Giáo án Lịch sử 6

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Giáo án Lịch sử 6 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Giáo án Lịch sử 6 hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • Giáo án tổng hợp
   Lịch sử 6
   Giáo án tổng hợp

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/3/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm mẫu tập huấn mới
   Lịch sử 6
   Giáo án cả năm mẫu tập huấn mới

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/3/2019

   Xem: 0

  • Bải 14. Nước Âu Lạc
   Lịch sử 6
   Bải 14. Nước Âu Lạc

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/2/2019

   Xem: 0

  • Bài 17. Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng (năm 40)
   Lịch sử 6
   Bài 17. Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng (năm 40)

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/2/2019

   Xem: 0

  • Bài 15. Nước Âu Lạc (tiếp theo)
   Lịch sử 6
   Bài 15. Nước Âu Lạc (tiếp theo)

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/2/2019

   Xem: 0

  • GIÁO ÁN MẪU MỚI 2019 PTNL 5HĐ (đủ năm)
   Lịch sử 6
   GIÁO ÁN MẪU MỚI 2019 PTNL 5HĐ (đủ năm)

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/2/2019

   Xem: 1

  • MẪU GIAÓ ÁN MỚI 5 HĐ PCNL ĐỦ BỘ 6789
   Lịch sử 6
   MẪU GIAÓ ÁN MỚI 5 HĐ PCNL ĐỦ BỘ 6789

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/2/2019

   Xem: 0

  • GIÁO ÁN MẪU 5HĐ MỚI NHẤT 2019
   Lịch sử 6
   GIÁO ÁN MẪU 5HĐ MỚI NHẤT 2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/2/2019

   Xem: 0

  • GIÁO ÁN 5 HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC (ĐỦ BỘ)
   Lịch sử 6
   GIÁO ÁN 5 HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC (ĐỦ BỘ)

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/2/2019

   Xem: 1

  • GIÁO ÁN CẢ NĂM ĐỦ BỘ 6789 THEO 5HĐ
   Lịch sử 6
   GIÁO ÁN CẢ NĂM ĐỦ BỘ 6789 THEO 5HĐ

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/2/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm.
   Lịch sử 6
   Giáo án cả năm.

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/2/2019

   Xem: 0

  • Tiết 24: Bắc Ninh , vùng đất , con người và truyền thống
   Lịch sử 6
   Tiết 24: Bắc Ninh , vùng đất , con người và truyền thống

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/2/2019

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 2
   Lịch sử 6
   Giáo án học kì 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/2/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm 2019
   Lịch sử 6
   Giáo án cả năm 2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/2/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm chất lượng cao
   Lịch sử 6
   Giáo án cả năm chất lượng cao

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/2/2019

   Xem: 0

  • kién thứctrojng tâm kì 2
   Lịch sử 6
   kién thứctrojng tâm kì 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/1/2019

   Xem: 0

  • kién thứctrojng tâm kì 2
   Lịch sử 6
   kién thứctrojng tâm kì 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/1/2019

   Xem: 0

  • kién thứctrojng tâm kì 2
   Lịch sử 6
   kién thứctrojng tâm kì 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/1/2019

   Xem: 0

  • kién thứctrojng tâm kì 2
   Lịch sử 6
   kién thứctrojng tâm kì 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/1/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Lịch sử 6
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/1/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Lịch sử 6
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/1/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Lịch sử 6
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/1/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Lịch sử 6
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/1/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Lịch sử 6
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/1/2019

   Xem: 0

  • Các Giải Huyện Văn Hóa Năm Học 2018 - 2019
   Kết quả chọn học sinh giỏi
   Các Giải Huyện Văn Hóa Năm Học 2018 - 2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Kết quả chọn học sinh giỏi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/1/2019

   Xem: 0

  • GIÁO ÁN 5 HOẠT ĐỘNG CHUẨN TẬP HUẤN 2019 (ĐỦ BỘ)
   Lịch sử 6
   GIÁO ÁN 5 HOẠT ĐỘNG CHUẨN TẬP HUẤN 2019 (ĐỦ BỘ)

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/1/2019

   Xem: 0

  • GIÁO ÁN CẢ NĂM MẪU MỚI THEO 5 HĐ
   Lịch sử 6
   GIÁO ÁN CẢ NĂM MẪU MỚI THEO 5 HĐ

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/1/2019

   Xem: 0

  • GIÁO ÁN PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC MẪU 5 HOẠT ĐỘNG 2019
   Lịch sử 6
   GIÁO ÁN PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC MẪU 5 HOẠT ĐỘNG 2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/1/2019

   Xem: 0

  • Giáo án tập huấn mới 2019 đủ bộ
   Lịch sử 6
   Giáo án tập huấn mới 2019 đủ bộ

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/1/2019

   Xem: 0

  • GIÁO ÁN PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC MẪU 5 HOẠT ĐỘNG MẪU 2019
   Lịch sử 6
   GIÁO ÁN PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC MẪU 5 HOẠT ĐỘNG MẪU 2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/1/2019

   Xem: 0

  • GIÁO ÁN CẢ NĂM MẪU MỚI 5 HĐ
   Lịch sử 6
   GIÁO ÁN CẢ NĂM MẪU MỚI 5 HĐ

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/1/2019

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 2
   Lịch sử 6
   Giáo án học kì 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/1/2019

   Xem: 0

  • biểu mẫu Báo cáo cuối năm 2019
   Lịch sử 6
   biểu mẫu Báo cáo cuối năm 2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/12/2018

   Xem: 0

  • biểu mẫu Báo cáo cuối năm 2019
   Lịch sử 6
   biểu mẫu Báo cáo cuối năm 2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/12/2018

   Xem: 0

  • biểu mẫu Báo cáo cuối năm 2019
   Kế hoạch, báo cáo
   biểu mẫu Báo cáo cuối năm 2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Kế hoạch, báo cáo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/12/2018

   Xem: 0

  • biểu mẫu Báo cáo cuối năm 2019
   Lịch sử 6
   biểu mẫu Báo cáo cuối năm 2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/12/2018

   Xem: 0

  • Cam kết Đảng viên 2019
   Lịch sử 6
   Cam kết Đảng viên 2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/12/2018

   Xem: 0

  • Cam kết Đảng viên 2019
   Lịch sử 6
   Cam kết Đảng viên 2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/12/2018

   Xem: 0

  • Cam kết Đảng viên 2019
   Lịch sử 6
   Cam kết Đảng viên 2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/12/2018

   Xem: 0

  • Cam kết Đảng viên 2019
   Văn bản, biểu mẫu
   Cam kết Đảng viên 2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Văn bản, biểu mẫu

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/12/2018

   Xem: 0

  • Giáo án mẫu mới rất hay
   Lịch sử 6
   Giáo án mẫu mới rất hay

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/12/2018

   Xem: 0

  • Vào đội tuyển huyện THCS Thạnh Mỹ 2018 - 2019
   Kết quả chọn học sinh giỏi
   Vào đội tuyển huyện THCS Thạnh Mỹ 2018 - 2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Kết quả chọn học sinh giỏi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/12/2018

   Xem: 0

  • Vào Đội Tuyển Huyện năm học 2018 - 2019
   Kết quả chọn học sinh giỏi
   Vào Đội Tuyển Huyện năm học 2018 - 2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Kết quả chọn học sinh giỏi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/12/2018

   Xem: 0

  • Bài 16. Ôn tập chương I và II
   Lịch sử 6
   Bài 16. Ôn tập chương I và II

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/12/2018

   Xem: 0

  • Bài 16. Ôn tập chương I và II
   Lịch sử 6
   Bài 16. Ôn tập chương I và II

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/12/2018

   Xem: 0

  • Bài 8. Thời nguyên thuỷ trên đất nước ta
   Lịch sử 6
   Bài 8. Thời nguyên thuỷ trên đất nước ta

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/12/2018

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 1
   Lịch sử 6
   Giáo án học kì 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/12/2018

   Xem: 0

  • Bài 6. Văn hoá cổ đại
   Lịch sử 6
   Bài 6. Văn hoá cổ đại

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/12/2018

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Lịch sử 6
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/12/2018

   Xem: 0

  • Bài 24. Nước Chăm-pa từ thế kỉ II đến thế kỉ X
   Lịch sử 6
   Bài 24. Nước Chăm-pa từ thế kỉ II đến thế kỉ X

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/12/2018

   Xem: 0

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY