Đây là Bộ sưu tập Thư viện Giáo án Lịch sử 7 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Giáo án Lịch sử 7 hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:

Giáo án Lịch sử 7

 • VNEN bài 15 NƯỚC TA BUỔI ĐẦU ĐỘC LẬP THỜI NGÔ- ĐINH - TIỀN LÊ
  Lịch sử 7
  VNEN bài 15 NƯỚC TA BUỔI ĐẦU ĐỘC LẬP THỜI NGÔ- ĐINH - TIỀN LÊ

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/10/2018

  Xem: 0

 • Giáo án cả năm soạn theo mẫu tập huấn mới
  Lịch sử 7
  Giáo án cả năm soạn theo mẫu tập huấn mới

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/10/2018

  Xem: 0

 • Giáo án cả năm
  Lịch sử 7
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/10/2018

  Xem: 0

 • Bài 7. Những nét chung về xã hội phong kiến
  Lịch sử 7
  Bài 7. Những nét chung về xã hội phong kiến

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/10/2018

  Xem: 0

 • Bài 20. Nước Đại Việt thời Lê sơ (1428 - 1527)
  Lịch sử 7
  Bài 20. Nước Đại Việt thời Lê sơ (1428 - 1527)

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/10/2018

  Xem: 0

 • Giáo án cả năm
  Lịch sử 7
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/10/2018

  Xem: 0

 • Giáo án soạn theo tập huấn mới
  Lịch sử 7
  Giáo án soạn theo tập huấn mới

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/10/2018

  Xem: 0

 • Giáo án cả năm soạn 5 hoạt động
  Lịch sử 7
  Giáo án cả năm soạn 5 hoạt động

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/10/2018

  Xem: 0

 • Giáo án cả năm
  Lịch sử 7
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/9/2018

  Xem: 0

 • Bài 1. Sự hình thành và phát triển của xã hội phong kiến ở châu Âu
  Lịch sử 7
  Bài 1. Sự hình thành và phát triển của xã hội phong kiến ở châu Âu

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/9/2018

  Xem: 0

 • Giáo án mới 5 hoạt động, đủ PC, NL
  Lịch sử 7
  Giáo án mới 5 hoạt động, đủ PC, NL

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/9/2018

  Xem: 0

 • Giáo án cả năm
  Lịch sử 7
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/9/2018

  Xem: 0

 • Giáo án cả năm
  Lịch sử 7
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/9/2018

  Xem: 0

 • LS8 TUẦN 1 TIẾT 1
  Lịch sử 7
  LS8 TUẦN 1 TIẾT 1

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/9/2018

  Xem: 0

 • LS7 TUẦN 4 TIẾT 8
  Lịch sử 7
  LS7 TUẦN 4 TIẾT 8

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/9/2018

  Xem: 0

 • LS7 TUẦN 3 TIẾT 7
  Lịch sử 7
  LS7 TUẦN 3 TIẾT 7

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/9/2018

  Xem: 0

 • LS7 TUẦN 3 TIẾT 6
  Lịch sử 7
  LS7 TUẦN 3 TIẾT 6

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/9/2018

  Xem: 0

 • LS7 TUẦN 3 TIẾT 5
  Lịch sử 7
  LS7 TUẦN 3 TIẾT 5

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/9/2018

  Xem: 0

 • LS7 TUẦN 2 TIẾT 4
  Lịch sử 7
  LS7 TUẦN 2 TIẾT 4

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/9/2018

  Xem: 0

 • LS7 TUẦN 2 TIẾT 3
  Lịch sử 7
  LS7 TUẦN 2 TIẾT 3

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/9/2018

  Xem: 0

 • Giáo án năm hoạt động
  Lịch sử 7
  Giáo án năm hoạt động

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/9/2018

  Xem: 0

 • Bài 5. Ấn Độ thời phong kiến
  Lịch sử 7
  Bài 5. Ấn Độ thời phong kiến

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/9/2018

  Xem: 0

 • Giáo án cả năm
  Lịch sử 7
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/9/2018

  Xem: 0

 • Giáo án cả năm
  Lịch sử 7
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/9/2018

  Xem: 0

 • Giáo án cả năm
  Lịch sử 7
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/8/2018

  Xem: 0

 • Giáo án lịch sử 7 cả năm chuẩn kiến thức kỹ năng năm 2018-2019
  Lịch sử 7
  Giáo án lịch sử 7 cả năm chuẩn kiến thức kỹ năng năm 2018-2019

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/8/2018

  Xem: 0

 • Giáo án cả năm
  Lịch sử 7
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 31/7/2018

  Xem: 0

 • Giáo án cả năm
  Lịch sử 7
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/7/2018

  Xem: 11

 • Giáo án cả năm
  Lịch sử 7
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/7/2018

  Xem: 7

 • Giáo án cả năm
  Lịch sử 7
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/7/2018

  Xem: 7

 • Giáo Án Khoa Học Xã Hội 7 hki
  Lịch sử 7
  Giáo Án Khoa Học Xã Hội 7 hki

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/6/2018

  Xem: 0

 • CHUONG TRÌNH ĐỊA PHƯƠNG HÀ TINH
  Lịch sử 7
  CHUONG TRÌNH ĐỊA PHƯƠNG HÀ TINH

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/5/2018

  Xem: 0

 • Giáo án cả năm
  Lịch sử 7
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/4/2018

  Xem: 0

 • Bài 19. Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn (1418 - 1427)
  Lịch sử 7
  Bài 19. Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn (1418 - 1427)

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/4/2018

  Xem: 0

 • Bài 23. Kinh tế, văn hoá thế kỉ XVI - XVIII
  Lịch sử 7
  Bài 23. Kinh tế, văn hoá thế kỉ XVI - XVIII

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/4/2018

  Xem: 0

 • Trải nghiệm sáng tạo
  Lịch sử 7
  Trải nghiệm sáng tạo

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/4/2018

  Xem: 0

 • Lịch sử địa phương Đắc Lắc
  Lịch sử 7
  Lịch sử địa phương Đắc Lắc

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/4/2018

  Xem: 0

 • chuong trinh đia phương HàTĩnh
  Lịch sử 7
  chuong trinh đia phương HàTĩnh

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/4/2018

  Xem: 3

 • đề cương ôn tập Lịch sử 7. thcs
  Lịch sử 7
  đề cương ôn tập Lịch sử 7. thcs

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/4/2018

  Xem: 0

 • Bài 25. Phong trào Tây Sơn
  Lịch sử 7
  Bài 25. Phong trào Tây Sơn

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/4/2018

  Xem: 3

 • Bài 23. Kinh tế, văn hoá thế kỉ XVI - XVIII
  Lịch sử 7
  Bài 23. Kinh tế, văn hoá thế kỉ XVI - XVIII

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/4/2018

  Xem: 5

 • giáo án lịch sử lớp 7
  Lịch sử 7
  giáo án lịch sử lớp 7

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 31/3/2018

  Xem: 5

 • giao an lich su 7 nam hoc 2017-2018
  Lịch sử 7
  giao an lich su 7 nam hoc 2017-2018

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/3/2018

  Xem: 3

 • Giáo án cả năm
  Lịch sử 7
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/3/2018

  Xem: 2

 • Giáo án cả năm
  Lịch sử 7
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/2/2018

  Xem: 7

 • Giáo án cả năm
  Lịch sử 7
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/2/2018

  Xem: 5

 • Bài 22. Sự suy yếu của nhà nước phong kiến tập quyền (thế kỉ XVI - XVIII)
  Lịch sử 7
  Bài 22. Sự suy yếu của nhà nước phong kiến tập quyền (thế kỉ XVI - XVIII)

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/2/2018

  Xem: 1

 • Bài 13. Nước Đại Việt ở thế kỉ XIII
  Lịch sử 7
  Bài 13. Nước Đại Việt ở thế kỉ XIII

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/2/2018

  Xem: 0

 • Giáo án học kì 1
  Lịch sử 7
  Giáo án học kì 1

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/1/2018

  Xem: 4

 • Giáo án học kì 2
  Lịch sử 7
  Giáo án học kì 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/1/2018

  Xem: 5

 • Giáo án học kì 2
  Lịch sử 7
  Giáo án học kì 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/1/2018

  Xem: 0

 • Giáo án học kì 2
  Lịch sử 7
  Giáo án học kì 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/1/2018

  Xem: 5

BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY