Giáo án Lớp 3

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Giáo án Lớp 3 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Giáo án Lớp 3 hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
Giáo án Giáo án theo Tuần (Lớp 3) Giáo án Tập đọc 3 Giáo án Tập viết 3 Giáo án Chính tả 3 Giáo án Luyện từ và câu 3 Giáo án Tập làm văn 3 Giáo án Kể chuyện 3 Giáo án Đạo đức 3 Giáo án Toán học 3 Giáo án Tự nhiên và Xã hội 3 Giáo án Thủ công 3 Giáo án An toàn giao thông 3 Giáo án Hoạt động Ngoài giờ lên lớp 3 Giáo án Âm nhạc 3 Giáo án Mĩ thuật 3 Giáo án Thể dục 3 Giáo án Cùng học Tin học 3 Giáo án Hướng dẫn học Tin học 3 Giáo án Tiếng Anh 3 Giáo án Khác (Lớp 3) Bài giảng Giáo án theo Tuần (Lớp 3) Bài giảng Tập đọc 3 Bài giảng Tập viết 3 Bài giảng Chính tả 3 Bài giảng Luyện từ và câu 3 Bài giảng Tập làm văn 3 Bài giảng Kể chuyện 3 Bài giảng Đạo đức 3 Bài giảng Toán học 3 Bài giảng Tự nhiên và Xã hội 3 Bài giảng Thủ công 3 Bài giảng An toàn giao thông 3 Bài giảng Hoạt động Ngoài giờ lên lớp 3 Bài giảng Âm nhạc 3 Bài giảng Mĩ thuật 3 Bài giảng Thể dục 3 Bài giảng Cùng học Tin học 3 Bài giảng Hướng dẫn học Tin học 3 Bài giảng Tiếng Anh 3 Bài giảng Khác (Lớp 3) Đề thi Giáo án theo Tuần (Lớp 3) Đề thi Tập đọc 3 Đề thi Tập viết 3 Đề thi Chính tả 3 Đề thi Luyện từ và câu 3 Đề thi Tập làm văn 3 Đề thi Kể chuyện 3 Đề thi Đạo đức 3 Đề thi Toán học 3 Đề thi Tự nhiên và Xã hội 3 Đề thi Thủ công 3 Đề thi An toàn giao thông 3 Đề thi Hoạt động Ngoài giờ lên lớp 3 Đề thi Âm nhạc 3 Đề thi Mĩ thuật 3 Đề thi Thể dục 3 Đề thi Cùng học Tin học 3 Đề thi Hướng dẫn học Tin học 3 Đề thi Tiếng Anh 3 Đề thi Khác (Lớp 3)
  • Giáo án Tuần 11 - Lớp 3
   Giáo án theo Tuần
   Giáo án Tuần 11 - Lớp 3

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/10/2018

   Xem: 0

  • CĐ Tháng 6, 7, 8. Hè vui, khỏe và bổ ích
   Hoạt động NGLL 3
   CĐ Tháng 6, 7, 8. Hè vui, khỏe và bổ ích

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/10/2018

   Xem: 0

  • Bảng nhân 7
   Toán học 3
   Bảng nhân 7

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/10/2018

   Xem: 0

  • Đề kiểm tra học kỳ 1
   HD học Tin học 3
   Đề kiểm tra học kỳ 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử HD học Tin học 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/10/2018

   Xem: 0

  • Tìm một trong các phần bằng nhau của một số
   Toán học 3
   Tìm một trong các phần bằng nhau của một số

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/10/2018

   Xem: 0

  • Luyện tập Trang 34
   Toán học 3
   Luyện tập Trang 34

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/10/2018

   Xem: 1

  • Giáo án Tuần 5 - Lớp 3
   Giáo án theo Tuần
   Giáo án Tuần 5 - Lớp 3

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/10/2018

   Xem: 0

  • Giáo án Tuần 4 - Lớp 3
   Giáo án theo Tuần
   Giáo án Tuần 4 - Lớp 3

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/10/2018

   Xem: 0

  • Giáo án Tuần 1 - Lớp 3
   Giáo án theo Tuần
   Giáo án Tuần 1 - Lớp 3

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/10/2018

   Xem: 0

  • Giáo án tổng hợp
   Giáo án theo Tuần
   Giáo án tổng hợp

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/10/2018

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 1
   Giáo án theo Tuần
   Giáo án học kì 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/10/2018

   Xem: 0

  • lop 3
   Giáo án theo Tuần
   lop 3

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/10/2018

   Xem: 0

  • Bài 11. Tiếng hát bạn bè mình
   Âm nhạc 3
   Bài 11. Tiếng hát bạn bè mình

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/10/2018

   Xem: 0

  • Tuần 5. Người lính dũng cảm
   Tập đọc 3
   Tuần 5. Người lính dũng cảm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/10/2018

   Xem: 0

  • Tìm một trong các phần bằng nhau của một số
   Toán học 3
   Tìm một trong các phần bằng nhau của một số

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/10/2018

   Xem: 0

  • Giáo án tổng hợp
   Giáo án theo Tuần
   Giáo án tổng hợp

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/10/2018

   Xem: 0

  • THANG ĐIỂM THI ĐUA 2018-2019
   Giáo án theo Tuần
   THANG ĐIỂM THI ĐUA 2018-2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/10/2018

   Xem: 1

  • Giáo án Tuần 6 - Lớp 3
   Giáo án theo Tuần
   Giáo án Tuần 6 - Lớp 3

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/10/2018

   Xem: 1

  • giao an tron bo
   Family and Friends 3
   giao an tron bo

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Family and Friends 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/10/2018

   Xem: 0

  • Giáo án Tuần 1 - Lớp 3
   Giáo án theo Tuần
   Giáo án Tuần 1 - Lớp 3

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/10/2018

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Giáo án theo Tuần
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/10/2018

   Xem: 0

  • Giáo án Tuần 7 - Lớp 3
   Giáo án theo Tuần
   Giáo án Tuần 7 - Lớp 3

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/9/2018

   Xem: 0

  • Giáo án Tuần 6 - Lớp 3
   Giáo án theo Tuần
   Giáo án Tuần 6 - Lớp 3

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/9/2018

   Xem: 0

  • Giáo án Tuần 5 - Lớp 3
   Giáo án theo Tuần
   Giáo án Tuần 5 - Lớp 3

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/9/2018

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Hoạt động NGLL 3
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/9/2018

   Xem: 0

  • Giáo án Tuần 5 - Lớp 3
   Giáo án theo Tuần
   Giáo án Tuần 5 - Lớp 3

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/9/2018

   Xem: 0

  • Giáo án lớp 3 soạn theo ĐHPTNLHS_Năm học 2018 - 2019
   Giáo án theo Tuần
   Giáo án lớp 3 soạn theo ĐHPTNLHS_Năm học 2018 - 2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/9/2018

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Cùng học Tin học 3
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Cùng học Tin học 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/9/2018

   Xem: 0

  • Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số
   Toán học 3
   Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/9/2018

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 1
   Cùng học Tin học 3
   Giáo án học kì 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Cùng học Tin học 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/9/2018

   Xem: 1

  • Giáo án cả năm
   Thể dục 3
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thể dục 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/9/2018

   Xem: 0

  • LỊCH BÁO GIẢNG LỚP 3
   Giáo án theo Tuần
   LỊCH BÁO GIẢNG LỚP 3

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/9/2018

   Xem: 0

  • giáo án hoạt động ngoài giờ lên lớp lớp 1 cả năm.
   Giáo án theo Tuần
   giáo án hoạt động ngoài giờ lên lớp lớp 1 cả năm.

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/9/2018

   Xem: 0

  • Bài 6. Ôn Đội hình đội ngũ. Trò chơi: Tìm người chỉ huy
   Thể dục 3
   Bài 6. Ôn Đội hình đội ngũ. Trò chơi: Tìm người chỉ huy

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thể dục 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/9/2018

   Xem: 0

  • Giáo án Tuần 5 - Lớp 3
   Giáo án theo Tuần
   Giáo án Tuần 5 - Lớp 3

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/9/2018

   Xem: 0

  • Giáo án Tuần 4 - Lớp 3
   Giáo án theo Tuần
   Giáo án Tuần 4 - Lớp 3

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/9/2018

   Xem: 0

  • Giáo án Tuần 3 - Lớp 3
   Giáo án theo Tuần
   Giáo án Tuần 3 - Lớp 3

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/9/2018

   Xem: 0

  • Giáo án Tuần 2 - Lớp 3
   Giáo án theo Tuần
   Giáo án Tuần 2 - Lớp 3

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/9/2018

   Xem: 0

  • Giáo án Tuần 1 - Lớp 3
   Giáo án theo Tuần
   Giáo án Tuần 1 - Lớp 3

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/9/2018

   Xem: 0

  • Review 1
   CT Bộ GDĐT 3
   Review 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử CT Bộ GDĐT 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/9/2018

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Cùng học Tin học 3
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Cùng học Tin học 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/9/2018

   Xem: 0

  • Unit 17: What toys do you like?
   CT Bộ GDĐT 3
   Unit 17: What toys do you like?

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử CT Bộ GDĐT 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/9/2018

   Xem: 0

  • CĐ1. Bài 5. Tập gõ bàn phím
   HD học Tin học 3
   CĐ1. Bài 5. Tập gõ bàn phím

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử HD học Tin học 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/9/2018

   Xem: 0

  • Giáo án lop 3 Tuần 4 nam học 2018-2019
   Giáo án khác
   Giáo án lop 3 Tuần 4 nam học 2018-2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/9/2018

   Xem: 0

  • Giáo án lớp 3.1 ( tuần 1- 5)
   Tập đọc 3
   Giáo án lớp 3.1 ( tuần 1- 5)

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/9/2018

   Xem: 0

  • Unit 16: Do you have any pets?
   CT Bộ GDĐT 3
   Unit 16: Do you have any pets?

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử CT Bộ GDĐT 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/9/2018

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Mĩ thuật 3
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Mĩ thuật 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/9/2018

   Xem: 0

  • Giáo án tổng hợp
   Giáo án theo Tuần
   Giáo án tổng hợp

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/9/2018

   Xem: 0

  • Giáo án Tuần 6 - Lớp 3
   Giáo án theo Tuần
   Giáo án Tuần 6 - Lớp 3

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/9/2018

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Thủ công 3
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thủ công 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/9/2018

   Xem: 0

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY