Giáo án Lớp 4

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Giáo án Lớp 4 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Giáo án Lớp 4 hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
Giáo án Kể chuyện 4 Giáo án Khoa học 4 Giáo án Âm nhạc 4 Giáo án Toán học 4 Giáo án An toàn giao thông 4 Giáo án Luyện từ và câu 4 Giáo án Khác (Lớp 4) Giáo án Tiếng Anh 4 Giáo án Tin học 4 Giáo án Giáo án theo Tuần (Lớp 4) Giáo án Cùng học Tin học 4 Giáo án Đạo đức 4 Giáo án Địa lí 4 Giáo án Hoạt động Ngoài giờ lên lớp 4 Giáo án Chính tả 4 Giáo án Hướng dẫn học Tin học 4 Giáo án Kĩ thuật 4 Giáo án Mĩ thuật 4 Giáo án Lịch sử 4 Giáo án Tập đọc 4 Giáo án Thể dục 4 Giáo án Tập làm văn 4 Bài giảng Kể chuyện 4 Bài giảng Khoa học 4 Bài giảng Âm nhạc 4 Bài giảng Toán học 4 Bài giảng An toàn giao thông 4 Bài giảng Luyện từ và câu 4 Bài giảng Khác (Lớp 4) Bài giảng Tiếng Anh 4 Bài giảng Tin học 4 Bài giảng Giáo án theo Tuần (Lớp 4) Bài giảng Cùng học Tin học 4 Bài giảng Đạo đức 4 Bài giảng Địa lí 4 Bài giảng Hoạt động Ngoài giờ lên lớp 4 Bài giảng Chính tả 4 Bài giảng Hướng dẫn học Tin học 4 Bài giảng Kĩ thuật 4 Bài giảng Mĩ thuật 4 Bài giảng Lịch sử 4 Bài giảng Tập đọc 4 Bài giảng Thể dục 4 Bài giảng Tập làm văn 4 Đề thi Kể chuyện 4 Đề thi Khoa học 4 Đề thi Âm nhạc 4 Đề thi Toán học 4 Đề thi An toàn giao thông 4 Đề thi Luyện từ và câu 4 Đề thi Khác (Lớp 4) Đề thi Tiếng Anh 4 Đề thi Tin học 4 Đề thi Giáo án theo Tuần (Lớp 4) Đề thi Cùng học Tin học 4 Đề thi Đạo đức 4 Đề thi Địa lí 4 Đề thi Hoạt động Ngoài giờ lên lớp 4 Đề thi Chính tả 4 Đề thi Hướng dẫn học Tin học 4 Đề thi Kĩ thuật 4 Đề thi Mĩ thuật 4 Đề thi Lịch sử 4 Đề thi Tập đọc 4 Đề thi Thể dục 4 Đề thi Tập làm văn 4
  • GIÁO ÁN CẢ NĂM MẪU MỚI 18-19
   Giáo án theo Tuần
   GIÁO ÁN CẢ NĂM MẪU MỚI 18-19

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/1/2019

   Xem: 0

  • Giáo án Tuần 18 - Lớp 4
   Giáo án theo Tuần
   Giáo án Tuần 18 - Lớp 4

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/1/2019

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 2
   Thể dục 4
   Giáo án học kì 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thể dục 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/1/2019

   Xem: 0

  • Giáo án Tuần 19 - Lớp 4
   Giáo án theo Tuần
   Giáo án Tuần 19 - Lớp 4

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/1/2019

   Xem: 0

  • Giáo án tổng hợp
   Khoa học 4
   Giáo án tổng hợp

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Khoa học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/1/2019

   Xem: 0

  • lop 4 Bài 5: Nhớ Ơn Thầy Cô theo gương Bác Hồ
   Giáo án khác
   lop 4 Bài 5: Nhớ Ơn Thầy Cô theo gương Bác Hồ

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/1/2019

   Xem: 0

  • Các Bài giảng khác thuộc Chương trình Toán 4
   Toán học 4
   Các Bài giảng khác thuộc Chương trình Toán 4

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/1/2019

   Xem: 0

  • Bài 40. Đi chuyển hướng phải, trái - Trò chơi Lăn bóng
   Thể dục 4
   Bài 40. Đi chuyển hướng phải, trái - Trò chơi Lăn bóng

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thể dục 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/1/2019

   Xem: 0

  • HDH 26 ĐÉN 35 LOP 4
   Tập đọc 4
   HDH 26 ĐÉN 35 LOP 4

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/1/2019

   Xem: 0

  • HDH LOP 4 TUẦN 18 ĐẾN 25.
   Tập đọc 4
   HDH LOP 4 TUẦN 18 ĐẾN 25.

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/1/2019

   Xem: 0

  • Bài 20. Nước có những tính chất gì? theo PPBTNB
   Khoa học 4
   Bài 20. Nước có những tính chất gì? theo PPBTNB

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Khoa học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/1/2019

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 1 ( có khuyết tật )
   Thể dục 4
   Giáo án học kì 1 ( có khuyết tật )

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thể dục 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/1/2019

   Xem: 0

  • Giáo án tổng hợp
   Khoa học 4
   Giáo án tổng hợp

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Khoa học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/1/2019

   Xem: 0

  • Giáo án Cùng em hoạt động trải nghiệm lớp 4 (Chủ đề 1)
   Giáo án theo Tuần
   Giáo án Cùng em hoạt động trải nghiệm lớp 4 (Chủ đề 1)

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/12/2018

   Xem: 0

  • ÔN TÂP TOÁN 4
   Giáo án khác
   ÔN TÂP TOÁN 4

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/12/2018

   Xem: 0

  • Giáo án Tuần 18 - Lớp 4
   Giáo án theo Tuần
   Giáo án Tuần 18 - Lớp 4

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/12/2018

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   CT Bộ GDĐT 4
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử CT Bộ GDĐT 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/12/2018

   Xem: 3

  • Một số biện pháp giúp học sinh học tốt phần so sánh phân số trong môn Toán lớp 4
   Toán học 4
   Một số biện pháp giúp học sinh học tốt phần so sánh phân số trong môn Toán lớp 4

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/12/2018

   Xem: 2

  • Bài 37. Tại sao có gió?
   Khoa học 4
   Bài 37. Tại sao có gió?

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Khoa học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/12/2018

   Xem: 1

  • Giáo án Tuần 18 - Lớp 4
   Giáo án theo Tuần
   Giáo án Tuần 18 - Lớp 4

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/12/2018

   Xem: 0

  • Bài 9. Kính trọng, biết ơn người lao động
   Đạo đức 4
   Bài 9. Kính trọng, biết ơn người lao động

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Đạo đức 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/12/2018

   Xem: 0

  • Giáo án Tuần 17 - Lớp 4
   Giáo án theo Tuần
   Giáo án Tuần 17 - Lớp 4

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/12/2018

   Xem: 0

  • Giáo án Tuần 16 - Lớp 4
   Giáo án theo Tuần
   Giáo án Tuần 16 - Lớp 4

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/12/2018

   Xem: 0

  • Giáo án Tuần 10 - Lớp 4
   Giáo án theo Tuần
   Giáo án Tuần 10 - Lớp 4

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/12/2018

   Xem: 0

  • tuần 20
   Giáo án theo Tuần
   tuần 20

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/12/2018

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 1
   Giáo án theo Tuần
   Giáo án học kì 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/12/2018

   Xem: 0

  • giáo án HĐTN4
   Giáo án khác
   giáo án HĐTN4

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/12/2018

   Xem: 0

  • ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I -TOÀN - LỚP 4
   Toán học 4
   ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I -TOÀN - LỚP 4

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/12/2018

   Xem: 0

  • Giáo án Tuần 14 - Lớp 4
   Giáo án theo Tuần
   Giáo án Tuần 14 - Lớp 4

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/12/2018

   Xem: 0

  • CĐ3. Bài 3. Chèn và điều chỉnh tranh ảnh trong văn bản
   HD học Tin học 4
   CĐ3. Bài 3. Chèn và điều chỉnh tranh ảnh trong văn bản

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử HD học Tin học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/12/2018

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Tập đọc 4
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/12/2018

   Xem: 0

  • Giáo án Tuần 15 - Lớp 4
   Giáo án theo Tuần
   Giáo án Tuần 15 - Lớp 4

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/12/2018

   Xem: 0

  • Đề kiểm tra lịch sử-địa lí 4+5 18-19
   Lịch sử 4
   Đề kiểm tra lịch sử-địa lí 4+5 18-19

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/12/2018

   Xem: 0

  • Giáo án Tuần 3 - Lớp 4
   Giáo án theo Tuần
   Giáo án Tuần 3 - Lớp 4

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/12/2018

   Xem: 0

  • Giáo án Tuần 2 - Lớp 4
   Giáo án theo Tuần
   Giáo án Tuần 2 - Lớp 4

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/12/2018

   Xem: 0

  • Giáo án Tuần 1 - Lớp 4
   Giáo án theo Tuần
   Giáo án Tuần 1 - Lớp 4

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/12/2018

   Xem: 0

  • Tuần 12. Vẽ trứng
   Tập đọc 4
   Tuần 12. Vẽ trứng

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/12/2018

   Xem: 0

  • Tuần 15. Cánh diều tuổi thơ
   Tập đọc 4
   Tuần 15. Cánh diều tuổi thơ

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/12/2018

   Xem: 0

  • Bài 31. Không khí có những tính chất gì?
   Khoa học 4
   Bài 31. Không khí có những tính chất gì?

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Khoa học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/12/2018

   Xem: 0

  • Giáo án Tuần 5 - Lớp 4
   Giáo án theo Tuần
   Giáo án Tuần 5 - Lớp 4

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/12/2018

   Xem: 0

  • Giáo án Tuần 4 - Lớp 4
   Giáo án theo Tuần
   Giáo án Tuần 4 - Lớp 4

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/12/2018

   Xem: 0

  • Giáo án Tuần 3 - Lớp 4
   Giáo án theo Tuần
   Giáo án Tuần 3 - Lớp 4

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/12/2018

   Xem: 0

  • Giáo án Tuần 2 - Lớp 4
   Giáo án theo Tuần
   Giáo án Tuần 2 - Lớp 4

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/12/2018

   Xem: 0

  • Giáo án tổng hợp
   Giáo án theo Tuần
   Giáo án tổng hợp

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/12/2018

   Xem: 0

  • Giáo án Tuần 15 - Lớp 4
   Giáo án theo Tuần
   Giáo án Tuần 15 - Lớp 4

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/12/2018

   Xem: 0

  • Giáo án Tuần 14 - Lớp 4
   Giáo án theo Tuần
   Giáo án Tuần 14 - Lớp 4

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/12/2018

   Xem: 0

  • GIAO AN CHINH TA 4 SACH MƠI
   Tập đọc 4
   GIAO AN CHINH TA 4 SACH MƠI

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/12/2018

   Xem: 0

  • GIAO AN SONG DEP LOP 4
   Tập đọc 4
   GIAO AN SONG DEP LOP 4

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/12/2018

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 1
   Giáo án theo Tuần
   Giáo án học kì 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/12/2018

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 1
   Giáo án theo Tuần
   Giáo án học kì 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/12/2018

   Xem: 0

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY