kế hoạch dạy học môn toán 8 2018
   Lưu trữ tạm thời
   Kế hoạch dạy học môn toán 8 2018

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/9/2018

   Xem: 0

  • lam quen voi toan 4 tuoi
   Lưu trữ tạm thời
   lam quen voi toan 4 tuoi

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/9/2018

   Xem: 0

  • mam non
   Giáo án khác
   mam non

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/9/2018

   Xem: 0

  • Gan đại 7
   Lưu trữ tạm thời
   Gan đại 7

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/9/2018

   Xem: 0

  • Giáo án hình 7 mói 5 bước lên lớp
   Lưu trữ tạm thời
   Giáo án hình 7 mói 5 bước lên lớp

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/9/2018

   Xem: 0

  • kế hoạch toán 7
   Lưu trữ tạm thời
   kế hoạch toán 7

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/9/2018

   Xem: 1

  • tieng anh 8
   Lưu trữ tạm thời
   tieng anh 8

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/9/2018

   Xem: 0

  • KẾ HOẠCH CÁ NHÂN 2018-2019
   Lưu trữ tạm thời
   KẾ HOẠCH CÁ NHÂN 2018-2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/9/2018

   Xem: 0

  • Hoạt động với Đồ vật (2 tuổi). Giáo án học kì 1
   Lưu trữ tạm thời
   Hoạt động với Đồ vật (2 tuổi). Giáo án học kì 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/9/2018

   Xem: 0

  • tieng viet 3 tuan 1
   Lưu trữ tạm thời
   tieng viet 3 tuan 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/9/2018

   Xem: 0

  • giao an bổ sung lớp 5 tuân 3,4,5
   Lưu trữ tạm thời
   giao an bổ sung lớp 5 tuân 3,4,5

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/9/2018

   Xem: 0

  • giáo án lớp 2 tuần 1
   Lưu trữ tạm thời
   giáo án lớp 2 tuần 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/9/2018

   Xem: 0

  • chinh ta 4
   Lưu trữ tạm thời
   chinh ta 4

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/9/2018

   Xem: 0

  • Tiếng Anh 4 (Chính thức). Giáo án cả năm
   Lưu trữ tạm thời
   Tiếng Anh 4 (Chính thức). Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/9/2018

   Xem: 0

  • Mẫu sổ CT của phó HT
   Giáo án khác
   Mẫu sổ CT của phó HT

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/9/2018

   Xem: 0

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY