Giáo án Lớp 4 tuổi

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Giáo án Lớp 4 tuổi và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Giáo án Lớp 4 tuổi hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • phát triển thể chất
   Chồi
   phát triển thể chất

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Chồi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/2/2019

   Xem: 0

  • Chủ đề chú bộ đội giáo án PTTC_KNXH " Lời cảm ơn
   Chồi
   Chủ đề chú bộ đội giáo án PTTC_KNXH " Lời cảm ơn

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Chồi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/1/2019

   Xem: 0

  • lop 4 tuoi
   Chồi
   lop 4 tuoi

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Chồi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/1/2019

   Xem: 0

  • phat trien tinh cam tham mi 4 tuoi
   Chồi
   phat trien tinh cam tham mi 4 tuoi

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Chồi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/1/2019

   Xem: 0

  • lam quen voi toan 4 tuoi
   Chồi
   lam quen voi toan 4 tuoi

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Chồi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/1/2019

   Xem: 0

  • phat trien ngon ngu 4 tuoi
   Chồi
   phat trien ngon ngu 4 tuoi

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Chồi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/1/2019

   Xem: 0

  • phat trien tinh cam tham mi 4 tuoi
   Chồi
   phat trien tinh cam tham mi 4 tuoi

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Chồi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/1/2019

   Xem: 0

  • chu diem ban than 4 tuoi
   Chồi
   chu diem ban than 4 tuoi

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Chồi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/1/2019

   Xem: 0

  • Lớp 3 tuổi.
   Chồi
   Lớp 3 tuổi.

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Chồi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/1/2019

   Xem: 0

  • Phát triển thể chất Lớp 4 tuổi.
   Chồi
   Phát triển thể chất Lớp 4 tuổi.

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Chồi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/1/2019

   Xem: 1

  • lop 4 tuoi
   Chồi
   lop 4 tuoi

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Chồi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/12/2018

   Xem: 0

  • kế khoạch chủ đề động vật 2018
   Chồi
   kế khoạch chủ đề động vật 2018

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Chồi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/12/2018

   Xem: 0

  • giáo an âm nhạc
   Chồi
   giáo an âm nhạc

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Chồi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/12/2018

   Xem: 0

  • chu đè thực vật
   Chồi
   chu đè thực vật

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Chồi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/12/2018

   Xem: 1

  • chủ đề nghề nghiệp
   Chồi
   chủ đề nghề nghiệp

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Chồi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/12/2018

   Xem: 0

  • chủ đề động vật lớp chồi
   Chồi
   chủ đề động vật lớp chồi

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Chồi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/12/2018

   Xem: 1

  • làm quen chữ cái
   Chồi
   làm quen chữ cái

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Chồi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/12/2018

   Xem: 0

  • sâu con sắc màu
   Chồi
   sâu con sắc màu

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Chồi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/12/2018

   Xem: 0

  • làm bưu thiếp tặng sinh nhật bạn
   Chồi
   làm bưu thiếp tặng sinh nhật bạn

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Chồi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/12/2018

   Xem: 0

  • nghe hát LÀ CON GÀ TRỐNG
   Chồi
   nghe hát LÀ CON GÀ TRỐNG

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Chồi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/12/2018

   Xem: 0

  • GA âm nhạc - bài hát Đố bạn ( 4-5 tuổi)
   Chồi
   GA âm nhạc - bài hát Đố bạn ( 4-5 tuổi)

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Chồi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/12/2018

   Xem: 0

  • thơ đàn gà con
   Chồi
   thơ đàn gà con

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Chồi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/12/2018

   Xem: 0

  • Vẽ con vật nuôi trong gia đình
   Chồi
   Vẽ con vật nuôi trong gia đình

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Chồi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/12/2018

   Xem: 0

  • lop 4 tuoi
   Chồi
   lop 4 tuoi

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Chồi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/12/2018

   Xem: 0

  • Phat trien ngon ngu cho tre lop Choi thong qua cac tac pham van hoc
   Chồi
   Phat trien ngon ngu cho tre lop Choi thong qua cac tac pham van hoc

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Chồi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/12/2018

   Xem: 0

  • phat trien tinh cam tham mi 4 tuoi
   Chồi
   phat trien tinh cam tham mi 4 tuoi

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Chồi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/12/2018

   Xem: 0

  • Giáo án tìm hiểu không khí
   Chồi
   Giáo án tìm hiểu không khí

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Chồi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/12/2018

   Xem: 0

  • giáo án truyện HẠT ĐỖ SÓT
   Chồi
   giáo án truyện HẠT ĐỖ SÓT

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Chồi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/12/2018

   Xem: 0

  • Phát triển: nhận thức
   Chồi
   Phát triển: nhận thức

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Chồi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/12/2018

   Xem: 0

  • Kỹ năng ứng phó khi bị bắt cóc (GÁ Chuyên đề cụm)
   Chồi
   Kỹ năng ứng phó khi bị bắt cóc (GÁ Chuyên đề cụm)

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Chồi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/12/2018

   Xem: 0

  • phat trien ngon ngu 3 tuoi
   Chồi
   phat trien ngon ngu 3 tuoi

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Chồi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/12/2018

   Xem: 0

  • TRƯỜNG MẦM NON 1
   Chồi
   TRƯỜNG MẦM NON 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Chồi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/12/2018

   Xem: 1

  • Lớp 3 tuổi.
   Chồi
   Lớp 3 tuổi.

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Chồi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/12/2018

   Xem: 0

  • chủ đề động vật
   Chồi
   chủ đề động vật

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Chồi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/12/2018

   Xem: 0

  • giáo án chủ đề tết và mùa xuân
   Chồi
   giáo án chủ đề tết và mùa xuân

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Chồi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/12/2018

   Xem: 0

  • lop 5 tuoi
   Chồi
   lop 5 tuoi

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Chồi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/12/2018

   Xem: 0

  • 2tuoi
   Chồi
   2tuoi

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Chồi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/12/2018

   Xem: 0

  • 2-3 tuoi
   Chồi
   2-3 tuoi

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Chồi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/12/2018

   Xem: 0

  • Lớp 4 tuổi.
   Chồi
   Lớp 4 tuổi.

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Chồi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/12/2018

   Xem: 0

  • lop 4 tuoi phat triển thể chất
   Chồi
   lop 4 tuoi phat triển thể chất

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Chồi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/12/2018

   Xem: 0

  • - giáo án lĩnh vực phát triển thể chất
   Chồi
   - giáo án lĩnh vực phát triển thể chất

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Chồi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/12/2018

   Xem: 0

  • phat trien ngon ngu 4 tuoi
   Chồi
   phat trien ngon ngu 4 tuoi

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Chồi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/12/2018

   Xem: 0

  • lam quen voi toan 5 tuoi nhận biết chữ số 7
   Chồi
   lam quen voi toan 5 tuoi nhận biết chữ số 7

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Chồi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/12/2018

   Xem: 0

  • phat trien tinh cam tham mi 2 tuoi
   Chồi
   phat trien tinh cam tham mi 2 tuoi

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Chồi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/12/2018

   Xem: 0

  • phat trien ngon ngu 4 tuoi
   Chồi
   phat trien ngon ngu 4 tuoi

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Chồi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/12/2018

   Xem: 0

  • phat trien ngon ngu 4 tuoi
   Chồi
   phat trien ngon ngu 4 tuoi

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Chồi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/12/2018

   Xem: 0

  • phat trien tinh cam tham mi 3 tuoi
   Chồi
   phat trien tinh cam tham mi 3 tuoi

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Chồi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/12/2018

   Xem: 1

  • lam quen văn hoc thơ renh rènh ràng ràng lớp 4 tuoi
   Chồi
   lam quen văn hoc thơ renh rènh ràng ràng lớp 4 tuoi

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Chồi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/12/2018

   Xem: 0

  • Phát triển thẩm mĩ (lớp 5 tuổi).
   Chồi
   Phát triển thẩm mĩ (lớp 5 tuổi).

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Chồi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/12/2018

   Xem: 0

  • Lớp 4 tuổi.giáo án truyện giọng hót chim sơn ca
   Chồi
   Lớp 4 tuổi.giáo án truyện giọng hót chim sơn ca

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Chồi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/11/2018

   Xem: 0

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY