Giáo án Ngữ văn 9

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Giáo án Ngữ văn 9 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Giáo án Ngữ văn 9 hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • Giáo án tổng hợp
   Ngữ văn 9
   Giáo án tổng hợp

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/6/2019

   Xem: 0

  • Điểm thi vào lớp 10 Nghĩa Đàn 2019
   Ngữ văn 9
   Điểm thi vào lớp 10 Nghĩa Đàn 2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/6/2019

   Xem: 0

  • Điểm thi vào lớp 10 Nghĩa Đàn 2019
   Ngữ văn 9
   Điểm thi vào lớp 10 Nghĩa Đàn 2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/6/2019

   Xem: 0

  • Điểm thi vào lớp 10 Nghĩa Đàn 2019
   Ngữ văn 9
   Điểm thi vào lớp 10 Nghĩa Đàn 2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/6/2019

   Xem: 0

  • GIÁO ÁN PTNL MỚI
   Ngữ văn 9
   GIÁO ÁN PTNL MỚI

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/6/2019

   Xem: 0

  • Ngữ văn 9 mùa xuân nho nhỏ
   Ngữ văn 9
   Ngữ văn 9 mùa xuân nho nhỏ

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/6/2019

   Xem: 0

  • Giáo dục thường xuyên
   Ngữ văn 9
   Giáo dục thường xuyên

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/6/2019

   Xem: 0

  • Bài 24. Nói với con
   Ngữ văn 9
   Bài 24. Nói với con

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/6/2019

   Xem: 0

  • Bài 28. Những ngôi sao xa xôi
   Ngữ văn 9
   Bài 28. Những ngôi sao xa xôi

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/6/2019

   Xem: 0

  • PT BAI DONG CHI
   Ngữ văn 9
   PT BAI DONG CHI

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/6/2019

   Xem: 0

  • tài liệu ôn thi lớp 10- phần 2
   Ngữ văn 9
   tài liệu ôn thi lớp 10- phần 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 31/5/2019

   Xem: 0

  • tài liệu ôn thi lớp 10- phần 2
   Ngữ văn 9
   tài liệu ôn thi lớp 10- phần 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 31/5/2019

   Xem: 0

  • tài liệu ôn thi lớp 10- phần 2
   Ngữ văn 9
   tài liệu ôn thi lớp 10- phần 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 31/5/2019

   Xem: 0

  • tài liệu luyện thi lớp 10
   Ngữ văn 9
   tài liệu luyện thi lớp 10

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 31/5/2019

   Xem: 0

  • Tài liệu luyện thi lớp 10
   Ngữ văn 9
   Tài liệu luyện thi lớp 10

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 31/5/2019

   Xem: 1

  • Tài liệu luyện thi lớp 10
   Ngữ văn 9
   Tài liệu luyện thi lớp 10

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 31/5/2019

   Xem: 0

  • Tài liệu luyện thi lớp 10
   Ngữ văn 9
   Tài liệu luyện thi lớp 10

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 31/5/2019

   Xem: 0

  • Bài 28. Những ngôi sao xa xôi
   Ngữ văn 9
   Bài 28. Những ngôi sao xa xôi

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 31/5/2019

   Xem: 0

  • Bài 28. Những ngôi sao xa xôi
   Ngữ văn 9
   Bài 28. Những ngôi sao xa xôi

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 31/5/2019

   Xem: 0

  • Bài 28. Những ngôi sao xa xôi
   Ngữ văn 9
   Bài 28. Những ngôi sao xa xôi

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 31/5/2019

   Xem: 0

  • Ngữ văn 9 tuần 35
   Ngữ văn 9
   Ngữ văn 9 tuần 35

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/5/2019

   Xem: 0

  • Bài 33. Tôi và Chúng ta
   Ngữ văn 9
   Bài 33. Tôi và Chúng ta

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/5/2019

   Xem: 0

  • Ngữ văn9
   Ngữ văn 9
   Ngữ văn9

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/5/2019

   Xem: 0

  • ý nghĩa nhan de tinh huong truyen
   Ngữ văn 9
   ý nghĩa nhan de tinh huong truyen

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/5/2019

   Xem: 0

  • PT BAI THO BEP LUA
   Ngữ văn 9
   PT BAI THO BEP LUA

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/5/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Ngữ văn 9
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/5/2019

   Xem: 0

  • ÔN TẬP VĂN BẢN
   Ngữ văn 9
   ÔN TẬP VĂN BẢN

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/5/2019

   Xem: 0

  • PHAN TICH BAI NOI VOI CON
   Ngữ văn 9
   PHAN TICH BAI NOI VOI CON

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/5/2019

   Xem: 0

  • TAI LIEU ON TS 10 NGU VAN
   Ngữ văn 9
   TAI LIEU ON TS 10 NGU VAN

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/5/2019

   Xem: 0

  • PHAN TICH BAI ANH TRANG
   Ngữ văn 9
   PHAN TICH BAI ANH TRANG

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/5/2019

   Xem: 0

  • bep lua
   Ngữ văn 9
   bep lua

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/5/2019

   Xem: 0

  • GIÁO ÁN PTNL 5 HĐ 2019 (đủ bộ)
   Ngữ văn 9
   GIÁO ÁN PTNL 5 HĐ 2019 (đủ bộ)

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/5/2019

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 2
   Ngữ văn 9
   Giáo án học kì 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/5/2019

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 2
   Ngữ văn 9
   Giáo án học kì 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/5/2019

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 1
   Ngữ văn 9
   Giáo án học kì 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/5/2019

   Xem: 0

  • ĐỀ THI TỔ HỢP HÓA - SỬ- ANH VÀO 10/2019
   Ngữ văn 9
   ĐỀ THI TỔ HỢP HÓA - SỬ- ANH VÀO 10/2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/5/2019

   Xem: 0

  • lop 9 HSG huyện Địa lí vòng 3
   Ngữ văn 9
   lop 9 HSG huyện Địa lí vòng 3

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/5/2019

   Xem: 0

  • Bài 25. Ôn tập về thơ
   Ngữ văn 9
   Bài 25. Ôn tập về thơ

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/4/2019

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 2
   Ngữ văn 9
   Giáo án học kì 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/4/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Ngữ văn 9
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/4/2019

   Xem: 0

  • Phân tích bài thơ mùa xuân nho nhỏ
   Ngữ văn 9
   Phân tích bài thơ mùa xuân nho nhỏ

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/4/2019

   Xem: 0

  • Bài 30. Bố của Xi-mông
   Ngữ văn 9
   Bài 30. Bố của Xi-mông

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/4/2019

   Xem: 0

  • Giáo án mới 5 hoạt động
   Ngữ văn 9
   Giáo án mới 5 hoạt động

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/4/2019

   Xem: 2

  • Ngữ văn 6 Giáo án dạy thêm
   Ngữ văn 9
   Ngữ văn 6 Giáo án dạy thêm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/4/2019

   Xem: 0

  • Giáo án tổng hợp
   Ngữ văn 9
   Giáo án tổng hợp

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/4/2019

   Xem: 0

  • Ngữ văn 9 giáo an hop phụ huynh.
   Ngữ văn 9
   Ngữ văn 9 giáo an hop phụ huynh.

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/4/2019

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 2
   Ngữ văn 9
   Giáo án học kì 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 31/3/2019

   Xem: 0

  • Ngữ văn9 kế hoạch ngu văn
   Ngữ văn 9
   Ngữ văn9 kế hoạch ngu văn

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/3/2019

   Xem: 0

  • Bài 23. Viếng lăng Bác
   Ngữ văn 9
   Bài 23. Viếng lăng Bác

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/3/2019

   Xem: 0

  • Bài 23. Viếng lăng Bác
   Ngữ văn 9
   Bài 23. Viếng lăng Bác

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/3/2019

   Xem: 0

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY