Giáo án Lớp 3

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Giáo án Lớp 3 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Giáo án Lớp 3 hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
Giáo án Hướng dẫn học Tin học 3 Giáo án Mĩ thuật 3 Giáo án Cùng học Tin học 3 Giáo án Tập viết 3 Giáo án Giáo án theo Tuần (Lớp 3) Giáo án An toàn giao thông 3 Giáo án Thủ công 3 Giáo án Toán học 3 Giáo án Khác (Lớp 3) Giáo án Hoạt động Ngoài giờ lên lớp 3 Giáo án Tập làm văn 3 Giáo án Luyện từ và câu 3 Giáo án Tiếng Anh 3 Giáo án Kể chuyện 3 Giáo án Tự nhiên và Xã hội 3 Giáo án Đạo đức 3 Giáo án Tập đọc 3 Giáo án Chính tả 3 Giáo án Tin học 3 Giáo án Âm nhạc 3 Giáo án Thể dục 3 Bài giảng Hướng dẫn học Tin học 3 Bài giảng Mĩ thuật 3 Bài giảng Cùng học Tin học 3 Bài giảng Tập viết 3 Bài giảng Giáo án theo Tuần (Lớp 3) Bài giảng An toàn giao thông 3 Bài giảng Thủ công 3 Bài giảng Toán học 3 Bài giảng Khác (Lớp 3) Bài giảng Hoạt động Ngoài giờ lên lớp 3 Bài giảng Tập làm văn 3 Bài giảng Luyện từ và câu 3 Bài giảng Tiếng Anh 3 Bài giảng Kể chuyện 3 Bài giảng Tự nhiên và Xã hội 3 Bài giảng Đạo đức 3 Bài giảng Tập đọc 3 Bài giảng Chính tả 3 Bài giảng Tin học 3 Bài giảng Âm nhạc 3 Bài giảng Thể dục 3 Đề thi Hướng dẫn học Tin học 3 Đề thi Mĩ thuật 3 Đề thi Cùng học Tin học 3 Đề thi Tập viết 3 Đề thi Giáo án theo Tuần (Lớp 3) Đề thi An toàn giao thông 3 Đề thi Thủ công 3 Đề thi Toán học 3 Đề thi Khác (Lớp 3) Đề thi Hoạt động Ngoài giờ lên lớp 3 Đề thi Tập làm văn 3 Đề thi Luyện từ và câu 3 Đề thi Tiếng Anh 3 Đề thi Kể chuyện 3 Đề thi Tự nhiên và Xã hội 3 Đề thi Đạo đức 3 Đề thi Tập đọc 3 Đề thi Chính tả 3 Đề thi Tin học 3 Đề thi Âm nhạc 3 Đề thi Thể dục 3
  • Giáo án cả năm
   CT Bộ GDĐT 3
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử CT Bộ GDĐT 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/2/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   CT Bộ GDĐT 3
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử CT Bộ GDĐT 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/2/2019

   Xem: 0

  • Bài 41. Thân cây
   Tự nhiên và xã hội 3
   Bài 41. Thân cây

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tự nhiên và xã hội 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/1/2019

   Xem: 0

  • Bài 46. Khả năng kì diệu của lá cây
   Tự nhiên và xã hội 3
   Bài 46. Khả năng kì diệu của lá cây

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tự nhiên và xã hội 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/1/2019

   Xem: 0

  • Bài 17. Động tác vươn thở, tay của bài thể dục phát triển chung
   Thể dục 3
   Bài 17. Động tác vươn thở, tay của bài thể dục phát triển chung

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thể dục 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/1/2019

   Xem: 0

  • Giáo án Tuần 4 - Lớp 3
   Giáo án theo Tuần
   Giáo án Tuần 4 - Lớp 3

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/1/2019

   Xem: 0

  • Tuần 21. Nhớ-viết: Bàn tay cô giáo
   Chính tả 3
   Tuần 21. Nhớ-viết: Bàn tay cô giáo

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Chính tả 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/1/2019

   Xem: 0

  • tin 3
   Cùng học Tin học 3
   tin 3

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Cùng học Tin học 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/1/2019

   Xem: 0

  • Giáo án Tuần 2 - Lớp 3
   Giáo án theo Tuần
   Giáo án Tuần 2 - Lớp 3

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/1/2019

   Xem: 0

  • Giáo án Tuần 1 - Lớp 3
   Giáo án theo Tuần
   Giáo án Tuần 1 - Lớp 3

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/1/2019

   Xem: 0

  • tuan 25
   Giáo án theo Tuần
   tuan 25

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/1/2019

   Xem: 0

  • tuan 24
   Giáo án theo Tuần
   tuan 24

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/1/2019

   Xem: 0

  • tuan 23
   Giáo án theo Tuần
   tuan 23

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/1/2019

   Xem: 0

  • tuan 22
   Giáo án theo Tuần
   tuan 22

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/1/2019

   Xem: 0

  • tuan 21
   Giáo án theo Tuần
   tuan 21

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/1/2019

   Xem: 0

  • giáo án lớp 3 tuần 10
   Giáo án theo Tuần
   giáo án lớp 3 tuần 10

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/1/2019

   Xem: 0

  • Tuần 6. Nhớ lại buổi đầu đi học
   Tập đọc 3
   Tuần 6. Nhớ lại buổi đầu đi học

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/1/2019

   Xem: 0

  • Bài 45. Lá cây
   Tự nhiên và xã hội 3
   Bài 45. Lá cây

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tự nhiên và xã hội 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/1/2019

   Xem: 0

  • GIÁO ÁN CẢ NĂM MẪU MỚI 18-19
   Giáo án theo Tuần
   GIÁO ÁN CẢ NĂM MẪU MỚI 18-19

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/1/2019

   Xem: 0

  • Kiểm tra Hướng dẫn học Tin học 3.
   HD học Tin học 3
   Kiểm tra Hướng dẫn học Tin học 3.

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử HD học Tin học 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/1/2019

   Xem: 1

  • Kiểm tra HKI Cùng học Tin học 3.
   HD học Tin học 3
   Kiểm tra HKI Cùng học Tin học 3.

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử HD học Tin học 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/1/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Giáo án theo Tuần
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/1/2019

   Xem: 0

  • Giáo án Tuần 12 - Lớp 3
   Giáo án theo Tuần
   Giáo án Tuần 12 - Lớp 3

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/1/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Toán học 3
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/1/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Tự nhiên và xã hội 3
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tự nhiên và xã hội 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/1/2019

   Xem: 0

  • Giáo án Tuần 19 - Lớp 3
   Giáo án theo Tuần
   Giáo án Tuần 19 - Lớp 3

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/1/2019

   Xem: 0

  • GIÁO ÁN CẢ NĂM MẪU MỚI THEO 5 HĐ
   Giáo án theo Tuần
   GIÁO ÁN CẢ NĂM MẪU MỚI THEO 5 HĐ

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/1/2019

   Xem: 0

  • Diện tích hình vuông
   Toán học 3
   Diện tích hình vuông

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/1/2019

   Xem: 0

  • Tuần 10. Giọng quê hương
   Tập đọc 3
   Tuần 10. Giọng quê hương

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/1/2019

   Xem: 0

  • Thang điểm chấm thi đua tuần_Dung_1819
   Tập đọc 3
   Thang điểm chấm thi đua tuần_Dung_1819

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/1/2019

   Xem: 0

  • Giáo án theo Tuần (Lớp 3)
   Giáo án theo Tuần
   Giáo án theo Tuần (Lớp 3)

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/1/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Cùng học Tin học 3
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Cùng học Tin học 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/1/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Thể dục 3
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thể dục 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/1/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   CT Bộ GDĐT 3
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử CT Bộ GDĐT 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/1/2019

   Xem: 0

  • Giáo án Tuần 14 - Lớp 3
   Giáo án theo Tuần
   Giáo án Tuần 14 - Lớp 3

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/1/2019

   Xem: 0

  • Giáo án tổng hợp
   Giáo án theo Tuần
   Giáo án tổng hợp

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/1/2019

   Xem: 0

  • Giáo án tổng hợp
   Giáo án theo Tuần
   Giáo án tổng hợp

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/1/2019

   Xem: 0

  • Giáo án tổng hợp
   Giáo án theo Tuần
   Giáo án tổng hợp

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/1/2019

   Xem: 0

  • Giáo án tổng hợp
   Giáo án theo Tuần
   Giáo án tổng hợp

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/1/2019

   Xem: 0

  • Giáo án tổng hợp
   Giáo án theo Tuần
   Giáo án tổng hợp

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/1/2019

   Xem: 0

  • Đề KT Toán học kì 1 lớp 3
   Giáo án khác
   Đề KT Toán học kì 1 lớp 3

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/1/2019

   Xem: 0

  • đề KT học kì 1 TV lớp 3
   Giáo án khác
   đề KT học kì 1 TV lớp 3

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/1/2019

   Xem: 0

  • Family and Friends 3 unit starter
   Các CT khác
   Family and Friends 3 unit starter

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Các CT khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/1/2019

   Xem: 0

  • Tuần 5. Tập tổ chức cuộc họp
   Tập làm văn 3
   Tuần 5. Tập tổ chức cuộc họp

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tập làm văn 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/12/2018

   Xem: 0

  • Tuần 25. Nhân hoá. Ôn tập cách đặt và trả lời câu hỏi Vì sao?
   Luyện từ và câu 3
   Tuần 25. Nhân hoá. Ôn tập cách đặt và trả lời câu hỏi Vì sao?

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Luyện từ và câu 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/12/2018

   Xem: 0

  • Tuần 8. Tiếng ru
   Tập đọc 3
   Tuần 8. Tiếng ru

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/12/2018

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 1
   HD học Tin học 3
   Giáo án học kì 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử HD học Tin học 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/12/2018

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   CT Bộ GDĐT 3
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử CT Bộ GDĐT 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/12/2018

   Xem: 2

  • lop 3 - SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM RÈN KĨ NĂNG VIẾT CHÍNH TẢ
   Giáo án theo Tuần
   lop 3 - SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM RÈN KĨ NĂNG VIẾT CHÍNH TẢ

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/12/2018

   Xem: 0

  • Bài 52. Cá
   Tự nhiên và xã hội 3
   Bài 52. Cá

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tự nhiên và xã hội 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/12/2018

   Xem: 0

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY