Đây là Bộ sưu tập Thư viện Giáo án Ngữ văn 7 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Giáo án Ngữ văn 7 hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:

Giáo án Ngữ văn 7

 • Giáo án học kì 2
  Ngữ văn 7
  Giáo án học kì 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/7/2018

  Xem: 0

 • Giáo án Ngữ văn 7
  Ngữ văn 7
  Giáo án Ngữ văn 7

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/7/2018

  Xem: 0

 • Giáo án học kì 1
  Ngữ văn 7
  Giáo án học kì 1

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/7/2018

  Xem: 9

 • Giáo án học kì 1
  Ngữ văn 7
  Giáo án học kì 1

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/7/2018

  Xem: 5

 • Bài 31. Kiểm tra phần Văn
  Ngữ văn 7
  Bài 31. Kiểm tra phần Văn

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/7/2018

  Xem: 4

 • Bài 32. Kiểm tra tổng hợp cuối năm
  Ngữ văn 7
  Bài 32. Kiểm tra tổng hợp cuối năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/7/2018

  Xem: 0

 • giáo án phụ đao văn 7
  Ngữ văn 7
  giáo án phụ đao văn 7

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/7/2018

  Xem: 7

 • Giáo án cả năm
  Ngữ văn 7
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/6/2018

  Xem: 10

 • Giáo án học kì 1
  Ngữ văn 7
  Giáo án học kì 1

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/6/2018

  Xem: 0

 • ngu van 7
  Ngữ văn 7
  ngu van 7

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/6/2018

  Xem: 0

 • Giáo án cả năm
  Ngữ văn 7
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/6/2018

  Xem: 3

 • Kiểm tra HKII Văn 7 ma trận đầy đủ
  Ngữ văn 7
  Kiểm tra HKII Văn 7 ma trận đầy đủ

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/5/2018

  Xem: 0

 • Giáo án cả năm
  Ngữ văn 7
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/5/2018

  Xem: 0

 • ngữ văn 7 tuần 1
  Ngữ văn 7
  ngữ văn 7 tuần 1

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/5/2018

  Xem: 0

 • ĐỀ CƯƠNG VĂN 7 KÌ 2
  Ngữ văn 7
  ĐỀ CƯƠNG VĂN 7 KÌ 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/5/2018

  Xem: 0

 • Giáo án cả năm
  Ngữ văn 7
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/5/2018

  Xem: 3

 • ÔN TẬP HỌC KI 2
  Ngữ văn 7
  ÔN TẬP HỌC KI 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/5/2018

  Xem: 0

 • DAU GACH NGANG - THAO GIANG
  Ngữ văn 7
  DAU GACH NGANG - THAO GIANG

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/4/2018

  Xem: 0

 • Giáo án học kì 1
  Ngữ văn 7
  Giáo án học kì 1

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/4/2018

  Xem: 4

 • Bài 23. Đức tính giản dị của Bác Hồ
  Ngữ văn 7
  Bài 23. Đức tính giản dị của Bác Hồ

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/4/2018

  Xem: 0

 • Bài 24. Chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động (tiếp theo)
  Ngữ văn 7
  Bài 24. Chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động (tiếp theo)

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/4/2018

  Xem: 0

 • Bài 22. Thêm trạng ngữ cho câu (tiếp theo)
  Ngữ văn 7
  Bài 22. Thêm trạng ngữ cho câu (tiếp theo)

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/4/2018

  Xem: 0

 • Bài 19. Rút gọn câu
  Ngữ văn 7
  Bài 19. Rút gọn câu

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/4/2018

  Xem: 0

 • Giáo án cả năm
  Ngữ văn 7
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/4/2018

  Xem: 0

 • đề cương ôn tập học kì
  Ngữ văn 7
  đề cương ôn tập học kì

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/4/2018

  Xem: 3

 • Bài 31. Luyện tập làm văn bản đề nghị và báo cáo
  Ngữ văn 7
  Bài 31. Luyện tập làm văn bản đề nghị và báo cáo

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/4/2018

  Xem: 0

 • Giáo án học kì 2
  Ngữ văn 7
  Giáo án học kì 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/4/2018

  Xem: 0

 • Giáo án học kì 2
  Ngữ văn 7
  Giáo án học kì 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/4/2018

  Xem: 0

 • Giáo án cả năm
  Ngữ văn 7
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/4/2018

  Xem: 3

 • Bài 20. Tinh thần yêu nước của nhân dân ta
  Ngữ văn 7
  Bài 20. Tinh thần yêu nước của nhân dân ta

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/4/2018

  Xem: 0

 • Giáo án học kì 2
  Ngữ văn 7
  Giáo án học kì 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/4/2018

  Xem: 0

 • Giáo án học kì 1
  Ngữ văn 7
  Giáo án học kì 1

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/4/2018

  Xem: 4

 • Giáo án học kì 2
  Ngữ văn 7
  Giáo án học kì 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/4/2018

  Xem: 7

 • Giáo án học kì 1
  Ngữ văn 7
  Giáo án học kì 1

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/4/2018

  Xem: 8

 • Bài 17. Ôn tập phần Tiếng Việt (tiếp theo)
  Ngữ văn 7
  Bài 17. Ôn tập phần Tiếng Việt (tiếp theo)

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/4/2018

  Xem: 0

 • Bài 31. Kiểm tra phần Văn
  Ngữ văn 7
  Bài 31. Kiểm tra phần Văn

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/4/2018

  Xem: 0

 • Giáo án học kì 1
  Ngữ văn 7
  Giáo án học kì 1

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/4/2018

  Xem: 0

 • Bài 28. Tìm hiểu chung về văn bản hành chính
  Ngữ văn 7
  Bài 28. Tìm hiểu chung về văn bản hành chính

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/4/2018

  Xem: 0

 • Giáo án học kì 2
  Ngữ văn 7
  Giáo án học kì 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/4/2018

  Xem: 3

 • Bài 26. Sống chết mặc bay
  Ngữ văn 7
  Bài 26. Sống chết mặc bay

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/3/2018

  Xem: 3

 • Y=TUẦN 32 HỌC KỲ 2
  Ngữ văn 7
  Y=TUẦN 32 HỌC KỲ 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/3/2018

  Xem: 5

 • ngân hàng câu hỏi tập làm văn lớp 7 chuẩn 2018
  Ngữ văn 7
  ngân hàng câu hỏi tập làm văn lớp 7 chuẩn 2018

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/3/2018

  Xem: 0

 • Bài 20. Tinh thần yêu nước của nhân dân ta
  Ngữ văn 7
  Bài 20. Tinh thần yêu nước của nhân dân ta

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/3/2018

  Xem: 1

 • Giáo án học kì 2
  Ngữ văn 7
  Giáo án học kì 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/3/2018

  Xem: 1

 • Bài 28. Ca Huế trên sông Hương
  Ngữ văn 7
  Bài 28. Ca Huế trên sông Hương

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/3/2018

  Xem: 1

 • Giáo án học kì 1
  Ngữ văn 7
  Giáo án học kì 1

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/3/2018

  Xem: 1

 • kiểm tra 1 tiết văn 7
  Ngữ văn 7
  kiểm tra 1 tiết văn 7

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/3/2018

  Xem: 2

 • thêm trạng ngữ cho câu
  Ngữ văn 7
  thêm trạng ngữ cho câu

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/3/2018

  Xem: 1

 • Giáo án học kì 2
  Ngữ văn 7
  Giáo án học kì 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/3/2018

  Xem: 1

 • Bài 11. Từ đồng âm
  Ngữ văn 7
  Bài 11. Từ đồng âm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/2/2018

  Xem: 1

 • Bài 3. Viết bài tập làm văn số 1 - Văn tự sự và miêu tả (làm ở nhà)
  Ngữ văn 7
  Bài 3. Viết bài tập làm văn số 1 - Văn tự sự và miêu tả (làm ở nhà)

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/2/2018

  Xem: 7

 • Ngữ văn 7 Giáo án cả năm
  Ngữ văn 7
  Ngữ văn 7 Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/2/2018

  Xem: 1

BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY