Đây là Bộ sưu tập Thư viện Giáo án Lớp 4 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Giáo án Lớp 4 hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
Giáo án Giáo án theo Tuần (Lớp 4) Giáo án Tập đọc 4 Giáo án Chính tả 4 Giáo án Luyện từ và câu 4 Giáo án Tập làm văn 4 Giáo án Kể chuyện 4 Giáo án Đạo đức 4 Giáo án Toán học 4 Giáo án Khoa học 4 Giáo án Kĩ thuật 4 Giáo án Lịch sử 4 Giáo án Địa lí 4 Giáo án An toàn giao thông 4 Giáo án Hoạt động Ngoài giờ lên lớp 4 Giáo án Âm nhạc 4 Giáo án Mĩ thuật 4 Giáo án Thể dục 4 Giáo án Cùng học Tin học 4 Giáo án Hướng dẫn học Tin học 4 Giáo án Tiếng Anh 4 Giáo án Khác (Lớp 4) Bài giảng Giáo án theo Tuần (Lớp 4) Bài giảng Tập đọc 4 Bài giảng Chính tả 4 Bài giảng Luyện từ và câu 4 Bài giảng Tập làm văn 4 Bài giảng Kể chuyện 4 Bài giảng Đạo đức 4 Bài giảng Toán học 4 Bài giảng Khoa học 4 Bài giảng Kĩ thuật 4 Bài giảng Lịch sử 4 Bài giảng Địa lí 4 Bài giảng An toàn giao thông 4 Bài giảng Hoạt động Ngoài giờ lên lớp 4 Bài giảng Âm nhạc 4 Bài giảng Mĩ thuật 4 Bài giảng Thể dục 4 Bài giảng Cùng học Tin học 4 Bài giảng Hướng dẫn học Tin học 4 Bài giảng Tiếng Anh 4 Bài giảng Khác (Lớp 4) Đề thi Giáo án theo Tuần (Lớp 4) Đề thi Tập đọc 4 Đề thi Chính tả 4 Đề thi Luyện từ và câu 4 Đề thi Tập làm văn 4 Đề thi Kể chuyện 4 Đề thi Đạo đức 4 Đề thi Toán học 4 Đề thi Khoa học 4 Đề thi Kĩ thuật 4 Đề thi Lịch sử 4 Đề thi Địa lí 4 Đề thi An toàn giao thông 4 Đề thi Hoạt động Ngoài giờ lên lớp 4 Đề thi Âm nhạc 4 Đề thi Mĩ thuật 4 Đề thi Thể dục 4 Đề thi Cùng học Tin học 4 Đề thi Hướng dẫn học Tin học 4 Đề thi Tiếng Anh 4 Đề thi Khác (Lớp 4)

Giáo án Lớp 4

 • Giáo án Tuần 1 - Lớp 4
  Giáo án theo Tuần
  Giáo án Tuần 1 - Lớp 4

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/9/2018

  Xem: 0

 • Giáo án Tuần 1 - Lớp 4
  Giáo án theo Tuần
  Giáo án Tuần 1 - Lớp 4

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/9/2018

  Xem: 0

 • Giáo án cả năm
  Khoa học 4
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Khoa học 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/9/2018

  Xem: 0

 • Giáo án cả năm
  Giáo án theo Tuần
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/9/2018

  Xem: 0

 • Giáo án cả năm
  Giáo án theo Tuần
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/9/2018

  Xem: 0

 • Giáo án Tuần 9 - Lớp 4
  Giáo án theo Tuần
  Giáo án Tuần 9 - Lớp 4

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/9/2018

  Xem: 0

 • Giáo án Tuần 8 - Lớp 4
  Giáo án theo Tuần
  Giáo án Tuần 8 - Lớp 4

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/9/2018

  Xem: 0

 • giao an dạo duc bác hồ
  Tập đọc 4
  giao an dạo duc bác hồ

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/9/2018

  Xem: 0

 • giao an lop 1
  Tập đọc 4
  giao an lop 1

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/9/2018

  Xem: 0

 • giáo án khối 3
  Tập đọc 4
  giáo án khối 3

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/9/2018

  Xem: 0

 • net dẹp van hoa co so
  Tập đọc 4
  net dẹp van hoa co so

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/9/2018

  Xem: 0

 • Tuần 26. Ga-vrốt ngoài chiến luỹ
  Tập đọc 4
  Tuần 26. Ga-vrốt ngoài chiến luỹ

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 31/8/2018

  Xem: 0

 • Bài 42. Sự lan truyền âm thanh
  Khoa học 4
  Bài 42. Sự lan truyền âm thanh

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Khoa học 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 31/8/2018

  Xem: 0

 • Phân số
  Toán học 4
  Phân số

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/8/2018

  Xem: 0

 • Giáo án cả năm
  Mỹ thuật 4
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Mỹ thuật 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/8/2018

  Xem: 0

 • Giáo án Tuần 1 - Lớp 4
  Giáo án theo Tuần
  Giáo án Tuần 1 - Lớp 4

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/8/2018

  Xem: 0

 • Chương I. Bài 2. Khám phá máy tính
  Cùng học Tin học 4
  Chương I. Bài 2. Khám phá máy tính

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Cùng học Tin học 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/8/2018

  Xem: 0

 • Giáo án lớp 4. Năm học 2018-2019
  Giáo án theo Tuần
  Giáo án lớp 4. Năm học 2018-2019

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/8/2018

  Xem: 0

 • Giáo án Tuần 1 - Lớp 4
  Giáo án theo Tuần
  Giáo án Tuần 1 - Lớp 4

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/8/2018

  Xem: 0

 • Giáo án Tuần 5 - Lớp 4
  Giáo án theo Tuần
  Giáo án Tuần 5 - Lớp 4

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/8/2018

  Xem: 0

 • Giáo án Tuần 6 - Lớp 4
  Giáo án theo Tuần
  Giáo án Tuần 6 - Lớp 4

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/8/2018

  Xem: 0

 • Giáo án học kì 1
  Khoa học 4
  Giáo án học kì 1

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Khoa học 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/8/2018

  Xem: 0

 • Giáo án Tuần 5 - Lớp 4 CHI TIẾT
  Giáo án theo Tuần
  Giáo án Tuần 5 - Lớp 4 CHI TIẾT

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/8/2018

  Xem: 0

 • Giáo án kỳ 2
  Giáo án theo Tuần
  Giáo án kỳ 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/8/2018

  Xem: 0

 • Giáo án kỳ 1
  Giáo án theo Tuần
  Giáo án kỳ 1

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/8/2018

  Xem: 0

 • Giáo án lớp 4. 2018-2019
  Giáo án theo Tuần
  Giáo án lớp 4. 2018-2019

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/8/2018

  Xem: 0

 • Tuần 16. Kéo co VNEN
  Tập đọc 4
  Tuần 16. Kéo co VNEN

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/8/2018

  Xem: 0

 • 100 CÂU HỎI VỀ ATGT CÓ ĐÁP ÁN
  Tập đọc 4
  100 CÂU HỎI VỀ ATGT CÓ ĐÁP ÁN

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/8/2018

  Xem: 0

 • BÀI THI GIAO THÔNG CUA GIÁO VIÊN
  Tập đọc 4
  BÀI THI GIAO THÔNG CUA GIÁO VIÊN

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/8/2018

  Xem: 0

 • Giáo án Tuần 7 - Lớp 4
  Giáo án theo Tuần
  Giáo án Tuần 7 - Lớp 4

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/8/2018

  Xem: 0

 • Giáo án Tuần 5 - Lớp 4
  Giáo án theo Tuần
  Giáo án Tuần 5 - Lớp 4

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/8/2018

  Xem: 0

 • Giáo án Tiếng Anh 4 cả năm chuẩn 4 tiết /tuần chuẩn kiến thức năm 2018-2019
  CT Bộ GDĐT 4
  Giáo án Tiếng Anh 4 cả năm chuẩn 4 tiết /tuần chuẩn kiến thức năm 2018-2019

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử CT Bộ GDĐT 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/8/2018

  Xem: 0

 • TUẦN 1-4 CHUẨN, CHI TIẾT
  Giáo án theo Tuần
  TUẦN 1-4 CHUẨN, CHI TIẾT

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/8/2018

  Xem: 0

 • Tuần 2. MRVT: Nhân hậu - Đoàn kết
  Luyện từ và câu 4
  Tuần 2. MRVT: Nhân hậu - Đoàn kết

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Luyện từ và câu 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/8/2018

  Xem: 0

 • Giáo án 4 tuần 1-11 năm 2017.
  Toán học 4
  Giáo án 4 tuần 1-11 năm 2017.

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/8/2018

  Xem: 0

 • Giáo án cả năm 1 tiết
  Cùng học Tin học 4
  Giáo án cả năm 1 tiết

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Cùng học Tin học 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/8/2018

  Xem: 0

 • Giáo án tổng hợp
  Tập làm văn 4
  Giáo án tổng hợp

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tập làm văn 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/8/2018

  Xem: 0

 • MĨ THUẬT (ĐỊNH HƯỚNH - PHÁT TRIỂN - NĂNG LỰC) lớp 4
  Mỹ thuật 4
  MĨ THUẬT (ĐỊNH HƯỚNH - PHÁT TRIỂN - NĂNG LỰC) lớp 4

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Mỹ thuật 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/8/2018

  Xem: 0

 • Giáo án cả năm
  CT Bộ GDĐT 4
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử CT Bộ GDĐT 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/8/2018

  Xem: 0

 • BAN TU KIEM ĐIEM
  Giáo án khác
  BAN TU KIEM ĐIEM

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/7/2018

  Xem: 0

 • Thông tri 04/2018 TTr-TU Thông tri về nhiệm vụ năm học 2018-2019 của tỉnh ủy Bến Tre ngày 17/7/2018
  Đạo đức 4
  Thông tri 04/2018 TTr-TU Thông tri về nhiệm vụ năm học 2018-2019 của tỉnh ủy Bến Tre ngày 17/7/2018

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Đạo đức 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/7/2018

  Xem: 0

 • Giáo án lớp 4. Kỳ II. 2018-2019
  Toán học 4
  Giáo án lớp 4. Kỳ II. 2018-2019

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/7/2018

  Xem: 13

 • Giáo án lớp 4. Kỳ I. 2018-2019
  Toán học 4
  Giáo án lớp 4. Kỳ I. 2018-2019

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/7/2018

  Xem: 24

 • Unit 1: Listen and read
  Toán học 4
  Unit 1: Listen and read

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/7/2018

  Xem: 0

 • Bài 38: Thằn Lằn bóng đuôi dài
  Toán học 4
  Bài 38: Thằn Lằn bóng đuôi dài

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/7/2018

  Xem: 0

 • Tác Hại Của Các Chất Kích Thích
  Toán học 4
  Tác Hại Của Các Chất Kích Thích

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/7/2018

  Xem: 3

 • Unit 4. Learning a foreign language
  Toán học 4
  Unit 4. Learning a foreign language

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/7/2018

  Xem: 1

 • Bài 15. Dòng điện trong chất khí
  Toán học 4
  Bài 15. Dòng điện trong chất khí

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/7/2018

  Xem: 0

 • BÀI THU HOẠCHM DẢNG VIÊN
  Tập đọc 4
  BÀI THU HOẠCHM DẢNG VIÊN

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/7/2018

  Xem: 1

 • VIET TAY RA BÀI NÀY
  Tập đọc 4
  VIET TAY RA BÀI NÀY

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/7/2018

  Xem: 0

 • ĐÁP ÁN NÉT DẸP VĂN HÓA CS
  Tập đọc 4
  ĐÁP ÁN NÉT DẸP VĂN HÓA CS

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/7/2018

  Xem: 0

 • NÉT ĐẸP VĂN HÓA NƠI CÔNG SỞ
  Tập đọc 4
  NÉT ĐẸP VĂN HÓA NƠI CÔNG SỞ

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/7/2018

  Xem: 0

BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY