Giáo án Lớp 5

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Giáo án Lớp 5 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Giáo án Lớp 5 hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
Giáo án Hướng dẫn học Tin học 5 Giáo án Lịch sử 5 Giáo án Âm nhạc 5 Giáo án Khác (Lớp 5) Giáo án Tin học 5 Giáo án Kể chuyện 5 Giáo án Kĩ thuật 5 Giáo án Tập đọc 5 Giáo án Khoa học 5 Giáo án Tập làm văn 5 Giáo án Luyện từ và câu 5 Giáo án Đạo đức 5 Giáo án Mĩ thuật 5 Giáo án Toán học 5 Giáo án Cùng học Tin học 5 Giáo án An toàn giao thông 5 Giáo án Địa lí 5 Giáo án Tiếng Anh 5 Giáo án Thể dục 5 Giáo án Chính tả 5 Giáo án Giáo án theo Tuần (Lớp 5) Giáo án Hoạt động Ngoài giờ lên lớp 5 Bài giảng Hướng dẫn học Tin học 5 Bài giảng Lịch sử 5 Bài giảng Âm nhạc 5 Bài giảng Khác (Lớp 5) Bài giảng Tin học 5 Bài giảng Kể chuyện 5 Bài giảng Kĩ thuật 5 Bài giảng Tập đọc 5 Bài giảng Khoa học 5 Bài giảng Tập làm văn 5 Bài giảng Luyện từ và câu 5 Bài giảng Đạo đức 5 Bài giảng Mĩ thuật 5 Bài giảng Toán học 5 Bài giảng Cùng học Tin học 5 Bài giảng An toàn giao thông 5 Bài giảng Địa lí 5 Bài giảng Tiếng Anh 5 Bài giảng Thể dục 5 Bài giảng Chính tả 5 Bài giảng Giáo án theo Tuần (Lớp 5) Bài giảng Hoạt động Ngoài giờ lên lớp 5 Đề thi Hướng dẫn học Tin học 5 Đề thi Lịch sử 5 Đề thi Âm nhạc 5 Đề thi Khác (Lớp 5) Đề thi Tin học 5 Đề thi Kể chuyện 5 Đề thi Kĩ thuật 5 Đề thi Tập đọc 5 Đề thi Khoa học 5 Đề thi Tập làm văn 5 Đề thi Luyện từ và câu 5 Đề thi Đạo đức 5 Đề thi Mĩ thuật 5 Đề thi Toán học 5 Đề thi Cùng học Tin học 5 Đề thi An toàn giao thông 5 Đề thi Địa lí 5 Đề thi Tiếng Anh 5 Đề thi Thể dục 5 Đề thi Chính tả 5 Đề thi Giáo án theo Tuần (Lớp 5) Đề thi Hoạt động Ngoài giờ lên lớp 5
  • Giáo án Tuần 2 - Lớp 5
   Giáo án theo Tuần
   Giáo án Tuần 2 - Lớp 5

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/9/2019

   Xem: 0

  • Giáo án Tuần 2 - Lớp 5
   Giáo án theo Tuần
   Giáo án Tuần 2 - Lớp 5

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/9/2019

   Xem: 0

  • Giáo án Tuần 3 - Lớp 5
   Giáo án theo Tuần
   Giáo án Tuần 3 - Lớp 5

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/9/2019

   Xem: 0

  • Giáo án Tuần 5 - Lớp 5
   Giáo án theo Tuần
   Giáo án Tuần 5 - Lớp 5

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/9/2019

   Xem: 0

  • Bài 22. Đường Trường Sơn
   Lịch sử 5
   Bài 22. Đường Trường Sơn

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/9/2019

   Xem: 0

  • Bài 23. Sắt, gang, thép
   Khoa học 5
   Bài 23. Sắt, gang, thép

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Khoa học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/9/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   HD học Tin học 5
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử HD học Tin học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/9/2019

   Xem: 0

  • Giao an th lop 5 tuan 2 có PTNL 2019
   Giáo án theo Tuần
   Giao an th lop 5 tuan 2 có PTNL 2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/9/2019

   Xem: 0

  • giáo án mỹ thuật lớp 5
   Mỹ thuật 5
   giáo án mỹ thuật lớp 5

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Mỹ thuật 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/9/2019

   Xem: 0

  • Giáo án Tuần 3 - Lớp 5
   Giáo án theo Tuần
   Giáo án Tuần 3 - Lớp 5

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/9/2019

   Xem: 0

  • Giáo an
   Giáo án
   Giáo an

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/9/2019

   Xem: 0

  • Tài liệu
   Tài liệu
   Tài liệu

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tài liệu

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/9/2019

   Xem: 0

  • Giáo án Tuần 3 - Lớp 5
   Giáo án theo Tuần
   Giáo án Tuần 3 - Lớp 5

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/9/2019

   Xem: 0

  • CĐ1. Bài 1. Khám phá Computer
   HD học Tin học 5
   CĐ1. Bài 1. Khám phá Computer

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử HD học Tin học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/9/2019

   Xem: 0

  • GIAO AN BAN TAY NAN BOT LOP 5
   Giáo án khác
   GIAO AN BAN TAY NAN BOT LOP 5

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/9/2019

   Xem: 0

  • GIAO AN BAN TAY NAN BOT LOP 5
   Khoa học 5
   GIAO AN BAN TAY NAN BOT LOP 5

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Khoa học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/9/2019

   Xem: 0

  • lop 5
   Toán học 5
   lop 5

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/9/2019

   Xem: 0

  • Giáo án lớp 5
   Toán học 5
   Giáo án lớp 5

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/9/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Âm nhạc 5
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/9/2019

   Xem: 0

  • Giáo án theo Tuần (Lớp 5). Giáo án Tuần 8 - Lớp 5
   Giáo án theo Tuần
   Giáo án theo Tuần (Lớp 5). Giáo án Tuần 8 - Lớp 5

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/9/2019

   Xem: 0

  • Giáo án theo Tuần (Lớp 5). Giáo án Tuần 7 - Lớp 5
   Giáo án theo Tuần
   Giáo án theo Tuần (Lớp 5). Giáo án Tuần 7 - Lớp 5

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/9/2019

   Xem: 0

  • Giáo án Tuần 1 - Lớp 5
   Giáo án theo Tuần
   Giáo án Tuần 1 - Lớp 5

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/9/2019

   Xem: 0

  • Kế hoạch lồng ghép QPAN 19-20
   Kỹ thuật 5
   Kế hoạch lồng ghép QPAN 19-20

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Kỹ thuật 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/9/2019

   Xem: 0

  • Giáo án Tuần 2 - Lớp 5
   Giáo án theo Tuần
   Giáo án Tuần 2 - Lớp 5

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/9/2019

   Xem: 0

  • Luyện tập Trang 14
   Toán học 5
   Luyện tập Trang 14

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/9/2019

   Xem: 0

  • giáo án tuần 1 lớp 5 vnen
   Giáo án theo Tuần
   giáo án tuần 1 lớp 5 vnen

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/9/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Âm nhạc 5
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/9/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Âm nhạc
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/9/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Âm nhạc
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/9/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Lớp 5
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lớp 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/9/2019

   Xem: 0

  • Giáo án Tuần 2 - Lớp 5
   Giáo án theo Tuần
   Giáo án Tuần 2 - Lớp 5

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/9/2019

   Xem: 0

  • TUẦN 1-ANS
   Giáo án theo Tuần
   TUẦN 1-ANS

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/9/2019

   Xem: 0

  • ke hoach CM THÁNG 9
   Văn bản trường
   ke hoach CM THÁNG 9

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Văn bản trường

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/9/2019

   Xem: 0

  • ke hoach CM THÁNG 9
   Tiếng Anh
   ke hoach CM THÁNG 9

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tiếng Anh

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/9/2019

   Xem: 0

  • ke hoach CM THÁNG 9
   Tiếng Anh
   ke hoach CM THÁNG 9

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tiếng Anh

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/9/2019

   Xem: 0

  • GIAO AN KY THUAT LOP 5
   Kỹ thuật 5
   GIAO AN KY THUAT LOP 5

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Kỹ thuật 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/9/2019

   Xem: 0

  • Giáo án theo Tuần (Lớp 5). Giáo án Tuần 6 - Lớp 5
   Giáo án theo Tuần
   Giáo án theo Tuần (Lớp 5). Giáo án Tuần 6 - Lớp 5

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 31/8/2019

   Xem: 0

  • Giáo án theo Tuần (Lớp 5). Giáo án Tuần 5 - Lớp 5
   Giáo án theo Tuần
   Giáo án theo Tuần (Lớp 5). Giáo án Tuần 5 - Lớp 5

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 31/8/2019

   Xem: 1

  • Giáo án theo Tuần (Lớp 5). Giáo án Tuần 3 - Lớp 5
   Giáo án theo Tuần
   Giáo án theo Tuần (Lớp 5). Giáo án Tuần 3 - Lớp 5

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 31/8/2019

   Xem: 0

  • CHUONG TRINH QUAN LI HOC SINH TH
   Cùng học Tin học 5
   CHUONG TRINH QUAN LI HOC SINH TH

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Cùng học Tin học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/8/2019

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 1
   Khoa học 5
   Giáo án học kì 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Khoa học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/8/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Đạo đức 5
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Đạo đức 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/8/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Lịch sử 5
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/8/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Khoa học 5
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Khoa học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/8/2019

   Xem: 0

  • Giáo án Tuần 1 - Lớp 5
   Giáo án theo Tuần
   Giáo án Tuần 1 - Lớp 5

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/8/2019

   Xem: 0

  • DANH SACH KHOI 4
   Cùng học Tin học 5
   DANH SACH KHOI 4

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Cùng học Tin học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/8/2019

   Xem: 0

  • Giáo án lớp 5 Cả năm Soạn đổi mới (CỰC HAY)
   Giáo án theo Tuần
   Giáo án lớp 5 Cả năm Soạn đổi mới (CỰC HAY)

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/8/2019

   Xem: 0

  • Bài 12. Em yêu hòa bình
   Đạo đức 5
   Bài 12. Em yêu hòa bình

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Đạo đức 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/8/2019

   Xem: 0

  • CV HD TÍCH HỢP TLHĐ
   Tiếng Anh
   CV HD TÍCH HỢP TLHĐ

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tiếng Anh

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/8/2019

   Xem: 0

  • CV HD TÍCH HỢP TLHĐ
   Tiếng Anh
   CV HD TÍCH HỢP TLHĐ

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tiếng Anh

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/8/2019

   Xem: 0

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY