Giáo án Sinh học 10 nâng cao

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Giáo án Sinh học 10 nâng cao và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Giáo án Sinh học 10 nâng cao hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • Bài 28. Chu kì tế bào và các hình thức phân bào
   Sinh học 10 Nâng cao
   Bài 28. Chu kì tế bào và các hình thức phân bào

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 10 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/3/2018

   Xem: 1

  • Bài 34. Quá trình tổng hợp các chất ở vi sinh vật và ứng dụng
   Sinh học 10 Nâng cao
   Bài 34. Quá trình tổng hợp các chất ở vi sinh vật và ứng dụng

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 10 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/8/2017

   Xem: 0

  • thuyet ve con vet
   Sinh học 10 Nâng cao
   thuyet ve con vet

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 10 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/12/2016

   Xem: 0

  • ngoài sgk
   Sinh học 10 Nâng cao
   ngoài sgk

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 10 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/4/2016

   Xem: 10

  • Bài 21. Chuyển hoá năng lượng
   Sinh học 10 Nâng cao
   Bài 21. Chuyển hoá năng lượng

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 10 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/11/2015

   Xem: 0

  • MA TRẬN KIỂM TRA HK II SINH 10 NÂNG CAO(2014 - 2015)
   Sinh học 10 Nâng cao
   MA TRẬN KIỂM TRA HK II SINH 10 NÂNG CAO(2014 - 2015)

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 10 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/4/2015

   Xem: 0

  • Bài 48. Ôn tập Phần ba
   Sinh học 10 Nâng cao
   Bài 48. Ôn tập Phần ba

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 10 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/3/2015

   Xem: 0

  • bài 46. khái niệm về bệnh truyền nhiễm và miễn dịch
   Sinh học 10 Nâng cao
   bài 46. khái niệm về bệnh truyền nhiễm và miễn dịch

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 10 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/3/2015

   Xem: 0

  • hinh
   Sinh học 10 Nâng cao
   hinh

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 10 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/1/2015

   Xem: 0

  • LUYỆN THI ĐẠI HỌC MÔN SINH
   Sinh học 10 Nâng cao
   LUYỆN THI ĐẠI HỌC MÔN SINH

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 10 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/9/2014

   Xem: 16

  • gan sinh 6 ca nam
   Sinh học 10 Nâng cao
   gan sinh 6 ca nam

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 10 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/8/2014

   Xem: 12

  • ang kien kinh nghiem 2014 -2015
   Sinh học 10 Nâng cao
   ang kien kinh nghiem 2014 -2015

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 10 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/8/2014

   Xem: 0

  • bai 33
   Sinh học 10 Nâng cao
   bai 33

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 10 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/7/2014

   Xem: 0

  • bai 38
   Sinh học 10 Nâng cao
   bai 38

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 10 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/7/2014

   Xem: 0

  • bai 36.37
   Sinh học 10 Nâng cao
   bai 36.37

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 10 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/7/2014

   Xem: 0

  • bài 36.37 sh 10
   Sinh học 10 Nâng cao
   bài 36.37 sh 10

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 10 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/7/2014

   Xem: 0

  • bài 23 sinh 10
   Sinh học 10 Nâng cao
   bài 23 sinh 10

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 10 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/3/2014

   Xem: 0

  • Điều lệ Hội Khuýen học
   Sinh học 10 Nâng cao
   Điều lệ Hội Khuýen học

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 10 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/8/2013

   Xem: 0

  • bài thuyết trình bài 49: bài mở đầu
   Sinh học 10 Nâng cao
   bài thuyết trình bài 49: bài mở đầu

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 10 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/3/2013

   Xem: 0

  • Bài 34-35 QUÁ TRÌNH TỎNG HỢP PHÂN GIẢI CÁC CHẤT Ở VSV
VÀ ỨNG DỤNG
   Sinh học 10 Nâng cao
   Bài 34-35 QUÁ TRÌNH TỎNG HỢP PHÂN GIẢI CÁC CHẤT Ở VSV VÀ ỨNG DỤNG

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 10 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/3/2013

   Xem: 0

  • tong hop sinh hop lop 10 new*
   Sinh học 10 Nâng cao
   tong hop sinh hop lop 10 new*

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 10 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/12/2012

   Xem: 0

  • giao an sinh hoc 10
   Sinh học 10 Nâng cao
   giao an sinh hoc 10

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 10 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/11/2012

   Xem: 5

  • Tom tan kin thuc lop 10
   Sinh học 10 Nâng cao
   Tom tan kin thuc lop 10

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 10 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/11/2012

   Xem: 0

  • Bài 29. Nguyên phân
   Sinh học 10 Nâng cao
   Bài 29. Nguyên phân

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 10 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/11/2012

   Xem: 0

  • trắc nghiệm sinh 10 từng bài
   Sinh học 10 Nâng cao
   trắc nghiệm sinh 10 từng bài

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 10 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/11/2012

   Xem: 0

  • trắc nghiệm sinh 10
   Sinh học 10 Nâng cao
   trắc nghiệm sinh 10

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 10 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/11/2012

   Xem: 0

  • HOA HOC 10
   Sinh học 10 Nâng cao
   HOA HOC 10

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 10 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/9/2012

   Xem: 0

  • kt 1 tiet
   Sinh học 10 Nâng cao
   kt 1 tiet

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 10 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/9/2012

   Xem: 9

  • PPCT đủ các môn năm 2012-2013
   Sinh học 10 Nâng cao
   PPCT đủ các môn năm 2012-2013

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 10 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 31/8/2012

   Xem: 9

  • Sổ kế hoạch - Sinh 10NC và CB
   Sinh học 10 Nâng cao
   Sổ kế hoạch - Sinh 10NC và CB

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 10 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 31/8/2012

   Xem: 0

  • SINH SẢN HỮU TÍNH Ở THỰC VẬT- NCAO
   Sinh học 10 Nâng cao
   SINH SẢN HỮU TÍNH Ở THỰC VẬT- NCAO

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 10 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/8/2012

   Xem: 0

  • Cách thiết kế hình ảnh động
   Sinh học 10 Nâng cao
   Cách thiết kế hình ảnh động

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 10 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/8/2012

   Xem: 0

  • Bài tập Sinh 10C1 dạng 1key - TT. Thanh Huy
   Sinh học 10 Nâng cao
   Bài tập Sinh 10C1 dạng 1key - TT. Thanh Huy

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 10 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/5/2012

   Xem: 0

  • Ôn tập Sinh 10 NC HK II (2011-2012)
   Sinh học 10 Nâng cao
   Ôn tập Sinh 10 NC HK II (2011-2012)

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 10 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/5/2012

   Xem: 0

  • giao an sinh 10 nc full
   Sinh học 10 Nâng cao
   giao an sinh 10 nc full

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 10 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/4/2012

   Xem: 0

  • MA TRẬN ĐỀ THI HỌC KÌ II SINH 10 NC
   Sinh học 10 Nâng cao
   MA TRẬN ĐỀ THI HỌC KÌ II SINH 10 NC

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 10 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/4/2012

   Xem: 0

  • bài tập tổng hợp thi hsg casio 12
   Sinh học 10 Nâng cao
   bài tập tổng hợp thi hsg casio 12

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 10 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/4/2012

   Xem: 80

  • TIẾT 48; CẤU TRÚC CÁC LOẠI VI RUT
   Sinh học 10 Nâng cao
   TIẾT 48; CẤU TRÚC CÁC LOẠI VI RUT

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 10 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/4/2012

   Xem: 0

  • MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HỌC KÌ II
   Sinh học 10 Nâng cao
   MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HỌC KÌ II

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 10 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/3/2012

   Xem: 0

  • Bài 14 Enzim và vai tro của enzim
   Sinh học 10 Nâng cao
   Bài 14 Enzim và vai tro của enzim

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 10 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/2/2012

   Xem: 18

  • CÁC KÌ CỦA GIẢM PHÂN
   Sinh học 10 Nâng cao
   CÁC KÌ CỦA GIẢM PHÂN

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 10 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/12/2011

   Xem: 12

  • MA TRẬN ĐỀ THI HỌC KÌ I SINH 10 NC
   Sinh học 10 Nâng cao
   MA TRẬN ĐỀ THI HỌC KÌ I SINH 10 NC

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 10 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/12/2011

   Xem: 0

  • Tai lieu chuyen nganh
   Sinh học 10 Nâng cao
   Tai lieu chuyen nganh

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 10 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/11/2011

   Xem: 0

  • de thi sinh 10
   Sinh học 10 Nâng cao
   de thi sinh 10

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 10 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/10/2011

   Xem: 10

  • MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA SINH HỌC 10 NÂNG CAO
   Sinh học 10 Nâng cao
   MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA SINH HỌC 10 NÂNG CAO

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 10 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/10/2011

   Xem: 12

  • SINH HỌC 10 CẢ NĂM (2011-2012)
   Sinh học 10 Nâng cao
   SINH HỌC 10 CẢ NĂM (2011-2012)

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 10 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/10/2011

   Xem: 5

  • PPCT SINH-CHUAN CHON BO
   Sinh học 10 Nâng cao
   PPCT SINH-CHUAN CHON BO

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 10 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/9/2011

   Xem: 0

  • chương : THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA TẾ BÀO (TIẾT 6 ->TIẾT
11)
   Sinh học 10 Nâng cao
   chương : THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA TẾ BÀO (TIẾT 6 ->TIẾT 11)

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 10 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/9/2011

   Xem: 0

  • Tài liệu ôn thi HSG sinh hoc 10
   Sinh học 10 Nâng cao
   Tài liệu ôn thi HSG sinh hoc 10

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 10 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/9/2011

   Xem: 0

  • kh ca nhan theo mau moi
   Sinh học 10 Nâng cao
   kh ca nhan theo mau moi

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 10 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/9/2011

   Xem: 0

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY