Giáo án Ngữ văn 12

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Giáo án Ngữ văn 12 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Giáo án Ngữ văn 12 hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • Tuần 29. Hồn Trương Ba, da hàng thịt
   Ngữ văn 12
   Tuần 29. Hồn Trương Ba, da hàng thịt

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/2/2019

   Xem: 0

  • Chuyện cũ Hà Nội (Tô Hoài)
   Ngữ văn 12
   Chuyện cũ Hà Nội (Tô Hoài)

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/2/2019

   Xem: 0

  • Tuyển tập Phan Cự Đệ
   Ngữ văn 12
   Tuyển tập Phan Cự Đệ

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/2/2019

   Xem: 0

  • Viet Nam Phong Tuc (Phan Ke Binh)
   Ngữ văn 12
   Viet Nam Phong Tuc (Phan Ke Binh)

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/1/2019

   Xem: 0

  • Ôn thi tốt nghiệp
   Ngữ văn 12
   Ôn thi tốt nghiệp

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/1/2019

   Xem: 0

  • Tuần 14. Đàn ghi ta của Lorca
   Ngữ văn 12
   Tuần 14. Đàn ghi ta của Lorca

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/1/2019

   Xem: 0

  • Tuần 22. Rừng xà nu
   Ngữ văn 12
   Tuần 22. Rừng xà nu

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/1/2019

   Xem: 0

  • Tuần 17. Ai đã đặt tên cho dòng sông?
   Ngữ văn 12
   Tuần 17. Ai đã đặt tên cho dòng sông?

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/1/2019

   Xem: 0

  • Tuần 4. Đọc thêm: Mấy ý nghĩ về thơ
   Ngữ văn 12
   Tuần 4. Đọc thêm: Mấy ý nghĩ về thơ

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/1/2019

   Xem: 0

  • Tuần 19. Vợ chồng A Phủ
   Ngữ văn 12
   Tuần 19. Vợ chồng A Phủ

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/1/2019

   Xem: 0

  • Đàn Ghi Ta
   Ngữ văn 12
   Đàn Ghi Ta

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/12/2018

   Xem: 0

  • Tuần 21. Vợ nhặt
   Ngữ văn 12
   Tuần 21. Vợ nhặt

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/12/2018

   Xem: 1

  • GIÁO ÁN NGỮ VĂN 12, HK2 MỚI FREE
   Ngữ văn 12
   GIÁO ÁN NGỮ VĂN 12, HK2 MỚI FREE

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/12/2018

   Xem: 8

  • Giáo án học kì 1
   Ngữ văn 12
   Giáo án học kì 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/12/2018

   Xem: 2

  • Tuyển chọn truyện ngắn Nam Cao
   Ngữ văn 12
   Tuyển chọn truyện ngắn Nam Cao

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/12/2018

   Xem: 0

  • Biên thành lãng tử CỔ LONG
   Ngữ văn 12
   Biên thành lãng tử CỔ LONG

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/12/2018

   Xem: 0

  • CHI TIẾT NGHỆ THUẬT TRONG TÁC PHẨM VĂN CHƯƠNG TỰ SỰ
   Ngữ văn 12
   CHI TIẾT NGHỆ THUẬT TRONG TÁC PHẨM VĂN CHƯƠNG TỰ SỰ

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/12/2018

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Ngữ văn 12
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/12/2018

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Ngữ văn 12
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/12/2018

   Xem: 1

  • Văn học nghị luận xã hội đề thi THPTQG
   Ngữ văn 12
   Văn học nghị luận xã hội đề thi THPTQG

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/12/2018

   Xem: 0

  • GIẢI PHẦN LÀM VĂN ĐỀ THI MINH HỌA VĂN 2019
   Ngữ văn 12
   GIẢI PHẦN LÀM VĂN ĐỀ THI MINH HỌA VĂN 2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/12/2018

   Xem: 0

  • Giáo án Tự chọn Ngữ văn 12 - Học kì 1
   Ngữ văn 12
   Giáo án Tự chọn Ngữ văn 12 - Học kì 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/12/2018

   Xem: 0

  • Tuần 15. Quá trình văn học và phong cách văn học
   Ngữ văn 12
   Tuần 15. Quá trình văn học và phong cách văn học

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/11/2018

   Xem: 1

  • GIÁO ÁN MẪU MỚI 2018
   Ngữ văn 12
   GIÁO ÁN MẪU MỚI 2018

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/11/2018

   Xem: 2

  • đọc thêm Dọn về làng
   Ngữ văn 12
   đọc thêm Dọn về làng

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/11/2018

   Xem: 0

  • những đứa con trong gia đình
   Ngữ văn 12
   những đứa con trong gia đình

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/11/2018

   Xem: 0

  • Tuần 1. Khái quát văn học Việt Nam từ Cách mạng tháng Tám năm 1945 đến hết thế kỉ XX
   Ngữ văn 12
   Tuần 1. Khái quát văn học Việt Nam từ Cách mạng tháng Tám năm 1945 đến hết thế kỉ XX

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/11/2018

   Xem: 0

  • dạy học theo chủ đề: Vợ Nhặt, VCAP
   Ngữ văn 12
   dạy học theo chủ đề: Vợ Nhặt, VCAP

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/11/2018

   Xem: 1

  • Tuần 8. Luật thơ
   Ngữ văn 12
   Tuần 8. Luật thơ

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/11/2018

   Xem: 0

  • Tuần 2. Tuyên ngôn Độc lập
   Ngữ văn 12
   Tuần 2. Tuyên ngôn Độc lập

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/11/2018

   Xem: 0

  • Giáo án tổng hợp
   Ngữ văn 12
   Giáo án tổng hợp

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/11/2018

   Xem: 0

  • GIÁO ÁN MỚI 5 HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN NL, PC
   Ngữ văn 12
   GIÁO ÁN MỚI 5 HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN NL, PC

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/11/2018

   Xem: 1

  • Giáo án cả năm
   Ngữ văn 12
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/11/2018

   Xem: 1

  • Tuần 19. Vợ chồng A Phủ
   Ngữ văn 12
   Tuần 19. Vợ chồng A Phủ

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/11/2018

   Xem: 0

  • Tuần 8. Luật thơ
   Ngữ văn 12
   Tuần 8. Luật thơ

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/11/2018

   Xem: 0

  • Tuần 14. Đàn ghi ta của Lorca
   Ngữ văn 12
   Tuần 14. Đàn ghi ta của Lorca

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/11/2018

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 1
   Ngữ văn 12
   Giáo án học kì 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/11/2018

   Xem: 1

  • Giáo án tự chọn cả năm
   Ngữ văn 12
   Giáo án tự chọn cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/10/2018

   Xem: 1

  • Giáo án cả năm
   Ngữ văn 12
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/10/2018

   Xem: 1

  • đoạn văn nghị luận xã hội (tham khảo)
   Ngữ văn 12
   đoạn văn nghị luận xã hội (tham khảo)

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/10/2018

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 1
   Ngữ văn 12
   Giáo án học kì 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/10/2018

   Xem: 1

  • Tuần 19. Vợ chồng A Phủ
   Ngữ văn 12
   Tuần 19. Vợ chồng A Phủ

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/10/2018

   Xem: 1

  • Giáo án cả năm
   Ngữ văn 12
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/10/2018

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Ngữ văn 12
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/10/2018

   Xem: 1

  • Tuần 16. Người lái đò Sông Đà - Nguyễn Tuân
   Ngữ văn 12
   Tuần 16. Người lái đò Sông Đà - Nguyễn Tuân

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/9/2018

   Xem: 0

  • Giáo án Ngữ văn 12 trọn bộ theo định hướng phát triển năng lực (5 bước)
   Ngữ văn 12
   Giáo án Ngữ văn 12 trọn bộ theo định hướng phát triển năng lực (5 bước)

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/9/2018

   Xem: 7

  • PPCT VAN 3 khoi. 2018-2019. Co phuong phap tung tiet
   Ngữ văn 12
   PPCT VAN 3 khoi. 2018-2019. Co phuong phap tung tiet

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/9/2018

   Xem: 0

  • GIÁO ÁN MÔN NGỮ VĂN 12
   Ngữ văn 12
   GIÁO ÁN MÔN NGỮ VĂN 12

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/9/2018

   Xem: 2

  • Giáo án học kì 1
   Ngữ văn 12
   Giáo án học kì 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/9/2018

   Xem: 14

  • Tuần 19. Vợ chồng A Phủ
   Ngữ văn 12
   Tuần 19. Vợ chồng A Phủ

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/9/2018

   Xem: 9

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY