Đây là Bộ sưu tập Thư viện Giáo án Lớp 4 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Giáo án Lớp 4 hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
Giáo án Giáo án theo Tuần (Lớp 4) Giáo án Tập đọc 4 Giáo án Chính tả 4 Giáo án Luyện từ và câu 4 Giáo án Tập làm văn 4 Giáo án Kể chuyện 4 Giáo án Đạo đức 4 Giáo án Toán học 4 Giáo án Khoa học 4 Giáo án Kĩ thuật 4 Giáo án Lịch sử 4 Giáo án Địa lí 4 Giáo án An toàn giao thông 4 Giáo án Hoạt động Ngoài giờ lên lớp 4 Giáo án Âm nhạc 4 Giáo án Mĩ thuật 4 Giáo án Thể dục 4 Giáo án Cùng học Tin học 4 Giáo án Hướng dẫn học Tin học 4 Giáo án Tiếng Anh 4 Giáo án Khác (Lớp 4) Bài giảng Giáo án theo Tuần (Lớp 4) Bài giảng Tập đọc 4 Bài giảng Chính tả 4 Bài giảng Luyện từ và câu 4 Bài giảng Tập làm văn 4 Bài giảng Kể chuyện 4 Bài giảng Đạo đức 4 Bài giảng Toán học 4 Bài giảng Khoa học 4 Bài giảng Kĩ thuật 4 Bài giảng Lịch sử 4 Bài giảng Địa lí 4 Bài giảng An toàn giao thông 4 Bài giảng Hoạt động Ngoài giờ lên lớp 4 Bài giảng Âm nhạc 4 Bài giảng Mĩ thuật 4 Bài giảng Thể dục 4 Bài giảng Cùng học Tin học 4 Bài giảng Hướng dẫn học Tin học 4 Bài giảng Tiếng Anh 4 Bài giảng Khác (Lớp 4) Đề thi Giáo án theo Tuần (Lớp 4) Đề thi Tập đọc 4 Đề thi Chính tả 4 Đề thi Luyện từ và câu 4 Đề thi Tập làm văn 4 Đề thi Kể chuyện 4 Đề thi Đạo đức 4 Đề thi Toán học 4 Đề thi Khoa học 4 Đề thi Kĩ thuật 4 Đề thi Lịch sử 4 Đề thi Địa lí 4 Đề thi An toàn giao thông 4 Đề thi Hoạt động Ngoài giờ lên lớp 4 Đề thi Âm nhạc 4 Đề thi Mĩ thuật 4 Đề thi Thể dục 4 Đề thi Cùng học Tin học 4 Đề thi Hướng dẫn học Tin học 4 Đề thi Tiếng Anh 4 Đề thi Khác (Lớp 4)

Giáo án Lớp 4

 • bai tim hiểu luật hinhf sự năm 2015
  Giáo án

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/6/2018

 • bai tim hiểu luật hinhf sự năm 2015
  Tiếng Việt

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tiếng Việt

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/6/2018

 • bai tim hiểu luật hinhf sự năm 2015
  Tập đọc 4

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/6/2018

 • bai tim hiểu luật hinhf sự năm 2015
  Tiếng Việt

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tiếng Việt

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/6/2018

 • bai giao thong
  Tập đọc 4

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/6/2018

 • bai giao thong
  Tiếng Việt

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tiếng Việt

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/6/2018

 • bai giao thong
  Tiếng Việt

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tiếng Việt

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/6/2018

 • bai giao thong
  Giáo án

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/6/2018

 • lop 4
  Giáo án theo Tuần

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/6/2018

 • câu hoi dự thi tìm hiểu
  Tập đọc 4

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/6/2018

 • câu hoi dự thi tìm hiểu
  Tiếng Việt

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tiếng Việt

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/6/2018

 • câu hoi dự thi tìm hiểu
  Giáo án

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/6/2018

 • câu hoi dự thi tìm hiểu
  Tiếng Việt

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tiếng Việt

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/6/2018

 • bai duuj thi số 2
  Tiếng Việt

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tiếng Việt

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/6/2018

 • bai duuj thi số 2
  Tập đọc 4

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/6/2018

 • bai duuj thi số 2
  Tiếng Việt

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tiếng Việt

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/6/2018

 • bai duuj thi số 2
  Giáo án

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/6/2018

 • bai dự thi
  Tập đọc 4

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/6/2018

 • bai dự thi
  Tiếng Việt

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tiếng Việt

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/6/2018

 • bai dự thi
  Tiếng Việt

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tiếng Việt

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/6/2018

 • bai dự thi
  Giáo án

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/6/2018

 • Giấy khen
  Toán học

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Toán học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/6/2018

 • Bài 41. Âm thanh
  Khoa học 4

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Khoa học 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/6/2018

 • Giao an lop 4
  Giáo án theo Tuần

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/6/2018

 • LỊCH BÁO GIẢNG LƠP 5 HỌC KÌ 1
  Giáo án khác

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/6/2018

 • Giáo án cả năm
  Cùng học Tin học 4

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Cùng học Tin học 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/6/2018

 • Giáo án Tuần 2 - Lớp 4
  Giáo án theo Tuần

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/6/2018

 • Giáo án Tuần 1 - Lớp 4
  Giáo án theo Tuần

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/6/2018

 • Tuần 27. Trả bài văn miêu tả cây cối
  Tập làm văn 4

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tập làm văn 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/5/2018

 • Tuần 26. Luyện tập xây dựng kết bài trong bài văn miêu tả cây cối
  Tập làm văn 4

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tập làm văn 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/5/2018

 • Tuần 31. Luyện tập miêu tả các bộ phận của con vật
  Tập làm văn 4

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tập làm văn 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/5/2018

 • ON TAP GKII LOP 4
  Lớp 4

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lớp 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/5/2018

 • BAI TAP TOAN 4 HKII
  Lớp 4

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lớp 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/5/2018

 • Tuần 20. Miêu tả đồ vật (Kiểm tra viết)
  Tập làm văn 4

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tập làm văn 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/5/2018

 • Giáo án Tuần 23 - Lớp 4
  Giáo án theo Tuần

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/5/2018

 • Tập làm văn 4. Giáo án cả năm
  Tiếng Việt

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tiếng Việt

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/5/2018

 • Tập làm văn 4. Giáo án cả năm
  Tập đọc 4

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/5/2018

 • Giáo án cả năm
  Tập đọc 4

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/5/2018

 • CÁC GHI HỌC BA THEO T T 22
  Tiếng Việt

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tiếng Việt

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/5/2018

 • CÁC GHI HỌC BA THEO T T 22
  Tiếng Việt

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tiếng Việt

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/5/2018

 • CÁC GHI HỌC BA THEO T T 22
  Tập đọc 4

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/5/2018

 • CÁC GHI HỌC BA THEO T T 22
  Giáo án

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/5/2018

 • MÔ TẢ SKKN
  Giáo án

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/5/2018

 • MÔ TẢ SKKN
  Tiếng Việt

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tiếng Việt

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/5/2018

 • MÔ TẢ SKKN
  Tiếng Việt

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tiếng Việt

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/5/2018

 • MÔ TẢ SKKN
  Tập đọc 4

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/5/2018

 • HD VIET SKKKN
  Tập đọc 4

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/5/2018

 • HD VIET SKKKN
  Tiếng Việt

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tiếng Việt

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/5/2018

 • HD VIET SKKKN
  Giáo án

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/5/2018

 • HD VIET SKKKN
  Tiếng Việt

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tiếng Việt

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/5/2018

 • Tuần 4. Từ ghép và từ láy
  Luyện từ và câu 4

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Luyện từ và câu 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/5/2018

 • Tuần 34. Nghe-viết: Nói ngược
  Chính tả 4

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Chính tả 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/5/2018

BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY