Giáo án Lịch sử 5

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Giáo án Lịch sử 5 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Giáo án Lịch sử 5 hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • Giáo án cả năm
   Lịch sử 5
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/4/2019

   Xem: 0

  • thi cuoi hoc ki 2
   Lịch sử 5
   thi cuoi hoc ki 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/4/2019

   Xem: 0

  • Bài 25. Lễ kí hiệp định Pa-ri
   Lịch sử 5
   Bài 25. Lễ kí hiệp định Pa-ri

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/3/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Lịch sử 5
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/3/2019

   Xem: 0

  • Bài 24. Chiến thắng Điện Biên Phủ trên không
   Lịch sử 5
   Bài 24. Chiến thắng Điện Biên Phủ trên không

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/3/2019

   Xem: 0

  • Bài 23. Sấm sét đêm giao thừa
   Lịch sử 5
   Bài 23. Sấm sét đêm giao thừa

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/3/2019

   Xem: 0

  • Bài 19. Nước nhà bị chia cắt
   Lịch sử 5
   Bài 19. Nước nhà bị chia cắt

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/1/2019

   Xem: 0

  • Bài 19. Nước nhà bị chia cắt
   Lịch sử
   Bài 19. Nước nhà bị chia cắt

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/1/2019

   Xem: 0

  • Bài 19. Nước nhà bị chia cắt
   Lịch sử
   Bài 19. Nước nhà bị chia cắt

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/1/2019

   Xem: 0

  • bài 17. Chiến dịch Điện Biên Phủ (phương án mới)
   Lịch sử 5
   bài 17. Chiến dịch Điện Biên Phủ (phương án mới)

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/1/2019

   Xem: 0

  • Bài 7. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời
   Lịch sử
   Bài 7. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/12/2018

   Xem: 0

  • Bài 10. Bác Hồ đọc tuyên ngôn Độc lập
   Lịch sử 5
   Bài 10. Bác Hồ đọc tuyên ngôn Độc lập

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/11/2018

   Xem: 0

  • Bài 1. Bình Tây Đại nguyên soái Trương Định.
   Lịch sử 5
   Bài 1. Bình Tây Đại nguyên soái Trương Định.

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/10/2018

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Lịch sử 5
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/8/2018

   Xem: 1

  • Giao an Ki 1
   Lịch sử 5
   Giao an Ki 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/8/2018

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 2
   Lịch sử 5
   Giáo án học kì 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/5/2018

   Xem: 2

  • Giáo án tổng hợp
   Lịch sử 5
   Giáo án tổng hợp

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/5/2018

   Xem: 1

  • Bài 26. Tiến vào Dinh Độc Lập
   Lịch sử 5
   Bài 26. Tiến vào Dinh Độc Lập

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/5/2018

   Xem: 0

  • Bài 26. Tiến vào Dinh Độc Lập
   Lịch sử
   Bài 26. Tiến vào Dinh Độc Lập

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/5/2018

   Xem: 0

  • Bài 26. Tiến vào Dinh Độc Lập
   Lịch sử
   Bài 26. Tiến vào Dinh Độc Lập

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/5/2018

   Xem: 0

  • Bài 26. Tiến vào Dinh Độc Lập
   Lịch sử
   Bài 26. Tiến vào Dinh Độc Lập

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/5/2018

   Xem: 3

  • Hoạt động Ngoài giờ lên lớp 5. Giáo án tổng hợp
   Lịch sử
   Hoạt động Ngoài giờ lên lớp 5. Giáo án tổng hợp

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/5/2018

   Xem: 0

  • Hoạt động Ngoài giờ lên lớp 5. Giáo án tổng hợp
   Lịch sử
   Hoạt động Ngoài giờ lên lớp 5. Giáo án tổng hợp

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/5/2018

   Xem: 0

  • Hoạt động Ngoài giờ lên lớp 5. Giáo án tổng hợp
   Lịch sử 5
   Hoạt động Ngoài giờ lên lớp 5. Giáo án tổng hợp

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/5/2018

   Xem: 0

  • Hoạt động Ngoài giờ lên lớp 5. Giáo án tổng hợp
   Lịch sử
   Hoạt động Ngoài giờ lên lớp 5. Giáo án tổng hợp

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/5/2018

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Lịch sử 5
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/3/2018

   Xem: 2

  • Giáo án cả năm
   Lịch sử
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/3/2018

   Xem: 2

  • Giáo án cả năm
   Lịch sử
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/3/2018

   Xem: 1

  • Giáo án cả năm
   Lịch sử
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/3/2018

   Xem: 1

  • Giáo án tổng hợp
   Lịch sử 5
   Giáo án tổng hợp

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/3/2018

   Xem: 4

  • Giáo án tổng hợp
   Lịch sử
   Giáo án tổng hợp

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/3/2018

   Xem: 1

  • Giáo án tổng hợp
   Lịch sử
   Giáo án tổng hợp

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/3/2018

   Xem: 1

  • Giáo án tổng hợp
   Lịch sử
   Giáo án tổng hợp

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/3/2018

   Xem: 1

  • Bài 25. Lễ kí hiệp định Pa-ri
   Lịch sử 5
   Bài 25. Lễ kí hiệp định Pa-ri

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/3/2018

   Xem: 5

  • Bài 23. Sấm sét đêm giao thừa
   Lịch sử 5
   Bài 23. Sấm sét đêm giao thừa

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/2/2018

   Xem: 2

  • Giáo án học kì 2
   Lịch sử 5
   Giáo án học kì 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/2/2018

   Xem: 3

  • Bài 23: Sấm sét đêm giao thừa
   Lịch sử 5
   Bài 23: Sấm sét đêm giao thừa

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/2/2018

   Xem: 4

  • Bài 26. Tiến vào Dinh Độc Lập
   Lịch sử 5
   Bài 26. Tiến vào Dinh Độc Lập

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/2/2018

   Xem: 5

  • Bài 22. Đường Trường Sơn
   Lịch sử 5
   Bài 22. Đường Trường Sơn

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/2/2018

   Xem: 1

  • Đề cương ôn tập lịch sử (khoa,địa) HK2
   Lịch sử
   Đề cương ôn tập lịch sử (khoa,địa) HK2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/2/2018

   Xem: 6

  • Giáo án cả năm
   Lịch sử 5
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/1/2018

   Xem: 6

  • Giáo án cả năm
   Lịch sử
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/1/2018

   Xem: 1

  • Giáo án cả năm
   Lịch sử
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/1/2018

   Xem: 1

  • Giáo án cả năm
   Lịch sử
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/1/2018

   Xem: 1

  • Bài 18. Ôn tập: Chín năm kháng chiến bảo vệ độc lập dân tộc (1945 - 1954)
   Lịch sử 5
   Bài 18. Ôn tập: Chín năm kháng chiến bảo vệ độc lập dân tộc (1945 - 1954)

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/1/2018

   Xem: 0

  • Đề cuơng
   Lịch sử 5
   Đề cuơng

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/1/2018

   Xem: 0

  • Đề thi HKI Môn Khoa - Sử - Địa khối 4/5
   Lịch sử
   Đề thi HKI Môn Khoa - Sử - Địa khối 4/5

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/12/2017

   Xem: 0

  • Ý nghĩa các sự kiện (Lịch sử lớp 5)
   Lịch sử
   Ý nghĩa các sự kiện (Lịch sử lớp 5)

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/12/2017

   Xem: 0

  • Đề cương ôn tập Lịch sử lớp 5
   Lịch sử
   Đề cương ôn tập Lịch sử lớp 5

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/12/2017

   Xem: 5

  • Giáo án học kì 1(Nghĩa)
   Lịch sử 5
   Giáo án học kì 1(Nghĩa)

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/12/2017

   Xem: 7

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY