Giáo án Lớp 4 tuổi

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Giáo án Lớp 4 tuổi và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Giáo án Lớp 4 tuổi hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • phat trien tinh cam tham mi 4 tuoi
   Chồi
   phat trien tinh cam tham mi 4 tuoi

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Chồi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/10/2018

   Xem: 0

  • phat trien ngon ngu 2 tuoi
   Chồi
   phat trien ngon ngu 2 tuoi

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Chồi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/10/2018

   Xem: 0

  • phát triển thể chất
   Chồi
   phát triển thể chất

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Chồi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/10/2018

   Xem: 0

  • TDGH
   Chồi
   TDGH

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Chồi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/10/2018

   Xem: 0

  • hoạt động vui chơi
   Chồi
   hoạt động vui chơi

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Chồi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/10/2018

   Xem: 0

  • kế hoạch chủ đề bản thân 3 tuổi
   Chồi
   kế hoạch chủ đề bản thân 3 tuổi

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Chồi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/10/2018

   Xem: 0

  • phat trien ngon ngu 4 tuoi
   Chồi
   phat trien ngon ngu 4 tuoi

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Chồi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/10/2018

   Xem: 1

  • kham pha khoa hoc 4 tuoi
   Chồi
   kham pha khoa hoc 4 tuoi

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Chồi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/10/2018

   Xem: 0

  • phat trien ngon ngu 5 tuoi
   Chồi
   phat trien ngon ngu 5 tuoi

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Chồi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/10/2018

   Xem: 0

  • phat trien tinh cam tham mi 4 tuoi
   Chồi
   phat trien tinh cam tham mi 4 tuoi

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Chồi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/10/2018

   Xem: 0

  • lop 4 tuoi the chat
   Chồi
   lop 4 tuoi the chat

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Chồi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/10/2018

   Xem: 0

  • Giáo án chủ đề gia đình
   Chồi
   Giáo án chủ đề gia đình

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Chồi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/9/2018

   Xem: 0

  • chủ đề bản thân - Tôi là ai
   Chồi
   chủ đề bản thân - Tôi là ai

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Chồi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/9/2018

   Xem: 0

  • Lớp nhà trẻ
   Chồi
   Lớp nhà trẻ

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Chồi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/9/2018

   Xem: 0

  • Lớp 5-6 tuổi.
   Chồi
   Lớp 5-6 tuổi.

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Chồi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/9/2018

   Xem: 0

  • phat trien tinh cam tham mi 4 tuoi
   Chồi
   phat trien tinh cam tham mi 4 tuoi

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Chồi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/9/2018

   Xem: 0

  • phat trien tinh cam tham mi 4 tuoi
   Chồi
   phat trien tinh cam tham mi 4 tuoi

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Chồi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/9/2018

   Xem: 0

  • phat trien ngon ngu 4 tuoi
   Chồi
   phat trien ngon ngu 4 tuoi

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Chồi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/9/2018

   Xem: 1

  • lam quen voi toan 3 tuoi
   Chồi
   lam quen voi toan 3 tuoi

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Chồi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/9/2018

   Xem: 0

  • Lớp 5 tuổi.
   Chồi
   Lớp 5 tuổi.

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Chồi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/9/2018

   Xem: 0

  • phat trien ngon ngu 4 tuoi
   Chồi
   phat trien ngon ngu 4 tuoi

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Chồi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/9/2018

   Xem: 0

  • lam quen voi toan 4 tuoi
   Chồi
   lam quen voi toan 4 tuoi

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Chồi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/9/2018

   Xem: 0

  • làm quen với thể dục
   Chồi
   làm quen với thể dục

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Chồi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/9/2018

   Xem: 0

  • lop 4 tuoi
   Chồi
   lop 4 tuoi

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Chồi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/9/2018

   Xem: 0

  • giao án mầm non 4 tuổi chư đề bản thân
   Chồi
   giao án mầm non 4 tuổi chư đề bản thân

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Chồi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/9/2018

   Xem: 0

  • mam non giáo án trường mầmnon khối chồi
   Chồi
   mam non giáo án trường mầmnon khối chồi

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Chồi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/9/2018

   Xem: 0

  • giấy mời họp phụ huynh đầu năm
   Chồi
   giấy mời họp phụ huynh đầu năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Chồi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/9/2018

   Xem: 0

  • kham pha khoa hoc 4 tuoi
   Chồi
   kham pha khoa hoc 4 tuoi

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Chồi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/9/2018

   Xem: 0

  • Lớp 3 tuổi.
   Chồi
   Lớp 3 tuổi.

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Chồi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/9/2018

   Xem: 0

  • lop 4 tuoi
   Chồi
   lop 4 tuoi

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Chồi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/9/2018

   Xem: 0

  • lam quen voi toan 4 tuoi
   Chồi
   lam quen voi toan 4 tuoi

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Chồi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/8/2018

   Xem: 0

  • Lớp nhỡ. lop 4 tuoi
   Chồi
   Lớp nhỡ. lop 4 tuoi

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Chồi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/8/2018

   Xem: 5

  • giáo án hoạt động tạo hình ngoài giờ học
   Chồi
   giáo án hoạt động tạo hình ngoài giờ học

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Chồi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/8/2018

   Xem: 0

  • lop 4 tuoi
   Chồi
   lop 4 tuoi

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Chồi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/7/2018

   Xem: 0

  • phat trien ngon ngu 4 tuoi
   Chồi
   phat trien ngon ngu 4 tuoi

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Chồi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/7/2018

   Xem: 9

  • so sanh chieu cao hai doi tuong
   Chồi
   so sanh chieu cao hai doi tuong

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Chồi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/6/2018

   Xem: 0

  • dạy hát
   Chồi
   dạy hát

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Chồi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/6/2018

   Xem: 0

  • lam quen voi toan 4 tuoi Dạy trẻ đếm đến 5. Nhận biết các nhóm đối tượng có số lượng 5. Nhận biết chữ số 5
   Chồi
   lam quen voi toan 4 tuoi Dạy trẻ đếm đến 5. Nhận biết các nhóm đối tượng có số lượng 5. Nhận biết chữ số 5

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Chồi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/6/2018

   Xem: 0

  • chủ quơng đất nướcLớp 4 tuổi.
   Chồi
   chủ quơng đất nướcLớp 4 tuổi.

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Chồi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/6/2018

   Xem: 0

  • THỰC VẬT -4 TUỔI
   Chồi
   THỰC VẬT -4 TUỔI

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Chồi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/6/2018

   Xem: 0

  • NƯỚC VÀ HT TN 4 TUỔI
   Chồi
   NƯỚC VÀ HT TN 4 TUỔI

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Chồi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/6/2018

   Xem: 0

  • chủ điểm động vật lớp 4 tuổi
   Chồi
   chủ điểm động vật lớp 4 tuổi

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Chồi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/6/2018

   Xem: 0

  • kham pha xa hoi 4 tuoi
   Chồi
   kham pha xa hoi 4 tuoi

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Chồi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/5/2018

   Xem: 0

  • môi trường xung quanh
   Chồi
   môi trường xung quanh

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Chồi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/5/2018

   Xem: 3

  • phat trien ngon ngu 4 tuoi (câu chuyện cáo, thỏ và gà trống)
   Chồi
   phat trien ngon ngu 4 tuoi (câu chuyện cáo, thỏ và gà trống)

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Chồi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/5/2018

   Xem: 0

  • Giáo án chuyền bóng theo hàng ngang lớp 4 tuổi
   Chồi
   Giáo án chuyền bóng theo hàng ngang lớp 4 tuổi

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Chồi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/5/2018

   Xem: 4

  • phat trien tinh cam tham mi 4 tuoi
   Chồi
   phat trien tinh cam tham mi 4 tuoi

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Chồi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/5/2018

   Xem: 0

  • Hoạt động với Đồ vật (2 tuổi). Giáo án cả năm
   Chồi
   Hoạt động với Đồ vật (2 tuổi). Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Chồi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/5/2018

   Xem: 0

  • Giáo án trò chuyện vê quê hương Quy Kỳ
   Chồi
   Giáo án trò chuyện vê quê hương Quy Kỳ

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Chồi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/5/2018

   Xem: 0

  • Động vật nuôi nhà em
   Chồi
   Động vật nuôi nhà em

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Chồi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/5/2018

   Xem: 0

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY