Đây là Bộ sưu tập Thư viện Giáo án Lịch sử và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Giáo án Lịch sử hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:

Giáo án Lịch sử

 • Giáo án cả năm
  Lịch sử 6
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/9/2018

  Xem: 0

 • Giáo án mới 5 hoạt động, đủ PC, NL
  Lịch sử 6
  Giáo án mới 5 hoạt động, đủ PC, NL

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/9/2018

  Xem: 0

 • Giáo án mới 5 hoạt động, đủ PC, NL
  Lịch sử 9
  Giáo án mới 5 hoạt động, đủ PC, NL

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/9/2018

  Xem: 0

 • Giáo án mới 5 hoạt động, đủ PC, NL
  Lịch sử 8
  Giáo án mới 5 hoạt động, đủ PC, NL

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/9/2018

  Xem: 0

 • Giáo án mới 5 hoạt động, đủ PC, NL
  Lịch sử 7
  Giáo án mới 5 hoạt động, đủ PC, NL

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/9/2018

  Xem: 0

 • Dạy học chuyên đề Lịch sử lớp 12
  Giáo án khác
  Dạy học chuyên đề Lịch sử lớp 12

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/9/2018

  Xem: 0

 • Giáo án cả năm
  Lịch sử 8
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/9/2018

  Xem: 0

 • Giáo án cả năm
  Lịch sử 7
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/9/2018

  Xem: 0

 • Giáo án cả năm
  Lịch sử 9
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/9/2018

  Xem: 0

 • Giáo án cả năm
  Lịch sử 9
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/9/2018

  Xem: 0

 • Giáo án cả năm
  Lịch sử 8
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/9/2018

  Xem: 0

 • Giáo án cả năm
  Lịch sử 7
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/9/2018

  Xem: 0

 • Giáo án cả năm
  Lịch sử 6
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/9/2018

  Xem: 0

 • giáo án sử 8 kì II
  Lịch sử 8
  giáo án sử 8 kì II

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/9/2018

  Xem: 0

 • Giáo án cả năm
  Lịch sử 9
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/9/2018

  Xem: 0

 • LS8 TUẦN 1 TIẾT 1
  Lịch sử 7
  LS8 TUẦN 1 TIẾT 1

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/9/2018

  Xem: 0

 • LS7 TUẦN 4 TIẾT 8
  Lịch sử 7
  LS7 TUẦN 4 TIẾT 8

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/9/2018

  Xem: 0

 • LS7 TUẦN 3 TIẾT 7
  Lịch sử 7
  LS7 TUẦN 3 TIẾT 7

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/9/2018

  Xem: 0

 • LS7 TUẦN 3 TIẾT 6
  Lịch sử 7
  LS7 TUẦN 3 TIẾT 6

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/9/2018

  Xem: 0

 • LS7 TUẦN 3 TIẾT 5
  Lịch sử 7
  LS7 TUẦN 3 TIẾT 5

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/9/2018

  Xem: 0

 • LS7 TUẦN 2 TIẾT 4
  Lịch sử 7
  LS7 TUẦN 2 TIẾT 4

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/9/2018

  Xem: 0

 • LS7 TUẦN 2 TIẾT 3
  Lịch sử 7
  LS7 TUẦN 2 TIẾT 3

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/9/2018

  Xem: 0

 • Giáo án năm hoạt động
  Lịch sử 8
  Giáo án năm hoạt động

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/9/2018

  Xem: 0

 • Giáo án năm hoạt động
  Lịch sử 9
  Giáo án năm hoạt động

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/9/2018

  Xem: 0

 • Giáo án năm hoạt động
  Lịch sử 8
  Giáo án năm hoạt động

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/9/2018

  Xem: 0

 • Giáo án năm hoạt động
  Lịch sử 7
  Giáo án năm hoạt động

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/9/2018

  Xem: 0

 • Giáo án năm hoạt động
  Lịch sử 6
  Giáo án năm hoạt động

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/9/2018

  Xem: 0

 • Giáo án học kì 1
  Lịch sử 9
  Giáo án học kì 1

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/9/2018

  Xem: 0

 • Bài 5. Ấn Độ thời phong kiến
  Lịch sử 7
  Bài 5. Ấn Độ thời phong kiến

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/9/2018

  Xem: 0

 • Kế hoạch giảng dạy
  Lịch sử 9
  Kế hoạch giảng dạy

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/9/2018

  Xem: 0

 • KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY
  Lịch sử 8
  KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/9/2018

  Xem: 0

 • KẾ HOACH GIẢNG DẠY
  Lịch sử 6
  KẾ HOACH GIẢNG DẠY

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/9/2018

  Xem: 0

 • Giáo án cả năm
  Lịch sử 7
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/9/2018

  Xem: 0

 • Bài 3. Trung Quốc
  Lịch sử 11
  Bài 3. Trung Quốc

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/9/2018

  Xem: 0

 • Giáo án cả năm
  Lịch sử 9
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/9/2018

  Xem: 0

 • Giáo án cả năm
  Lịch sử 8
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/9/2018

  Xem: 0

 • Giáo án cả năm
  Lịch sử 7
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/9/2018

  Xem: 0

 • Giáo án cả năm
  Lịch sử 6
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/9/2018

  Xem: 0

 • Giáo án học kì 1
  Lịch sử 9
  Giáo án học kì 1

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/9/2018

  Xem: 0

 • Giáo án học kì 1
  Lịch sử 9
  Giáo án học kì 1

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/9/2018

  Xem: 0

 • bài thu hoạch GV THPT hạng 2
  Lịch sử 12
  bài thu hoạch GV THPT hạng 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/9/2018

  Xem: 0

 • Bài 33. Việt Nam trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội (từ năm 1986 đến năm 2000)
  Lịch sử 9
  Bài 33. Việt Nam trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội (từ năm 1986 đến năm 2000)

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 31/8/2018

  Xem: 0

 • Giáo án cả năm
  Lịch sử 9
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/8/2018

  Xem: 0

 • Giáo án cả năm
  Lịch sử 9
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/8/2018

  Xem: 0

 • Giáo án cả năm
  Lịch sử 8
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/8/2018

  Xem: 0

 • Giáo án cả năm
  Lịch sử 7
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/8/2018

  Xem: 0

 • Giáo án cả năm
  Lịch sử 9
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/8/2018

  Xem: 0

 • Giáo án tổng hợp, mẫu mới.
  Lịch sử 12
  Giáo án tổng hợp, mẫu mới.

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/8/2018

  Xem: 0

 • Giáo án cả năm
  Lịch sử 10
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/8/2018

  Xem: 0

 • Giáo án học kì 2
  Lịch sử 10
  Giáo án học kì 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/8/2018

  Xem: 0

 • Giáo án học kì 1
  Lịch sử 10
  Giáo án học kì 1

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/8/2018

  Xem: 0

 • Phân phối chương trình sử 6
  Giáo án khác
  Phân phối chương trình sử 6

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/8/2018

  Xem: 0

BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY