Giáo án Lớp 4 tuổi

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Giáo án Lớp 4 tuổi và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Giáo án Lớp 4 tuổi hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • sáng kiến kinh nghiệm một số biện pháp rèn kỹ năng sống cho trẻ 4 tuổi
   Chồi
   sáng kiến kinh nghiệm một số biện pháp rèn kỹ năng sống cho trẻ 4 tuổi

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Chồi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/6/2019

   Xem: 0

  • thơ cô dạy con violet
   Chồi
   thơ cô dạy con violet

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Chồi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/6/2019

   Xem: 0

  • Chuyên đề Phòng chống xâm hại tình dục trẻ em
   Chồi
   Chuyên đề Phòng chống xâm hại tình dục trẻ em

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Chồi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 31/5/2019

   Xem: 0

  • phat trien ngon ngu 4 tuoi
   Chồi
   phat trien ngon ngu 4 tuoi

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Chồi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/5/2019

   Xem: 0

  • kham pha khoa hoc 3 tuoi
   Chồi
   kham pha khoa hoc 3 tuoi

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Chồi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/5/2019

   Xem: 0

  • Bé tìm hiểu về một số loại lá
   Chồi
   Bé tìm hiểu về một số loại lá

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Chồi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/5/2019

   Xem: 0

  • lam quen voi toan 4 tuoi
   Chồi
   lam quen voi toan 4 tuoi

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Chồi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/5/2019

   Xem: 0

  • phat trien tinh cam tham mi 4 tuoi
   Chồi
   phat trien tinh cam tham mi 4 tuoi

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Chồi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/5/2019

   Xem: 0

  • phat trien tinh cam tham mi 4 tuoi
   Chồi
   phat trien tinh cam tham mi 4 tuoi

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Chồi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/5/2019

   Xem: 0

  • phat trien tinh cam tham mi 5 tuoi
   Chồi
   phat trien tinh cam tham mi 5 tuoi

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Chồi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/5/2019

   Xem: 0

  • phat trien tinh cam tham mi 5 tuoi
   Chồi
   phat trien tinh cam tham mi 5 tuoi

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Chồi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/5/2019

   Xem: 0

  • phat trien tinh cam tham mi 4 tuoi
   Chồi
   phat trien tinh cam tham mi 4 tuoi

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Chồi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/4/2019

   Xem: 0

  • giáo án sếp theo quy tắc lớp chồi
   Chồi
   giáo án sếp theo quy tắc lớp chồi

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Chồi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/4/2019

   Xem: 0

  • lop 2
   Giáo án 4 tuổi
   lop 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án 4 tuổi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/4/2019

   Xem: 0

  • kham pha khoa hoc 4 tuoi
   Chồi
   kham pha khoa hoc 4 tuoi

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Chồi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/4/2019

   Xem: 0

  • Giáo án truyện Tích Chu
   Chồi
   Giáo án truyện Tích Chu

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Chồi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/4/2019

   Xem: 0

  • lam quen voi toan 4 tuoi
   Chồi
   lam quen voi toan 4 tuoi

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Chồi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/4/2019

   Xem: 0

  • mam non
   Chồi
   mam non

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Chồi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/4/2019

   Xem: 0

  • kham pha khoa hoc 4 tuoi
   Chồi
   kham pha khoa hoc 4 tuoi

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Chồi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/4/2019

   Xem: 0

  • mở chủ đề động vật
   Chồi
   mở chủ đề động vật

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Chồi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/4/2019

   Xem: 0

  • kế hoạch chủ đề động vật
   Chồi
   kế hoạch chủ đề động vật

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Chồi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/4/2019

   Xem: 0

  • kham pha khoa hoc 4 tuoi
   Chồi
   kham pha khoa hoc 4 tuoi

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Chồi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/4/2019

   Xem: 0

  • Lớp 3-4 tuổi.
   Chồi
   Lớp 3-4 tuổi.

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Chồi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/4/2019

   Xem: 0

  • phat trien tinh cam tham mi 4 tuoi
   Chồi
   phat trien tinh cam tham mi 4 tuoi

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Chồi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/4/2019

   Xem: 0

  • phat trien tinh cam tham mi 5 tuoi
   Chồi
   phat trien tinh cam tham mi 5 tuoi

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Chồi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/4/2019

   Xem: 0

  • phat trien ngon ngu 4 tuoi
   Chồi
   phat trien ngon ngu 4 tuoi

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Chồi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/4/2019

   Xem: 0

  • phat trien tinh cam tham mi 4 tuoi
   Chồi
   phat trien tinh cam tham mi 4 tuoi

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Chồi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/4/2019

   Xem: 0

  • kham pha khoa hoc 4 tuoi
   Chồi
   kham pha khoa hoc 4 tuoi

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Chồi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/4/2019

   Xem: 0

  • Nặn con sâu
   Chồi
   Nặn con sâu

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Chồi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/4/2019

   Xem: 0

  • Hát vận động Chú Bộ đội
   Chồi
   Hát vận động Chú Bộ đội

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Chồi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/3/2019

   Xem: 0

  • phat trien ngon ngu 5 tuoi
   Chồi
   phat trien ngon ngu 5 tuoi

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Chồi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/3/2019

   Xem: 0

  • âm nhạc
   Chồi
   âm nhạc

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Chồi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/3/2019

   Xem: 0

  • lam quen voi toan 4 tuoi. Đo cùng một đơn vị đo
   Chồi
   lam quen voi toan 4 tuoi. Đo cùng một đơn vị đo

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Chồi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/3/2019

   Xem: 0

  • chủ đề gia đình
   Chồi
   chủ đề gia đình

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Chồi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/3/2019

   Xem: 0

  • Lớp 3 tuổi.
   Chồi
   Lớp 3 tuổi.

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Chồi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/3/2019

   Xem: 0

  • mam non phát triển thể chất 5-6 tuổi
   Chồi
   mam non phát triển thể chất 5-6 tuổi

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Chồi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/3/2019

   Xem: 0

  • chu đề nuoc
   Chồi
   chu đề nuoc

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Chồi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/3/2019

   Xem: 0

  • chu diem phuong tien giao thong
   Chồi
   chu diem phuong tien giao thong

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Chồi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/3/2019

   Xem: 0

  • chu diem nganh nghe
   Chồi
   chu diem nganh nghe

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Chồi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/3/2019

   Xem: 0

  • chu de hien tuong tu nhien
   Chồi
   chu de hien tuong tu nhien

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Chồi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/3/2019

   Xem: 0

  • 5 tuổi
   Chồi
   5 tuổi

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Chồi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/3/2019

   Xem: 0

  • 5 tuổi
   Chồi
   5 tuổi

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Chồi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/3/2019

   Xem: 0

  • Trườn theo hướng thẳng, chủ đề Động vật
   Chồi
   Trườn theo hướng thẳng, chủ đề Động vật

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Chồi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/3/2019

   Xem: 0

  • Xé dán bưu thiếp ngày 8/3
   Chồi
   Xé dán bưu thiếp ngày 8/3

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Chồi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/3/2019

   Xem: 0

  • Tim hiểu một số LLGT đường bộ
   Chồi
   Tim hiểu một số LLGT đường bộ

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Chồi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/3/2019

   Xem: 0

  • Tim hiểu một số LLGT đường bộ
   Chồi
   Tim hiểu một số LLGT đường bộ

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Chồi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/3/2019

   Xem: 0

  • kham pha khoa hoc 4 tuoi
   Chồi
   kham pha khoa hoc 4 tuoi

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Chồi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/3/2019

   Xem: 0

  • kham pha khoa hoc 4 tuoi trò chuyện 1 số loai rau, củ, quả
   Chồi
   kham pha khoa hoc 4 tuoi trò chuyện 1 số loai rau, củ, quả

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Chồi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/3/2019

   Xem: 0

  • lop 5
   Chồi
   lop 5

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Chồi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/3/2019

   Xem: 0

  • giáo án vệ sinh
   Chồi
   giáo án vệ sinh

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Chồi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/3/2019

   Xem: 0

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY