Giáo án Lớp 2

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Giáo án Lớp 2 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Giáo án Lớp 2 hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
Giáo án Âm nhạc 2 Giáo án An toàn giao thông 2 Giáo án Tập làm văn 2 Giáo án Luyện từ và câu 2 Giáo án Tập viết 2 Giáo án Tin học 2 Giáo án Kể chuyện 2 Giáo án Thủ công 2 Giáo án Thể dục 2 Giáo án Mĩ thuật 2 Giáo án Tự nhiên và Xã hội 2 Giáo án Toán học 2 Giáo án Tập đọc 2 Giáo án Khác (Lớp 2) Giáo án Giáo án theo Tuần (Lớp 2) Giáo án Đạo đức 2 Giáo án Tiếng Anh 2 Giáo án Hoạt động Ngoài giờ lên lớp 2 Giáo án Chính tả 2 Bài giảng Âm nhạc 2 Bài giảng An toàn giao thông 2 Bài giảng Tập làm văn 2 Bài giảng Luyện từ và câu 2 Bài giảng Tập viết 2 Bài giảng Tin học 2 Bài giảng Kể chuyện 2 Bài giảng Thủ công 2 Bài giảng Thể dục 2 Bài giảng Mĩ thuật 2 Bài giảng Tự nhiên và Xã hội 2 Bài giảng Toán học 2 Bài giảng Tập đọc 2 Bài giảng Khác (Lớp 2) Bài giảng Giáo án theo Tuần (Lớp 2) Bài giảng Đạo đức 2 Bài giảng Tiếng Anh 2 Bài giảng Hoạt động Ngoài giờ lên lớp 2 Bài giảng Chính tả 2 Đề thi Âm nhạc 2 Đề thi An toàn giao thông 2 Đề thi Tập làm văn 2 Đề thi Luyện từ và câu 2 Đề thi Tập viết 2 Đề thi Tin học 2 Đề thi Kể chuyện 2 Đề thi Thủ công 2 Đề thi Thể dục 2 Đề thi Mĩ thuật 2 Đề thi Tự nhiên và Xã hội 2 Đề thi Toán học 2 Đề thi Tập đọc 2 Đề thi Khác (Lớp 2) Đề thi Giáo án theo Tuần (Lớp 2) Đề thi Đạo đức 2 Đề thi Tiếng Anh 2 Đề thi Hoạt động Ngoài giờ lên lớp 2 Đề thi Chính tả 2
  • Giáo án theo Tuần (Lớp 2).Tuânf 26 lớp 2 CKTKN
   Giáo án theo Tuần
   Giáo án theo Tuần (Lớp 2).Tuânf 26 lớp 2 CKTKN

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/3/2019

   Xem: 0

  • Giáo án Tuần 28 - Lớp 2
   Giáo án theo Tuần
   Giáo án Tuần 28 - Lớp 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/3/2019

   Xem: 0

  • Giáo án Tuần 29 - Lớp 2
   Giáo án theo Tuần
   Giáo án Tuần 29 - Lớp 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/3/2019

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 2
   Chính tả 2
   Giáo án học kì 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Chính tả 2

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/3/2019

   Xem: 0

  • Giáo án Tuần 29 - Lớp 2
   Giáo án theo Tuần
   Giáo án Tuần 29 - Lớp 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/3/2019

   Xem: 0

  • bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên 2018-2019
   Giáo án khác
   bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên 2018-2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/3/2019

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 1 PP mới
   Thể dục 2
   Giáo án học kì 1 PP mới

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thể dục 2

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/3/2019

   Xem: 0

  • Tuần 27. Ôn tập giữa Học kì II
   Tập đọc 2
   Tuần 27. Ôn tập giữa Học kì II

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 2

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/3/2019

   Xem: 0

  • Giáo án Tuần 23 - Lớp 2
   Giáo án theo Tuần
   Giáo án Tuần 23 - Lớp 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/3/2019

   Xem: 0

  • Giáo án Tuần 24 - Lớp 2
   Giáo án theo Tuần
   Giáo án Tuần 24 - Lớp 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/3/2019

   Xem: 0

  • Giáo án Tuần 25 - Lớp 2
   Giáo án theo Tuần
   Giáo án Tuần 25 - Lớp 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/3/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Giáo án theo Tuần
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/3/2019

   Xem: 0

  • Giáo án tổng hợp
   Giáo án theo Tuần
   Giáo án tổng hợp

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/3/2019

   Xem: 0

  • Tuần 28. Nghe-viết: Kho báu
   Chính tả 2
   Tuần 28. Nghe-viết: Kho báu

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Chính tả 2

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/3/2019

   Xem: 0

  • Bài 54. Trò chơi: Tung vòng vào đích
   Thể dục 2
   Bài 54. Trò chơi: Tung vòng vào đích

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thể dục 2

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/3/2019

   Xem: 0

  • Tuần 26. Sông Hương
   Tập đọc 2
   Tuần 26. Sông Hương

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 2

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/3/2019

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 1
   Chính tả 2
   Giáo án học kì 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Chính tả 2

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/3/2019

   Xem: 0

  • Bài 12. Lịch sự khi đến nhà người khác
   Đạo đức 2
   Bài 12. Lịch sự khi đến nhà người khác

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Đạo đức 2

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/3/2019

   Xem: 0

  • Giáo án Tuần 26 - Lớp 2
   Giáo án theo Tuần
   Giáo án Tuần 26 - Lớp 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/3/2019

   Xem: 0

  • Giáo án Tuần 27 - Lớp 2
   Giáo án theo Tuần
   Giáo án Tuần 27 - Lớp 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/3/2019

   Xem: 1

  • Giáo án Tuần 27 - Lớp 2
   Giáo án theo Tuần
   Giáo án Tuần 27 - Lớp 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/3/2019

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 1
   Giáo án theo Tuần
   Giáo án học kì 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/3/2019

   Xem: 0

  • BIA SKKN LOP 2
   Giáo án khác
   BIA SKKN LOP 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/3/2019

   Xem: 0

  • SANG KIEN KINH NGHIEM LOP 2
   Giáo án khác
   SANG KIEN KINH NGHIEM LOP 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/3/2019

   Xem: 0

  • rung chuông vàng lớp 4
   Tự nhiên và Xã hội 2
   rung chuông vàng lớp 4

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tự nhiên và Xã hội 2

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/3/2019

   Xem: 0

  • Giáo án lớp 2 tuần 25-26 năm học 2018-2019
   Lớp 2
   Giáo án lớp 2 tuần 25-26 năm học 2018-2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lớp 2

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/3/2019

   Xem: 0

  • Gáio án Mĩ thuật Đan Mạch sách mới l2 trọn bộ
   Mĩ thuật 2
   Gáio án Mĩ thuật Đan Mạch sách mới l2 trọn bộ

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Mĩ thuật 2

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/3/2019

   Xem: 0

  • Tuần 4. Cảm ơn, xin lỗi
   Tập làm văn 2
   Tuần 4. Cảm ơn, xin lỗi

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tập làm văn 2

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/3/2019

   Xem: 0

  • Bài 11. Lịch sự khi nhận và gọi điện thoại
   Đạo đức 2
   Bài 11. Lịch sự khi nhận và gọi điện thoại

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Đạo đức 2

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/3/2019

   Xem: 0

  • Giáo án Tuần 28 - Lớp 2
   Giáo án theo Tuần
   Giáo án Tuần 28 - Lớp 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/3/2019

   Xem: 0

  • Giáo án Tuần 27 - Lớp 2
   Giáo án theo Tuần
   Giáo án Tuần 27 - Lớp 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/3/2019

   Xem: 0

  • Tuần 25. Bé nhìn biển
   Tập đọc 2
   Tuần 25. Bé nhìn biển

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 2

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/3/2019

   Xem: 0

  • KẾ HOẠCH DẠY HỌC MĨ THUẬT TIỂU HỌC
   Mĩ thuật 2
   KẾ HOẠCH DẠY HỌC MĨ THUẬT TIỂU HỌC

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Mĩ thuật 2

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/3/2019

   Xem: 0

  • Tìm số bị chia
   Toán học 2
   Tìm số bị chia

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 2

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/3/2019

   Xem: 0

  • Tuần 25. Đáp lời đồng ý. Quan sát tranh, trả lời câu hỏi
   Tập làm văn 2
   Tuần 25. Đáp lời đồng ý. Quan sát tranh, trả lời câu hỏi

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tập làm văn 2

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/3/2019

   Xem: 0

  • Tuần 26. MRVT: Từ ngữ về sông biển. Dấu phẩy
   Luyện từ và câu 2
   Tuần 26. MRVT: Từ ngữ về sông biển. Dấu phẩy

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Luyện từ và câu 2

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/3/2019

   Xem: 0

  • Tuần 25. Sơn Tinh, Thuỷ Tinh
   Tập đọc 2
   Tuần 25. Sơn Tinh, Thuỷ Tinh

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 2

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/3/2019

   Xem: 0

  • Bài 25. Một số loài cây sống trên cạn
   Tự nhiên và Xã hội 2
   Bài 25. Một số loài cây sống trên cạn

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tự nhiên và Xã hội 2

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/3/2019

   Xem: 0

  • Bảng chia 4
   Toán học 2
   Bảng chia 4

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 2

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/3/2019

   Xem: 0

  • Số bị trừ - Số trừ - Hiệu
   Toán học 2
   Số bị trừ - Số trừ - Hiệu

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 2

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/3/2019

   Xem: 0

  • Luyện tập chung Trang 11
   Toán học 2
   Luyện tập chung Trang 11

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 2

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/3/2019

   Xem: 0

  • Tuần 26. Tôm Càng và Cá Con
   Tập đọc 2
   Tuần 26. Tôm Càng và Cá Con

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 2

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/3/2019

   Xem: 0

  • Giáo án Tuần 1 - Lớp 2
   Giáo án theo Tuần
   Giáo án Tuần 1 - Lớp 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/3/2019

   Xem: 0

  • Tuần 11. Cây xoài của ông em
   Tập đọc 2
   Tuần 11. Cây xoài của ông em

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 2

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/3/2019

   Xem: 0

  • sổ khối trưởng khối 2
   Toán học 2
   sổ khối trưởng khối 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 2

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/3/2019

   Xem: 0

  • Bài 25. Một số loài cây sống trên cạn- Mai Mỹ Duyên
   Tự nhiên và Xã hội 2
   Bài 25. Một số loài cây sống trên cạn- Mai Mỹ Duyên

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tự nhiên và Xã hội 2

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/3/2019

   Xem: 0

  • Giáo án Tuần 8 - Lớp 2
   Giáo án theo Tuần
   Giáo án Tuần 8 - Lớp 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/3/2019

   Xem: 0

  • Giáo án Tuần 7 - Lớp 2
   Giáo án theo Tuần
   Giáo án Tuần 7 - Lớp 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/3/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Hoạt động NGLL 2
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 2

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/3/2019

   Xem: 0

  • hoat dong ngoai gio len lop 2
   Giáo án theo Tuần
   hoat dong ngoai gio len lop 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/3/2019

   Xem: 0

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY