Giáo án Lịch sử

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Giáo án Lịch sử và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Giáo án Lịch sử hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • Danh sách học sinh Khá khối 9 năm học 2019 - 2020
   Điểm Các Năm Học
   Danh sách học sinh Khá khối 9 năm học 2019 - 2020

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Điểm Các Năm Học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/1/2020

   Xem: 0

  • Danh sách học sinh Khá khối 8 năm học 2019 - 2020
   Điểm Các Năm Học
   Danh sách học sinh Khá khối 8 năm học 2019 - 2020

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Điểm Các Năm Học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/1/2020

   Xem: 0

  • Danh sách học sinh Khá khối 7 năm học 2019 - 2020.
   Điểm Các Năm Học
   Danh sách học sinh Khá khối 7 năm học 2019 - 2020.

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Điểm Các Năm Học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/1/2020

   Xem: 0

  • Danh sách học sinh Khá Khối 6 năm học 2019 - 2020!!!
   Điểm Các Năm Học
   Danh sách học sinh Khá Khối 6 năm học 2019 - 2020!!!

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Điểm Các Năm Học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/1/2020

   Xem: 0

  • Danh sách học sinh Khối 9 năm học 2019 - 2020!!!
   Điểm Các Năm Học
   Danh sách học sinh Khối 9 năm học 2019 - 2020!!!

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Điểm Các Năm Học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/1/2020

   Xem: 0

  • Danh sách Học sinh Khối 7 năm học 2019 - 2020
   Điểm Các Năm Học
   Danh sách Học sinh Khối 7 năm học 2019 - 2020

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Điểm Các Năm Học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/1/2020

   Xem: 0

  • Danh sách Học Sinh giỏi khối 6 năm 2019 - 2020!!!
   Điểm Các Năm Học
   Danh sách Học Sinh giỏi khối 6 năm 2019 - 2020!!!

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Điểm Các Năm Học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/1/2020

   Xem: 0

  • Công nhận giải hsg huyện 2019 - 2020
   Kết quả chọn học sinh giỏi
   Công nhận giải hsg huyện 2019 - 2020

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Kết quả chọn học sinh giỏi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/1/2020

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 1
   Lịch sử 7
   Giáo án học kì 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/1/2020

   Xem: 0

  • Bài soạn Lịch sử 9
   Lịch sử 9
   Bài soạn Lịch sử 9

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/1/2020

   Xem: 0

  • Điểm học sinh giỏi huyện 2019 - 2020
   Kết quả chọn học sinh giỏi
   Điểm học sinh giỏi huyện 2019 - 2020

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Kết quả chọn học sinh giỏi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/1/2020

   Xem: 0

  • Bài 18. Công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế trong các thế kỷ X-XV
   Lịch sử 10
   Bài 18. Công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế trong các thế kỷ X-XV

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/1/2020

   Xem: 0

  • Bài 21. Những biến đổi của nhà nước phong kiến trong các thế kỷ XVI-XVIII
   Lịch sử 10
   Bài 21. Những biến đổi của nhà nước phong kiến trong các thế kỷ XVI-XVIII

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/1/2020

   Xem: 0

  • ND1 tìm hiểu CTGDPT ,,
   LỆ THUỶ
   ND1 tìm hiểu CTGDPT ,,

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử LỆ THUỶ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/1/2020

   Xem: 0

  • Bài 17. Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng (năm 40)
   Lịch sử 6
   Bài 17. Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng (năm 40)

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/12/2019

   Xem: 0

  • PCCM
   Thời khóa biểu
   PCCM

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thời khóa biểu

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/12/2019

   Xem: 0

  • TKB HS các lớp
   Thời khóa biểu
   TKB HS các lớp

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thời khóa biểu

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/12/2019

   Xem: 0

  • TKB HS Khối chiều
   Thời khóa biểu
   TKB HS Khối chiều

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thời khóa biểu

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/12/2019

   Xem: 0

  • TKB HS Khối sáng
   Thời khóa biểu
   TKB HS Khối sáng

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thời khóa biểu

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/12/2019

   Xem: 0

  • TKB GV HK2 - Lần 1
   Thời khóa biểu
   TKB GV HK2 - Lần 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thời khóa biểu

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/12/2019

   Xem: 0

  • Trương Hán Siêu
   Giáo án khác
   Trương Hán Siêu

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/12/2019

   Xem: 0

  • Ngô Thì Nhậm
   Giáo án khác
   Ngô Thì Nhậm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/12/2019

   Xem: 0

  • Ngô Quyền
   Giáo án khác
   Ngô Quyền

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/12/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Lịch sử 9
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/12/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Lịch sử 8
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/12/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Lịch sử 7
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/12/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Lịch sử 6
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/12/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm 5HĐ
   Lịch sử 9
   Giáo án cả năm 5HĐ

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/12/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm 5 HĐ
   Lịch sử 8
   Giáo án cả năm 5 HĐ

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/12/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm 5HĐ
   Lịch sử 7
   Giáo án cả năm 5HĐ

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/12/2019

   Xem: 0