Đây là Bộ sưu tập Thư viện Giáo án Lớp 5 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Giáo án Lớp 5 hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
Giáo án Giáo án theo Tuần (Lớp 5) Giáo án Tập đọc 5 Giáo án Chính tả 5 Giáo án Luyện từ và câu 5 Giáo án Tập làm văn 5 Giáo án Kể chuyện 5 Giáo án Đạo đức 5 Giáo án Toán học 5 Giáo án Khoa học 5 Giáo án Kĩ thuật 5 Giáo án Lịch sử 5 Giáo án Địa lí 5 Giáo án An toàn giao thông 5 Giáo án Hoạt động Ngoài giờ lên lớp 5 Giáo án Âm nhạc 5 Giáo án Mĩ thuật 5 Giáo án Thể dục 5 Giáo án Cùng học Tin học 5 Giáo án Hướng dẫn học Tin học 5 Giáo án Tiếng Anh 5 Giáo án Khác (Lớp 5) Bài giảng Giáo án theo Tuần (Lớp 5) Bài giảng Tập đọc 5 Bài giảng Chính tả 5 Bài giảng Luyện từ và câu 5 Bài giảng Tập làm văn 5 Bài giảng Kể chuyện 5 Bài giảng Đạo đức 5 Bài giảng Toán học 5 Bài giảng Khoa học 5 Bài giảng Kĩ thuật 5 Bài giảng Lịch sử 5 Bài giảng Địa lí 5 Bài giảng An toàn giao thông 5 Bài giảng Hoạt động Ngoài giờ lên lớp 5 Bài giảng Âm nhạc 5 Bài giảng Mĩ thuật 5 Bài giảng Thể dục 5 Bài giảng Cùng học Tin học 5 Bài giảng Hướng dẫn học Tin học 5 Bài giảng Tiếng Anh 5 Bài giảng Khác (Lớp 5) Đề thi Giáo án theo Tuần (Lớp 5) Đề thi Tập đọc 5 Đề thi Chính tả 5 Đề thi Luyện từ và câu 5 Đề thi Tập làm văn 5 Đề thi Kể chuyện 5 Đề thi Đạo đức 5 Đề thi Toán học 5 Đề thi Khoa học 5 Đề thi Kĩ thuật 5 Đề thi Lịch sử 5 Đề thi Địa lí 5 Đề thi An toàn giao thông 5 Đề thi Hoạt động Ngoài giờ lên lớp 5 Đề thi Âm nhạc 5 Đề thi Mĩ thuật 5 Đề thi Thể dục 5 Đề thi Cùng học Tin học 5 Đề thi Hướng dẫn học Tin học 5 Đề thi Tiếng Anh 5 Đề thi Khác (Lớp 5)

Giáo án Lớp 5

 • HOAT ĐÔNG NGLL KHOI 5
  Hoạt động NGLL 5
  HOAT ĐÔNG NGLL KHOI 5

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/9/2018

  Xem: 0

 • Giáo án Tuần 1 - Lớp 5
  Giáo án theo Tuần
  Giáo án Tuần 1 - Lớp 5

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/9/2018

  Xem: 0

 • Giáo án Tuần 2 - Lớp 5
  Giáo án theo Tuần
  Giáo án Tuần 2 - Lớp 5

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/9/2018

  Xem: 0

 • KẾ HOẠCH Tổ chức giáo dục kỹ năng sống cho học sinh Năm học 2018-2019
  Khoa học 5
  KẾ HOẠCH Tổ chức giáo dục kỹ năng sống cho học sinh Năm học 2018-2019

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Khoa học 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/9/2018

  Xem: 0

 • KẾ HOẠCH SINH HOẠT CHUYÊN MÔN THEO NGHIÊN CỨU BÀI HỌC, THEO CHUYÊN ĐỀ Năm học 2018-2019
  Khoa học 5
  KẾ HOẠCH SINH HOẠT CHUYÊN MÔN THEO NGHIÊN CỨU BÀI HỌC, THEO CHUYÊN ĐỀ Năm học 2018-2019

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Khoa học 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/9/2018

  Xem: 0

 • KẾ HOẠCH Thực hiện dạy học văn hoá, lịch sử, địa lý địa phương Năm học: 2018-2019
  Khoa học 5
  KẾ HOẠCH Thực hiện dạy học văn hoá, lịch sử, địa lý địa phương Năm học: 2018-2019

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Khoa học 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/9/2018

  Xem: 0

 • Giáo án tiếng anh lớp 5 cả năm mới chuẩn 2018-2019
  CT Bộ GDĐT 5
  Giáo án tiếng anh lớp 5 cả năm mới chuẩn 2018-2019

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử CT Bộ GDĐT 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/9/2018

  Xem: 0

 • giáo án lớp 5 tron bộ
  Giáo án theo Tuần
  giáo án lớp 5 tron bộ

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/9/2018

  Xem: 0

 • Báo giảng cho tất cả từ lớp 2 đến lớp 5 dạy 2 buổi
  Giáo án khác
  Báo giảng cho tất cả từ lớp 2 đến lớp 5 dạy 2 buổi

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/9/2018

  Xem: 0

 • Giáo án dạy buổi 2 lớp 5
  Giáo án khác
  Giáo án dạy buổi 2 lớp 5

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/9/2018

  Xem: 0

 • Giáo án Tuần 1 - Lớp 5
  Giáo án theo Tuần
  Giáo án Tuần 1 - Lớp 5

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/9/2018

  Xem: 0

 • Giáo án Tuần 4 - Lớp 5
  Giáo án theo Tuần
  Giáo án Tuần 4 - Lớp 5

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/9/2018

  Xem: 0

 • Tuần 4 - Lớp 5
  Giáo án theo Tuần
  Tuần 4 - Lớp 5

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/9/2018

  Xem: 0

 • Giáo án Tuần 5 - Lớp 5
  Giáo án theo Tuần
  Giáo án Tuần 5 - Lớp 5

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/9/2018

  Xem: 0

 • giáo án tuần 3 lớp 5
  Giáo án theo Tuần
  giáo án tuần 3 lớp 5

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/9/2018

  Xem: 0

 • Giáo án Tuần 26 - Lớp 5
  Giáo án theo Tuần
  Giáo án Tuần 26 - Lớp 5

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/9/2018

  Xem: 0

 • VNEN Giáo án Tuần 1 - Lớp 5
  Giáo án theo Tuần
  VNEN Giáo án Tuần 1 - Lớp 5

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/9/2018

  Xem: 0

 • CĐ1. Bài 1. Khám phá Computer
  HD học Tin học 5
  CĐ1. Bài 1. Khám phá Computer

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử HD học Tin học 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/9/2018

  Xem: 0

 • Giáo án học kì 1
  Thể dục 5
  Giáo án học kì 1

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Thể dục 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/9/2018

  Xem: 0

 • giáo án buổi 2 lớp 5
  Giáo án khác
  giáo án buổi 2 lớp 5

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/9/2018

  Xem: 0

 • CĐ1. Học và chơi cùng máy tính. Stellarium
  HD học Tin học 5
  CĐ1. Học và chơi cùng máy tính. Stellarium

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử HD học Tin học 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/9/2018

  Xem: 0

 • Giáo án Tuần 4 - Lớp 5
  Giáo án theo Tuần
  Giáo án Tuần 4 - Lớp 5

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/9/2018

  Xem: 0

 • Giáo án Tuần 4 - Lớp 5
  Giáo án theo Tuần
  Giáo án Tuần 4 - Lớp 5

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/9/2018

  Xem: 0

 • Giáo án cả năm
  Giáo án theo Tuần
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/9/2018

  Xem: 0

 • Giáo án cả năm
  Giáo án theo Tuần
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/9/2018

  Xem: 0

 • Giáo án Tuần 3 - Lớp 5
  Giáo án theo Tuần
  Giáo án Tuần 3 - Lớp 5

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/9/2018

  Xem: 0

 • Giáo án Tuần 2 - Lớp 5
  Giáo án theo Tuần
  Giáo án Tuần 2 - Lớp 5

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/9/2018

  Xem: 0

 • Giáo án Tuần 4 - Lớp 5
  Giáo án theo Tuần
  Giáo án Tuần 4 - Lớp 5

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/9/2018

  Xem: 0

 • Giáo án Tuần 13 - Lớp 5
  Giáo án theo Tuần
  Giáo án Tuần 13 - Lớp 5

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/9/2018

  Xem: 0

 • Giáo án Tuần 12 - Lớp 5
  Giáo án theo Tuần
  Giáo án Tuần 12 - Lớp 5

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/9/2018

  Xem: 0

 • Giáo án Tuần 11 - Lớp 5
  Giáo án theo Tuần
  Giáo án Tuần 11 - Lớp 5

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/9/2018

  Xem: 0

 • Giáo án Tuần 10 - Lớp 5
  Giáo án theo Tuần
  Giáo án Tuần 10 - Lớp 5

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/9/2018

  Xem: 0

 • Giáo án Tuần 9 - Lớp 5
  Giáo án theo Tuần
  Giáo án Tuần 9 - Lớp 5

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/9/2018

  Xem: 0

 • Giáo án Tuần 8 - Lớp 5
  Giáo án theo Tuần
  Giáo án Tuần 8 - Lớp 5

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/9/2018

  Xem: 0

 • Giáo án Tuần 7 - Lớp 5
  Giáo án theo Tuần
  Giáo án Tuần 7 - Lớp 5

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/9/2018

  Xem: 0

 • Giáo án Tuần 6 - Lớp 5
  Giáo án theo Tuần
  Giáo án Tuần 6 - Lớp 5

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/9/2018

  Xem: 0

 • Giáo án Tuần 5 - Lớp 5
  Giáo án theo Tuần
  Giáo án Tuần 5 - Lớp 5

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/9/2018

  Xem: 0

 • Giáo án học kì 1
  Giáo án theo Tuần
  Giáo án học kì 1

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/9/2018

  Xem: 0

 • Tuần 1. Nghe-viết: Việt Nam thân yêu
  Chính tả 5
  Tuần 1. Nghe-viết: Việt Nam thân yêu

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Chính tả 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/9/2018

  Xem: 0

 • Tuần 1. Thư gửi các học sinh- có đánh giá
  Tập đọc 5
  Tuần 1. Thư gửi các học sinh- có đánh giá

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/9/2018

  Xem: 0

 • Giáo án học kì 1
  Giáo án theo Tuần
  Giáo án học kì 1

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/9/2018

  Xem: 0

 • Bài 13. Phòng bệnh sốt xuất huyết
  Khoa học 5
  Bài 13. Phòng bệnh sốt xuất huyết

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Khoa học 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/9/2018

  Xem: 0

 • Giáo án cả năm
  HD học Tin học 5
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử HD học Tin học 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/9/2018

  Xem: 0

 • CĐ1. Bài 1. Khám phá Computer
  HD học Tin học 5
  CĐ1. Bài 1. Khám phá Computer

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử HD học Tin học 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/9/2018

  Xem: 0

 • Giáo án học kì 1
  Giáo án theo Tuần
  Giáo án học kì 1

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/9/2018

  Xem: 0

 • tuần 2- lớp 5
  Giáo án theo Tuần
  tuần 2- lớp 5

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/9/2018

  Xem: 0

 • Giáo án Tuần 1 - Lớp 5
  Giáo án theo Tuần
  Giáo án Tuần 1 - Lớp 5

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/9/2018

  Xem: 0

 • Giáo án Tuần 3 - Lớp 5
  Giáo án theo Tuần
  Giáo án Tuần 3 - Lớp 5

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/9/2018

  Xem: 0

 • ĐANH GIA GIAO VIEN THEO THÔNG TƯ 20
  Cùng học Tin học 5
  ĐANH GIA GIAO VIEN THEO THÔNG TƯ 20

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Cùng học Tin học 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/9/2018

  Xem: 0

 • Giáo án Tuần 2 - Lớp 5
  Giáo án theo Tuần
  Giáo án Tuần 2 - Lớp 5

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/9/2018

  Xem: 0

 • Giáo án học kì 1 tập đọc sắc màu em yêu
  Giáo án theo Tuần
  Giáo án học kì 1 tập đọc sắc màu em yêu

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/9/2018

  Xem: 0

 • PM IN NHAN HOC SINH
  Cùng học Tin học 5
  PM IN NHAN HOC SINH

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Cùng học Tin học 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/9/2018

  Xem: 0

BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY