Giáo án Ngữ văn 9

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Giáo án Ngữ văn 9 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Giáo án Ngữ văn 9 hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • Giáo án học kì 1
   Ngữ văn 9
   Giáo án học kì 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/9/2019

   Xem: 0

  • Giáo án PTNL 5 hoạt động
   Ngữ văn 9
   Giáo án PTNL 5 hoạt động

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/9/2019

   Xem: 0

  • GIÁO ÁN NGỮ VĂN 9 HKII PP MỚI
   Ngữ văn 9
   GIÁO ÁN NGỮ VĂN 9 HKII PP MỚI

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/9/2019

   Xem: 1

  • GIÁO ÁN NGỮ VĂN 9 HKI PP MỚI
   Ngữ văn 9
   GIÁO ÁN NGỮ VĂN 9 HKI PP MỚI

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/9/2019

   Xem: 1

  • hoá thân thành nhân vật kể lại truyện
   Ngữ văn 9
   hoá thân thành nhân vật kể lại truyện

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/9/2019

   Xem: 0

  • Bài 11. Đoàn thuyền đánh cá
   Ngữ văn 9
   Bài 11. Đoàn thuyền đánh cá

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/9/2019

   Xem: 0

  • Bài 12. Ánh trăng
   Ngữ văn 9
   Bài 12. Ánh trăng

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/9/2019

   Xem: 0

  • Truyện Kiều của Nguyễn Du
   Ngữ văn 9
   Truyện Kiều của Nguyễn Du

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/9/2019

   Xem: 0

  • Ngữ văn 9 tuan 2
   Ngữ văn 9
   Ngữ văn 9 tuan 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/8/2019

   Xem: 0

  • Ngữ văn 9 tuan 2
   Ngữ văn 9
   Ngữ văn 9 tuan 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/8/2019

   Xem: 0

  • Ngữ văn 9 tuan 2
   Ngữ văn 9
   Ngữ văn 9 tuan 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/8/2019

   Xem: 0

  • Ngữ văn 9 tuan 2
   Ngữ văn 9
   Ngữ văn 9 tuan 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/8/2019

   Xem: 0

  • Ngữ văn 9 tuần 1
   Ngữ văn 9
   Ngữ văn 9 tuần 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/8/2019

   Xem: 0

  • Ngữ văn 9 tuần 1
   Ngữ văn 9
   Ngữ văn 9 tuần 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/8/2019

   Xem: 0

  • Ngữ văn 9 tuần 1
   Ngữ văn 9
   Ngữ văn 9 tuần 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/8/2019

   Xem: 0

  • Ngữ văn 9 tuần 1
   Ngữ văn 9
   Ngữ văn 9 tuần 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/8/2019

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 1
   Ngữ văn 9
   Giáo án học kì 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/8/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm PTNL mới
   Ngữ văn 9
   Giáo án cả năm PTNL mới

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/8/2019

   Xem: 0

  • DANH MỤC SKKN MÔN VĂN-SỬ-ĐỊA-GDCD THCS
   Ngữ văn 9
   DANH MỤC SKKN MÔN VĂN-SỬ-ĐỊA-GDCD THCS

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/8/2019

   Xem: 0

  • DANH MỤC SKKN MÔN VĂN-SỬ-ĐỊA-GDCD THCS
   Ngữ văn 9
   DANH MỤC SKKN MÔN VĂN-SỬ-ĐỊA-GDCD THCS

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/8/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Ngữ văn 9
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/8/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Ngữ văn 9
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/8/2019

   Xem: 0

  • Tài liệu ôn thi vào lớp 10 môn Ngữ Văn
   Ngữ văn 9
   Tài liệu ôn thi vào lớp 10 môn Ngữ Văn

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/8/2019

   Xem: 1

  • Bộ đề thi thử vào lớp 10 môn Ngữ văn (Có đáp án)
   Ngữ văn 9
   Bộ đề thi thử vào lớp 10 môn Ngữ văn (Có đáp án)

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/8/2019

   Xem: 0

  • 28 Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Ngữ văn
   Ngữ văn 9
   28 Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Ngữ văn

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/8/2019

   Xem: 0

  • Bài 15. Kiểm tra về thơ và truyện hiện đại
   Ngữ văn 9
   Bài 15. Kiểm tra về thơ và truyện hiện đại

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/8/2019

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 1
   Ngữ văn 9
   Giáo án học kì 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/8/2019

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 2
   Ngữ văn 9
   Giáo án học kì 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/8/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Ngữ văn 9
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/8/2019

   Xem: 0

  • Bộ đề ôn thi văn 9 vào lớp 10 (phần 3)
   Ngữ văn 9
   Bộ đề ôn thi văn 9 vào lớp 10 (phần 3)

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/8/2019

   Xem: 0

  • Bộ đề ôn thi văn 9 vào lớp 10 (phần 2)
   Ngữ văn 9
   Bộ đề ôn thi văn 9 vào lớp 10 (phần 2)

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/8/2019

   Xem: 0

  • Bộ đề ôn thi văn 9 vào lớp 10 (phần 1)
   Ngữ văn 9
   Bộ đề ôn thi văn 9 vào lớp 10 (phần 1)

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/8/2019

   Xem: 0

  • Văn 9 chuẩn nhất
   Ngữ văn 9
   Văn 9 chuẩn nhất

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/8/2019

   Xem: 1

  • Tài liệu tham khảo bồi dưỡng học sinh giỏi môn ngữ văn 9 (phần 3)
   Ngữ văn 9
   Tài liệu tham khảo bồi dưỡng học sinh giỏi môn ngữ văn 9 (phần 3)

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/8/2019

   Xem: 0

  • Tài liệu tham khảo bồi dưỡng học sinh giỏi môn ngữ văn 9 (phần 2)
   Ngữ văn 9
   Tài liệu tham khảo bồi dưỡng học sinh giỏi môn ngữ văn 9 (phần 2)

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/8/2019

   Xem: 1

  • Tài liệu tham khảo bồi dưỡng học sinh giỏi môn ngữ văn 9 (phần 1)
   Ngữ văn 9
   Tài liệu tham khảo bồi dưỡng học sinh giỏi môn ngữ văn 9 (phần 1)

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/8/2019

   Xem: 1

  • Giáo án cả năm 5hđ
   Ngữ văn 9
   Giáo án cả năm 5hđ

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/8/2019

   Xem: 2

  • Giáo án cả năm
   Ngữ văn 9
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/8/2019

   Xem: 0

  • Ngữ văn 9 phần ôn luyện
   Ngữ văn 9
   Ngữ văn 9 phần ôn luyện

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/8/2019

   Xem: 0

  • Ngữ văn 9 đề thi thử
   Ngữ văn 9
   Ngữ văn 9 đề thi thử

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/8/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Ngữ văn 9
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/8/2019

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 1
   Ngữ văn 9
   Giáo án học kì 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/8/2019

   Xem: 0

  • Ôn luyện thi vào 10
   Ngữ văn 9
   Ôn luyện thi vào 10

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/8/2019

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 1
   Ngữ văn 9
   Giáo án học kì 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/8/2019

   Xem: 0

  • Giáo án dạy theo chủ đề 2019-2020
   Ngữ văn 9
   Giáo án dạy theo chủ đề 2019-2020

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/8/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Ngữ văn 9
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/8/2019

   Xem: 0

  • Giao an boi duong van 9 p2
   Ngữ văn 9
   Giao an boi duong van 9 p2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/8/2019

   Xem: 0

  • Giao an boi duong van 9 p1
   Ngữ văn 9
   Giao an boi duong van 9 p1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/8/2019

   Xem: 0

  • Giáo án dạy theo chủ đề 2019-2020
   Ngữ văn 9
   Giáo án dạy theo chủ đề 2019-2020

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/8/2019

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 1
   Ngữ văn 9
   Giáo án học kì 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/8/2019

   Xem: 0

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY