Đây là Bộ sưu tập Thư viện Giáo án Luyện từ và câu 4 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Giáo án Luyện từ và câu 4 hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:

Giáo án Luyện từ và câu 4

 • Tuần 4. Từ ghép và từ láy
  Luyện từ và câu 4
  Tuần 4. Từ ghép và từ láy

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Luyện từ và câu 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/5/2018

  Xem: 0

 • Tuần 29-30. MRVT: Du lịch - Thám hiểm
  Luyện từ và câu 4
  Tuần 29-30. MRVT: Du lịch - Thám hiểm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Luyện từ và câu 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/4/2018

  Xem: 0

 • Tuần 26. Luyện tập về câu kể Ai là gì?
  Luyện từ và câu 4
  Tuần 26. Luyện tập về câu kể Ai là gì?

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Luyện từ và câu 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/3/2018

  Xem: 1

 • Tuần 25-26. MRVT: Dũng cảm (Giáo án VNEN)
  Luyện từ và câu 4
  Tuần 25-26. MRVT: Dũng cảm (Giáo án VNEN)

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Luyện từ và câu 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/3/2018

  Xem: 3

 • mở rộng vốn từ dũng cảm tuần 25
  Luyện từ và câu 4
  mở rộng vốn từ dũng cảm tuần 25

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Luyện từ và câu 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/3/2018

  Xem: 3

 • Tuần 27. Câu khiến
  Luyện từ và câu 4
  Tuần 27. Câu khiến

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Luyện từ và câu 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/3/2018

  Xem: 1

 • Tuần 25-26. MRVT: Dũng cảm
  Luyện từ và câu 4
  Tuần 25-26. MRVT: Dũng cảm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Luyện từ và câu 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/3/2018

  Xem: 1

 • Tuần 25. Chủ ngữ trong câu kể Ai là gì?
  Luyện từ và câu 4
  Tuần 25. Chủ ngữ trong câu kể Ai là gì?

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Luyện từ và câu 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/3/2018

  Xem: 1

 • Tuần 22. Chủ ngữ trong câu kể Ai thế nào?
  Luyện từ và câu 4
  Tuần 22. Chủ ngữ trong câu kể Ai thế nào?

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Luyện từ và câu 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/2/2018

  Xem: 4

 • Tuần 21. Vị ngữ trong câu kể Ai thế nào?
  Luyện từ và câu 4
  Tuần 21. Vị ngữ trong câu kể Ai thế nào?

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Luyện từ và câu 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/1/2018

  Xem: 1

 • Tuần 25. Chủ ngữ trong câu kể Ai là gì?
  Luyện từ và câu 4
  Tuần 25. Chủ ngữ trong câu kể Ai là gì?

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Luyện từ và câu 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 31/12/2017

  Xem: 0

 • Giáo án cả năm
  Luyện từ và câu 4
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Luyện từ và câu 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/12/2017

  Xem: 297

 • Tuần 15. MRVT: Đồ chơi - Trò chơi
  Luyện từ và câu 4
  Tuần 15. MRVT: Đồ chơi - Trò chơi

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Luyện từ và câu 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/12/2017

  Xem: 3

 • Tuần 7. Cách viết tên người, tên địa lí Việt Nam
  Luyện từ và câu 4
  Tuần 7. Cách viết tên người, tên địa lí Việt Nam

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Luyện từ và câu 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/11/2017

  Xem: 0

 • Tuần 12. MRVT: Ý chí - Nghị lực
  Luyện từ và câu 4
  Tuần 12. MRVT: Ý chí - Nghị lực

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Luyện từ và câu 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/11/2017

  Xem: 0

 • Tuần 5. Danh từ
  Luyện từ và câu 4
  Tuần 5. Danh từ

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Luyện từ và câu 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/11/2017

  Xem: 0

 • Sáng kiến KN Luyện từ và câu, giải B cấp tỉnh....... RẤT HAY
  Luyện từ và câu 4
  Sáng kiến KN Luyện từ và câu, giải B cấp tỉnh....... RẤT HAY

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Luyện từ và câu 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/5/2017

  Xem: 0

 • Tuần 25. Chủ ngữ trong câu kể Ai là gì?
  Luyện từ và câu 4
  Tuần 25. Chủ ngữ trong câu kể Ai là gì?

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Luyện từ và câu 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/4/2017

  Xem: 0

 • Giáo án tổng hợp
  Luyện từ và câu 4
  Giáo án tổng hợp

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Luyện từ và câu 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/3/2017

  Xem: 0

 • Tuần 25. Chủ ngữ trong câu kể Ai là gì?
  Luyện từ và câu 4
  Tuần 25. Chủ ngữ trong câu kể Ai là gì?

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Luyện từ và câu 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/3/2017

  Xem: 0

 • Tuần 22-23. MRVT: Cái đẹp
  Luyện từ và câu 4
  Tuần 22-23. MRVT: Cái đẹp

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Luyện từ và câu 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/3/2017

  Xem: 0

 • tuần 22: mở rộng vốn từ cái đẹp
  Luyện từ và câu 4
  tuần 22: mở rộng vốn từ cái đẹp

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Luyện từ và câu 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/2/2017

  Xem: 0

 • Tuần 11: Tính từ áp dụng VNEN
  Luyện từ và câu 4
  Tuần 11: Tính từ áp dụng VNEN

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Luyện từ và câu 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/11/2016

  Xem: 0

 • Tuần 9. Động từ
  Luyện từ và câu 4
  Tuần 9. Động từ

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Luyện từ và câu 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/10/2016

  Xem: 2

 • ltvc động từ lop 4 hoi giang vong 1 vnen
  Luyện từ và câu 4
  ltvc động từ lop 4 hoi giang vong 1 vnen

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Luyện từ và câu 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/10/2016

  Xem: 0

 • Tuần 9. MRVT: Ước mơ
  Luyện từ và câu 4
  Tuần 9. MRVT: Ước mơ

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Luyện từ và câu 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/10/2016

  Xem: 0

 • Tuần 2. Dấu hai chấm
  Luyện từ và câu 4
  Tuần 2. Dấu hai chấm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Luyện từ và câu 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/10/2016

  Xem: 0

 • Tuần 7. Luyện tập viết tên người, tên địa lí Việt Nam
  Luyện từ và câu 4
  Tuần 7. Luyện tập viết tên người, tên địa lí Việt Nam

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Luyện từ và câu 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/10/2016

  Xem: 0

 • Tuần 9. MRVT: Ước mơ
  Luyện từ và câu 4
  Tuần 9. MRVT: Ước mơ

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Luyện từ và câu 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/10/2016

  Xem: 0

 • Tuần 24. Câu kể Ai là gì?
  Luyện từ và câu 4
  Tuần 24. Câu kể Ai là gì?

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Luyện từ và câu 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/10/2016

  Xem: 0

 • TH LTVC TUẦN 7
  Luyện từ và câu 4
  TH LTVC TUẦN 7

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Luyện từ và câu 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/10/2016

  Xem: 1

 • Tuần 6. Danh từ chung và danh từ riêng
  Luyện từ và câu 4
  Tuần 6. Danh từ chung và danh từ riêng

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Luyện từ và câu 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/9/2016

  Xem: 1

 • Tuần 2. Dấu hai chấm
  Luyện từ và câu 4
  Tuần 2. Dấu hai chấm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Luyện từ và câu 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/9/2016

  Xem: 1

 • thêm trạng ngữ cho câu
  Luyện từ và câu 4
  thêm trạng ngữ cho câu

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Luyện từ và câu 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/8/2016

  Xem: 0

 • Tuần 1. Cấu tạo của tiếng
  Luyện từ và câu 4
  Tuần 1. Cấu tạo của tiếng

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Luyện từ và câu 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/8/2016

  Xem: 2

 • phiếu bài tập tiếng việt buổi 2 lớp 4 tuần 3
  Luyện từ và câu 4
  phiếu bài tập tiếng việt buổi 2 lớp 4 tuần 3

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Luyện từ và câu 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/6/2016

  Xem: 21

 • Động từ
  Luyện từ và câu 4
  Động từ

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Luyện từ và câu 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/5/2016

  Xem: 0

 • Tuần 4. Từ ghép và từ láy
  Luyện từ và câu 4
  Tuần 4. Từ ghép và từ láy

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Luyện từ và câu 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/4/2016

  Xem: 0

 • Tuần 29-30. MRVT: Du lịch - Thám hiểm
  Luyện từ và câu 4
  Tuần 29-30. MRVT: Du lịch - Thám hiểm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Luyện từ và câu 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/3/2016

  Xem: 0

 • Tuần 27. Câu khiến
  Luyện từ và câu 4
  Tuần 27. Câu khiến

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Luyện từ và câu 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/3/2016

  Xem: 3

 • Tuần 27. Câu khiến
  Luyện từ và câu 4
  Tuần 27. Câu khiến

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Luyện từ và câu 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/3/2016

  Xem: 3

 • Tuần 25-26. MRVT: Dũng cảm
  Luyện từ và câu 4
  Tuần 25-26. MRVT: Dũng cảm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Luyện từ và câu 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/3/2016

  Xem: 0

 • MRVT dũng cảm
  Luyện từ và câu 4
  MRVT dũng cảm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Luyện từ và câu 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/2/2016

  Xem: 7

 • Tuần 12. Tính từ (tiếp theo)
  Luyện từ và câu 4
  Tuần 12. Tính từ (tiếp theo)

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Luyện từ và câu 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/2/2016

  Xem: 23

 • Tuần 9. MRVT: Ước mơ
  Luyện từ và câu 4
  Tuần 9. MRVT: Ước mơ

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Luyện từ và câu 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/11/2015

  Xem: 0

 • Lễ khánh thành cổng chào
  Luyện từ và câu 4
  Lễ khánh thành cổng chào

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Luyện từ và câu 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/9/2015

  Xem: 0

 • Lễ khánh thành cổng chào
  Luyện từ và câu 4
  Lễ khánh thành cổng chào

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Luyện từ và câu 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/9/2015

  Xem: 0

 • Tuần 5. Danh từ
  Luyện từ và câu 4
  Tuần 5. Danh từ

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Luyện từ và câu 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/5/2015

  Xem: 0

 • Tuần 34. MRVT: Lạc quan - Yêu đời
  Luyện từ và câu 4
  Tuần 34. MRVT: Lạc quan - Yêu đời

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Luyện từ và câu 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/5/2015

  Xem: 0

 • Tuần 33. Thêm trạng ngữ chỉ mục đích cho câu
  Luyện từ và câu 4
  Tuần 33. Thêm trạng ngữ chỉ mục đích cho câu

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Luyện từ và câu 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/4/2015

  Xem: 0

 • Tuần 33. Thêm trạng ngữ chỉ mục đích cho câu
  Luyện từ và câu 4
  Tuần 33. Thêm trạng ngữ chỉ mục đích cho câu

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Luyện từ và câu 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/4/2015

  Xem: 45

 • Tuần 32. Thêm trạng ngữ chỉ thời gian cho câu
  Luyện từ và câu 4
  Tuần 32. Thêm trạng ngữ chỉ thời gian cho câu

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Luyện từ và câu 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/4/2015

  Xem: 0

BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY