Giáo án Mĩ thuật

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Giáo án Mĩ thuật và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Giáo án Mĩ thuật hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • Bài 5. Đề tài Phong cảnh quê hương
   Mỹ thuật 9
   Bài 5. Đề tài Phong cảnh quê hương

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Mỹ thuật 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/10/2019

   Xem: 0

  • Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên PGD 2019 - 2020
   Giáo án khác
   Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên PGD 2019 - 2020

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/10/2019

   Xem: 0

  • Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên PGD 2019 - 2020
   3_HIỆU TRƯỞNG
   Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên PGD 2019 - 2020

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử 3_HIỆU TRƯỞNG

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/10/2019

   Xem: 0

  • Giáo án MT 7 cả năm
   Mỹ thuật 7
   Giáo án MT 7 cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Mỹ thuật 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/10/2019

   Xem: 0

  • Cả năm theo chủ đề
   Mỹ thuật 6
   Cả năm theo chủ đề

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Mỹ thuật 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/10/2019

   Xem: 0

  • Họp HĐSP tháng 10/2019
   Giáo án khác
   Họp HĐSP tháng 10/2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/10/2019

   Xem: 0

  • Họp HĐSP tháng 10/2019
   3_HIỆU TRƯỞNG
   Họp HĐSP tháng 10/2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử 3_HIỆU TRƯỞNG

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/10/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Mỹ thuật 6
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Mỹ thuật 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/10/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Mỹ thuật 6
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Mỹ thuật 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/10/2019

   Xem: 0

  • MT 9 năm hoạt động
   Mỹ thuật 9
   MT 9 năm hoạt động

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Mỹ thuật 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/10/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Mỹ thuật 9
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Mỹ thuật 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/10/2019

   Xem: 0

  • chủ đê 2
   Mỹ thuật 6
   chủ đê 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Mỹ thuật 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/9/2019

   Xem: 0

  • Phân công chuyên môn học ký 1
   Phân công chuyên môn
   Phân công chuyên môn học ký 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Phân công chuyên môn

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/9/2019

   Xem: 0

  • Mĩ thuật 5. Bài 3. Đề tài Trường em
   Mỹ thuật
   Mĩ thuật 5. Bài 3. Đề tài Trường em

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Mỹ thuật

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/9/2019

   Xem: 0

  • Giáo án HDGD Lớp 5 hay.
   Mỹ thuật
   Giáo án HDGD Lớp 5 hay.

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Mỹ thuật

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/9/2019

   Xem: 0

  • Giáo án HĐNGLL Lớp 2
   Mỹ thuật
   Giáo án HĐNGLL Lớp 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Mỹ thuật

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/9/2019

   Xem: 0

  • Giáo án HĐNGLL Lớp 5
   Mỹ thuật
   Giáo án HĐNGLL Lớp 5

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Mỹ thuật

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/9/2019

   Xem: 0

  • Hoạt động Ngoài giờ lên lớp 5.
   Mỹ thuật
   Hoạt động Ngoài giờ lên lớp 5.

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Mỹ thuật

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/9/2019

   Xem: 0

  • KH dạy học theo chủ đề
   Mỹ thuật 6
   KH dạy học theo chủ đề

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Mỹ thuật 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/9/2019

   Xem: 0

  • HOP HĐSP THANG 9 -2019
   Giáo án khác
   HOP HĐSP THANG 9 -2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/9/2019

   Xem: 0

  • HOP HĐSP THANG 9 -2019
   3_HIỆU TRƯỞNG
   HOP HĐSP THANG 9 -2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử 3_HIỆU TRƯỞNG

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/9/2019

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 2
   Mỹ thuật 6
   Giáo án học kì 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Mỹ thuật 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/9/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Mỹ thuật 9
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Mỹ thuật 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/9/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Mỹ thuật 7
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Mỹ thuật 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/8/2019

   Xem: 0

  • BANG DIEM THI DUA 2019-2020
   3_HIỆU TRƯỞNG
   BANG DIEM THI DUA 2019-2020

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử 3_HIỆU TRƯỞNG

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/8/2019

   Xem: 0

  • BANG DIEM THI DUA 2019-2020
   Giáo án khác
   BANG DIEM THI DUA 2019-2020

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/8/2019

   Xem: 0

  • Giáo án tổng hợp
   Mỹ thuật 7
   Giáo án tổng hợp

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Mỹ thuật 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/8/2019

   Xem: 0

  • de-thi-hoc-ki-2-mon-tieng-anh-lop-4-nam-2015-truong-tieu-hoc-b-yen-dong-nam-dinh-converti
   Sách lớp 8
   de-thi-hoc-ki-2-mon-tieng-anh-lop-4-nam-2015-truong-tieu-hoc-b-yen-dong-nam-dinh-converti

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Sách lớp 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/8/2019

   Xem: 0

  • V/v NHẬP PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH
   Giáo án khác
   V/v NHẬP PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/8/2019

   Xem: 1

  • V/v NHẬP PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH
   3_HIỆU TRƯỞNG
   V/v NHẬP PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử 3_HIỆU TRƯỞNG

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/8/2019

   Xem: 0

  • giáo an mới 2019 pp đan mạch
   Mỹ thuật 9
   giáo an mới 2019 pp đan mạch

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Mỹ thuật 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/8/2019

   Xem: 0

  • soạn theo PP đan mạch
   Mỹ thuật 8
   soạn theo PP đan mạch

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Mỹ thuật 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/8/2019

   Xem: 1

  • giáo án mĩ thuật theo pp đan mạch
   Mỹ thuật 7
   giáo án mĩ thuật theo pp đan mạch

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Mỹ thuật 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/8/2019

   Xem: 0

  • giao án mĩ thuật theo pp đan mạch
   Mỹ thuật 7
   giao án mĩ thuật theo pp đan mạch

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Mỹ thuật 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/8/2019

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 1
   Mỹ thuật 7
   Giáo án học kì 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Mỹ thuật 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/8/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Mỹ thuật 6
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Mỹ thuật 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/8/2019

   Xem: 0

  • Phân pctt. Mt theo chuẩn ký năng. 2018.19
   Giáo án khác
   Phân pctt. Mt theo chuẩn ký năng. 2018.19

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/8/2019

   Xem: 0

  • Kế hoạch tháng 8-2019
   Kế hoạch nhà trường
   Kế hoạch tháng 8-2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Kế hoạch nhà trường

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/8/2019

   Xem: 0

  • phân phối chương trình Mĩ thuật THCS 2019
   Tổ KH Tổng Hợp
   phân phối chương trình Mĩ thuật THCS 2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tổ KH Tổng Hợp

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/8/2019

   Xem: 0

  • KE HOACH VA NOI DUNG CHINH TRI HE 2019
   Giáo án khác
   KE HOACH VA NOI DUNG CHINH TRI HE 2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/7/2019

   Xem: 0

  • KE HOACH VA NOI DUNG CHINH TRI HE 2019
   3_HIỆU TRƯỞNG
   KE HOACH VA NOI DUNG CHINH TRI HE 2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử 3_HIỆU TRƯỞNG

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/7/2019

   Xem: 1

  • Giáo án cả năm
   Mỹ thuật 8
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Mỹ thuật 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/7/2019

   Xem: 2

  • Giáo án cả năm
   Mỹ thuật 7
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Mỹ thuật 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/7/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Mỹ thuật 6
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Mỹ thuật 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/7/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm mẫu 2019
   Mỹ thuật 8
   Giáo án cả năm mẫu 2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Mỹ thuật 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/7/2019

   Xem: 1

  • Giáo án cả năm mẫu 2019
   Mỹ thuật 7
   Giáo án cả năm mẫu 2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Mỹ thuật 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/7/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm mẫu 2019
   Mỹ thuật 6
   Giáo án cả năm mẫu 2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Mỹ thuật 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/7/2019

   Xem: 0

  • GIÁO ÁN PTNL 5 HOẠT ĐỘNG MẪU 2019 (đủ bộ)
   Mỹ thuật 8
   GIÁO ÁN PTNL 5 HOẠT ĐỘNG MẪU 2019 (đủ bộ)

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Mỹ thuật 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/5/2019

   Xem: 2

  • GIÁO ÁN PTNL 5 HOẠT ĐỘNG MẪU 2019 (đủ bộ)
   Mỹ thuật 7
   GIÁO ÁN PTNL 5 HOẠT ĐỘNG MẪU 2019 (đủ bộ)

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Mỹ thuật 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/5/2019

   Xem: 0

  • GIÁO ÁN PTNL 5 HOẠT ĐỘNG MẪU 2019 (đủ bộ)
   Mỹ thuật 6
   GIÁO ÁN PTNL 5 HOẠT ĐỘNG MẪU 2019 (đủ bộ)

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Mỹ thuật 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/5/2019

   Xem: 4

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY