Đây là Bộ sưu tập Thư viện Giáo án Lớp 5 tuổi và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Giáo án Lớp 5 tuổi hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:

Giáo án Lớp 5 tuổi

 • phat trien ngon ngu 3 tuoi
  phat trien ngon ngu 3 tuoi

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lá

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/10/2018

  Xem: 0

 • lam quen voi toan 5 tuoi
  lam quen voi toan 5 tuoi

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lá

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/10/2018

  Xem: 0

 • tuần 4 gia đình
  tuần 4 gia đình

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lá

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/10/2018

  Xem: 0

 • tuần 3 gia đình
  tuần 3 gia đình

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lá

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/10/2018

  Xem: 0

 • gia đình tuần 2
  gia đình tuần 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lá

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/10/2018

  Xem: 0

 • giáo án tuần 1 gia đình
  giáo án tuần 1 gia đình

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lá

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/10/2018

  Xem: 0

 • tuần 4 giao thông
  tuần 4 giao thông

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lá

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/10/2018

  Xem: 0

 • tuần 3 giao thông
  tuần 3 giao thông

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lá

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/10/2018

  Xem: 0

 • tuần 2 giao thông
  tuần 2 giao thông

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lá

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/10/2018

  Xem: 0

 • tuần 1 giao thông
  tuần 1 giao thông

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lá

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/10/2018

  Xem: 0

 • Lớp 5 tuổi.CHỦDDEED TRƯỜNG MN
  Lớp 5 tuổi.CHỦDDEED TRƯỜNG MN

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lá

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/10/2018

  Xem: 0

 • lop 4 tuoi
  lop 4 tuoi

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lá

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/10/2018

  Xem: 0

 • Bản thân (Lớp 5 tuổi. )
  Bản thân (Lớp 5 tuổi. )

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lá

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/10/2018

  Xem: 0

 • kham pha khoa hoc 5 tuoi
  kham pha khoa hoc 5 tuoi

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lá

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/10/2018

  Xem: 0

 • phat trien tinh cam tham mi 5 tuoi
  phat trien tinh cam tham mi 5 tuoi

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lá

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/10/2018

  Xem: 0

 • Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lá

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/10/2018

  Xem: 0

 • lam quen voi toan 5 tuoi
  lam quen voi toan 5 tuoi

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lá

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/10/2018

  Xem: 0

 • lam quen voi toan 5 tuoi
  lam quen voi toan 5 tuoi

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lá

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/10/2018

  Xem: 0

 • Làm quen với toán khối vuông khối chữ nhật
  Làm quen với toán khối vuông khối chữ nhật

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lá

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/10/2018

  Xem: 0

 • phat trien ngon ngu 5 tuoi
  phat trien ngon ngu 5 tuoi

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lá

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/10/2018

  Xem: 0

 • mam non
  mam non

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lá

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/10/2018

  Xem: 0

 • tạo hình lớp 3 tuổi
  tạo hình lớp 3 tuổi

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lá

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/10/2018

  Xem: 0

 • phat trien the chat
  phat trien the chat

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lá

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/9/2018

  Xem: 0

 • chu de mam non
  chu de mam non

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lá

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/9/2018

  Xem: 0

 • lop 5 tuoi phat trien the chat
  lop 5 tuoi phat trien the chat

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lá

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/9/2018

  Xem: 0

 • KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ TRƯỜNG MÀM NON
  KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ TRƯỜNG MÀM NON

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lá

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/9/2018

  Xem: 0

 • Nội dung họp phụ huynh
  Nội dung họp phụ huynh

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lá

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/9/2018

  Xem: 0

 • lam quen voi toan 3 tuoi
  lam quen voi toan 3 tuoi

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lá

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/9/2018

  Xem: 0

 • phát triển thể chất
  phát triển thể chất

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lá

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/9/2018

  Xem: 0

 • Lớp 3 tuổi.
  Lớp 3 tuổi.

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lá

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/9/2018

  Xem: 0

 • giáo án tuần 1 bản thân lớp lá
  giáo án tuần 1 bản thân lớp lá

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lá

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/9/2018

  Xem: 0

 • KHT Chủ đề Gia Đình
  KHT Chủ đề Gia Đình

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lá

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/9/2018

  Xem: 0

 • phat trien ngon ngu 5 tuoi
  phat trien ngon ngu 5 tuoi

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lá

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/9/2018

  Xem: 0

 • Làm quen văn học. thơ Tết trung thu (nhà thơ Kim Chi)
  Làm quen văn học. thơ Tết trung thu (nhà thơ Kim Chi)

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lá

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/9/2018

  Xem: 0

 • Kế hoạch chủ đề trường mầm non
  Kế hoạch chủ đề trường mầm non

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lá

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/9/2018

  Xem: 0

 • Lớp 4
  Lớp 4

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lá

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/9/2018

  Xem: 0

 • Giáo án tháng 9-2018
  Giáo án tháng 9-2018

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lá

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/9/2018

  Xem: 0

 • giáo án tháng 9
  giáo án tháng 9

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lá

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/9/2018

  Xem: 0

 • hoat dong nhan biet 2 tuoi
  hoat dong nhan biet 2 tuoi

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lá

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/9/2018

  Xem: 0

 • mục tiêu thang1- Lớp 5 tuổi.
  mục tiêu thang1- Lớp 5 tuổi.

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lá

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/9/2018

  Xem: 0

 • TẠO HÌNH
  TẠO HÌNH

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lá

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/9/2018

  Xem: 0

 • tai lieu tham khao
  tai lieu tham khao

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lá

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 31/8/2018

  Xem: 0

 • giao an atgt
  giao an atgt

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lá

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/8/2018

  Xem: 0

 • chu đề bản thân
  chu đề bản thân

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lá

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/8/2018

  Xem: 0

 • ke hoach tuan1
  ke hoach tuan1

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lá

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/8/2018

  Xem: 0

 • giáo án tổ chức hoạt động ăn cho trẻ
  giáo án tổ chức hoạt động ăn cho trẻ

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lá

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/8/2018

  Xem: 0

 • Hoạt động dạy trẻ rửa tay rửa mặt - 5 tuổi
  Hoạt động dạy trẻ rửa tay rửa mặt - 5 tuổi

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lá

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/8/2018

  Xem: 0

 • GIÁO ÁN LÀM QUEN CHỮ VIẾT
  GIÁO ÁN LÀM QUEN CHỮ VIẾT

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lá

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/8/2018

  Xem: 0

 • giáo án điện tử dạy hát chào hỏi
  giáo án điện tử dạy hát chào hỏi

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lá

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/8/2018

  Xem: 0

 • kể chuyện với đồ chơi
  kể chuyện với đồ chơi

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lá

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/7/2018

  Xem: 0

 • phat trien ngon ngu 5 tuoi
  phat trien ngon ngu 5 tuoi

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lá

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/7/2018

  Xem: 0

 • Bài thu hoach nâng hạng giáo viên mâm non hang 2
  Bài thu hoach nâng hạng giáo viên mâm non hang 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lá

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/7/2018

  Xem: 6

BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY