Giáo án Lớp 4 tuổi

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Giáo án Lớp 4 tuổi và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Giáo án Lớp 4 tuổi hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • phat trien ngon ngu 4 tuoi
   Chồi
   phat trien ngon ngu 4 tuoi

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Chồi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/4/2019

   Xem: 0

  • phat trien tinh cam tham mi 4 tuoi
   Chồi
   phat trien tinh cam tham mi 4 tuoi

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Chồi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/4/2019

   Xem: 0

  • kham pha khoa hoc 4 tuoi
   Chồi
   kham pha khoa hoc 4 tuoi

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Chồi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/4/2019

   Xem: 0

  • Nặn con sâu
   Chồi
   Nặn con sâu

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Chồi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/4/2019

   Xem: 0

  • Hát vận động Chú Bộ đội
   Chồi
   Hát vận động Chú Bộ đội

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Chồi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/3/2019

   Xem: 0

  • phat trien ngon ngu 5 tuoi
   Chồi
   phat trien ngon ngu 5 tuoi

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Chồi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/3/2019

   Xem: 0

  • âm nhạc
   Chồi
   âm nhạc

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Chồi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/3/2019

   Xem: 0

  • lam quen voi toan 4 tuoi. Đo cùng một đơn vị đo
   Chồi
   lam quen voi toan 4 tuoi. Đo cùng một đơn vị đo

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Chồi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/3/2019

   Xem: 0

  • chủ đề gia đình
   Chồi
   chủ đề gia đình

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Chồi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/3/2019

   Xem: 0

  • Lớp 3 tuổi.
   Chồi
   Lớp 3 tuổi.

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Chồi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/3/2019

   Xem: 0

  • mam non phát triển thể chất 5-6 tuổi
   Chồi
   mam non phát triển thể chất 5-6 tuổi

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Chồi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/3/2019

   Xem: 0

  • chu đề nuoc
   Chồi
   chu đề nuoc

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Chồi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/3/2019

   Xem: 0

  • chu diem phuong tien giao thong
   Chồi
   chu diem phuong tien giao thong

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Chồi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/3/2019

   Xem: 0

  • chu diem nganh nghe
   Chồi
   chu diem nganh nghe

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Chồi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/3/2019

   Xem: 0

  • chu de hien tuong tu nhien
   Chồi
   chu de hien tuong tu nhien

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Chồi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/3/2019

   Xem: 0

  • 5 tuổi
   Chồi
   5 tuổi

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Chồi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/3/2019

   Xem: 0

  • 5 tuổi
   Chồi
   5 tuổi

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Chồi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/3/2019

   Xem: 0

  • Trườn theo hướng thẳng, chủ đề Động vật
   Chồi
   Trườn theo hướng thẳng, chủ đề Động vật

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Chồi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/3/2019

   Xem: 0

  • Xé dán bưu thiếp ngày 8/3
   Chồi
   Xé dán bưu thiếp ngày 8/3

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Chồi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/3/2019

   Xem: 0

  • Tim hiểu một số LLGT đường bộ
   Chồi
   Tim hiểu một số LLGT đường bộ

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Chồi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/3/2019

   Xem: 0

  • Tim hiểu một số LLGT đường bộ
   Chồi
   Tim hiểu một số LLGT đường bộ

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Chồi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/3/2019

   Xem: 0

  • kham pha khoa hoc 4 tuoi
   Chồi
   kham pha khoa hoc 4 tuoi

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Chồi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/3/2019

   Xem: 0

  • kham pha khoa hoc 4 tuoi trò chuyện 1 số loai rau, củ, quả
   Chồi
   kham pha khoa hoc 4 tuoi trò chuyện 1 số loai rau, củ, quả

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Chồi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/3/2019

   Xem: 0

  • lop 5
   Chồi
   lop 5

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Chồi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/3/2019

   Xem: 0

  • giáo án vệ sinh
   Chồi
   giáo án vệ sinh

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Chồi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/3/2019

   Xem: 0

  • Lớp 5-6 tuổi
   Chồi
   Lớp 5-6 tuổi

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Chồi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/3/2019

   Xem: 0

  • Nhà trẻ thơ
   Chồi
   Nhà trẻ thơ

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Chồi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/3/2019

   Xem: 0

  • mầm non
   Chồi
   mầm non

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Chồi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/3/2019

   Xem: 0

  • TOÁN XÁC ĐỊNH PHẢI TRÁI -TRƯỚC SAU .
   Chồi
   TOÁN XÁC ĐỊNH PHẢI TRÁI -TRƯỚC SAU .

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Chồi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/3/2019

   Xem: 0

  • TOÁN XÁC ĐỊNH PHẢI TRÁI -TRƯỚC SAU .
   Lớp 4 tuổi
   TOÁN XÁC ĐỊNH PHẢI TRÁI -TRƯỚC SAU .

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lớp 4 tuổi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/3/2019

   Xem: 0

  • TẠO HÌNH: TRANG TRÍ VÁY ÁO.
   Lớp 4 tuổi
   TẠO HÌNH: TRANG TRÍ VÁY ÁO.

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lớp 4 tuổi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/3/2019

   Xem: 0

  • TẠO HÌNH: TRANG TRÍ VÁY ÁO.
   Chồi
   TẠO HÌNH: TRANG TRÍ VÁY ÁO.

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Chồi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/3/2019

   Xem: 0

  • TẠO HÌNH: TÔ MÀU TRƯỜNG MẦM NON
   Chồi
   TẠO HÌNH: TÔ MÀU TRƯỜNG MẦM NON

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Chồi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/3/2019

   Xem: 0

  • TẠO HÌNH: TÔ MÀU TRƯỜNG MẦM NON
   Lớp 4 tuổi
   TẠO HÌNH: TÔ MÀU TRƯỜNG MẦM NON

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lớp 4 tuổi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/3/2019

   Xem: 0

  • TẠO HÌNH: TÔ MÀU CÔ GIÁOW VÀ CÁC BẠN.
   Chồi
   TẠO HÌNH: TÔ MÀU CÔ GIÁOW VÀ CÁC BẠN.

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Chồi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/3/2019

   Xem: 0

  • TẠO HÌNH: TÔ MÀU CÔ GIÁOW VÀ CÁC BẠN.
   Lớp 4 tuổi
   TẠO HÌNH: TÔ MÀU CÔ GIÁOW VÀ CÁC BẠN.

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lớp 4 tuổi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/3/2019

   Xem: 0

  • KỸ NĂNG SỐNG: CÁC BƯỚC RỬA TAY
   Lớp 4 tuổi
   KỸ NĂNG SỐNG: CÁC BƯỚC RỬA TAY

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lớp 4 tuổi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/3/2019

   Xem: 0

  • KỸ NĂNG SỐNG: CÁC BƯỚC RỬA TAY
   Chồi
   KỸ NĂNG SỐNG: CÁC BƯỚC RỬA TAY

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Chồi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/3/2019

   Xem: 0

  • THỂ DỤC : TUNG VÀ BẮT BÓNG BẰNG 2 TAY
   Lớp 4 tuổi
   THỂ DỤC : TUNG VÀ BẮT BÓNG BẰNG 2 TAY

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lớp 4 tuổi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/3/2019

   Xem: 0

  • THỂ DỤC : TUNG VÀ BẮT BÓNG BẰNG 2 TAY
   Chồi
   THỂ DỤC : TUNG VÀ BẮT BÓNG BẰNG 2 TAY

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Chồi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/3/2019

   Xem: 0

  • THỂ DỤC: NÉM XA BẰNG 2 TAY.
   Lớp 4 tuổi
   THỂ DỤC: NÉM XA BẰNG 2 TAY.

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lớp 4 tuổi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/3/2019

   Xem: 0

  • THỂ DỤC: NÉM XA BẰNG 2 TAY.
   Chồi
   THỂ DỤC: NÉM XA BẰNG 2 TAY.

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Chồi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/3/2019

   Xem: 0

  • GDTC: ĐI TRÊN GHẾ THỂ DỤC
   Chồi
   GDTC: ĐI TRÊN GHẾ THỂ DỤC

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Chồi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/3/2019

   Xem: 0

  • GDTC: ĐI TRÊN GHẾ THỂ DỤC
   Lớp 4 tuổi
   GDTC: ĐI TRÊN GHẾ THỂ DỤC

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lớp 4 tuổi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/3/2019

   Xem: 0

  • GDTC: BẬC QUA VẬT CẢN
   Chồi
   GDTC: BẬC QUA VẬT CẢN

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Chồi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/3/2019

   Xem: 0

  • GDTC: BẬC QUA VẬT CẢN
   Lớp 4 tuổi
   GDTC: BẬC QUA VẬT CẢN

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lớp 4 tuổi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/3/2019

   Xem: 0

  • lam quen voi toan 4 tuoi ÔN HÌNH TRÒN - VUÔNG- TAM GIÁC
   Chồi
   lam quen voi toan 4 tuoi ÔN HÌNH TRÒN - VUÔNG- TAM GIÁC

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Chồi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/3/2019

   Xem: 0

  • lam quen voi toan 4 tuoi ÔN HÌNH TRÒN - VUÔNG- TAM GIÁC
   Lớp 4 tuổi
   lam quen voi toan 4 tuoi ÔN HÌNH TRÒN - VUÔNG- TAM GIÁC

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lớp 4 tuổi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/3/2019

   Xem: 0

  • kham pha xa hoi 4 tuoi NGHỀ BÁC SỸ
   Chồi
   kham pha xa hoi 4 tuoi NGHỀ BÁC SỸ

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Chồi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/3/2019

   Xem: 0

  • kham pha xa hoi 4 tuoi NGHỀ BÁC SỸ
   Lớp 4 tuổi
   kham pha xa hoi 4 tuoi NGHỀ BÁC SỸ

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lớp 4 tuổi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/3/2019

   Xem: 0

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY