Giáo án Kĩ thuật 4

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Giáo án Kĩ thuật 4 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Giáo án Kĩ thuật 4 hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • ki thuat 4
   Kỹ thuật 4
   ki thuat 4

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Kỹ thuật 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/11/2018

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 1
   Kỹ thuật 4
   Giáo án học kì 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Kỹ thuật 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/11/2018

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Kỹ thuật 4
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Kỹ thuật 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/11/2018

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Kỹ thuật 4
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Kỹ thuật 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/10/2018

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Kỹ thuật 4
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Kỹ thuật 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/9/2018

   Xem: 0

  • Bài 13. Chăm sóc rau, hoa
   Kỹ thuật 4
   Bài 13. Chăm sóc rau, hoa

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Kỹ thuật 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/9/2018

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 1
   Kỹ thuật 4
   Giáo án học kì 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Kỹ thuật 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/9/2018

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Kỹ thuật 4
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Kỹ thuật 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/3/2018

   Xem: 7

  • Giáo án cả năm
   Kỹ thuật 4
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Kỹ thuật 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/3/2018

   Xem: 1

  • Bài 9. Lợi ích của việc trồng rau, hoa
   Kỹ thuật 4
   Bài 9. Lợi ích của việc trồng rau, hoa

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Kỹ thuật 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/2/2018

   Xem: 3

  • Giáo án cả năm
   Kỹ thuật 4
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Kỹ thuật 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/2/2018

   Xem: 6

  • Giáo án cả năm
   Kỹ thuật 4
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Kỹ thuật 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/2/2018

   Xem: 0

  • Bài 11. Điều kiện ngoại cảnh của cây rau, hoa
   Kỹ thuật 4
   Bài 11. Điều kiện ngoại cảnh của cây rau, hoa

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Kỹ thuật 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/1/2018

   Xem: 1

  • Bài 3. Khâu thường
   Kỹ thuật 4
   Bài 3. Khâu thường

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Kỹ thuật 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/12/2017

   Xem: 6

  • Ki_thuat_4 HKI(Tuan 13-18)
   Kỹ thuật 4
   Ki_thuat_4 HKI(Tuan 13-18)

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Kỹ thuật 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/11/2017

   Xem: 3

  • Giáo án học kì 1
   Kỹ thuật 4
   Giáo án học kì 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Kỹ thuật 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/11/2017

   Xem: 5

  • Giáo án học kì 1
   Kỹ thuật 4
   Giáo án học kì 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Kỹ thuật 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/11/2017

   Xem: 8

  • BANG THAM CHIEU Kĩ thuật 4.
   Kỹ thuật 4
   BANG THAM CHIEU Kĩ thuật 4.

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Kỹ thuật 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/11/2017

   Xem: 0

  • Giáo án tổng hợp
   Kỹ thuật 4
   Giáo án tổng hợp

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Kỹ thuật 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/10/2017

   Xem: 8

  • Giáo án tổng hợp
   Kỹ thuật 4
   Giáo án tổng hợp

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Kỹ thuật 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/10/2017

   Xem: 8

  • Giáo án tổng hợp
   Kỹ thuật 4
   Giáo án tổng hợp

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Kỹ thuật 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/10/2017

   Xem: 0

  • Giáo án tổng hợp
   Kỹ thuật 4
   Giáo án tổng hợp

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Kỹ thuật 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/7/2017

   Xem: 12

  • Giáo án tổng hợp
   Kỹ thuật 4
   Giáo án tổng hợp

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Kỹ thuật 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/4/2017

   Xem: 9

  • Bài 15. Lắp cái đu
   Kỹ thuật 4
   Bài 15. Lắp cái đu

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Kỹ thuật 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/4/2017

   Xem: 5

  • Bài 14. Các chi tiết và dụng cụ của bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật
   Kỹ thuật 4
   Bài 14. Các chi tiết và dụng cụ của bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Kỹ thuật 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/3/2017

   Xem: 0

  • Giáo án tổng hợp
   Kỹ thuật 4
   Giáo án tổng hợp

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Kỹ thuật 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/3/2017

   Xem: 0

  • Giáo án tổng hợp
   Kỹ thuật 4
   Giáo án tổng hợp

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Kỹ thuật 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/2/2017

   Xem: 0

  • Bài 14. Các chi tiết và dụng cụ của bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật
   Kỹ thuật 4
   Bài 14. Các chi tiết và dụng cụ của bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Kỹ thuật 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/2/2017

   Xem: 0

  • Giáo án tổng hợp
   Kỹ thuật 4
   Giáo án tổng hợp

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Kỹ thuật 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 31/1/2017

   Xem: 0

  • Giáo án tổng hợp
   Kỹ thuật 4
   Giáo án tổng hợp

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Kỹ thuật 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/1/2017

   Xem: 0

  • Bài 10. Vật liệu và dụng cụ trồng rau, hoa
   Kỹ thuật 4
   Bài 10. Vật liệu và dụng cụ trồng rau, hoa

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Kỹ thuật 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/1/2017

   Xem: 0

  • Giáo án tổng hợp
   Kỹ thuật 4
   Giáo án tổng hợp

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Kỹ thuật 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/12/2016

   Xem: 0

  • Bài 12. Trồng cây rau, hoa
   Kỹ thuật 4
   Bài 12. Trồng cây rau, hoa

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Kỹ thuật 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/11/2016

   Xem: 5

  • Bài 1. Vật liệu, dụng cụ cắt, khâu, thêu
   Kỹ thuật 4
   Bài 1. Vật liệu, dụng cụ cắt, khâu, thêu

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Kỹ thuật 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/11/2016

   Xem: 0

  • Bài 6. Khâu viền đường gấp mép vải bằng mũi khâu đột thưa
   Kỹ thuật 4
   Bài 6. Khâu viền đường gấp mép vải bằng mũi khâu đột thưa

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Kỹ thuật 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/10/2016

   Xem: 1

  • Bài 1. Vật liệu, dụng cụ cắt, khâu, thêu
   Kỹ thuật 4
   Bài 1. Vật liệu, dụng cụ cắt, khâu, thêu

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Kỹ thuật 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/10/2016

   Xem: 1

  • Bài 1. Vật liệu, dụng cụ cắt, khâu, thêu
   Kỹ thuật 4
   Bài 1. Vật liệu, dụng cụ cắt, khâu, thêu

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Kỹ thuật 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/10/2016

   Xem: 0

  • Bài 1. Vật liệu, dụng cụ cắt, khâu, thêu
   Kỹ thuật 4
   Bài 1. Vật liệu, dụng cụ cắt, khâu, thêu

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Kỹ thuật 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/10/2016

   Xem: 0

  • Bài 2. Cắt vải theo đường vạch dấu
   Kỹ thuật 4
   Bài 2. Cắt vải theo đường vạch dấu

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Kỹ thuật 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/9/2016

   Xem: 10

  • Bài 1. Vật liệu, dụng cụ cắt, khâu, thêu
   Kỹ thuật 4
   Bài 1. Vật liệu, dụng cụ cắt, khâu, thêu

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Kỹ thuật 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/9/2016

   Xem: 7

  • Bài 1. Vật liệu, dụng cụ cắt, khâu, thêu
   Kỹ thuật 4
   Bài 1. Vật liệu, dụng cụ cắt, khâu, thêu

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Kỹ thuật 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/9/2016

   Xem: 8

  • Bài 8. Cắt, khâu, thêu sản phẩm tự chọn
   Kỹ thuật 4
   Bài 8. Cắt, khâu, thêu sản phẩm tự chọn

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Kỹ thuật 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/8/2016

   Xem: 0

  • Bài 16. Lắp xe nôi
   Kỹ thuật 4
   Bài 16. Lắp xe nôi

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Kỹ thuật 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/8/2016

   Xem: 14

  • Bài 7. Thêu móc xích
   Kỹ thuật 4
   Bài 7. Thêu móc xích

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Kỹ thuật 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/8/2016

   Xem: 12

  • Bài 1. Vật liệu, dụng cụ cắt, khâu, thêu
   Kỹ thuật 4
   Bài 1. Vật liệu, dụng cụ cắt, khâu, thêu

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Kỹ thuật 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/5/2016

   Xem: 7

  • kỹ 4
   Kỹ thuật 4
   kỹ 4

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Kỹ thuật 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/4/2016

   Xem: 0

  • quyền và bổn phận trẻ em đủ
   Kỹ thuật 4
   quyền và bổn phận trẻ em đủ

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Kỹ thuật 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/2/2016

   Xem: 28

  • cách ghi học bạ
   Kỹ thuật 4
   cách ghi học bạ

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Kỹ thuật 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/2/2016

   Xem: 18

  • giáo án môn kĩ thuật lớp 4 bài lợi ích của việc trồng rau hoa
   Kỹ thuật 4
   giáo án môn kĩ thuật lớp 4 bài lợi ích của việc trồng rau hoa

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Kỹ thuật 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/1/2016

   Xem: 0

  • Bài 8. Cắt, khâu, thêu sản phẩm tự chọn
   Kỹ thuật 4
   Bài 8. Cắt, khâu, thêu sản phẩm tự chọn

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Kỹ thuật 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/1/2016

   Xem: 37

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY