Đây là Bộ sưu tập Thư viện Giáo án Lớp 2 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Giáo án Lớp 2 hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
Giáo án Giáo án theo Tuần (Lớp 2) Giáo án Tập đọc 2 Giáo án Tập viết 2 Giáo án Chính tả 2 Giáo án Luyện từ và câu 2 Giáo án Tập làm văn 2 Giáo án Kể chuyện 2 Giáo án Đạo đức 2 Giáo án Toán học 2 Giáo án Tự nhiên và Xã hội 2 Giáo án Thủ công 2 Giáo án An toàn giao thông 2 Giáo án Hoạt động Ngoài giờ lên lớp 2 Giáo án Âm nhạc 2 Giáo án Mĩ thuật 2 Giáo án Thể dục 2 Giáo án Tin học 2 Giáo án Tiếng Anh 2 Giáo án Khác (Lớp 2) Bài giảng Giáo án theo Tuần (Lớp 2) Bài giảng Tập đọc 2 Bài giảng Tập viết 2 Bài giảng Chính tả 2 Bài giảng Luyện từ và câu 2 Bài giảng Tập làm văn 2 Bài giảng Kể chuyện 2 Bài giảng Đạo đức 2 Bài giảng Toán học 2 Bài giảng Tự nhiên và Xã hội 2 Bài giảng Thủ công 2 Bài giảng An toàn giao thông 2 Bài giảng Hoạt động Ngoài giờ lên lớp 2 Bài giảng Âm nhạc 2 Bài giảng Mĩ thuật 2 Bài giảng Thể dục 2 Bài giảng Tin học 2 Bài giảng Tiếng Anh 2 Bài giảng Khác (Lớp 2) Đề thi Giáo án theo Tuần (Lớp 2) Đề thi Tập đọc 2 Đề thi Tập viết 2 Đề thi Chính tả 2 Đề thi Luyện từ và câu 2 Đề thi Tập làm văn 2 Đề thi Kể chuyện 2 Đề thi Đạo đức 2 Đề thi Toán học 2 Đề thi Tự nhiên và Xã hội 2 Đề thi Thủ công 2 Đề thi An toàn giao thông 2 Đề thi Hoạt động Ngoài giờ lên lớp 2 Đề thi Âm nhạc 2 Đề thi Mĩ thuật 2 Đề thi Thể dục 2 Đề thi Tin học 2 Đề thi Tiếng Anh 2 Đề thi Khác (Lớp 2)

Giáo án Lớp 2

 • Giáo án học kì 1
  Mĩ thuật 2
  Giáo án học kì 1

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Mĩ thuật 2

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/9/2018

  Xem: 0

 • Giáo án học kì I
  Giáo án theo Tuần
  Giáo án học kì I

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/9/2018

  Xem: 0

 • Giáo án học kì 1
  Giáo án theo Tuần
  Giáo án học kì 1

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/9/2018

  Xem: 0

 • Hướng dẫn tin học 2 - Bài 2 : Luyện tập sử dụng chuột
  Giáo án theo Tuần
  Hướng dẫn tin học 2 - Bài 2 : Luyện tập sử dụng chuột

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/9/2018

  Xem: 0

 • Tuần 1. Có công mài sắt, có ngày nên kim
  Tập đọc 2
  Tuần 1. Có công mài sắt, có ngày nên kim

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 2

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/9/2018

  Xem: 0

 • Giáo án Tuần 1 - Lớp 2
  Giáo án theo Tuần
  Giáo án Tuần 1 - Lớp 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/9/2018

  Xem: 0

 • Giáo án Tuần 2 - Lớp 2
  Giáo án theo Tuần
  Giáo án Tuần 2 - Lớp 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/9/2018

  Xem: 0

 • Giáo án cả năm
  An toàn giao thông 2
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử An toàn giao thông 2

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/9/2018

  Xem: 0

 • Giáo án Tuần 4 - Lớp 2
  Giáo án theo Tuần
  Giáo án Tuần 4 - Lớp 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/9/2018

  Xem: 0

 • Giáo án theo Tuần 3 VNEN 2018-2019
  Giáo án theo Tuần
  Giáo án theo Tuần 3 VNEN 2018-2019

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/9/2018

  Xem: 0

 • giao an theo tuan lop 3
  Giáo án theo Tuần
  giao an theo tuan lop 3

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 31/8/2018

  Xem: 0

 • Giáo án cả năm
  Giáo án theo Tuần
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/8/2018

  Xem: 0

 • Giáo án Tuần 1 - Lớp 2
  Giáo án theo Tuần
  Giáo án Tuần 1 - Lớp 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/8/2018

  Xem: 0

 • Giáo án Tuần 1 - Lớp 2
  Giáo án theo Tuần
  Giáo án Tuần 1 - Lớp 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/8/2018

  Xem: 0

 • Giáo án học kì 1
  Giáo án theo Tuần
  Giáo án học kì 1

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/8/2018

  Xem: 0

 • Giáo án học kì 1
  Giáo án theo Tuần
  Giáo án học kì 1

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/8/2018

  Xem: 0

 • Giáo án Tuần 1 - Lớp 2 (Chuẩn KT-KN)
  Giáo án theo Tuần
  Giáo án Tuần 1 - Lớp 2 (Chuẩn KT-KN)

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/8/2018

  Xem: 0

 • Giáo án cả năm
  Mĩ thuật 2
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Mĩ thuật 2

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/8/2018

  Xem: 0

 • Giáo án cả năm
  Mĩ thuật 2
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Mĩ thuật 2

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/8/2018

  Xem: 0

 • Giáo án Tuần 4 - Lớp 2
  Giáo án theo Tuần
  Giáo án Tuần 4 - Lớp 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/8/2018

  Xem: 0

 • giao an ki 1
  Thể dục 2
  giao an ki 1

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Thể dục 2

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/8/2018

  Xem: 0

 • Giáo án lớp 2 trọn bộ (chuẩn KT,KN
  Giáo án theo Tuần
  Giáo án lớp 2 trọn bộ (chuẩn KT,KN

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/8/2018

  Xem: 0

 • Giáo án cả năm
  Giáo án theo Tuần
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/8/2018

  Xem: 0

 • Giáo án lớp 2. Năm học 2018-2019
  Giáo án theo Tuần
  Giáo án lớp 2. Năm học 2018-2019

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/8/2018

  Xem: 0

 • Giáo án lớp 2_Năm học 20148- 2019
  Giáo án theo Tuần
  Giáo án lớp 2_Năm học 20148- 2019

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/8/2018

  Xem: 0

 • Giáo án lớp 2. 2018-2019
  Giáo án theo Tuần
  Giáo án lớp 2. 2018-2019

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/8/2018

  Xem: 0

 • Bài 10. Động tác bụng - chuyển đội hình hàng ngang thành đội hình vòng tròn và ngược lại.
  Thể dục 2
  Bài 10. Động tác bụng - chuyển đội hình hàng ngang thành đội hình vòng tròn và ngược lại.

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Thể dục 2

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/8/2018

  Xem: 0

 • Tập viết chữ hoa đủ 29 chữ
  Tập viết 2
  Tập viết chữ hoa đủ 29 chữ

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tập viết 2

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/8/2018

  Xem: 0

 • Giáo án Tuần 8 - Lớp 2
  Giáo án theo Tuần
  Giáo án Tuần 8 - Lớp 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/8/2018

  Xem: 0

 • Giáo án tuần 1
  Toán học 2
  Giáo án tuần 1

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 2

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/8/2018

  Xem: 0

 • Bảng nhân 2
  Toán học 2
  Bảng nhân 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 2

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/8/2018

  Xem: 0

 • Giáo án lớp 2.2018-2019
  Toán học 2
  Giáo án lớp 2.2018-2019

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 2

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/8/2018

  Xem: 0

 • GA LOP 2 DAY DU
  Giáo án theo Tuần
  GA LOP 2 DAY DU

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/8/2018

  Xem: 0

 • Giáo án cả năm
  Mĩ thuật 2
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Mĩ thuật 2

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/8/2018

  Xem: 3

 • giáo an tuần 2 lớp 2
  Giáo án theo Tuần
  giáo an tuần 2 lớp 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/8/2018

  Xem: 6

 • GA Tin học lớp 2-1 tiết
  Giáo án khác
  GA Tin học lớp 2-1 tiết

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/8/2018

  Xem: 0

 • Giáo án Tuần 1 - Lớp 2
  Giáo án theo Tuần
  Giáo án Tuần 1 - Lớp 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/8/2018

  Xem: 0

 • MĨ THUẬT (ĐỊNH HƯỚNH - PHÁT TRIỂN - NĂNG LỰC) lớp 2
  Mĩ thuật 2
  MĨ THUẬT (ĐỊNH HƯỚNH - PHÁT TRIỂN - NĂNG LỰC) lớp 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Mĩ thuật 2

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/8/2018

  Xem: 0

 • Tuần 24. Quả tim khỉ
  Tập đọc 2
  Tuần 24. Quả tim khỉ

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 2

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/7/2018

  Xem: 87

 • GIÁO ÁN MỸ THUẬT ĐAN MẠCH LỚP 2 TRỌN BỘ
  Mĩ thuật 2
  GIÁO ÁN MỸ THUẬT ĐAN MẠCH LỚP 2 TRỌN BỘ

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Mĩ thuật 2

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/7/2018

  Xem: 10

 • Địa chỉ lồng ghép Giáo dục quốc phòng và an ninh lớp 2
  Tập đọc 2
  Địa chỉ lồng ghép Giáo dục quốc phòng và an ninh lớp 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 2

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/7/2018

  Xem: 0

 • Tuần 28. Đáp lời chia vui. Tả ngắn về cây cối
  Tập làm văn 2
  Tuần 28. Đáp lời chia vui. Tả ngắn về cây cối

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tập làm văn 2

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/7/2018

  Xem: 0

 • Giáo án cả năm
  Giáo án theo Tuần
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/7/2018

  Xem: 13

 • Giáo án cả năm
  Giáo án theo Tuần
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/6/2018

  Xem: 6

 • Giáo án cả năm
  Toán học 2
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 2

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/6/2018

  Xem: 10

 • Giáo án cả năm
  Tự nhiên và Xã hội 2
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tự nhiên và Xã hội 2

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/6/2018

  Xem: 0

 • Giáo án cả năm
  Giáo án theo Tuần
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/6/2018

  Xem: 0

 • Giáo án cả năm
  Thể dục 2
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Thể dục 2

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/6/2018

  Xem: 0

 • Giáo án học kì 2
  Luyện từ và câu 2
  Giáo án học kì 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Luyện từ và câu 2

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/6/2018

  Xem: 8

 • BẢNG CỘNG-TRỪ- NHÂN -CHIA
  Toán học 2
  BẢNG CỘNG-TRỪ- NHÂN -CHIA

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 2

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/6/2018

  Xem: 0

 • Tuần 13. Quà của bố
  Tập đọc 2
  Tuần 13. Quà của bố

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 2

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/6/2018

  Xem: 0

 • Bài 27. Loài vật sống ở đâu?
  Tự nhiên và Xã hội 2
  Bài 27. Loài vật sống ở đâu?

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tự nhiên và Xã hội 2

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/6/2018

  Xem: 0

BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY