Đây là Bộ sưu tập Thư viện Giáo án Lớp 1 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Giáo án Lớp 1 hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:

Giáo án Lớp 1

 • Giáo án lớp 1. 2018-2019. Có kiến thức, kỹ năng, thái độ.
  Giáo án theo Tuần
  Giáo án lớp 1. 2018-2019. Có kiến thức, kỹ năng, thái độ.

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/8/2018

  Xem: 0

 • Giáo án lớp 1. 2018-2019
  Giáo án theo Tuần
  Giáo án lớp 1. 2018-2019

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/8/2018

  Xem: 0

 • MĨ THUẬT (ĐỊNH HƯỚNH - PHÁT TRIỂN - NĂNG LỰC) lớp 1
  Mĩ thuật 1
  MĨ THUẬT (ĐỊNH HƯỚNH - PHÁT TRIỂN - NĂNG LỰC) lớp 1

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Mĩ thuật 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/8/2018

  Xem: 0

 • MĨ THUẬT ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIÊN NĂNG LỰC lớp 1
  Mĩ thuật 1
  MĨ THUẬT ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIÊN NĂNG LỰC lớp 1

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Mĩ thuật 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/8/2018

  Xem: 0

 • Giáo án lớp 1. 2018-2019
  Giáo án theo Tuần
  Giáo án lớp 1. 2018-2019

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/7/2018

  Xem: 0

 • Giáo án Tuần 6 - Lớp 1
  Giáo án theo Tuần
  Giáo án Tuần 6 - Lớp 1

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/7/2018

  Xem: 0

 • Giáo án Tuần 5 - Lớp 1
  Giáo án theo Tuần
  Giáo án Tuần 5 - Lớp 1

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/7/2018

  Xem: 0

 • Giáo án CNGD lớp 1 tuần 4.
  Giáo án theo Tuần
  Giáo án CNGD lớp 1 tuần 4.

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/7/2018

  Xem: 0

 • Giáo án lớp 1 CNGD tuần 3
  Giáo án theo Tuần
  Giáo án lớp 1 CNGD tuần 3

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/7/2018

  Xem: 0

 • Giáo án lớp 1CNGD tuần 2.
  Giáo án theo Tuần
  Giáo án lớp 1CNGD tuần 2.

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/7/2018

  Xem: 0

 • Giáo án tổng hợp
  Tập đọc 1
  Giáo án tổng hợp

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/7/2018

  Xem: 4

 • GIÁO ÁN MỸ THUẬT ĐAN MẠCH LỚP 1 TRỌN BỘ
  Mĩ thuật 1
  GIÁO ÁN MỸ THUẬT ĐAN MẠCH LỚP 1 TRỌN BỘ

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Mĩ thuật 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/7/2018

  Xem: 6

 • GIÁO ÁN MỸ THUẬT ĐAN MẠCH LỚP 1 TRỌN BỘ
  Mĩ thuật 1
  GIÁO ÁN MỸ THUẬT ĐAN MẠCH LỚP 1 TRỌN BỘ

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Mĩ thuật 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/7/2018

  Xem: 0

 • Giáo án cả năm
  Thủ công 1
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Thủ công 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/7/2018

  Xem: 0

 • RÈN VIẾT CHỮ HOA ( chữ nhỏ)
  Tập viết 1
  RÈN VIẾT CHỮ HOA ( chữ nhỏ)

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tập viết 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/7/2018

  Xem: 0

 • Địa chỉ lồng ghép Giáo dục quốc phòng và an ninh lớp 1
  Học vần 1
  Địa chỉ lồng ghép Giáo dục quốc phòng và an ninh lớp 1

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Học vần 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/7/2018

  Xem: 0

 • Bé hơn. Dấu
  Toán học 1
  Bé hơn. Dấu

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/7/2018

  Xem: 0

 • Giáo án cả năm
  Thể dục 1
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Thể dục 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/6/2018

  Xem: 0

 • Hoc nua hoc mai
  Giáo án theo Tuần
  Hoc nua hoc mai

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/6/2018

  Xem: 5

 • đề ôn hè toán lớp 1 lên 2
  Toán học 1
  đề ôn hè toán lớp 1 lên 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/6/2018

  Xem: 0

 • BC SO KET HKII K3 NH 17-18
  Giáo án khác
  BC SO KET HKII K3 NH 17-18

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/6/2018

  Xem: 0

 • truyện kiến con đi xe ô tô
  Thủ công 1
  truyện kiến con đi xe ô tô

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Thủ công 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/6/2018

  Xem: 0

 • mẫu chữ nét đứt
  Chính tả 1
  mẫu chữ nét đứt

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Chính tả 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/6/2018

  Xem: 5

 • Giáo án học kì 2
  Kể chuyện 1
  Giáo án học kì 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Kể chuyện 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/6/2018

  Xem: 0

 • Giáo án học kì 2
  Kể chuyện 1
  Giáo án học kì 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Kể chuyện 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/6/2018

  Xem: 0

 • Giáo án học kì 2
  Tập đọc 1
  Giáo án học kì 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/6/2018

  Xem: 0

 • Giáo án học kì 2
  Tập đọc 1
  Giáo án học kì 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/6/2018

  Xem: 0

 • Giáo án học kì 2
  Tự nhiên và Xã hội 1
  Giáo án học kì 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tự nhiên và Xã hội 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/6/2018

  Xem: 0

 • Giáo án học kì 2
  Tự nhiên và Xã hội 1
  Giáo án học kì 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tự nhiên và Xã hội 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/6/2018

  Xem: 0

 • Giáo án học kì 2
  Tự nhiên và Xã hội 1
  Giáo án học kì 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tự nhiên và Xã hội 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/6/2018

  Xem: 0

 • Giáo án học kì 2
  Kể chuyện 1
  Giáo án học kì 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Kể chuyện 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/6/2018

  Xem: 0

 • Giáo án học kì 2
  Kể chuyện 1
  Giáo án học kì 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Kể chuyện 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/6/2018

  Xem: 0

 • Giáo án học kì 2
  Tập đọc 1
  Giáo án học kì 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/6/2018

  Xem: 0

 • Giáo án học kì 2
  Tập đọc 1
  Giáo án học kì 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/6/2018

  Xem: 0

 • Giáo án học kì 2
  Tự nhiên và Xã hội 1
  Giáo án học kì 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tự nhiên và Xã hội 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/6/2018

  Xem: 0

 • Giáo án học kì 2
  Tự nhiên và Xã hội 1
  Giáo án học kì 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tự nhiên và Xã hội 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/6/2018

  Xem: 0

 • Giáo án học kì 2
  Tập đọc 1
  Giáo án học kì 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/6/2018

  Xem: 0

 • Giáo án học kì 2
  Tập đọc 1
  Giáo án học kì 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/6/2018

  Xem: 0

 • Giáo án học kì 2
  Kể chuyện 1
  Giáo án học kì 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Kể chuyện 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/6/2018

  Xem: 0

 • Giáo án học kì 2
  Kể chuyện 1
  Giáo án học kì 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Kể chuyện 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/6/2018

  Xem: 0

 • Giáo án học kì 2
  Kể chuyện 1
  Giáo án học kì 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Kể chuyện 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/6/2018

  Xem: 0

 • Giáo án học kì 2
  Kể chuyện 1
  Giáo án học kì 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Kể chuyện 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/6/2018

  Xem: 0

 • Giáo án học kì 2
  Tự nhiên và Xã hội 1
  Giáo án học kì 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tự nhiên và Xã hội 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/6/2018

  Xem: 0

 • Giáo án học kì 2
  Tự nhiên và Xã hội 1
  Giáo án học kì 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tự nhiên và Xã hội 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/6/2018

  Xem: 0

 • Giáo án học kì 2
  Tự nhiên và Xã hội 1
  Giáo án học kì 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tự nhiên và Xã hội 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/6/2018

  Xem: 0

 • Giáo án học kì 2
  Tập đọc 1
  Giáo án học kì 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/6/2018

  Xem: 0

 • Giáo án học kì 2
  Tập đọc 1
  Giáo án học kì 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/6/2018

  Xem: 0

 • Giáo án học kì 2
  Tập đọc 1
  Giáo án học kì 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/6/2018

  Xem: 0

 • Giáo án tổng hợp
  Giáo án theo Tuần
  Giáo án tổng hợp

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/6/2018

  Xem: 11

 • Bảng ôn vần
  Học vần 1
  Bảng ôn vần

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Học vần 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/6/2018

  Xem: 0

 • Gia phả
  Giáo án khác
  Gia phả

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/6/2018

  Xem: 0

 • Giáo án Mĩ thuật Đan mạch khối 1
  Mĩ thuật 1
  Giáo án Mĩ thuật Đan mạch khối 1

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Mĩ thuật 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/6/2018

  Xem: 0

BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY