Đây là Bộ sưu tập Thư viện Giáo án Kĩ thuật 5 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Giáo án Kĩ thuật 5 hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:

Giáo án Kĩ thuật 5

 • Giáo án học kì 2
  Kỹ thuật 5

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Kỹ thuật 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/6/2018

 • Giáo án cả năm
  Kỹ thuật 5

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Kỹ thuật 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/5/2018

 • Giáo án cả năm
  Kỹ thuật 5

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Kỹ thuật 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/5/2018

 • Giáo án cả năm
  Kỹ thuật

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Kỹ thuật

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/5/2018

 • Giáo án cả năm
  Kỹ thuật

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Kỹ thuật

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/5/2018

 • Giáo án cả năm
  Kỹ thuật

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Kỹ thuật

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/5/2018

 • Kết quả Toán lớp 5 Violympic Quốc gia 2017-2018
  Văn bản Phòng - Sở - Bộ GD

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Văn bản Phòng - Sở - Bộ GD

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/5/2018

 • Giáo án cả năm
  Kỹ thuật 5

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Kỹ thuật 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/4/2018

 • Bài 18. Lắp máy bay trực thăng
  Kỹ thuật 5

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Kỹ thuật 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/3/2018

 • tuần 26 -> tuân 35
  Kỹ thuật 5

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Kỹ thuật 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/3/2018

 • Bài 13. Nuôi dưỡng gà
  Kỹ thuật 5

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Kỹ thuật 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/1/2018

 • Bài 12. Thức ăn nuôi gà
  Kỹ thuật 5

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Kỹ thuật 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/1/2018

 • Bài 14. Chăm sóc gà
  Kỹ thuật

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Kỹ thuật

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/12/2017

 • Bài 14. Chăm sóc gà
  Kỹ thuật

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Kỹ thuật

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/12/2017

 • Bài 14. Chăm sóc gà
  Kỹ thuật 5

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Kỹ thuật 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/12/2017

 • Bài 14. Chăm sóc gà
  Kỹ thuật

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Kỹ thuật

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/12/2017

 • Bài 6. Luộc rau
  Kỹ thuật 5

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Kỹ thuật 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/11/2017

 • Giáo án cả năm
  Kỹ thuật 5

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Kỹ thuật 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/11/2017

 • Bài 5. Nấu cơm
  Kỹ thuật

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Kỹ thuật

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/11/2017

 • Bài 5. Nấu cơm
  Kỹ thuật 5

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Kỹ thuật 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/11/2017

 • Bài 5. Nấu cơm
  Kỹ thuật

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Kỹ thuật

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/11/2017

 • Bài 5. Nấu cơm
  Kỹ thuật

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Kỹ thuật

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/11/2017

 • Giáo án cả năm
  Kỹ thuật 5

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Kỹ thuật 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/11/2017

 • GIAO AN HĐNGLL
  Kỹ thuật

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Kỹ thuật

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/8/2017

 • GIAO AN HĐNGLL
  Kỹ thuật

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Kỹ thuật

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/8/2017

 • GIAO AN HĐNGLL
  Kỹ thuật

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Kỹ thuật

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/8/2017

 • GIAO AN HĐNGLL
  Kỹ thuật 5

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Kỹ thuật 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/8/2017

 • Giáo án tổng hợp
  Kỹ thuật

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Kỹ thuật

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/6/2017

 • Giáo án tổng hợp
  Kỹ thuật

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Kỹ thuật

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/6/2017

 • Bài 12. Thức ăn nuôi gà
  Kỹ thuật 5

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Kỹ thuật 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/4/2017

 • Bài 6. Luộc rau
  Kỹ thuật 5

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Kỹ thuật 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/4/2017

 • Giáo án tổng hợp
  Kỹ thuật 5

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Kỹ thuật 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/2/2017

 • TUẦN 24 L5 VNEN
  Kỹ thuật

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Kỹ thuật

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/2/2017

 • TUẦN 25 L5 VNEN
  Kỹ thuật

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Kỹ thuật

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/2/2017

 • TUẦN 22 VNEN L5
  Kỹ thuật

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Kỹ thuật

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/2/2017

 • TUẦN 23 VNEN L5
  Kỹ thuật

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Kỹ thuật

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/2/2017

 • bai 6
  Kỹ thuật 5

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Kỹ thuật 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 31/1/2017

 • 36_De_an_tinh_gian_bien_che_2017
  Văn bản thi đua khen thưởng

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Văn bản thi đua khen thưởng

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/1/2017

 • 23_Chuyen_hang
  Văn bản thi đua khen thưởng

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Văn bản thi đua khen thưởng

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/1/2017

 • 02_Phong_GD_-_Huong_dan_SK_16-17
  Văn bản thi đua khen thưởng

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Văn bản thi đua khen thưởng

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/1/2017

 • 01_PGD_-HD_HO_SO_THI_DUA_DAU_NAM_2016-2017
  Văn bản hành chính

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Văn bản hành chính

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/1/2017

 • An toan giao thong trung hoc
  Văn bản hành chính

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Văn bản hành chính

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/1/2017

 • 45_MAU_BANG_TONG_HOP,_HOC_BA_CHINH_THUC
  Văn bản hành chính

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Văn bản hành chính

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/1/2017

 • 34_tham_gia_giai_di_bo
  Văn bản hành chính

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Văn bản hành chính

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/1/2017

 • 18_TB_ket_qua_cong_nhan_SK_2015-_2016
  Văn bản hành chính

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Văn bản hành chính

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/1/2017

 • 10_TB_gui_truong_Tieu_hoc
  Văn bản hành chính

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Văn bản hành chính

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/1/2017

 • Bai thu 5.hoach nghi quyet TW 4 khoa XII
  Văn bản hành chính

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Văn bản hành chính

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/1/2017

 • MẪU GIẤY TIẾP NHẬN HỌC SINH
  Kỹ thuật 5

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Kỹ thuật 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/1/2017

 • Giáo án tổng hợp
  Kỹ thuật 5

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Kỹ thuật 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/1/2017

 • phan phoi chuong trinh thu công - kĩ thuật
  Kỹ thuật 5

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Kỹ thuật 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/1/2017

 • TUAN 18 VNEN
  Kỹ thuật

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Kỹ thuật

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/1/2017

 • Giáo án tổng hợp
  Kỹ thuật 5

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Kỹ thuật 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/12/2016

BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY