Giáo án Khoa học 4

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Giáo án Khoa học 4 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Giáo án Khoa học 4 hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • Giáo án cả năm
   Khoa học 4
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Khoa học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/10/2018

   Xem: 0

  • Bài 20. Nước có những tính chất gì?
   Khoa học 4
   Bài 20. Nước có những tính chất gì?

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Khoa học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/10/2018

   Xem: 0

  • Bài 13. Phòng bệnh béo phì
   Khoa học 4
   Bài 13. Phòng bệnh béo phì

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Khoa học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/9/2018

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 1
   Khoa học 4
   Giáo án học kì 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Khoa học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/9/2018

   Xem: 0

  • Bài 7. Tại sao cần ăn phối hợp nhiều loại thức ăn?
   Khoa học 4
   Bài 7. Tại sao cần ăn phối hợp nhiều loại thức ăn?

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Khoa học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/9/2018

   Xem: 0

  • Giáo án môn Khoa học
   Khoa học 4
   Giáo án môn Khoa học

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Khoa học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/9/2018

   Xem: 0

  • Bài 53. Các nguồn nhiệt
   Khoa học 4
   Bài 53. Các nguồn nhiệt

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Khoa học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/9/2018

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Khoa học 4
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Khoa học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/9/2018

   Xem: 0

  • Bài 42. Sự lan truyền âm thanh
   Khoa học 4
   Bài 42. Sự lan truyền âm thanh

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Khoa học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 31/8/2018

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 1
   Khoa học 4
   Giáo án học kì 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Khoa học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/8/2018

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 1
   Khoa học 4
   Giáo án học kì 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Khoa học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/7/2018

   Xem: 0

  • Bài 1. Con người cần gì để sống?
   Khoa học 4
   Bài 1. Con người cần gì để sống?

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Khoa học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/6/2018

   Xem: 0

  • Bài 41. Âm thanh
   Khoa học 4
   Bài 41. Âm thanh

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Khoa học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/6/2018

   Xem: 0

  • Bài 58. Nhu cầu nước của thực vật
   Khoa học 4
   Bài 58. Nhu cầu nước của thực vật

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Khoa học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/4/2018

   Xem: 0

  • Bài 57. Thực vật cần gì để sống?
   Khoa học 4
   Bài 57. Thực vật cần gì để sống?

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Khoa học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/4/2018

   Xem: 0

  • Bài 61. Trao đổi chất ở thực vật
   Khoa học 4
   Bài 61. Trao đổi chất ở thực vật

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Khoa học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/4/2018

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 2
   Khoa học 4
   Giáo án học kì 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Khoa học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/4/2018

   Xem: 0

  • Bài 54. Nhiệt cần cho sự sống
   Khoa học 4
   Bài 54. Nhiệt cần cho sự sống

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Khoa học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/3/2018

   Xem: 3

  • Bài 50. Nóng, lạnh và nhiệt độ
   Khoa học 4
   Bài 50. Nóng, lạnh và nhiệt độ

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Khoa học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/3/2018

   Xem: 2

  • Giáo án học kì 2
   Khoa học 4
   Giáo án học kì 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Khoa học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/3/2018

   Xem: 4

  • Bài 47. Ánh sáng cần cho sự sống
   Khoa học 4
   Bài 47. Ánh sáng cần cho sự sống

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Khoa học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/3/2018

   Xem: 4

  • Bài 36. Không khí cần cho sự sống
   Khoa học 4
   Bài 36. Không khí cần cho sự sống

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Khoa học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/3/2018

   Xem: 2

  • Giáo án học kì 2
   Khoa học 4
   Giáo án học kì 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Khoa học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/3/2018

   Xem: 2

  • Bài 28. Bảo vệ nguồn nước
   Khoa học 4
   Bài 28. Bảo vệ nguồn nước

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Khoa học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/2/2018

   Xem: 2

  • Bài 1. Con người cần gì để sống?
   Khoa học 4
   Bài 1. Con người cần gì để sống?

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Khoa học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/2/2018

   Xem: 2

  • Giáo án học kì 2
   Khoa học 4
   Giáo án học kì 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Khoa học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/2/2018

   Xem: 1

  • Bài 61. Trao đổi chất ở thực vật
   Khoa học 4
   Bài 61. Trao đổi chất ở thực vật

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Khoa học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/2/2018

   Xem: 4

  • Bài 39. Không khí bị ô nhiễm
   Khoa học 4
   Bài 39. Không khí bị ô nhiễm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Khoa học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/1/2018

   Xem: 0

  • Bài 24. Nước cần cho sự sống
   Khoa học 4
   Bài 24. Nước cần cho sự sống

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Khoa học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/1/2018

   Xem: 1

  • GIÁO ÁN BÀN TAY NẶN BỘT CÁC BÀI KHOA HỌC LỚP 4
   Khoa học 4
   GIÁO ÁN BÀN TAY NẶN BỘT CÁC BÀI KHOA HỌC LỚP 4

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Khoa học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/1/2018

   Xem: 1

  • Bài 32. Không khí gồm những thành phần nào?
   Khoa học 4
   Bài 32. Không khí gồm những thành phần nào?

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Khoa học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/12/2017

   Xem: 0

  • KHOA HOC LOP 4 HKI(Tuan 13-18)
   Khoa học 4
   KHOA HOC LOP 4 HKI(Tuan 13-18)

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Khoa học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/11/2017

   Xem: 6

  • Giáo án học kì 1
   Khoa học 4
   Giáo án học kì 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Khoa học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/11/2017

   Xem: 5

  • Giáo án học kì 1
   Khoa học 4
   Giáo án học kì 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Khoa học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/11/2017

   Xem: 5

  • Bài 2. Trao đổi chất ở người
   Khoa học 4
   Bài 2. Trao đổi chất ở người

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Khoa học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/11/2017

   Xem: 0

  • Bài 1. Con người cần gì để sống?
   Khoa học 4
   Bài 1. Con người cần gì để sống?

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Khoa học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/11/2017

   Xem: 0

  • Bài 1. Con người cần gì để sống?
   Khoa học 4
   Bài 1. Con người cần gì để sống?

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Khoa học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/11/2017

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Khoa học 4
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Khoa học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/11/2017

   Xem: 0

  • Bài 38. Gió nhẹ, gió mạnh. Phòng chống bão
   Khoa học 4
   Bài 38. Gió nhẹ, gió mạnh. Phòng chống bão

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Khoa học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/11/2017

   Xem: 0

  • Bài 17. Phòng tránh tai nạn đuối nước
   Khoa học 4
   Bài 17. Phòng tránh tai nạn đuối nước

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Khoa học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/11/2017

   Xem: 0

  • PPBTNB. lớp 4.Bài 20. Nước có những tính chất gì?
   Khoa học 4
   PPBTNB. lớp 4.Bài 20. Nước có những tính chất gì?

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Khoa học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/10/2017

   Xem: 0

  • Bài 20. Nước có những tính chất gì?
   Khoa học 4
   Bài 20. Nước có những tính chất gì?

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Khoa học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/10/2017

   Xem: 0

  • Bài 17. Phòng tránh tai nạn đuối nước
   Khoa học 4
   Bài 17. Phòng tránh tai nạn đuối nước

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Khoa học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/10/2017

   Xem: 0

  • GA 4 cột bài 16
   Khoa học 4
   GA 4 cột bài 16

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Khoa học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/10/2017

   Xem: 0

  • GA 4 cột bài 15
   Khoa học 4
   GA 4 cột bài 15

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Khoa học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/10/2017

   Xem: 0

  • GA 4 cột bài 14
   Khoa học 4
   GA 4 cột bài 14

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Khoa học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/10/2017

   Xem: 0

  • Bài 13. Phòng bệnh béo phì
   Khoa học 4
   Bài 13. Phòng bệnh béo phì

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Khoa học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/10/2017

   Xem: 0

  • cả năm
   Khoa học 4
   cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Khoa học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/10/2017

   Xem: 13

  • Giáo án học kì 1
   Khoa học 4
   Giáo án học kì 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Khoa học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/10/2017

   Xem: 0

  • Bài 15. Bạn cảm thấy thế nào khi bị bệnh?
   Khoa học 4
   Bài 15. Bạn cảm thấy thế nào khi bị bệnh?

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Khoa học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/10/2017

   Xem: 0

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY