Đây là Bộ sưu tập Thư viện Giáo án Kĩ thuật 4 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Giáo án Kĩ thuật 4 hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:

Giáo án Kĩ thuật 4

 • Giáo án cả năm
  Kỹ thuật 4
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Kỹ thuật 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/9/2018

  Xem: 0

 • Bài 13. Chăm sóc rau, hoa
  Kỹ thuật 4
  Bài 13. Chăm sóc rau, hoa

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Kỹ thuật 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/9/2018

  Xem: 0

 • Giáo án học kì 1
  Kỹ thuật 4
  Giáo án học kì 1

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Kỹ thuật 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/9/2018

  Xem: 0

 • Giáo án cả năm
  Kỹ thuật 4
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Kỹ thuật 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/3/2018

  Xem: 7

 • Giáo án cả năm
  Kỹ thuật 4
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Kỹ thuật 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/3/2018

  Xem: 1

 • Bài 9. Lợi ích của việc trồng rau, hoa
  Kỹ thuật 4
  Bài 9. Lợi ích của việc trồng rau, hoa

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Kỹ thuật 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/2/2018

  Xem: 3

 • Giáo án cả năm
  Kỹ thuật 4
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Kỹ thuật 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/2/2018

  Xem: 6

 • Giáo án cả năm
  Kỹ thuật 4
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Kỹ thuật 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/2/2018

  Xem: 0

 • Bài 11. Điều kiện ngoại cảnh của cây rau, hoa
  Kỹ thuật 4
  Bài 11. Điều kiện ngoại cảnh của cây rau, hoa

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Kỹ thuật 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/1/2018

  Xem: 1

 • Bài 3. Khâu thường
  Kỹ thuật 4
  Bài 3. Khâu thường

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Kỹ thuật 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/12/2017

  Xem: 6

 • Ki_thuat_4 HKI(Tuan 13-18)
  Kỹ thuật 4
  Ki_thuat_4 HKI(Tuan 13-18)

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Kỹ thuật 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/11/2017

  Xem: 3

 • Giáo án học kì 1
  Kỹ thuật 4
  Giáo án học kì 1

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Kỹ thuật 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/11/2017

  Xem: 5

 • Giáo án học kì 1
  Kỹ thuật 4
  Giáo án học kì 1

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Kỹ thuật 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/11/2017

  Xem: 5

 • BANG THAM CHIEU Kĩ thuật 4.
  Kỹ thuật 4
  BANG THAM CHIEU Kĩ thuật 4.

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Kỹ thuật 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/11/2017

  Xem: 0

 • Giáo án tổng hợp
  Kỹ thuật 4
  Giáo án tổng hợp

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Kỹ thuật 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/10/2017

  Xem: 8

 • Giáo án tổng hợp
  Kỹ thuật 4
  Giáo án tổng hợp

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Kỹ thuật 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/10/2017

  Xem: 8

 • Giáo án tổng hợp
  Kỹ thuật 4
  Giáo án tổng hợp

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Kỹ thuật 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/10/2017

  Xem: 0

 • Giáo án tổng hợp
  Kỹ thuật 4
  Giáo án tổng hợp

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Kỹ thuật 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/7/2017

  Xem: 12

 • Giáo án tổng hợp
  Kỹ thuật 4
  Giáo án tổng hợp

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Kỹ thuật 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/4/2017

  Xem: 0

 • Bài 15. Lắp cái đu
  Kỹ thuật 4
  Bài 15. Lắp cái đu

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Kỹ thuật 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/4/2017

  Xem: 0

 • Bài 14. Các chi tiết và dụng cụ của bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật
  Kỹ thuật 4
  Bài 14. Các chi tiết và dụng cụ của bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Kỹ thuật 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/3/2017

  Xem: 0

 • Giáo án tổng hợp
  Kỹ thuật 4
  Giáo án tổng hợp

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Kỹ thuật 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/3/2017

  Xem: 0

 • Giáo án tổng hợp
  Kỹ thuật 4
  Giáo án tổng hợp

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Kỹ thuật 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/2/2017

  Xem: 0

 • Bài 14. Các chi tiết và dụng cụ của bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật
  Kỹ thuật 4
  Bài 14. Các chi tiết và dụng cụ của bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Kỹ thuật 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/2/2017

  Xem: 0

 • Giáo án tổng hợp
  Kỹ thuật 4
  Giáo án tổng hợp

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Kỹ thuật 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 31/1/2017

  Xem: 0

 • Giáo án tổng hợp
  Kỹ thuật 4
  Giáo án tổng hợp

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Kỹ thuật 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/1/2017

  Xem: 0

 • Bài 10. Vật liệu và dụng cụ trồng rau, hoa
  Kỹ thuật 4
  Bài 10. Vật liệu và dụng cụ trồng rau, hoa

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Kỹ thuật 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/1/2017

  Xem: 0

 • Giáo án tổng hợp
  Kỹ thuật 4
  Giáo án tổng hợp

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Kỹ thuật 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/12/2016

  Xem: 0

 • Bài 12. Trồng cây rau, hoa
  Kỹ thuật 4
  Bài 12. Trồng cây rau, hoa

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Kỹ thuật 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/11/2016

  Xem: 0

 • Bài 1. Vật liệu, dụng cụ cắt, khâu, thêu
  Kỹ thuật 4
  Bài 1. Vật liệu, dụng cụ cắt, khâu, thêu

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Kỹ thuật 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/11/2016

  Xem: 0

 • Bài 6. Khâu viền đường gấp mép vải bằng mũi khâu đột thưa
  Kỹ thuật 4
  Bài 6. Khâu viền đường gấp mép vải bằng mũi khâu đột thưa

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Kỹ thuật 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/10/2016

  Xem: 1

 • Bài 1. Vật liệu, dụng cụ cắt, khâu, thêu
  Kỹ thuật 4
  Bài 1. Vật liệu, dụng cụ cắt, khâu, thêu

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Kỹ thuật 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/10/2016

  Xem: 1

 • Bài 1. Vật liệu, dụng cụ cắt, khâu, thêu
  Kỹ thuật 4
  Bài 1. Vật liệu, dụng cụ cắt, khâu, thêu

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Kỹ thuật 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/10/2016

  Xem: 0

 • Bài 1. Vật liệu, dụng cụ cắt, khâu, thêu
  Kỹ thuật 4
  Bài 1. Vật liệu, dụng cụ cắt, khâu, thêu

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Kỹ thuật 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/10/2016

  Xem: 0

 • Bài 2. Cắt vải theo đường vạch dấu
  Kỹ thuật 4
  Bài 2. Cắt vải theo đường vạch dấu

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Kỹ thuật 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/9/2016

  Xem: 1

 • Bài 1. Vật liệu, dụng cụ cắt, khâu, thêu
  Kỹ thuật 4
  Bài 1. Vật liệu, dụng cụ cắt, khâu, thêu

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Kỹ thuật 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/9/2016

  Xem: 7

 • Bài 1. Vật liệu, dụng cụ cắt, khâu, thêu
  Kỹ thuật 4
  Bài 1. Vật liệu, dụng cụ cắt, khâu, thêu

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Kỹ thuật 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/9/2016

  Xem: 0

 • Bài 8. Cắt, khâu, thêu sản phẩm tự chọn
  Kỹ thuật 4
  Bài 8. Cắt, khâu, thêu sản phẩm tự chọn

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Kỹ thuật 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/8/2016

  Xem: 0

 • Bài 16. Lắp xe nôi
  Kỹ thuật 4
  Bài 16. Lắp xe nôi

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Kỹ thuật 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/8/2016

  Xem: 14

 • Bài 7. Thêu móc xích
  Kỹ thuật 4
  Bài 7. Thêu móc xích

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Kỹ thuật 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/8/2016

  Xem: 0

 • Bài 1. Vật liệu, dụng cụ cắt, khâu, thêu
  Kỹ thuật 4
  Bài 1. Vật liệu, dụng cụ cắt, khâu, thêu

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Kỹ thuật 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/5/2016

  Xem: 7

 • kỹ 4
  Kỹ thuật 4
  kỹ 4

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Kỹ thuật 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/4/2016

  Xem: 0

 • quyền và bổn phận trẻ em đủ
  Kỹ thuật 4
  quyền và bổn phận trẻ em đủ

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Kỹ thuật 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/2/2016

  Xem: 28

 • cách ghi học bạ
  Kỹ thuật 4
  cách ghi học bạ

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Kỹ thuật 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/2/2016

  Xem: 18

 • giáo án môn kĩ thuật lớp 4 bài lợi ích của việc trồng rau hoa
  Kỹ thuật 4
  giáo án môn kĩ thuật lớp 4 bài lợi ích của việc trồng rau hoa

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Kỹ thuật 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/1/2016

  Xem: 0

 • Bài 8. Cắt, khâu, thêu sản phẩm tự chọn
  Kỹ thuật 4
  Bài 8. Cắt, khâu, thêu sản phẩm tự chọn

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Kỹ thuật 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/1/2016

  Xem: 37

 • kĩ thuật 4
  Kỹ thuật 4
  kĩ thuật 4

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Kỹ thuật 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/1/2016

  Xem: 13

 • kĩ thuật 4
  Kỹ thuật 4
  kĩ thuật 4

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Kỹ thuật 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/1/2016

  Xem: 11

 • kĩ thuật 4
  Kỹ thuật 4
  kĩ thuật 4

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Kỹ thuật 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/1/2016

  Xem: 17

 • kĩ thuật 4
  Kỹ thuật 4
  kĩ thuật 4

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Kỹ thuật 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/1/2016

  Xem: 0

 • nếp sống thanh lịch văn minh
  Kỹ thuật 4
  nếp sống thanh lịch văn minh

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Kỹ thuật 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/1/2016

  Xem: 8

 • giáo án cả năm
  Kỹ thuật 4
  giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Kỹ thuật 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/1/2016

  Xem: 6

BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY