Giáo án Luyện từ và câu 4

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Giáo án Luyện từ và câu 4 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Giáo án Luyện từ và câu 4 hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • Tuần 9. Động từ
   Luyện từ và câu 4
   Tuần 9. Động từ

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Luyện từ và câu 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/9/2018

   Xem: 1

  • Tuần 9. Động từ
   Luyện từ và câu 4
   Tuần 9. Động từ

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Luyện từ và câu 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/9/2018

   Xem: 1

  • Tuần 4. Từ ghép và từ láy
   Luyện từ và câu 4
   Tuần 4. Từ ghép và từ láy

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Luyện từ và câu 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/9/2018

   Xem: 0

  • Tuần 2. MRVT: Nhân hậu - Đoàn kết
   Luyện từ và câu 4
   Tuần 2. MRVT: Nhân hậu - Đoàn kết

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Luyện từ và câu 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/8/2018

   Xem: 0

  • Tuần 4. Từ ghép và từ láy
   Luyện từ và câu 4
   Tuần 4. Từ ghép và từ láy

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Luyện từ và câu 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/5/2018

   Xem: 6

  • Tuần 29-30. MRVT: Du lịch - Thám hiểm
   Luyện từ và câu 4
   Tuần 29-30. MRVT: Du lịch - Thám hiểm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Luyện từ và câu 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/4/2018

   Xem: 0

  • Tuần 26. Luyện tập về câu kể Ai là gì?
   Luyện từ và câu 4
   Tuần 26. Luyện tập về câu kể Ai là gì?

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Luyện từ và câu 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/3/2018

   Xem: 1

  • Tuần 25-26. MRVT: Dũng cảm (Giáo án VNEN)
   Luyện từ và câu 4
   Tuần 25-26. MRVT: Dũng cảm (Giáo án VNEN)

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Luyện từ và câu 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/3/2018

   Xem: 8

  • mở rộng vốn từ dũng cảm tuần 25
   Luyện từ và câu 4
   mở rộng vốn từ dũng cảm tuần 25

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Luyện từ và câu 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/3/2018

   Xem: 3

  • Tuần 27. Câu khiến
   Luyện từ và câu 4
   Tuần 27. Câu khiến

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Luyện từ và câu 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/3/2018

   Xem: 1

  • Tuần 25-26. MRVT: Dũng cảm
   Luyện từ và câu 4
   Tuần 25-26. MRVT: Dũng cảm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Luyện từ và câu 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/3/2018

   Xem: 1

  • Tuần 25. Chủ ngữ trong câu kể Ai là gì?
   Luyện từ và câu 4
   Tuần 25. Chủ ngữ trong câu kể Ai là gì?

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Luyện từ và câu 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/3/2018

   Xem: 1

  • Tuần 22. Chủ ngữ trong câu kể Ai thế nào?
   Luyện từ và câu 4
   Tuần 22. Chủ ngữ trong câu kể Ai thế nào?

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Luyện từ và câu 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/2/2018

   Xem: 4

  • Tuần 21. Vị ngữ trong câu kể Ai thế nào?
   Luyện từ và câu 4
   Tuần 21. Vị ngữ trong câu kể Ai thế nào?

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Luyện từ và câu 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/1/2018

   Xem: 1

  • Tuần 25. Chủ ngữ trong câu kể Ai là gì?
   Luyện từ và câu 4
   Tuần 25. Chủ ngữ trong câu kể Ai là gì?

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Luyện từ và câu 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 31/12/2017

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Luyện từ và câu 4
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Luyện từ và câu 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/12/2017

   Xem: 297

  • Tuần 15. MRVT: Đồ chơi - Trò chơi
   Luyện từ và câu 4
   Tuần 15. MRVT: Đồ chơi - Trò chơi

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Luyện từ và câu 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/12/2017

   Xem: 3

  • Tuần 7. Cách viết tên người, tên địa lí Việt Nam
   Luyện từ và câu 4
   Tuần 7. Cách viết tên người, tên địa lí Việt Nam

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Luyện từ và câu 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/11/2017

   Xem: 0

  • Tuần 12. MRVT: Ý chí - Nghị lực
   Luyện từ và câu 4
   Tuần 12. MRVT: Ý chí - Nghị lực

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Luyện từ và câu 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/11/2017

   Xem: 0

  • Tuần 5. Danh từ
   Luyện từ và câu 4
   Tuần 5. Danh từ

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Luyện từ và câu 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/11/2017

   Xem: 0

  • Sáng kiến KN Luyện từ và câu, giải B cấp tỉnh....... RẤT HAY
   Luyện từ và câu 4
   Sáng kiến KN Luyện từ và câu, giải B cấp tỉnh....... RẤT HAY

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Luyện từ và câu 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/5/2017

   Xem: 8

  • Tuần 25. Chủ ngữ trong câu kể Ai là gì?
   Luyện từ và câu 4
   Tuần 25. Chủ ngữ trong câu kể Ai là gì?

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Luyện từ và câu 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/4/2017

   Xem: 0

  • Giáo án tổng hợp
   Luyện từ và câu 4
   Giáo án tổng hợp

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Luyện từ và câu 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/3/2017

   Xem: 6

  • Tuần 25. Chủ ngữ trong câu kể Ai là gì?
   Luyện từ và câu 4
   Tuần 25. Chủ ngữ trong câu kể Ai là gì?

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Luyện từ và câu 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/3/2017

   Xem: 0

  • Tuần 22-23. MRVT: Cái đẹp
   Luyện từ và câu 4
   Tuần 22-23. MRVT: Cái đẹp

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Luyện từ và câu 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/3/2017

   Xem: 0

  • tuần 22: mở rộng vốn từ cái đẹp
   Luyện từ và câu 4
   tuần 22: mở rộng vốn từ cái đẹp

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Luyện từ và câu 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/2/2017

   Xem: 0

  • Tuần 11: Tính từ áp dụng VNEN
   Luyện từ và câu 4
   Tuần 11: Tính từ áp dụng VNEN

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Luyện từ và câu 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/11/2016

   Xem: 6

  • Tuần 9. Động từ
   Luyện từ và câu 4
   Tuần 9. Động từ

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Luyện từ và câu 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/10/2016

   Xem: 2

  • ltvc động từ lop 4 hoi giang vong 1 vnen
   Luyện từ và câu 4
   ltvc động từ lop 4 hoi giang vong 1 vnen

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Luyện từ và câu 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/10/2016

   Xem: 0

  • Tuần 9. MRVT: Ước mơ
   Luyện từ và câu 4
   Tuần 9. MRVT: Ước mơ

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Luyện từ và câu 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/10/2016

   Xem: 0

  • Tuần 2. Dấu hai chấm
   Luyện từ và câu 4
   Tuần 2. Dấu hai chấm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Luyện từ và câu 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/10/2016

   Xem: 0

  • Tuần 7. Luyện tập viết tên người, tên địa lí Việt Nam
   Luyện từ và câu 4
   Tuần 7. Luyện tập viết tên người, tên địa lí Việt Nam

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Luyện từ và câu 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/10/2016

   Xem: 0

  • Tuần 9. MRVT: Ước mơ
   Luyện từ và câu 4
   Tuần 9. MRVT: Ước mơ

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Luyện từ và câu 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/10/2016

   Xem: 0

  • Tuần 24. Câu kể Ai là gì?
   Luyện từ và câu 4
   Tuần 24. Câu kể Ai là gì?

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Luyện từ và câu 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/10/2016

   Xem: 0

  • TH LTVC TUẦN 7
   Luyện từ và câu 4
   TH LTVC TUẦN 7

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Luyện từ và câu 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/10/2016

   Xem: 1

  • Tuần 6. Danh từ chung và danh từ riêng
   Luyện từ và câu 4
   Tuần 6. Danh từ chung và danh từ riêng

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Luyện từ và câu 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/9/2016

   Xem: 1

  • Tuần 2. Dấu hai chấm
   Luyện từ và câu 4
   Tuần 2. Dấu hai chấm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Luyện từ và câu 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/9/2016

   Xem: 1

  • thêm trạng ngữ cho câu
   Luyện từ và câu 4
   thêm trạng ngữ cho câu

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Luyện từ và câu 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/8/2016

   Xem: 0

  • Tuần 1. Cấu tạo của tiếng
   Luyện từ và câu 4
   Tuần 1. Cấu tạo của tiếng

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Luyện từ và câu 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/8/2016

   Xem: 9

  • phiếu bài tập tiếng việt buổi 2 lớp 4 tuần 3
   Luyện từ và câu 4
   phiếu bài tập tiếng việt buổi 2 lớp 4 tuần 3

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Luyện từ và câu 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/6/2016

   Xem: 33

  • Động từ
   Luyện từ và câu 4
   Động từ

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Luyện từ và câu 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/5/2016

   Xem: 7

  • Tuần 4. Từ ghép và từ láy
   Luyện từ và câu 4
   Tuần 4. Từ ghép và từ láy

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Luyện từ và câu 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/4/2016

   Xem: 0

  • Tuần 29-30. MRVT: Du lịch - Thám hiểm
   Luyện từ và câu 4
   Tuần 29-30. MRVT: Du lịch - Thám hiểm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Luyện từ và câu 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/3/2016

   Xem: 0

  • Tuần 27. Câu khiến
   Luyện từ và câu 4
   Tuần 27. Câu khiến

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Luyện từ và câu 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/3/2016

   Xem: 3

  • Tuần 27. Câu khiến
   Luyện từ và câu 4
   Tuần 27. Câu khiến

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Luyện từ và câu 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/3/2016

   Xem: 3

  • Tuần 25-26. MRVT: Dũng cảm
   Luyện từ và câu 4
   Tuần 25-26. MRVT: Dũng cảm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Luyện từ và câu 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/3/2016

   Xem: 0

  • MRVT dũng cảm
   Luyện từ và câu 4
   MRVT dũng cảm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Luyện từ và câu 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/2/2016

   Xem: 7

  • Tuần 12. Tính từ (tiếp theo)
   Luyện từ và câu 4
   Tuần 12. Tính từ (tiếp theo)

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Luyện từ và câu 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/2/2016

   Xem: 23

  • Tuần 9. MRVT: Ước mơ
   Luyện từ và câu 4
   Tuần 9. MRVT: Ước mơ

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Luyện từ và câu 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/11/2015

   Xem: 1

  • Lễ khánh thành cổng chào
   Luyện từ và câu 4
   Lễ khánh thành cổng chào

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Luyện từ và câu 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/9/2015

   Xem: 0

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY