Giáo án Sinh học

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Giáo án Sinh học và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Giáo án Sinh học hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • PPCT
   Sinh học 8
   PPCT

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/10/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Sinh học 12
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/10/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Sinh học 11
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/10/2019

   Xem: 0

  • Sinh học 8.GA HSG
   Sinh học 8
   Sinh học 8.GA HSG

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/10/2019

   Xem: 1

  • Giáo án cả năm
   Sinh học 7
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/10/2019

   Xem: 0

  • giao án BDHSG SINH 9
   Sinh học 9
   giao án BDHSG SINH 9

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/10/2019

   Xem: 0

  • giáo án sinh 7 2018-2019
   Sinh học 7
   giáo án sinh 7 2018-2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/10/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Sinh học 7
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/10/2019

   Xem: 0

  • Bài 44. Sinh sản vô tính ở động vật
   Sinh học 11
   Bài 44. Sinh sản vô tính ở động vật

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/10/2019

   Xem: 0

  • Bài 44. Sinh sản vô tính ở động vật
   Sinh học 11
   Bài 44. Sinh sản vô tính ở động vật

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/10/2019

   Xem: 0

  • Bài 44. Sinh sản vô tính ở động vật
   Sinh học 11
   Bài 44. Sinh sản vô tính ở động vật

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/10/2019

   Xem: 0

  • Bài 37. Sinh trưởng và phát triển ở động vật
   Sinh học 11
   Bài 37. Sinh trưởng và phát triển ở động vật

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/10/2019

   Xem: 0

  • Bài 37. Sinh trưởng và phát triển ở động vật
   Sinh học 11
   Bài 37. Sinh trưởng và phát triển ở động vật

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/10/2019

   Xem: 0

  • Bài 37. Sinh trưởng và phát triển ở động vật
   Sinh học 11
   Bài 37. Sinh trưởng và phát triển ở động vật

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/10/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Sinh học 12
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/10/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Sinh học 12
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/10/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Sinh học 12
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/10/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Sinh học 11
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/10/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Sinh học 11
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/10/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Sinh học 11
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/10/2019

   Xem: 0

  • kiểm tra 1 tiết
   Sinh học 6
   kiểm tra 1 tiết

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/10/2019

   Xem: 0

  • Bài 8. Tế bào nhân thực
   Sinh học 10
   Bài 8. Tế bào nhân thực

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/10/2019

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 1
   Sinh học 8
   Giáo án học kì 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/10/2019

   Xem: 1

  • Giáo án cả năm
   Sinh học 10
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/10/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Sinh học 11
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/10/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Sinh học 10
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/10/2019

   Xem: 0

  • mẫu 02 skkn sở khoa học công nghệ Sơn La
   BDTX
   mẫu 02 skkn sở khoa học công nghệ Sơn La

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử BDTX

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/10/2019

   Xem: 0

  • Bài 15. ADN
   Sinh học 9
   Bài 15. ADN

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/10/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Sinh học 7
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/10/2019

   Xem: 0

  • đề kiểm tra sinh 6 học kỳ 1
   Giáo án khác
   đề kiểm tra sinh 6 học kỳ 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/10/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Sinh học 6
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/10/2019

   Xem: 0

  • Giáo án phụ đao
   Sinh học 8
   Giáo án phụ đao

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/10/2019

   Xem: 0

  • Giáo án phụ đạo chủ đề 1
   Sinh học 6
   Giáo án phụ đạo chủ đề 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/10/2019

   Xem: 0

  • sinh hoc 8
   Sinh học 6
   sinh hoc 8

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/10/2019

   Xem: 0

  • Bài 3. Đặc điểm chung của thực vật
   Sinh học 6
   Bài 3. Đặc điểm chung của thực vật

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/10/2019

   Xem: 0

  • Bài 2. Nhiệm vụ của Sinh học. Đại cương về giới Thực vật
   Sinh học 6
   Bài 2. Nhiệm vụ của Sinh học. Đại cương về giới Thực vật

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/10/2019

   Xem: 0

  • Bài 1. Đặc điểm của cơ thế sống
   Sinh học 6
   Bài 1. Đặc điểm của cơ thế sống

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/10/2019

   Xem: 0

  • Bài 1. Đặc điểm của cơ thế sống
   Sinh học 6
   Bài 1. Đặc điểm của cơ thế sống

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/10/2019

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 1
   Sinh học 11
   Giáo án học kì 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/10/2019

   Xem: 0

  • Bài 14. Bạch cầu- Miễn dịch
   Sinh học 8
   Bài 14. Bạch cầu- Miễn dịch

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/10/2019

   Xem: 0

  • giao duc cong dan 9 ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT
   Sinh học 7
   giao duc cong dan 9 ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/10/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Sinh học 9
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/10/2019

   Xem: 0

  • de sinh 7 tiet 18
   Sinh học 9
   de sinh 7 tiet 18

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/10/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Sinh học 12
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/10/2019

   Xem: 0

  • Bài 22. Dinh dưỡng, chuyển hóa vật chất và năng lượng ở vi sinh vật
   Sinh học 10
   Bài 22. Dinh dưỡng, chuyển hóa vật chất và năng lượng ở vi sinh vật

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/10/2019

   Xem: 0

  • Bài 25. Sinh trưởng của vi sinh vật
   Sinh học 10
   Bài 25. Sinh trưởng của vi sinh vật

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/10/2019

   Xem: 0

  • Kiểm tra 1 tiết
   Sinh học 9
   Kiểm tra 1 tiết

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/10/2019

   Xem: 0

  • Giáo án sinh học 11 kì 2
   Sinh học 11
   Giáo án sinh học 11 kì 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/10/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Sinh học 8
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/10/2019

   Xem: 0

  • Bài 47. Điều khiển sinh sản ở động vật và sinh đẻ có kế hoạch ở người
   Sinh học 11
   Bài 47. Điều khiển sinh sản ở động vật và sinh đẻ có kế hoạch ở người

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/10/2019

   Xem: 0

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY