Giáo án Lớp 2

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Giáo án Lớp 2 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Giáo án Lớp 2 hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
Giáo án Âm nhạc 2 Giáo án An toàn giao thông 2 Giáo án Tập làm văn 2 Giáo án Luyện từ và câu 2 Giáo án Tập viết 2 Giáo án Tin học 2 Giáo án Kể chuyện 2 Giáo án Thủ công 2 Giáo án Thể dục 2 Giáo án Mĩ thuật 2 Giáo án Tự nhiên và Xã hội 2 Giáo án Toán học 2 Giáo án Tập đọc 2 Giáo án Khác (Lớp 2) Giáo án Giáo án theo Tuần (Lớp 2) Giáo án Đạo đức 2 Giáo án Tiếng Anh 2 Giáo án Hoạt động Ngoài giờ lên lớp 2 Giáo án Chính tả 2 Bài giảng Âm nhạc 2 Bài giảng An toàn giao thông 2 Bài giảng Tập làm văn 2 Bài giảng Luyện từ và câu 2 Bài giảng Tập viết 2 Bài giảng Tin học 2 Bài giảng Kể chuyện 2 Bài giảng Thủ công 2 Bài giảng Thể dục 2 Bài giảng Mĩ thuật 2 Bài giảng Tự nhiên và Xã hội 2 Bài giảng Toán học 2 Bài giảng Tập đọc 2 Bài giảng Khác (Lớp 2) Bài giảng Giáo án theo Tuần (Lớp 2) Bài giảng Đạo đức 2 Bài giảng Tiếng Anh 2 Bài giảng Hoạt động Ngoài giờ lên lớp 2 Bài giảng Chính tả 2 Đề thi Âm nhạc 2 Đề thi An toàn giao thông 2 Đề thi Tập làm văn 2 Đề thi Luyện từ và câu 2 Đề thi Tập viết 2 Đề thi Tin học 2 Đề thi Kể chuyện 2 Đề thi Thủ công 2 Đề thi Thể dục 2 Đề thi Mĩ thuật 2 Đề thi Tự nhiên và Xã hội 2 Đề thi Toán học 2 Đề thi Tập đọc 2 Đề thi Khác (Lớp 2) Đề thi Giáo án theo Tuần (Lớp 2) Đề thi Đạo đức 2 Đề thi Tiếng Anh 2 Đề thi Hoạt động Ngoài giờ lên lớp 2 Đề thi Chính tả 2
  • Bài 1. Giới thiệu chương trình - Trò chơi: Diệt các con vật có hại.
   Thể dục 2
   Bài 1. Giới thiệu chương trình - Trò chơi: Diệt các con vật có hại.

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thể dục 2

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/10/2018

   Xem: 0

  • cac chuong trinh tiếng anh học kỳ 1 Lop 2
   Các CT khác
   cac chuong trinh tiếng anh học kỳ 1 Lop 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Các CT khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/10/2018

   Xem: 0

  • Giáo án Tuần 1 - Lớp 2
   Giáo án theo Tuần
   Giáo án Tuần 1 - Lớp 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/10/2018

   Xem: 0

  • Giáo án Tuần 6 - Lớp 2
   Giáo án theo Tuần
   Giáo án Tuần 6 - Lớp 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/10/2018

   Xem: 0

  • Giáo án Tuần 7 - Lớp 2
   Giáo án theo Tuần
   Giáo án Tuần 7 - Lớp 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/10/2018

   Xem: 0

  • Tuần 1. Tự giới thiệu. Câu và bài
   Giáo án theo Tuần
   Tuần 1. Tự giới thiệu. Câu và bài

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/10/2018

   Xem: 1

  • Giáo án Tuần 8 - Lớp 2
   Giáo án theo Tuần
   Giáo án Tuần 8 - Lớp 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/10/2018

   Xem: 4

  • Giáo án trải nghiệm Tuần 7 - Lớp 2
   Giáo án theo Tuần
   Giáo án trải nghiệm Tuần 7 - Lớp 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/10/2018

   Xem: 1

  • Giáo án Tuần 7 - Lớp 2
   Giáo án theo Tuần
   Giáo án Tuần 7 - Lớp 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/10/2018

   Xem: 0

  • TUẦN 1
   Giáo án theo Tuần
   TUẦN 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/10/2018

   Xem: 0

  • kẾ HOẠCH BDTX NĂM 2018 - 209
   Giáo án khác
   kẾ HOẠCH BDTX NĂM 2018 - 209

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/10/2018

   Xem: 4

  • Bài 5. Cơ quan tiêu hoá
   Tự nhiên và Xã hội 2
   Bài 5. Cơ quan tiêu hoá

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tự nhiên và Xã hội 2

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/10/2018

   Xem: 0

  • bao cao sang kien
   Giáo án khác
   bao cao sang kien

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/10/2018

   Xem: 0

  • Giáo án Tuần 4 - Lớp 2
   Giáo án theo Tuần
   Giáo án Tuần 4 - Lớp 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/10/2018

   Xem: 0

  • BÁO CÁO SÁNG KIEN LOP 2
   Giáo án khác
   BÁO CÁO SÁNG KIEN LOP 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/10/2018

   Xem: 0

  • báo cáo sáng kiến lóp.
   Giáo án khác
   báo cáo sáng kiến lóp.

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/10/2018

   Xem: 2

  • Báo cáo sáng kiên lơp 2
   Giáo án khác
   Báo cáo sáng kiên lơp 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/10/2018

   Xem: 0

  • Giáo án Tuần 6 - Lớp 2
   Giáo án theo Tuần
   Giáo án Tuần 6 - Lớp 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/10/2018

   Xem: 2

  • Giáo án cả năm
   Giáo án theo Tuần
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/10/2018

   Xem: 1

  • Giáo án Tuần 7 - Lớp 2
   Giáo án theo Tuần
   Giáo án Tuần 7 - Lớp 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/10/2018

   Xem: 2

  • Giáo án Tuần 6 - Lớp 2
   Giáo án theo Tuần
   Giáo án Tuần 6 - Lớp 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/10/2018

   Xem: 0

  • Bài 29. Một số loài vật sống dưới nước
   Tập đọc 2
   Bài 29. Một số loài vật sống dưới nước

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 2

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/10/2018

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Thể dục 2
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thể dục 2

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/10/2018

   Xem: 2

  • Giáo án Tuần 8 - Lớp 2
   Giáo án theo Tuần
   Giáo án Tuần 8 - Lớp 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/10/2018

   Xem: 0

  • Giáo án Tuần 7 - Lớp 2
   Giáo án theo Tuần
   Giáo án Tuần 7 - Lớp 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/10/2018

   Xem: 1

  • Giáo án Tuần 6 - Lớp 2
   Giáo án theo Tuần
   Giáo án Tuần 6 - Lớp 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/10/2018

   Xem: 0

  • Giáo án Tuần 5 - Lớp 2
   Giáo án theo Tuần
   Giáo án Tuần 5 - Lớp 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/10/2018

   Xem: 1

  • Giáo án Tuần 4 - Lớp 2
   Giáo án theo Tuần
   Giáo án Tuần 4 - Lớp 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/10/2018

   Xem: 0

  • Giáo án Tuần 3 - Lớp 2
   Giáo án theo Tuần
   Giáo án Tuần 3 - Lớp 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/10/2018

   Xem: 0

  • Giáo án Tuần 2 chuẩn - Lớp 2
   Giáo án theo Tuần
   Giáo án Tuần 2 chuẩn - Lớp 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/10/2018

   Xem: 0

  • Giáo án Tuần 1 - Lớp 2
   Giáo án theo Tuần
   Giáo án Tuần 1 - Lớp 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/10/2018

   Xem: 0

  • Bài 27. Loài vật sống ở đâu?
   Tự nhiên và Xã hội 2
   Bài 27. Loài vật sống ở đâu?

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tự nhiên và Xã hội 2

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/10/2018

   Xem: 1

  • Phép nhân
   Toán học 2
   Phép nhân

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 2

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/10/2018

   Xem: 2

  • Giáo án Tuần 7 - Lớp 2
   Giáo án theo Tuần
   Giáo án Tuần 7 - Lớp 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/10/2018

   Xem: 0

  • Tuần 6. Câu kiểu Ai là gì? Khẳng định, phủ định. MRVT: Từ ngữ về đồ dùng học tập
   Luyện từ và câu 2
   Tuần 6. Câu kiểu Ai là gì? Khẳng định, phủ định. MRVT: Từ ngữ về đồ dùng học tập

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Luyện từ và câu 2

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/10/2018

   Xem: 0

  • Giáo án theo Tuần (Lớp 2).giáo an tuần 7. Mới nhất Chuẩn nhất
   Giáo án theo Tuần
   Giáo án theo Tuần (Lớp 2).giáo an tuần 7. Mới nhất Chuẩn nhất

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/10/2018

   Xem: 1

  • Giáo án Tuần 2 - Lớp 2
   Giáo án theo Tuần
   Giáo án Tuần 2 - Lớp 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/10/2018

   Xem: 1

  • GA ATGT LỚP 2.
   An toàn giao thông 2
   GA ATGT LỚP 2.

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử An toàn giao thông 2

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/10/2018

   Xem: 0

  • Giáo án HĐ NGLL cả năm
   Hoạt động NGLL 2
   Giáo án HĐ NGLL cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 2

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/10/2018

   Xem: 0

  • Kế hoạch HĐ NGLL cả năm
   Chính tả 2
   Kế hoạch HĐ NGLL cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Chính tả 2

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/10/2018

   Xem: 0

  • 8 cộng với một số: 8 + 5
   Toán học 2
   8 cộng với một số: 8 + 5

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 2

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/10/2018

   Xem: 0

  • lop 3
   Giáo án theo Tuần
   lop 3

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/10/2018

   Xem: 0

  • Giáo án theo Tuần (Lớp 2). Giáo án Tuần 1 - Lớp 2
   Giáo án theo Tuần
   Giáo án theo Tuần (Lớp 2). Giáo án Tuần 1 - Lớp 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/10/2018

   Xem: 0

  • Bảng nhân 4
   Toán học 2
   Bảng nhân 4

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 2

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/10/2018

   Xem: 0

  • Giáo án Tuần 5 - Lớp 2
   Giáo án theo Tuần
   Giáo án Tuần 5 - Lớp 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/10/2018

   Xem: 0

  • Giáo án Tuần 5 - Lớp 2
   Giáo án theo Tuần
   Giáo án Tuần 5 - Lớp 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/10/2018

   Xem: 0

  • Giáo án theo Tuần (Lớp 2). Giáo án cả năm
   Toán học 2
   Giáo án theo Tuần (Lớp 2). Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 2

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/10/2018

   Xem: 0

  • Tuần 29. Những quả đào
   Kể chuyện 2
   Tuần 29. Những quả đào

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Kể chuyện 2

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/9/2018

   Xem: 0

  • Giáo án Tuần 6 - Lớp 2 rất chuẩn nhé.
   Giáo án theo Tuần
   Giáo án Tuần 6 - Lớp 2 rất chuẩn nhé.

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/9/2018

   Xem: 2

  • Tuần 13. Tập chép: Bông hoa Niềm Vui
   Chính tả 2
   Tuần 13. Tập chép: Bông hoa Niềm Vui

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Chính tả 2

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/9/2018

   Xem: 0

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY