Giáo án Lịch sử 8

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Giáo án Lịch sử 8 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Giáo án Lịch sử 8 hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • Giáo án phát triển NL 2018 trọn bộ
   Lịch sử 8
   Giáo án phát triển NL 2018 trọn bộ

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/12/2018

   Xem: 0

  • GIÁO ÁN CẢ NĂM MẪU MỚI 5 HĐ
   Lịch sử 8
   GIÁO ÁN CẢ NĂM MẪU MỚI 5 HĐ

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/12/2018

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 1
   Lịch sử 8
   Giáo án học kì 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/12/2018

   Xem: 0

  • GIÁO ÁN 2018-2019 MẪU MỚI NHẤT
   Lịch sử 8
   GIÁO ÁN 2018-2019 MẪU MỚI NHẤT

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/12/2018

   Xem: 0

  • GIÁO ÁN CẢ NĂM MẪU MỚI THEO 5 HĐ
   Lịch sử 8
   GIÁO ÁN CẢ NĂM MẪU MỚI THEO 5 HĐ

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/12/2018

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 1
   Lịch sử 8
   Giáo án học kì 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/11/2018

   Xem: 0

  • Đề cương ôn tập sử 8 kì 1
   Lịch sử 8
   Đề cương ôn tập sử 8 kì 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/11/2018

   Xem: 0

  • GIÁO ÁN MỚI 5 HOẠT ĐỘNG ĐỦ NL, PC
   Lịch sử 8
   GIÁO ÁN MỚI 5 HOẠT ĐỘNG ĐỦ NL, PC

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/11/2018

   Xem: 0

  • Bài 1. Những cuộc cách mạng tư sản đầu tiên
   Lịch sử 8
   Bài 1. Những cuộc cách mạng tư sản đầu tiên

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/11/2018

   Xem: 0

  • GIÁO ÁN MẪU MỚI 2018
   Lịch sử 8
   GIÁO ÁN MẪU MỚI 2018

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/11/2018

   Xem: 0

  • HĐNGLL8
   Lịch sử 8
   HĐNGLL8

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/11/2018

   Xem: 0

  • GIÁO ÁN MỚI 5 HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN NL, PC
   Lịch sử 8
   GIÁO ÁN MỚI 5 HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN NL, PC

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/11/2018

   Xem: 0

  • GIÁO ÁN CẢ NĂM THEO 5 HĐ
   Lịch sử 8
   GIÁO ÁN CẢ NĂM THEO 5 HĐ

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/11/2018

   Xem: 0

  • Giáo án lịch sử 8 cả năm đầy đủ theo chuẩn mới năm học 2018-2019
   Lịch sử 8
   Giáo án lịch sử 8 cả năm đầy đủ theo chuẩn mới năm học 2018-2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/11/2018

   Xem: 0

  • GIÁO ÁN SỬ 8 SOẠN MẪU MỚI NHẤT
   Lịch sử 8
   GIÁO ÁN SỬ 8 SOẠN MẪU MỚI NHẤT

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/11/2018

   Xem: 0

  • Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX
   Lịch sử 8
   Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/11/2018

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Lịch sử 8
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/10/2018

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm soạn mẫu mới
   Lịch sử 8
   Giáo án cả năm soạn mẫu mới

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/10/2018

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 1
   Lịch sử 8
   Giáo án học kì 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/10/2018

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Lịch sử 8
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/10/2018

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Lịch sử 8
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/10/2018

   Xem: 1

  • Giáo án cả năm soạn theo mẫu tập huấn mới
   Lịch sử 8
   Giáo án cả năm soạn theo mẫu tập huấn mới

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/10/2018

   Xem: 1

  • Giáo án cả năm
   Lịch sử 8
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/10/2018

   Xem: 3

  • Giáo án cả năm
   Lịch sử 8
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/10/2018

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Lịch sử 8
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/10/2018

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Lịch sử 8
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/10/2018

   Xem: 0

  • lich su 8
   Lịch sử 8
   lich su 8

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/10/2018

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Lịch sử 8
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/10/2018

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm soạn 5 hoạt động
   Lịch sử 8
   Giáo án cả năm soạn 5 hoạt động

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/10/2018

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 1
   Lịch sử 8
   Giáo án học kì 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/9/2018

   Xem: 0

  • Bài 6. Các nước Anh, Pháp. Đức, Mĩ cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX
   Lịch sử 8
   Bài 6. Các nước Anh, Pháp. Đức, Mĩ cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/9/2018

   Xem: 0

  • Bài 1. Những cuộc cách mạng tư sản đầu tiên
   Lịch sử 8
   Bài 1. Những cuộc cách mạng tư sản đầu tiên

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/9/2018

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 1
   Lịch sử 8
   Giáo án học kì 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/9/2018

   Xem: 0

  • Bài 6. Thực hành: Cắt khâu bao tay trẻ sơ sinh
   Lịch sử 8
   Bài 6. Thực hành: Cắt khâu bao tay trẻ sơ sinh

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/9/2018

   Xem: 0

  • Giáo án mới 5 hoạt động, đủ PC, NL
   Lịch sử 8
   Giáo án mới 5 hoạt động, đủ PC, NL

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/9/2018

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Lịch sử 8
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/9/2018

   Xem: 5

  • Giáo án cả năm
   Lịch sử 8
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/9/2018

   Xem: 0

  • giáo án sử 8 kì II
   Lịch sử 8
   giáo án sử 8 kì II

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/9/2018

   Xem: 0

  • Giáo án năm hoạt động
   Lịch sử 8
   Giáo án năm hoạt động

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/9/2018

   Xem: 0

  • Giáo án năm hoạt động
   Lịch sử 8
   Giáo án năm hoạt động

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/9/2018

   Xem: 0

  • KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY
   Lịch sử 8
   KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/9/2018

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Lịch sử 8
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/9/2018

   Xem: 2

  • Giáo án cả năm
   Lịch sử 8
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/8/2018

   Xem: 0

  • Giáo án lịch sử 8 cả năm chuẩn kiến thức kỹ năng năm 2018-2019
   Lịch sử 8
   Giáo án lịch sử 8 cả năm chuẩn kiến thức kỹ năng năm 2018-2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/8/2018

   Xem: 0

  • chỉ việc in
   Lịch sử 8
   chỉ việc in

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/8/2018

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Lịch sử 8
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/7/2018

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 1
   Lịch sử 8
   Giáo án học kì 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/7/2018

   Xem: 14

  • địa phương Hải Phòng
   Lịch sử 8
   địa phương Hải Phòng

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/6/2018

   Xem: 0

  • Bài 30. Phong trào yêu nước chống Pháp từ đầu thế kỉ XX đến năm 1918
   Lịch sử 8
   Bài 30. Phong trào yêu nước chống Pháp từ đầu thế kỉ XX đến năm 1918

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/5/2018

   Xem: 0

  • Giáo án tổng hợp
   Lịch sử 8
   Giáo án tổng hợp

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/5/2018

   Xem: 2

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY