Giáo án Mĩ thuật 4

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Giáo án Mĩ thuật 4 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Giáo án Mĩ thuật 4 hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • Giáo án cả năm
   Mỹ thuật 4
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Mỹ thuật 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/5/2019

   Xem: 0

  • Giáo án Mĩ thuật Đan Mạch sách mới l4 trọn bộ
   Mỹ thuật 4
   Giáo án Mĩ thuật Đan Mạch sách mới l4 trọn bộ

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Mỹ thuật 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/3/2019

   Xem: 0

  • GIÁO ÁN MĨ THUẬT LỚP 4THEO PP ĐAN MẠCH
   Lớp 4
   GIÁO ÁN MĨ THUẬT LỚP 4THEO PP ĐAN MẠCH

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lớp 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/2/2019

   Xem: 0

  • LÝ THUYẾT CHUYÊN ĐỀ MĨ THUẬT ĐAN MẠCH
   Mỹ thuật 4
   LÝ THUYẾT CHUYÊN ĐỀ MĨ THUẬT ĐAN MẠCH

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Mỹ thuật 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/11/2018

   Xem: 0

  • SKKN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN MĨ THUẬT
   Mỹ thuật 4
   SKKN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN MĨ THUẬT

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Mỹ thuật 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/11/2018

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Mỹ thuật 4
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Mỹ thuật 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/9/2018

   Xem: 2

  • Giáo án cả năm
   Mỹ thuật 4
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Mỹ thuật 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/9/2018

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Mỹ thuật 4
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Mỹ thuật 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/8/2018

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 1
   Lớp 4
   Giáo án học kì 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lớp 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/8/2018

   Xem: 0

  • MĨ THUẬT (ĐỊNH HƯỚNH - PHÁT TRIỂN - NĂNG LỰC) lớp 4
   Mỹ thuật 4
   MĨ THUẬT (ĐỊNH HƯỚNH - PHÁT TRIỂN - NĂNG LỰC) lớp 4

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Mỹ thuật 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/8/2018

   Xem: 8

  • GIÁO ÁN MỸ THUẬT ĐAN MẠCH LỚP 4 TRỌN BỘ
   Mỹ thuật 4
   GIÁO ÁN MỸ THUẬT ĐAN MẠCH LỚP 4 TRỌN BỘ

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Mỹ thuật 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/7/2018

   Xem: 0

  • Đề tiếng việt
   Lớp 4
   Đề tiếng việt

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lớp 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/7/2018

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Lớp 4
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lớp 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/4/2018

   Xem: 0

  • MĨ THUẬT (Định Hướng – Phát Triển – Năng Lực) LỚP 4
   Mỹ thuật 4
   MĨ THUẬT (Định Hướng – Phát Triển – Năng Lực) LỚP 4

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Mỹ thuật 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/3/2018

   Xem: 1

  • Giáo án cả năm
   Mỹ thuật 4
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Mỹ thuật 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/3/2018

   Xem: 1

  • Mĩ thuật 4,5- Sáng kiến: Quy trình Vẽ Theo nhạc lớp 4,5 ở Tiểu học
   Mỹ thuật 4
   Mĩ thuật 4,5- Sáng kiến: Quy trình Vẽ Theo nhạc lớp 4,5 ở Tiểu học

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Mỹ thuật 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/3/2018

   Xem: 6

  • Giáo án cả năm
   Mỹ thuật 4
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Mỹ thuật 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/3/2018

   Xem: 5

  • Giáo án cả năm
   Mỹ thuật
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Mỹ thuật

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/3/2018

   Xem: 1

  • Giáo án cả năm
   Mỹ thuật
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Mỹ thuật

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/3/2018

   Xem: 1

  • Giáo án cả năm
   Lớp 4
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lớp 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/3/2018

   Xem: 5

  • GIÁO ÁN MĨ THUẬT LỚP 4 ĐAN MẠCH ĐỦ CẢ NĂM
   Mỹ thuật 4
   GIÁO ÁN MĨ THUẬT LỚP 4 ĐAN MẠCH ĐỦ CẢ NĂM

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Mỹ thuật 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/3/2018

   Xem: 3

  • Bài 23. Tập nặn dáng người
   Lớp 4
   Bài 23. Tập nặn dáng người

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lớp 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/2/2018

   Xem: 1

  • Bài 23. Tập nặn dáng người
   Mỹ thuật
   Bài 23. Tập nặn dáng người

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Mỹ thuật

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/2/2018

   Xem: 2

  • Bài 23. Tập nặn dáng người
   Mỹ thuật
   Bài 23. Tập nặn dáng người

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Mỹ thuật

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/2/2018

   Xem: 1

  • Bài 23. Tập nặn dáng người
   Mỹ thuật 4
   Bài 23. Tập nặn dáng người

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Mỹ thuật 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/2/2018

   Xem: 2

  • Bài 22. Vẽ cái ca và quả
   Mỹ thuật
   Bài 22. Vẽ cái ca và quả

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Mỹ thuật

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/2/2018

   Xem: 1

  • Bài 22. Vẽ cái ca và quả
   Lớp 4
   Bài 22. Vẽ cái ca và quả

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lớp 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/2/2018

   Xem: 1

  • Bài 22. Vẽ cái ca và quả
   Mỹ thuật 4
   Bài 22. Vẽ cái ca và quả

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Mỹ thuật 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/2/2018

   Xem: 1

  • Bài 22. Vẽ cái ca và quả
   Mỹ thuật
   Bài 22. Vẽ cái ca và quả

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Mỹ thuật

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/2/2018

   Xem: 1

  • Giáo án cả năm
   Mỹ thuật 4
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Mỹ thuật 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/2/2018

   Xem: 3

  • Bài 23. Tập nặn dáng người
   Mỹ thuật 4
   Bài 23. Tập nặn dáng người

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Mỹ thuật 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/1/2018

   Xem: 1

  • Giáo án cả năm
   Mỹ thuật
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Mỹ thuật

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/1/2018

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Mỹ thuật 4
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Mỹ thuật 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/1/2018

   Xem: 4

  • Giáo án cả năm
   Mỹ thuật
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Mỹ thuật

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/1/2018

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Lớp 4
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lớp 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/1/2018

   Xem: 1

  • Bài 19. Xem tranh dân gian Việt Nam
   Mỹ thuật 4
   Bài 19. Xem tranh dân gian Việt Nam

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Mỹ thuật 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/1/2018

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 1
   Mỹ thuật 4
   Giáo án học kì 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Mỹ thuật 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 31/12/2017

   Xem: 0

  • Giáo án Mĩ thuật 4 theo chương trình của Đan Mạch
   Mỹ thuật 4
   Giáo án Mĩ thuật 4 theo chương trình của Đan Mạch

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Mỹ thuật 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 31/12/2017

   Xem: 6

  • MỸ THUẬT ĐAN MẠCH LỚP 4 (CÁC CHỦ ĐỀ)
   Mỹ thuật 4
   MỸ THUẬT ĐAN MẠCH LỚP 4 (CÁC CHỦ ĐỀ)

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Mỹ thuật 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/12/2017

   Xem: 6

  • Mĩ thuật Đan Mạch lớp 4 trọn bộ
   Mỹ thuật 4
   Mĩ thuật Đan Mạch lớp 4 trọn bộ

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Mỹ thuật 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/12/2017

   Xem: 4

  • GIÁO ÁN MĨ THUẬT ĐAN MẠCH LỚP 4 MỚI NHẤT TRỌN BỘ
   Mỹ thuật 4
   GIÁO ÁN MĨ THUẬT ĐAN MẠCH LỚP 4 MỚI NHẤT TRỌN BỘ

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Mỹ thuật 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/12/2017

   Xem: 153

  • Bài 11. Xem tranh của hoạ sĩ
   Mỹ thuật
   Bài 11. Xem tranh của hoạ sĩ

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Mỹ thuật

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/11/2017

   Xem: 5

  • Bài 11. Xem tranh của hoạ sĩ
   Mỹ thuật 4
   Bài 11. Xem tranh của hoạ sĩ

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Mỹ thuật 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/11/2017

   Xem: 5

  • Bài 11. Xem tranh của hoạ sĩ
   Mỹ thuật
   Bài 11. Xem tranh của hoạ sĩ

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Mỹ thuật

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/11/2017

   Xem: 8

  • Bài 11. Xem tranh của hoạ sĩ
   Lớp 4
   Bài 11. Xem tranh của hoạ sĩ

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lớp 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/11/2017

   Xem: 5

  • KỊCH BẢN MC DẪN CHƯƠNG TRÌNH 20 - 11
   Mỹ thuật 4
   KỊCH BẢN MC DẪN CHƯƠNG TRÌNH 20 - 11

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Mỹ thuật 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/11/2017

   Xem: 31

  • GIÁO ÁN MĨ THUẬT ĐAN MẠCH LỚP 4 TRỌN BỘ
   Mỹ thuật 4
   GIÁO ÁN MĨ THUẬT ĐAN MẠCH LỚP 4 TRỌN BỘ

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Mỹ thuật 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/11/2017

   Xem: 64

  • Bài 32. Tạo dáng và trang trí chậu cảnh
   Mỹ thuật 4
   Bài 32. Tạo dáng và trang trí chậu cảnh

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Mỹ thuật 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/11/2017

   Xem: 0

  • SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MĨ THUẬT ĐAN MẠCH (2017 – 2018)
   Mỹ thuật 4
   SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MĨ THUẬT ĐAN MẠCH (2017 – 2018)

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Mỹ thuật 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/11/2017

   Xem: 2

  • tiết 4
   Mỹ thuật 4
   tiết 4

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Mỹ thuật 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/11/2017

   Xem: 0

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY