Giáo án Lịch sử

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Giáo án Lịch sử và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Giáo án Lịch sử hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • Kế hoạch thời gian năm học 2019-2020
   Văn Bản Ngành
   Kế hoạch thời gian năm học 2019-2020

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Văn Bản Ngành

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/7/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Lịch sử 8
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/7/2019

   Xem: 0

  • Bài 24. Tình hình văn hóa ở các thế kỷ XVI-XVIII
   Lịch sử 10
   Bài 24. Tình hình văn hóa ở các thế kỷ XVI-XVIII

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/7/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Lịch sử 7
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/7/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Lịch sử 6
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/7/2019

   Xem: 0

  • Quyết Định 1454 Chủ tịch UBND Tỉnh Lâm Đồng về Danh mục Thủ tục Hành Chính trong Lĩnh Vực GD_ĐT
   Văn Bản Ngành
   Quyết Định 1454 Chủ tịch UBND Tỉnh Lâm Đồng về Danh mục Thủ tục Hành Chính trong Lĩnh Vực GD_ĐT

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Văn Bản Ngành

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/7/2019

   Xem: 0

  • 24 MÃ ĐỀ THI THPT 2019
   Lịch sử 12
   24 MÃ ĐỀ THI THPT 2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/7/2019

   Xem: 0

  • DỀ THI THPT QG 2018
   Lịch sử 12
   DỀ THI THPT QG 2018

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/7/2019

   Xem: 0

  • ĐỀ THI THPT
   Lịch sử 12
   ĐỀ THI THPT

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/7/2019

   Xem: 0

  • Kế hoạch tổ
   Giáo án khác
   Kế hoạch tổ

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/7/2019

   Xem: 0

  • Bồi dưỡng thường xuyên
   Giáo án khác
   Bồi dưỡng thường xuyên

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/7/2019

   Xem: 0

  • bài thu hoạch GV
   Giáo án khác
   bài thu hoạch GV

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/7/2019

   Xem: 0

  • Mẫu sổ dự giờ
   Giáo án khác
   Mẫu sổ dự giờ

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/7/2019

   Xem: 0

  • Thu hoạch BDTX
   Giáo án khác
   Thu hoạch BDTX

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/7/2019

   Xem: 0

  • Đoàn Văn Việt!!!! 28~
   Văn Bản Ngành
   Đoàn Văn Việt!!!! 28~

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Văn Bản Ngành

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/7/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm mẫu mới 2019
   Lịch sử 9
   Giáo án cả năm mẫu mới 2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/7/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm mẫu mới 2019
   Lịch sử 8
   Giáo án cả năm mẫu mới 2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/7/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm mẫu mới 2019
   Lịch sử 7
   Giáo án cả năm mẫu mới 2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/7/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm mẫu mới 2019
   Lịch sử 6
   Giáo án cả năm mẫu mới 2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/7/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Lịch sử 8
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/7/2019

   Xem: 0

  • BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ THEO THÔNG TƯ 18
   Giáo án khác
   BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ THEO THÔNG TƯ 18

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/6/2019

   Xem: 0

  • 60!!!! Tuyển Viên Chức!!
   Văn Bản Ngành
   60!!!! Tuyển Viên Chức!!

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Văn Bản Ngành

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/6/2019

   Xem: 0

  • Mẫu 03 đánh giá VC
   Văn bản, biểu mẫu
   Mẫu 03 đánh giá VC

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Văn bản, biểu mẫu

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/6/2019

   Xem: 0

  • Mẫu 03 đánh giá VC
   Lịch sử 6
   Mẫu 03 đánh giá VC

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/6/2019

   Xem: 0

  • Mẫu 03 đánh giá VC
   Lịch sử 6
   Mẫu 03 đánh giá VC

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/6/2019

   Xem: 0

  • Mẫu 03 đánh giá VC
   Lịch sử 6
   Mẫu 03 đánh giá VC

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/6/2019

   Xem: 0

  • BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI LỊCH SỬ 9( VIỆT NAM VÀ THẾ GIỚI)
   Lịch sử 9
   BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI LỊCH SỬ 9( VIỆT NAM VÀ THẾ GIỚI)

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/6/2019

   Xem: 2

  • cau hoi trac nghiem lich su 12
   Lịch sử 12
   cau hoi trac nghiem lich su 12

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/6/2019

   Xem: 0

  • Biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục
   Giáo án khác
   Biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/6/2019

   Xem: 0

  • ôn tập kiểm tra sử 9
   Giáo án khác
   ôn tập kiểm tra sử 9

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/6/2019

   Xem: 0

  • Đồ dùng tối thiểu
   Lịch sử 6
   Đồ dùng tối thiểu

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/6/2019

   Xem: 0

  • GIÁO ÁN PTNL 5 HOẠT ĐỘNG
   Lịch sử 9
   GIÁO ÁN PTNL 5 HOẠT ĐỘNG

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/6/2019

   Xem: 0

  • GIÁO ÁN PTNL 5 HOẠT ĐỘNG
   Lịch sử 8
   GIÁO ÁN PTNL 5 HOẠT ĐỘNG

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/6/2019

   Xem: 0

  • GIÁO ÁN PTNL 5 HOẠT ĐỘNG
   Lịch sử 7
   GIÁO ÁN PTNL 5 HOẠT ĐỘNG

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/6/2019

   Xem: 0

  • GIÁO ÁN PTNL 5 HOẠT ĐỘNG
   Lịch sử 6
   GIÁO ÁN PTNL 5 HOẠT ĐỘNG

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/6/2019

   Xem: 0

  • Mẫu 03 đánh giá viên chức
   Lịch sử 6
   Mẫu 03 đánh giá viên chức

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/6/2019

   Xem: 0

  • Mẫu 03 đánh giá viên chức
   Lịch sử 6
   Mẫu 03 đánh giá viên chức

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/6/2019

   Xem: 0

  • Mẫu 03 đánh giá viên chức
   Văn bản, biểu mẫu
   Mẫu 03 đánh giá viên chức

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Văn bản, biểu mẫu

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/6/2019

   Xem: 0

  • Mẫu 03 đánh giá viên chức
   Lịch sử 6
   Mẫu 03 đánh giá viên chức

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/6/2019

   Xem: 0

  • BỒI DƯỠNG HSG SỬ 9 - PHẦN LỊCH SỬ THẾ GIỚI
   Lịch sử 9
   BỒI DƯỠNG HSG SỬ 9 - PHẦN LỊCH SỬ THẾ GIỚI

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/6/2019

   Xem: 2

  • GIÁO ÁN + KIỂM TRA SỬ 8
   Lịch sử 9
   GIÁO ÁN + KIỂM TRA SỬ 8

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/6/2019

   Xem: 0

  • GIÁO ÁN + KIỂM TRA SỬ 8
   Lịch sử 8
   GIÁO ÁN + KIỂM TRA SỬ 8

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/6/2019

   Xem: 0

  • KIỂM TRA HỌC KÌ I SỬ 8
   Lịch sử 8
   KIỂM TRA HỌC KÌ I SỬ 8

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/6/2019

   Xem: 0

  • KIỂM TRA HKII SỬ 8
   Lịch sử 8
   KIỂM TRA HKII SỬ 8

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/6/2019

   Xem: 0

  • KIỂM TRA 1 TIẾT HKII
   Lịch sử 8
   KIỂM TRA 1 TIẾT HKII

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/6/2019

   Xem: 0

  • GIÁO ÁN LỊCH SỬ 9 CẢ NĂM
   Lịch sử 9
   GIÁO ÁN LỊCH SỬ 9 CẢ NĂM

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/6/2019

   Xem: 1

  • GIÁO ÁN LỊCH SỬ 8 CẢ NĂM
   Lịch sử 8
   GIÁO ÁN LỊCH SỬ 8 CẢ NĂM

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/6/2019

   Xem: 0

  • Phụ lục Công văn 691 - Quy định HSCM áp dụng từ năm học 2019-2020
   Phân công chuyên môn
   Phụ lục Công văn 691 - Quy định HSCM áp dụng từ năm học 2019-2020

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Phân công chuyên môn

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/6/2019

   Xem: 0

  • Công văn 961 Quy định về HSCM
   Phân công chuyên môn
   Công văn 961 Quy định về HSCM

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Phân công chuyên môn

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/6/2019

   Xem: 0

  • (18-19
   Lịch sử 9
   (18-19

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 31/5/2019

   Xem: 0

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY