Giáo án Kĩ thuật 5

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Giáo án Kĩ thuật 5 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Giáo án Kĩ thuật 5 hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • PHIẾU XÁC ĐỊNH NỘI HÀM THEO THÔNG TƯ 17
   Kỹ thuật
   PHIẾU XÁC ĐỊNH NỘI HÀM THEO THÔNG TƯ 17

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Kỹ thuật

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/4/2019

   Xem: 0

  • PHIẾU XÁC ĐỊNH NỘI HÀM THEO THÔNG TƯ 17
   Kỹ thuật
   PHIẾU XÁC ĐỊNH NỘI HÀM THEO THÔNG TƯ 17

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Kỹ thuật

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/4/2019

   Xem: 0

  • PHIẾU XÁC ĐỊNH NỘI HÀM THEO THÔNG TƯ 17
   Kỹ thuật 5
   PHIẾU XÁC ĐỊNH NỘI HÀM THEO THÔNG TƯ 17

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Kỹ thuật 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/4/2019

   Xem: 0

  • PHIẾU XÁC ĐỊNH NỘI HÀM THEO THÔNG TƯ 17
   Kỹ thuật
   PHIẾU XÁC ĐỊNH NỘI HÀM THEO THÔNG TƯ 17

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Kỹ thuật

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/4/2019

   Xem: 0

  • Bài 18. Lắp máy bay trực thăng
   Kỹ thuật 5
   Bài 18. Lắp máy bay trực thăng

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Kỹ thuật 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/4/2019

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 2
   Kỹ thuật 5
   Giáo án học kì 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Kỹ thuật 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/4/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Kỹ thuật 5
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Kỹ thuật 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/2/2019

   Xem: 0

  • Bài 10. Lợi ích của việc nuôi gà
   Kỹ thuật 5
   Bài 10. Lợi ích của việc nuôi gà

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Kỹ thuật 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/2/2019

   Xem: 0

  • Giáo an ca năm
   Kỹ thuật 5
   Giáo an ca năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Kỹ thuật 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/12/2018

   Xem: 1

  • Giao an tin học 8 (chuan)
   Kỹ thuật 5
   Giao an tin học 8 (chuan)

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Kỹ thuật 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/11/2018

   Xem: 0

  • Giao an tin học 8 (chuan)
   Kỹ thuật 5
   Giao an tin học 8 (chuan)

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Kỹ thuật 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/11/2018

   Xem: 0

  • Bài học về Bác Hồ
   Lớp 5
   Bài học về Bác Hồ

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lớp 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/11/2018

   Xem: 0

  • Bài 14. Chăm sóc gà
   Kỹ thuật 5
   Bài 14. Chăm sóc gà

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Kỹ thuật 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 31/8/2018

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 2
   Kỹ thuật 5
   Giáo án học kì 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Kỹ thuật 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/6/2018

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Kỹ thuật 5
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Kỹ thuật 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/5/2018

   Xem: 4

  • Giáo án cả năm
   Kỹ thuật 5
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Kỹ thuật 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/5/2018

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Kỹ thuật
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Kỹ thuật

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/5/2018

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Kỹ thuật
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Kỹ thuật

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/5/2018

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Kỹ thuật
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Kỹ thuật

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/5/2018

   Xem: 0

  • Kết quả Toán lớp 5 Violympic Quốc gia 2017-2018
   Văn bản Phòng - Sở - Bộ GD
   Kết quả Toán lớp 5 Violympic Quốc gia 2017-2018

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Văn bản Phòng - Sở - Bộ GD

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/5/2018

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Kỹ thuật 5
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Kỹ thuật 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/4/2018

   Xem: 0

  • Bài 18. Lắp máy bay trực thăng
   Kỹ thuật 5
   Bài 18. Lắp máy bay trực thăng

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Kỹ thuật 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/3/2018

   Xem: 3

  • tuần 26 -> tuân 35
   Kỹ thuật 5
   tuần 26 -> tuân 35

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Kỹ thuật 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/3/2018

   Xem: 1

  • Bài 13. Nuôi dưỡng gà
   Kỹ thuật 5
   Bài 13. Nuôi dưỡng gà

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Kỹ thuật 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/1/2018

   Xem: 4

  • Bài 12. Thức ăn nuôi gà
   Kỹ thuật 5
   Bài 12. Thức ăn nuôi gà

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Kỹ thuật 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/1/2018

   Xem: 4

  • Bài 14. Chăm sóc gà
   Kỹ thuật
   Bài 14. Chăm sóc gà

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Kỹ thuật

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/12/2017

   Xem: 34

  • Bài 14. Chăm sóc gà
   Kỹ thuật 5
   Bài 14. Chăm sóc gà

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Kỹ thuật 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/12/2017

   Xem: 35

  • Bài 14. Chăm sóc gà
   Kỹ thuật
   Bài 14. Chăm sóc gà

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Kỹ thuật

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/12/2017

   Xem: 36

  • Bài 14. Chăm sóc gà
   Kỹ thuật
   Bài 14. Chăm sóc gà

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Kỹ thuật

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/12/2017

   Xem: 49

  • Bài 6. Luộc rau
   Kỹ thuật 5
   Bài 6. Luộc rau

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Kỹ thuật 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/11/2017

   Xem: 10

  • Giáo án cả năm
   Kỹ thuật 5
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Kỹ thuật 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/11/2017

   Xem: 0

  • Bài 5. Nấu cơm
   Kỹ thuật 5
   Bài 5. Nấu cơm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Kỹ thuật 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/11/2017

   Xem: 11

  • Bài 5. Nấu cơm
   Kỹ thuật
   Bài 5. Nấu cơm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Kỹ thuật

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/11/2017

   Xem: 0

  • Bài 5. Nấu cơm
   Kỹ thuật
   Bài 5. Nấu cơm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Kỹ thuật

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/11/2017

   Xem: 0

  • Bài 5. Nấu cơm
   Kỹ thuật
   Bài 5. Nấu cơm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Kỹ thuật

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/11/2017

   Xem: 11

  • Giáo án cả năm
   Kỹ thuật 5
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Kỹ thuật 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/11/2017

   Xem: 14

  • GIAO AN HĐNGLL
   Kỹ thuật
   GIAO AN HĐNGLL

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Kỹ thuật

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/8/2017

   Xem: 0

  • GIAO AN HĐNGLL
   Kỹ thuật
   GIAO AN HĐNGLL

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Kỹ thuật

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/8/2017

   Xem: 0

  • GIAO AN HĐNGLL
   Kỹ thuật
   GIAO AN HĐNGLL

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Kỹ thuật

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/8/2017

   Xem: 0

  • GIAO AN HĐNGLL
   Kỹ thuật 5
   GIAO AN HĐNGLL

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Kỹ thuật 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/8/2017

   Xem: 12

  • Giáo án tổng hợp
   Kỹ thuật
   Giáo án tổng hợp

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Kỹ thuật

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/6/2017

   Xem: 0

  • Giáo án tổng hợp
   Kỹ thuật
   Giáo án tổng hợp

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Kỹ thuật

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/6/2017

   Xem: 7

  • Bài 12. Thức ăn nuôi gà
   Kỹ thuật 5
   Bài 12. Thức ăn nuôi gà

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Kỹ thuật 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/4/2017

   Xem: 0

  • Bài 6. Luộc rau
   Kỹ thuật 5
   Bài 6. Luộc rau

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Kỹ thuật 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/4/2017

   Xem: 22

  • Giáo án tổng hợp
   Kỹ thuật 5
   Giáo án tổng hợp

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Kỹ thuật 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/2/2017

   Xem: 12

  • TUẦN 24 L5 VNEN
   Kỹ thuật
   TUẦN 24 L5 VNEN

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Kỹ thuật

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/2/2017

   Xem: 0

  • TUẦN 25 L5 VNEN
   Kỹ thuật
   TUẦN 25 L5 VNEN

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Kỹ thuật

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/2/2017

   Xem: 1

  • TUẦN 22 VNEN L5
   Kỹ thuật
   TUẦN 22 VNEN L5

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Kỹ thuật

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/2/2017

   Xem: 0

  • TUẦN 23 VNEN L5
   Kỹ thuật
   TUẦN 23 VNEN L5

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Kỹ thuật

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/2/2017

   Xem: 0

  • bai 6
   Kỹ thuật 5
   bai 6

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Kỹ thuật 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 31/1/2017

   Xem: 0

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY