Giáo án Lịch sử

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Giáo án Lịch sử và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Giáo án Lịch sử hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • TKB HS KHỐI CHIỀU (Lần 5)
   Thời khóa biểu
   TKB HS KHỐI CHIỀU (Lần 5)

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thời khóa biểu

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/10/2019

   Xem: 0

  • TKB HS KHỐI SÁNG (Lần 5)
   Thời khóa biểu
   TKB HS KHỐI SÁNG (Lần 5)

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thời khóa biểu

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/10/2019

   Xem: 0

  • TKB GIÁO VIÊN (Lần 5)
   Thời khóa biểu
   TKB GIÁO VIÊN (Lần 5)

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thời khóa biểu

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/10/2019

   Xem: 0

  • TKB CÁC LỚP (Lần 5)
   Thời khóa biểu
   TKB CÁC LỚP (Lần 5)

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thời khóa biểu

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/10/2019

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 1
   Lịch sử 8
   Giáo án học kì 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/10/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Lịch sử 6
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/10/2019

   Xem: 0

  • Lịch sử 10
   Lịch sử 10
   Lịch sử 10

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/10/2019

   Xem: 0

  • BD chính trị hè
   2015-2016
   BD chính trị hè

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử 2015-2016

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/10/2019

   Xem: 0

  • Modum 23-BDTX
   2015-2016
   Modum 23-BDTX

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử 2015-2016

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/10/2019

   Xem: 0

  • chuyên đề môn âm nhạc
   2015-2016
   chuyên đề môn âm nhạc

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử 2015-2016

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/10/2019

   Xem: 0

  • chuyên đề trường
   2015-2016
   chuyên đề trường

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử 2015-2016

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/10/2019

   Xem: 0

  • BDTX 2019-2020
   VINH
   BDTX 2019-2020

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử VINH

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/10/2019

   Xem: 0

  • BD THƯỜNG XUYÊN
   2015-2016
   BD THƯỜNG XUYÊN

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử 2015-2016

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/10/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Lịch sử 8
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/10/2019

   Xem: 0

  • MODUL 39. ND2
   2015-2016
   MODUL 39. ND2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử 2015-2016

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/10/2019

   Xem: 0

  • CHUYÊN DỀ TỔ THÁNG 10
   2015-2016
   CHUYÊN DỀ TỔ THÁNG 10

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử 2015-2016

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/10/2019

   Xem: 0

  • CHUYÊN ĐỀ TOÁN 7
   2015-2016
   CHUYÊN ĐỀ TOÁN 7

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử 2015-2016

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/10/2019

   Xem: 0

  • Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên
   2015-2016
   Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử 2015-2016

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/10/2019

   Xem: 0

  • Số 95. Báo cáo công tác BDTX 2018-2019
   2017-2018
   Số 95. Báo cáo công tác BDTX 2018-2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử 2017-2018

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/10/2019

   Xem: 0

  • TKB Các lớp (Lần 4)
   Thời khóa biểu
   TKB Các lớp (Lần 4)

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thời khóa biểu

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/10/2019

   Xem: 0

  • TKB HS Khối chiều (Lần 4)
   Thời khóa biểu
   TKB HS Khối chiều (Lần 4)

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thời khóa biểu

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/10/2019

   Xem: 0

  • TKB HS Khối sáng (Lần 4)
   Thời khóa biểu
   TKB HS Khối sáng (Lần 4)

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thời khóa biểu

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/10/2019

   Xem: 0

  • TKB GV (Lần 4)
   Thời khóa biểu
   TKB GV (Lần 4)

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thời khóa biểu

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/10/2019

   Xem: 0

  • Bài 12. Tôn trọng thư từ, tài sản của người khác
   Lịch sử 6
   Bài 12. Tôn trọng thư từ, tài sản của người khác

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/10/2019

   Xem: 0

  • Bài 5. Các nước Đông Nam Á
   Lịch sử 9
   Bài 5. Các nước Đông Nam Á

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/10/2019

   Xem: 0

  • tìm hiểu chương trình toán THCS trong chương trình GD PT mới 2018
   Tài liệu toán
   tìm hiểu chương trình toán THCS trong chương trình GD PT mới 2018

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tài liệu toán

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/10/2019

   Xem: 0

  • modul 39-nd1
   2015-2016
   modul 39-nd1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử 2015-2016

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/10/2019

   Xem: 0

  • Văn bản chỉ đạo của Phòng Giáo dục về công tác truyền thông 2019 - 2020
   Văn Bản Ngành
   Văn bản chỉ đạo của Phòng Giáo dục về công tác truyền thông 2019 - 2020

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Văn Bản Ngành

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/10/2019

   Xem: 0

  • Lịch sử 1 (thế giới)
   Lịch sử 12
   Lịch sử 1 (thế giới)

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/10/2019

   Xem: 0

  • Bài 26. Cuộc đấu tranh giành quyền tự chủ của họ Khúc, họ Dương
   Lịch sử 6
   Bài 26. Cuộc đấu tranh giành quyền tự chủ của họ Khúc, họ Dương

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/10/2019

   Xem: 0

  • TKB HS KHỐI CHIỀU (Lần 3)
   Thời khóa biểu
   TKB HS KHỐI CHIỀU (Lần 3)

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thời khóa biểu

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/10/2019

   Xem: 0

  • ĐỀ CUƠNG BỒI DƯỠNG HSG VÀ ĐỀ CUƠNG CẢ NĂM ĐẦY ĐỦ
   Lịch sử 8
   ĐỀ CUƠNG BỒI DƯỠNG HSG VÀ ĐỀ CUƠNG CẢ NĂM ĐẦY ĐỦ

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/10/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Lịch sử
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/10/2019

   Xem: 1

  • Giáo án cả năm
   Lịch sử
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/10/2019

   Xem: 0

  • TKB HS KHỐI SÁNG (Lần 3)
   Thời khóa biểu
   TKB HS KHỐI SÁNG (Lần 3)

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thời khóa biểu

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/10/2019

   Xem: 0

  • TKB LỚP HỌC (Lần 3)
   Thời khóa biểu
   TKB LỚP HỌC (Lần 3)

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thời khóa biểu

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/10/2019

   Xem: 0

  • TKB GIÁO VIÊN (Lần 3)
   Thời khóa biểu
   TKB GIÁO VIÊN (Lần 3)

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thời khóa biểu

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/10/2019

   Xem: 0

  • Giáo án Lịch sử 12.2019
   Lịch sử 12
   Giáo án Lịch sử 12.2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/10/2019

   Xem: 0

  • giáo dục kĩ năng sống hs THCS
   Lịch sử 9
   giáo dục kĩ năng sống hs THCS

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/10/2019

   Xem: 0

  • công tác đội
   Lịch sử 9
   công tác đội

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/10/2019

   Xem: 0

  • lich su 9
   Lịch sử 9
   lich su 9

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/10/2019

   Xem: 1

  • Giáo án học kì 1
   Lịch sử 8
   Giáo án học kì 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/10/2019

   Xem: 0

  • PCCM (Lần 3)
   Thời khóa biểu
   PCCM (Lần 3)

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thời khóa biểu

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/10/2019

   Xem: 0

  • Hồ sơ bổ nhiệm lại CBQL
   Lịch sử 6
   Hồ sơ bổ nhiệm lại CBQL

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/10/2019

   Xem: 0

  • Hồ sơ bổ nhiệm lại CBQL
   Lịch sử 6
   Hồ sơ bổ nhiệm lại CBQL

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/10/2019

   Xem: 0

  • Hồ sơ bổ nhiệm lại CBQL
   Văn bản, biểu mẫu
   Hồ sơ bổ nhiệm lại CBQL

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Văn bản, biểu mẫu

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/10/2019

   Xem: 0

  • Hồ sơ bổ nhiệm lại CBQL
   Lịch sử 6
   Hồ sơ bổ nhiệm lại CBQL

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/10/2019

   Xem: 0

  • Nhận xét của Chi ủy nơi cư trú
   Lịch sử 6
   Nhận xét của Chi ủy nơi cư trú

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/10/2019

   Xem: 0

  • Nhận xét của Chi ủy nơi cư trú
   Văn bản, biểu mẫu
   Nhận xét của Chi ủy nơi cư trú

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Văn bản, biểu mẫu

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/10/2019

   Xem: 0

  • Nhận xét của Chi ủy nơi cư trú
   Lịch sử 6
   Nhận xét của Chi ủy nơi cư trú

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/10/2019

   Xem: 0

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY