Giáo án Lịch sử 9

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Giáo án Lịch sử 9 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Giáo án Lịch sử 9 hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • Giáo án phát triển NL 2018 trọn bộ
   Lịch sử 9
   Giáo án phát triển NL 2018 trọn bộ

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/12/2018

   Xem: 0

  • GIÁO ÁN CẢ NĂM MẪU MỚI 5 HĐ
   Lịch sử 9
   GIÁO ÁN CẢ NĂM MẪU MỚI 5 HĐ

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/12/2018

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Lịch sử 9
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/12/2018

   Xem: 0

  • GIÁO ÁN 2018-2019 MẪU MỚI NHẤT
   Lịch sử 9
   GIÁO ÁN 2018-2019 MẪU MỚI NHẤT

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/12/2018

   Xem: 0

  • CHỦ ĐỀ CÁC NƯỚC MĨ, NHẬT BẢN, TÂY ÂU SAU 1945
   Lịch sử 9
   CHỦ ĐỀ CÁC NƯỚC MĨ, NHẬT BẢN, TÂY ÂU SAU 1945

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/12/2018

   Xem: 0

  • GIÁO ÁN CẢ NĂM MẪU MỚI THEO 5 HĐ
   Lịch sử 9
   GIÁO ÁN CẢ NĂM MẪU MỚI THEO 5 HĐ

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/12/2018

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 1
   Lịch sử 9
   Giáo án học kì 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/11/2018

   Xem: 0

  • Bài 18. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời
   Lịch sử 9
   Bài 18. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/11/2018

   Xem: 0

  • GIÁO ÁN MỚI 5 HOẠT ĐỘNG ĐỦ NL, PC
   Lịch sử 9
   GIÁO ÁN MỚI 5 HOẠT ĐỘNG ĐỦ NL, PC

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/11/2018

   Xem: 0

  • GIÁO ÁN THEO CHỦ ĐỀ LỊCH SỬ 9.doc
   Lịch sử 9
   GIÁO ÁN THEO CHỦ ĐỀ LỊCH SỬ 9.doc

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/11/2018

   Xem: 0

  • GIÁO ÁN MẪU MỚI 2018
   Lịch sử 9
   GIÁO ÁN MẪU MỚI 2018

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/11/2018

   Xem: 0

  • GIÁO ÁN MỚI 5 HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN NL, PC
   Lịch sử 9
   GIÁO ÁN MỚI 5 HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN NL, PC

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/11/2018

   Xem: 0

  • GIÁO ÁN CẢ NĂM THEO 5 HĐ
   Lịch sử 9
   GIÁO ÁN CẢ NĂM THEO 5 HĐ

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/11/2018

   Xem: 0

  • Giáo án lịch sử 9 cả năm đầy đủ theo chuẩn mới năm học 2018-2019
   Lịch sử 9
   Giáo án lịch sử 9 cả năm đầy đủ theo chuẩn mới năm học 2018-2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/11/2018

   Xem: 0

  • GIÁO ÁN SỬ 9 SOẠN MẪU MỚI
   Lịch sử 9
   GIÁO ÁN SỬ 9 SOẠN MẪU MỚI

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/11/2018

   Xem: 0

  • giáo án lịch sử lớp 9 cho cả năm
   Lịch sử 9
   giáo án lịch sử lớp 9 cho cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/11/2018

   Xem: 0

  • Bài 7. Các nước Mĩ La-tinh
   Lịch sử 9
   Bài 7. Các nước Mĩ La-tinh

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/10/2018

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Lịch sử 9
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/10/2018

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm soạn mẫu mới nhất
   Lịch sử 9
   Giáo án cả năm soạn mẫu mới nhất

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/10/2018

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Lịch sử 9
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/10/2018

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 1
   Lịch sử 9
   Giáo án học kì 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/10/2018

   Xem: 0

  • Giáo án trọn bộ Sử 9 theo hướng dạy học tích cực
   Lịch sử 9
   Giáo án trọn bộ Sử 9 theo hướng dạy học tích cực

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/10/2018

   Xem: 1

  • Giáo án cả năm
   Lịch sử 9
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/10/2018

   Xem: 1

  • Giáo án cả năm
   Lịch sử 9
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/10/2018

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Lịch sử 9
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/10/2018

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm soạn theo 5 hoạt động
   Lịch sử 9
   Giáo án cả năm soạn theo 5 hoạt động

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/10/2018

   Xem: 0

  • Cuộc thi tìm hiểu về biên giới và Bộ đội Biên phòng
   Lịch sử 9
   Cuộc thi tìm hiểu về biên giới và Bộ đội Biên phòng

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/10/2018

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm soạn 5 hoạt động
   Lịch sử 9
   Giáo án cả năm soạn 5 hoạt động

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/10/2018

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 1
   Lịch sử 9
   Giáo án học kì 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/9/2018

   Xem: 1

  • TAI LIEU
   Lịch sử 9
   TAI LIEU

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/9/2018

   Xem: 0

  • ÔN THI HỌC SINH GIOI
   Lịch sử 9
   ÔN THI HỌC SINH GIOI

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/9/2018

   Xem: 0

  • ÔN THI HỌC SINH GIỎI 9
   Lịch sử 9
   ÔN THI HỌC SINH GIỎI 9

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/9/2018

   Xem: 0

  • Bài 14. Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất
   Lịch sử 9
   Bài 14. Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/9/2018

   Xem: 1

  • Bài 1. Liên Xô và các nước Đông Âu từ năm 1945 đến giữa những năm 70 của thế kỉ XX
   Lịch sử 9
   Bài 1. Liên Xô và các nước Đông Âu từ năm 1945 đến giữa những năm 70 của thế kỉ XX

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/9/2018

   Xem: 0

  • Bài 4. Các nước châu Á
   Lịch sử 9
   Bài 4. Các nước châu Á

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/9/2018

   Xem: 0

  • Giáo án mới 5 hoạt động, đủ PC, NL
   Lịch sử 9
   Giáo án mới 5 hoạt động, đủ PC, NL

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/9/2018

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Lịch sử 9
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/9/2018

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Lịch sử 9
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/9/2018

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Lịch sử 9
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/9/2018

   Xem: 5

  • Giáo án năm hoạt động
   Lịch sử 9
   Giáo án năm hoạt động

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/9/2018

   Xem: 7

  • Giáo án học kì 1
   Lịch sử 9
   Giáo án học kì 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/9/2018

   Xem: 0

  • Kế hoạch giảng dạy
   Lịch sử 9
   Kế hoạch giảng dạy

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/9/2018

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Lịch sử 9
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/9/2018

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 1
   Lịch sử 9
   Giáo án học kì 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/9/2018

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 1
   Lịch sử 9
   Giáo án học kì 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/9/2018

   Xem: 0

  • Bài 33. Việt Nam trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội (từ năm 1986 đến năm 2000)
   Lịch sử 9
   Bài 33. Việt Nam trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội (từ năm 1986 đến năm 2000)

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 31/8/2018

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Lịch sử 9
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/8/2018

   Xem: 17

  • Giáo án cả năm
   Lịch sử 9
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/8/2018

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Lịch sử 9
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/8/2018

   Xem: 9

  • Bồi dưỡng HSG 9 cực hay
   Lịch sử 9
   Bồi dưỡng HSG 9 cực hay

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/8/2018

   Xem: 0

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY