Giáo án Lớp 4

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Giáo án Lớp 4 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Giáo án Lớp 4 hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
Giáo án Kể chuyện 4 Giáo án Khoa học 4 Giáo án Âm nhạc 4 Giáo án Toán học 4 Giáo án An toàn giao thông 4 Giáo án Luyện từ và câu 4 Giáo án Khác (Lớp 4) Giáo án Tiếng Anh 4 Giáo án Tin học 4 Giáo án Giáo án theo Tuần (Lớp 4) Giáo án Cùng học Tin học 4 Giáo án Đạo đức 4 Giáo án Địa lí 4 Giáo án Hoạt động Ngoài giờ lên lớp 4 Giáo án Chính tả 4 Giáo án Hướng dẫn học Tin học 4 Giáo án Kĩ thuật 4 Giáo án Mĩ thuật 4 Giáo án Lịch sử 4 Giáo án Tập đọc 4 Giáo án Thể dục 4 Giáo án Tập làm văn 4 Bài giảng Kể chuyện 4 Bài giảng Khoa học 4 Bài giảng Âm nhạc 4 Bài giảng Toán học 4 Bài giảng An toàn giao thông 4 Bài giảng Luyện từ và câu 4 Bài giảng Khác (Lớp 4) Bài giảng Tiếng Anh 4 Bài giảng Tin học 4 Bài giảng Giáo án theo Tuần (Lớp 4) Bài giảng Cùng học Tin học 4 Bài giảng Đạo đức 4 Bài giảng Địa lí 4 Bài giảng Hoạt động Ngoài giờ lên lớp 4 Bài giảng Chính tả 4 Bài giảng Hướng dẫn học Tin học 4 Bài giảng Kĩ thuật 4 Bài giảng Mĩ thuật 4 Bài giảng Lịch sử 4 Bài giảng Tập đọc 4 Bài giảng Thể dục 4 Bài giảng Tập làm văn 4 Đề thi Kể chuyện 4 Đề thi Khoa học 4 Đề thi Âm nhạc 4 Đề thi Toán học 4 Đề thi An toàn giao thông 4 Đề thi Luyện từ và câu 4 Đề thi Khác (Lớp 4) Đề thi Tiếng Anh 4 Đề thi Tin học 4 Đề thi Giáo án theo Tuần (Lớp 4) Đề thi Cùng học Tin học 4 Đề thi Đạo đức 4 Đề thi Địa lí 4 Đề thi Hoạt động Ngoài giờ lên lớp 4 Đề thi Chính tả 4 Đề thi Hướng dẫn học Tin học 4 Đề thi Kĩ thuật 4 Đề thi Mĩ thuật 4 Đề thi Lịch sử 4 Đề thi Tập đọc 4 Đề thi Thể dục 4 Đề thi Tập làm văn 4
  • Tiết 13. OTBH: Cò lả. TĐN: TĐN số 4
   Âm nhạc 4
   Tiết 13. OTBH: Cò lả. TĐN: TĐN số 4

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/10/2018

   Xem: 0

  • TỜ TRÌNH ....
   Toán học 4
   TỜ TRÌNH ....

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/10/2018

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Toán học 4
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/10/2018

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Toán học 4
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/10/2018

   Xem: 0

  • Giáo án Tuần 7 - Lớp 4
   Giáo án theo Tuần
   Giáo án Tuần 7 - Lớp 4

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/10/2018

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 1
   HD học Tin học 4
   Giáo án học kì 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử HD học Tin học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/10/2018

   Xem: 0

  • Giáo án Tuần 9 - Lớp 4
   Giáo án theo Tuần
   Giáo án Tuần 9 - Lớp 4

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/10/2018

   Xem: 0

  • Giáo án Tuần 8 - Lớp 4
   Giáo án theo Tuần
   Giáo án Tuần 8 - Lớp 4

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/10/2018

   Xem: 0

  • Giáo án Tuần 7 - Lớp 4
   Giáo án theo Tuần
   Giáo án Tuần 7 - Lớp 4

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/10/2018

   Xem: 0

  • Giáo án Tuần 10 - Lớp 4
   Giáo án theo Tuần
   Giáo án Tuần 10 - Lớp 4

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/10/2018

   Xem: 3

  • Giáo án cả năm
   Khoa học 4
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Khoa học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/10/2018

   Xem: 0

  • giao an lop 4 tuan 6
   Giáo án theo Tuần
   giao an lop 4 tuan 6

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/10/2018

   Xem: 5

  • HĐNGLL KHOI 1
   Tập đọc 4
   HĐNGLL KHOI 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/10/2018

   Xem: 0

  • giao an lop 1 moi.
   Tập đọc 4
   giao an lop 1 moi.

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/10/2018

   Xem: 0

  • BAI TAP CUOI TUAN LOP 1
   Tập đọc 4
   BAI TAP CUOI TUAN LOP 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/10/2018

   Xem: 0

  • HĐ TN LOP 1
   Tập đọc 4
   HĐ TN LOP 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/10/2018

   Xem: 0

  • kĩ năng sống lớp 4
   Giáo án khác
   kĩ năng sống lớp 4

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/10/2018

   Xem: 0

  • Bài 20. Nước có những tính chất gì?
   Khoa học 4
   Bài 20. Nước có những tính chất gì?

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Khoa học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/10/2018

   Xem: 0

  • đề kháo sát theo hương phát triên năng lực (Lớp 4).
   Giáo án theo Tuần
   đề kháo sát theo hương phát triên năng lực (Lớp 4).

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/10/2018

   Xem: 3

  • báo cáo sang kien. -lop4
   Giáo án khác
   báo cáo sang kien. -lop4

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/10/2018

   Xem: 0

  • GIAO AN HOAT DONG TRAI NGHIEM
   Tập đọc 4
   GIAO AN HOAT DONG TRAI NGHIEM

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/10/2018

   Xem: 2

  • Giáo án Tuần 5 - Lớp 4. khuyết tật
   Giáo án theo Tuần
   Giáo án Tuần 5 - Lớp 4. khuyết tật

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/10/2018

   Xem: 0

  • Tuần 11. Ông Trạng thả diều
   Tập đọc 4
   Tuần 11. Ông Trạng thả diều

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/10/2018

   Xem: 5

  • Giáo án Tuần 6 - Lớp 4
   Giáo án theo Tuần
   Giáo án Tuần 6 - Lớp 4

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/10/2018

   Xem: 0

  • UYỀN VÀ BỔN PHẬN TRẺ EM LỚP 4
   Giáo án khác
   UYỀN VÀ BỔN PHẬN TRẺ EM LỚP 4

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/10/2018

   Xem: 0

  • Giáo án lớp ghép 4+5
   Giáo án khác
   Giáo án lớp ghép 4+5

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/10/2018

   Xem: 1

  • Giáo án cả năm
   Giáo án theo Tuần
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/10/2018

   Xem: 2

  • Tiếng Anh 4 (Chính thức). Giáo án cả năm
   CT Bộ GDĐT 4
   Tiếng Anh 4 (Chính thức). Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử CT Bộ GDĐT 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/10/2018

   Xem: 1

  • Giáo án học kì 1
   Cùng học Tin học 4
   Giáo án học kì 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Cùng học Tin học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/10/2018

   Xem: 0

  • HĐ NGLL CĂ NĂM
   Hoạt động NGLL 4
   HĐ NGLL CĂ NĂM

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/10/2018

   Xem: 5

  • giao an tron bo
   Family and Friends 4
   giao an tron bo

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Family and Friends 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/10/2018

   Xem: 0

  • Giáo án Tuần 4 - Lớp 4
   Giáo án theo Tuần
   Giáo án Tuần 4 - Lớp 4

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/10/2018

   Xem: 0

  • Giáo án Tuần 6 - Lớp 4
   Giáo án theo Tuần
   Giáo án Tuần 6 - Lớp 4

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/10/2018

   Xem: 0

  • Giáo án Tuần 1 - Lớp 4
   Giáo án theo Tuần
   Giáo án Tuần 1 - Lớp 4

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/10/2018

   Xem: 0

  • sáng kiến kinh nghiệm
   Toán học 4
   sáng kiến kinh nghiệm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/10/2018

   Xem: 0

  • Triệu và lớp triệu
   Toán học 4
   Triệu và lớp triệu

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/10/2018

   Xem: 0

  • Giáo án Tuần 2 - Lớp 4
   Giáo án theo Tuần
   Giáo án Tuần 2 - Lớp 4

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/10/2018

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Giáo án theo Tuần
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/10/2018

   Xem: 0

  • Tuần 31-32. Luyện tập xây dựng đoạn văn miêu tả con vật
   Tập làm văn 4
   Tuần 31-32. Luyện tập xây dựng đoạn văn miêu tả con vật

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tập làm văn 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/10/2018

   Xem: 0

  • cac chuong trinh khac lop 4
   Giáo án khác
   cac chuong trinh khac lop 4

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/10/2018

   Xem: 0

  • khuyết tật
   Giáo án theo Tuần
   khuyết tật

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/10/2018

   Xem: 0

  • Chương V. Bài 4. Thay đổi cỡ chữ và phông chữ
   Cùng học Tin học 4
   Chương V. Bài 4. Thay đổi cỡ chữ và phông chữ

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Cùng học Tin học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/10/2018

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm 30/9/2018
   Giáo án theo Tuần
   Giáo án cả năm 30/9/2018

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/9/2018

   Xem: 0

  • Bài 13. Phòng bệnh béo phì
   Khoa học 4
   Bài 13. Phòng bệnh béo phì

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Khoa học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/9/2018

   Xem: 0

  • lớp 4 GA Sinh hoạt lớp -CẢ NĂM
   Tập đọc 4
   lớp 4 GA Sinh hoạt lớp -CẢ NĂM

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/9/2018

   Xem: 0

  • CĐ Tháng 9. Mái trường thân yêu của em
   Hoạt động NGLL 4
   CĐ Tháng 9. Mái trường thân yêu của em

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/9/2018

   Xem: 0

  • Vui hội trăng rằm
   Hoạt động NGLL 4
   Vui hội trăng rằm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/9/2018

   Xem: 0

  • Tuần 9. Động từ
   Luyện từ và câu 4
   Tuần 9. Động từ

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Luyện từ và câu 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/9/2018

   Xem: 1

  • Tuần 5. Gà Trống và Cáo
   Tập đọc 4
   Tuần 5. Gà Trống và Cáo

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/9/2018

   Xem: 0

  • Tập làm văn 4. Tuần 5. Viết thư (Kiểm tra viết)
   Tập làm văn 4
   Tập làm văn 4. Tuần 5. Viết thư (Kiểm tra viết)

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tập làm văn 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/9/2018

   Xem: 0

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY