Đây là Bộ sưu tập Thư viện Giáo án Sinh học 6 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Giáo án Sinh học 6 hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:

Giáo án Sinh học 6

 • Giáo án sinh học 6
  Sinh học 6
  Giáo án sinh học 6

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/7/2018

  Xem: 1

 • Bài 8. Sự lớn lên và phân chia của tế bào
  Sinh học 6
  Bài 8. Sự lớn lên và phân chia của tế bào

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/5/2018

  Xem: 0

 • Đề thi học kì 2
  Sinh học 6
  Đề thi học kì 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/5/2018

  Xem: 0

 • Bài 50. Vi khuẩn
  Sinh học 6
  Bài 50. Vi khuẩn

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/4/2018

  Xem: 0

 • Bài 50. Vi khuẩn
  Sinh học 6
  Bài 50. Vi khuẩn

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/4/2018

  Xem: 0

 • Giáo án cả năm
  Sinh học 6
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/4/2018

  Xem: 5

 • Giáo án tổng hợp
  Sinh học 6
  Giáo án tổng hợp

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/4/2018

  Xem: 5

 • Bài 2. Nhiệm vụ của Sinh học. Đại cương về giới Thực vật
  Sinh học 6
  Bài 2. Nhiệm vụ của Sinh học. Đại cương về giới Thực vật

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/4/2018

  Xem: 1

 • Bài 42. Lớp Hai lá mầm và lớp Một lá mầm_chung
  Sinh học 6
  Bài 42. Lớp Hai lá mầm và lớp Một lá mầm_chung

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/3/2018

  Xem: 1

 • Bài 40. Hạt trần - Cây thông_CHUNG
  Sinh học 6
  Bài 40. Hạt trần - Cây thông_CHUNG

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/3/2018

  Xem: 1

 • Bài 9. Các loại rễ, các miền của rễ
  Sinh học 6
  Bài 9. Các loại rễ, các miền của rễ

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/3/2018

  Xem: 10

 • Giáo án học kì 2
  Sinh học 6
  Giáo án học kì 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/3/2018

  Xem: 2

 • Giáo án cả năm
  Sinh học 6
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/3/2018

  Xem: 5

 • Bài 43. Khái niệm sơ lược về phân loại thực vật
  Sinh học 6
  Bài 43. Khái niệm sơ lược về phân loại thực vật

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/3/2018

  Xem: 5

 • Giáo án trải nghiệm sáng tạo. Chủ đề: Gieo ươm rau mầm
  Sinh học 6
  Giáo án trải nghiệm sáng tạo. Chủ đề: Gieo ươm rau mầm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/3/2018

  Xem: 4

 • ke hhoach ca nhan
  Sinh học 6
  ke hhoach ca nhan

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/2/2018

  Xem: 1

 • Bài 39. Quyết - Cây dương xỉ
  Sinh học 6
  Bài 39. Quyết - Cây dương xỉ

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/2/2018

  Xem: 1

 • Bài 38. Rêu - Cây rêu
  Sinh học 6
  Bài 38. Rêu - Cây rêu

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/2/2018

  Xem: 1

 • Giáo án cả năm
  Sinh học 6
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/2/2018

  Xem: 1

 • Bài 39. Quyết - Cây dương xỉ
  Sinh học 6
  Bài 39. Quyết - Cây dương xỉ

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/2/2018

  Xem: 1

 • Giáo án cả năm
  Sinh học 6
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/2/2018

  Xem: 1

 • Bài 30. Thụ phấn
  Sinh học 6
  Bài 30. Thụ phấn

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/2/2018

  Xem: 1

 • Bài 21. Quang hợp
  Sinh học 6
  Bài 21. Quang hợp

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/2/2018

  Xem: 1

 • Bài 39. Quyết - Cây dương xỉ
  Sinh học 6
  Bài 39. Quyết - Cây dương xỉ

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/1/2018

  Xem: 1

 • Giáo án KHTN 6 cả năm
  Sinh học 6
  Giáo án KHTN 6 cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/1/2018

  Xem: 7

 • Giáo án học kì 1
  Sinh học 6
  Giáo án học kì 1

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/1/2018

  Xem: 0

 • Giáo án học kì 2 mớin 2017-2018
  Sinh học 6
  Giáo án học kì 2 mớin 2017-2018

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/1/2018

  Xem: 0

 • Bài 3. Đặc điểm chung của thực vật
  Sinh học 6
  Bài 3. Đặc điểm chung của thực vật

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/1/2018

  Xem: 0

 • Giáo án cả năm hot-18
  Sinh học 6
  Giáo án cả năm hot-18

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/1/2018

  Xem: 0

 • Bài 9. Các loại rễ, các miền của rễ
  Sinh học 6
  Bài 9. Các loại rễ, các miền của rễ

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/12/2017

  Xem: 0

 • Bài 5. Kính lúp, kính hiển vi và cách sử dụng
  Sinh học 6
  Bài 5. Kính lúp, kính hiển vi và cách sử dụng

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/12/2017

  Xem: 3

 • Giáo án cả năm
  Sinh học 6
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/12/2017

  Xem: 0

 • giao an ca nam
  Sinh học 6
  giao an ca nam

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/12/2017

  Xem: 0

 • Quang hợp
  Sinh học 6
  Quang hợp

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/12/2017

  Xem: 11

 • Giáo án cả năm
  Sinh học 6
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/11/2017

  Xem: 18

 • Bài 16. Thân to ra do đâu ?
  Sinh học 6
  Bài 16. Thân to ra do đâu ?

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/11/2017

  Xem: 5

 • Sinh học 6

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/11/2017

  Xem: 9

 • Bài 20. Cấu tạo trong của phiến lá
  Sinh học 6
  Bài 20. Cấu tạo trong của phiến lá

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/11/2017

  Xem: 0

 • giao an sinh 8
  Sinh học 6
  giao an sinh 8

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/11/2017

  Xem: 0

 • Bài 25. Biến dạng của lá
  Sinh học 6
  Bài 25. Biến dạng của lá

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/10/2017

  Xem: 16

 • Giáo án cả năm
  Sinh học 6
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/10/2017

  Xem: 0

 • Giáo án cả năm
  Sinh học 6
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/10/2017

  Xem: 17

 • chủ đề quang hop
  Sinh học 6
  chủ đề quang hop

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/10/2017

  Xem: 0

 • Bài 45. Nguồn gốc cây trồng
  Sinh học 6
  Bài 45. Nguồn gốc cây trồng

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/10/2017

  Xem: 0

 • chủ đê quang hop
  Sinh học 6
  chủ đê quang hop

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/10/2017

  Xem: 0

 • Giáo án tổng hợp
  Sinh học 6
  Giáo án tổng hợp

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/10/2017

  Xem: 0

 • Giáo án tổng hợp
  Sinh học 6
  Giáo án tổng hợp

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/10/2017

  Xem: 0

 • Giáo án sinh 6
  Sinh học 6
  Giáo án sinh 6

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/10/2017

  Xem: 0

 • Bài 24: Phần lớn nước vào cây đi đâu?
  Sinh học 6
  Bài 24: Phần lớn nước vào cây đi đâu?

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/10/2017

  Xem: 0

 • Giáo án tổng hợp
  Sinh học 6
  Giáo án tổng hợp

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/9/2017

  Xem: 0

 • Bài 42. Lớp Hai lá mầm và lớp Một lá mầm
  Sinh học 6
  Bài 42. Lớp Hai lá mầm và lớp Một lá mầm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/9/2017

  Xem: 0

 • Giáo án tổng hợp
  Sinh học 6
  Giáo án tổng hợp

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/9/2017

  Xem: 10

BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY