Giáo án Ngữ văn

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Giáo án Ngữ văn và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Giáo án Ngữ văn hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • Tuần 2. Tự tình (bài II)
   Ngữ văn 11
   Tuần 2. Tự tình (bài II)

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/7/2019

   Xem: 0

  • Phương tiện dạy học
   Giáo án khác
   Phương tiện dạy học

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/7/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Ngữ văn 9
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/7/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Ngữ văn 8
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/7/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Ngữ văn 7
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/7/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Ngữ văn 6
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/7/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Ngữ văn 8
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/7/2019

   Xem: 0

  • Nghị luận xã hội 10
   Ngữ văn 10
   Nghị luận xã hội 10

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/7/2019

   Xem: 0

  • Kỹ năng tư duy sáng tạo
   Giáo án khác
   Kỹ năng tư duy sáng tạo

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/7/2019

   Xem: 0

  • Kỹ năng làm việc nhóm
   Giáo án khác
   Kỹ năng làm việc nhóm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/7/2019

   Xem: 0

  • Kỹ năng thuyết trình
   Giáo án khác
   Kỹ năng thuyết trình

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/7/2019

   Xem: 0

  • Kỹ năng giao tiếp
   Giáo án khác
   Kỹ năng giao tiếp

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/7/2019

   Xem: 0

  • GIÁO ÁN PTNL 5 HOẠT ĐỘNG 2019
   Ngữ văn 9
   GIÁO ÁN PTNL 5 HOẠT ĐỘNG 2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/7/2019

   Xem: 0

  • GIÁO ÁN PTNL 5 HOẠT ĐỘNG 2019
   Ngữ văn 8
   GIÁO ÁN PTNL 5 HOẠT ĐỘNG 2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/7/2019

   Xem: 0

  • GIÁO ÁN PTNL 5 HOẠT ĐỘNG 2019
   Ngữ văn 7
   GIÁO ÁN PTNL 5 HOẠT ĐỘNG 2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/7/2019

   Xem: 0

  • GIÁO ÁN PTNL 5 HOẠT ĐỘNG 2019
   Ngữ văn 6
   GIÁO ÁN PTNL 5 HOẠT ĐỘNG 2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/7/2019

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 1
   Ngữ văn 12
   Giáo án học kì 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/6/2019

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 1
   Ngữ văn 11
   Giáo án học kì 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/6/2019

   Xem: 0

  • Tuần 13. Tỏ lòng (Thuật hoài) 5 hoạt đọng
   Ngữ văn 10
   Tuần 13. Tỏ lòng (Thuật hoài) 5 hoạt đọng

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/6/2019

   Xem: 0

  • Đất vỡ hoang
   Ngữ văn 12
   Đất vỡ hoang

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/6/2019

   Xem: 0

  • Đất vỡ hoang
   Ngữ văn 12
   Đất vỡ hoang

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/6/2019

   Xem: 0

  • Đất vỡ hoang
   Ngữ văn 12
   Đất vỡ hoang

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/6/2019

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 1
   Ngữ văn 6
   Giáo án học kì 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/6/2019

   Xem: 0

  • Giáo án tổng hợp
   Ngữ văn 9
   Giáo án tổng hợp

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/6/2019

   Xem: 0

  • Điểm thi vào lớp 10 Nghĩa Đàn 2019
   Ngữ văn 9
   Điểm thi vào lớp 10 Nghĩa Đàn 2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/6/2019

   Xem: 0

  • Điểm thi vào lớp 10 Nghĩa Đàn 2019
   Ngữ văn 9
   Điểm thi vào lớp 10 Nghĩa Đàn 2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/6/2019

   Xem: 0

  • Điểm thi vào lớp 10 Nghĩa Đàn 2019
   Ngữ văn 9
   Điểm thi vào lớp 10 Nghĩa Đàn 2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/6/2019

   Xem: 0

  • Điểm thi vào lớp 10 Nghĩa Đàn 2019
   CÁC LOẠI VĂN BẢN - MẪU BIỂU
   Điểm thi vào lớp 10 Nghĩa Đàn 2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử CÁC LOẠI VĂN BẢN - MẪU BIỂU

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/6/2019

   Xem: 0

  • Điểm thi lớp 10 THPT Tây hiếu 2019
   CÁC LOẠI VĂN BẢN - MẪU BIỂU
   Điểm thi lớp 10 THPT Tây hiếu 2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử CÁC LOẠI VĂN BẢN - MẪU BIỂU

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/6/2019

   Xem: 0

  • Ngữ văn 6
   Ngữ văn 6
   Ngữ văn 6

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/6/2019

   Xem: 0

  • GIÁO ÁN PTNL MỚI
   Ngữ văn 9
   GIÁO ÁN PTNL MỚI

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/6/2019

   Xem: 0

  • Ngữ văn 9 mùa xuân nho nhỏ
   Ngữ văn 9
   Ngữ văn 9 mùa xuân nho nhỏ

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/6/2019

   Xem: 0

  • Tuần 11. Luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận phân tích và so sánh
   Ngữ văn 11
   Tuần 11. Luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận phân tích và so sánh

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/6/2019

   Xem: 0

  • Bài 21. Phương pháp tả cảnh
   Ngữ văn 6
   Bài 21. Phương pháp tả cảnh

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/6/2019

   Xem: 0

  • Giáo dục thường xuyên
   Ngữ văn 9
   Giáo dục thường xuyên

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/6/2019

   Xem: 0

  • Ngữ văn 9. Bài 24. Nói với con
   GIAO AN WORD VĂN THCS
   Ngữ văn 9. Bài 24. Nói với con

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GIAO AN WORD VĂN THCS

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/6/2019

   Xem: 0

  • Bài 24. Nói với con
   Ngữ văn 9
   Bài 24. Nói với con

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/6/2019

   Xem: 0

  • Bài 28. Những ngôi sao xa xôi
   Ngữ văn 9
   Bài 28. Những ngôi sao xa xôi

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/6/2019

   Xem: 0

  • Ngữ văn 9. Bài 28. Những ngôi sao xa xôi
   GIAO AN WORD VĂN THCS
   Ngữ văn 9. Bài 28. Những ngôi sao xa xôi

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GIAO AN WORD VĂN THCS

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/6/2019

   Xem: 0

  • ngu van 9 Đề thi chính thức môn ngữ văn 9 tỉnh Nghệ An năm học 2019-2020
   Giáo án khác
   ngu van 9 Đề thi chính thức môn ngữ văn 9 tỉnh Nghệ An năm học 2019-2020

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/6/2019

   Xem: 0

  • Tuần 29. Trao duyên
   Ngữ văn 10
   Tuần 29. Trao duyên

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/6/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Ngữ văn 11
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/6/2019

   Xem: 0

  • PT BAI DONG CHI
   Ngữ văn 9
   PT BAI DONG CHI

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/6/2019

   Xem: 0

  • Tài liệu luyện thi lớp 10- tap 2
   GIAO AN WORD VĂN THCS
   Tài liệu luyện thi lớp 10- tap 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GIAO AN WORD VĂN THCS

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 31/5/2019

   Xem: 0

  • tài liệu ôn thi lớp 10- phần 2
   Ngữ văn 9
   tài liệu ôn thi lớp 10- phần 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 31/5/2019

   Xem: 0

  • tài liệu ôn thi lớp 10- phần 2
   Ngữ văn 9
   tài liệu ôn thi lớp 10- phần 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 31/5/2019

   Xem: 0

  • tài liệu ôn thi lớp 10- phần 2
   Ngữ văn 9
   tài liệu ôn thi lớp 10- phần 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 31/5/2019

   Xem: 0

  • Ngữ văn 8. Bài 26. Thuế máu
   GIAO AN WORD VĂN THCS
   Ngữ văn 8. Bài 26. Thuế máu

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GIAO AN WORD VĂN THCS

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 31/5/2019

   Xem: 0

  • Bài 26. Thuế máu
   Ngữ văn 8
   Bài 26. Thuế máu

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 31/5/2019

   Xem: 0

  • Bài 26. Thuế máu
   Ngữ văn 8
   Bài 26. Thuế máu

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 31/5/2019

   Xem: 0

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY