Giáo án Lịch sử

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Giáo án Lịch sử và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Giáo án Lịch sử hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • Giáo án cả năm
   Lịch sử 7
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/9/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Lịch sử 7
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/9/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Lịch sử 7
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/9/2019

   Xem: 0

  • Triều đại nhà Nguyễn
   Giáo án khác
   Triều đại nhà Nguyễn

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/9/2019

   Xem: 0

  • Thủ đô VN qua các thời kì
   Giáo án khác
   Thủ đô VN qua các thời kì

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/9/2019

   Xem: 0

  • Các triều đại phong kiến Vn
   Giáo án khác
   Các triều đại phong kiến Vn

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/9/2019

   Xem: 0

  • Sự kiện Điện BIên Phủ
   Giáo án khác
   Sự kiện Điện BIên Phủ

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/9/2019

   Xem: 0

  • Niên biểu lịch sử VN
   Giáo án khác
   Niên biểu lịch sử VN

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/9/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Lịch sử 9
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/9/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Giáo án khác
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/9/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Giáo án khác
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/9/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Giáo án khác
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/9/2019

   Xem: 0

  • Danh nhân Việt Nam T7
   Giáo án khác
   Danh nhân Việt Nam T7

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/9/2019

   Xem: 0

  • Danh nhân Việt Nam T6
   Giáo án khác
   Danh nhân Việt Nam T6

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/9/2019

   Xem: 0

  • Danh nhân Việt Nam T5
   Giáo án khác
   Danh nhân Việt Nam T5

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/9/2019

   Xem: 0

  • Danh nhân Việt Nam T4
   Giáo án khác
   Danh nhân Việt Nam T4

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/9/2019

   Xem: 0

  • Danh nhân Việt Nam T3
   Giáo án khác
   Danh nhân Việt Nam T3

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/9/2019

   Xem: 0

  • Danh nhân Việt Nam T2
   Giáo án khác
   Danh nhân Việt Nam T2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/9/2019

   Xem: 0

  • Danh nhân Việt Nam T1
   Giáo án khác
   Danh nhân Việt Nam T1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/9/2019

   Xem: 0

  • Kế hoạch thời gian năm học 2019-2020
   Phân công chuyên môn
   Kế hoạch thời gian năm học 2019-2020

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Phân công chuyên môn

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/9/2019

   Xem: 0

  • Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 34-CT-TW ngày 07-4-2014 của Bộ Chính trị
   Phân công chuyên môn
   Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 34-CT-TW ngày 07-4-2014 của Bộ Chính trị

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Phân công chuyên môn

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/9/2019

   Xem: 0

  • Hưởng ứng cuộc thi Những kỷ niệm sâu sắc về thầy cô và mái trường mến yêu năm 2019
   Phân công chuyên môn
   Hưởng ứng cuộc thi Những kỷ niệm sâu sắc về thầy cô và mái trường mến yêu năm 2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Phân công chuyên môn

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/9/2019

   Xem: 0

  • Hưởng ứng Cuộc thi Những tấm gương tâm huyết, sáng tạo học và làm theo lời Bác
   Phân công chuyên môn
   Hưởng ứng Cuộc thi Những tấm gương tâm huyết, sáng tạo học và làm theo lời Bác

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Phân công chuyên môn

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/9/2019

   Xem: 0

  • Hưởng ứng Cuộc thi "Chống rác thải nhựa"
   Phân công chuyên môn
   Hưởng ứng Cuộc thi "Chống rác thải nhựa"

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Phân công chuyên môn

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/9/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Giáo án khác
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/9/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Giáo án khác
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/9/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Giáo án khác
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/9/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Giáo án khác
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/9/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Giáo án khác
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/9/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Giáo án khác
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/9/2019

   Xem: 0

  • GIÁO ÁN LỊCH SỬ 12 SOẠN THEO HƯỚNG ĐỔI MỚI
   Lịch sử 12
   GIÁO ÁN LỊCH SỬ 12 SOẠN THEO HƯỚNG ĐỔI MỚI

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/9/2019

   Xem: 0

  • lop 10 ôn thi
   Lịch sử 10
   lop 10 ôn thi

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/8/2019

   Xem: 0

  • đề ôn tập
   Lịch sử 10
   đề ôn tập

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/8/2019

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 2
   Lịch sử 10
   Giáo án học kì 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/8/2019

   Xem: 0

  • lop 12 trọn bộ
   Lịch sử 12
   lop 12 trọn bộ

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/8/2019

   Xem: 0

  • Bài 2. Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII
   Lịch sử 8
   Bài 2. Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/8/2019

   Xem: 0

  • Bài 1. Những cuộc cách mạng tư sản đầu tiên
   Lịch sử 8
   Bài 1. Những cuộc cách mạng tư sản đầu tiên

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/8/2019

   Xem: 0

  • DÁP AN THI DICH VU CONG 2019
   CHUYÊN MÔN
   DÁP AN THI DICH VU CONG 2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử CHUYÊN MÔN

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/8/2019

   Xem: 0

  • Tuần 27
   Giáo án khác
   Tuần 27

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/8/2019

   Xem: 0

  • Tuần 26
   Giáo án khác
   Tuần 26

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/8/2019

   Xem: 0

  • Tuần 25
   Giáo án khác
   Tuần 25

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/8/2019

   Xem: 0

  • Tuần 24
   Giáo án khác
   Tuần 24

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/8/2019

   Xem: 0

  • Tuần 23
   Giáo án khác
   Tuần 23

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/8/2019

   Xem: 0

  • DANH MỤC SKKN MÔN VĂN-SỬ-ĐỊA-GDCD THCS
   Lịch sử 9
   DANH MỤC SKKN MÔN VĂN-SỬ-ĐỊA-GDCD THCS

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/8/2019

   Xem: 0

  • DANH MỤC SKKN MÔN VĂN-SỬ-ĐỊA-GDCD THCS
   Lịch sử 9
   DANH MỤC SKKN MÔN VĂN-SỬ-ĐỊA-GDCD THCS

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/8/2019

   Xem: 0

  • DANH MỤC SKKN MÔN VĂN-SỬ-ĐỊA-GDCD THCS
   Lịch sử 9
   DANH MỤC SKKN MÔN VĂN-SỬ-ĐỊA-GDCD THCS

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/8/2019

   Xem: 0

  • DANH MỤC SKKN MÔN VĂN-SỬ-ĐỊA-GDCD THCS
   Lịch sử 9
   DANH MỤC SKKN MÔN VĂN-SỬ-ĐỊA-GDCD THCS

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/8/2019

   Xem: 0

  • DANH MỤC SKKN MÔN VĂN-SỬ-ĐỊA-GDCD THCS
   Lịch sử 9
   DANH MỤC SKKN MÔN VĂN-SỬ-ĐỊA-GDCD THCS

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/8/2019

   Xem: 0

  • DANH MỤC SKKN MÔN VĂN-SỬ-ĐỊA-GDCD THCS
   Lịch sử 9
   DANH MỤC SKKN MÔN VĂN-SỬ-ĐỊA-GDCD THCS

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/8/2019

   Xem: 0

  • Giáo án tuần 32
   Giáo án khác
   Giáo án tuần 32

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/8/2019

   Xem: 0

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY