Giáo án Sinh học 7

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Giáo án Sinh học 7 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Giáo án Sinh học 7 hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • Sinh 7 PTNL 5 hoạt động bảng mô tả
   Sinh học 7
   Sinh 7 PTNL 5 hoạt động bảng mô tả

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/10/2018

   Xem: 0

  • GIÁO ÁN SINH 7 SOẠN THEO CHỦ ĐỀ
   Sinh học 7
   GIÁO ÁN SINH 7 SOẠN THEO CHỦ ĐỀ

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/10/2018

   Xem: 0

  • Bài 45. Thực hành: Xem băng hình về đời sống và tập tính của chim
   Sinh học 7
   Bài 45. Thực hành: Xem băng hình về đời sống và tập tính của chim

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/10/2018

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Sinh học 7
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/10/2018

   Xem: 1

  • Giáo án cả năm soạn theo tập huấn mới
   Sinh học 7
   Giáo án cả năm soạn theo tập huấn mới

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/10/2018

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm mới nhất 2018
   Sinh học 7
   Giáo án cả năm mới nhất 2018

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/9/2018

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Sinh học 7
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/9/2018

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Sinh học 7
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/9/2018

   Xem: 0

  • Giáo án mới 5 hoạt động, đủ PC, NL
   Sinh học 7
   Giáo án mới 5 hoạt động, đủ PC, NL

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/9/2018

   Xem: 0

  • GIÁO ÁN SINH 7 THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH. ( 5 HOẠT ĐỘNG) HAY CHUẨN.
   Sinh học 7
   GIÁO ÁN SINH 7 THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH. ( 5 HOẠT ĐỘNG) HAY CHUẨN.

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/9/2018

   Xem: 1

  • Giáo án cả năm
   Sinh học 7
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/9/2018

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Sinh học 7
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/9/2018

   Xem: 0

  • Giáo án năm hoạt động
   Sinh học 7
   Giáo án năm hoạt động

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/9/2018

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Sinh học 7
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/9/2018

   Xem: 0

  • Giáo án theo chuẩn NL,PC- PP,KT day học mới
   Sinh học 7
   Giáo án theo chuẩn NL,PC- PP,KT day học mới

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/8/2018

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 1
   Sinh học 7
   Giáo án học kì 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/8/2018

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Sinh học 7
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/8/2018

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm theo phương pháp mới 2018
   Sinh học 7
   Giáo án cả năm theo phương pháp mới 2018

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/8/2018

   Xem: 1

  • Kế hoạch KHTN 7
   Sinh học 7
   Kế hoạch KHTN 7

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/8/2018

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Sinh học 7
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/7/2018

   Xem: 0

  • Giáo án sinh học 7
   Sinh học 7
   Giáo án sinh học 7

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/7/2018

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Sinh học 7
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/6/2018

   Xem: 0

  • Bài 44. Đa dạng và đặc điểm chung của lớp Chim
   Sinh học 7
   Bài 44. Đa dạng và đặc điểm chung của lớp Chim

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/5/2018

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 2
   Sinh học 7
   Giáo án học kì 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/5/2018

   Xem: 0

  • Bài 59. Biện pháp đấu tranh sinh học
   Sinh học 7
   Bài 59. Biện pháp đấu tranh sinh học

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/5/2018

   Xem: 0

  • Bài 63. Ôn tập
   Sinh học 7
   Bài 63. Ôn tập

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/5/2018

   Xem: 0

  • Bài 57. Đa dạng sinh học
   Sinh học 7
   Bài 57. Đa dạng sinh học

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/4/2018

   Xem: 4

  • Đề cương ôn tập kiểm tra 1 tiết
   Sinh học 7
   Đề cương ôn tập kiểm tra 1 tiết

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/3/2018

   Xem: 2

  • Sinh học 7. Giáo án học kì 2
   Sinh học 7
   Sinh học 7. Giáo án học kì 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/3/2018

   Xem: 166

  • ĐỀ KT 1T SINH 6 HK I (17-18)
   Sinh học 7
   ĐỀ KT 1T SINH 6 HK I (17-18)

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/3/2018

   Xem: 3

  • ĐỀ KT 1T SINH 6 HK II(17-18)
   Sinh học 7
   ĐỀ KT 1T SINH 6 HK II(17-18)

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/3/2018

   Xem: 2

  • ĐỊA LÝ 6
   Sinh học 7
   ĐỊA LÝ 6

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/3/2018

   Xem: 40

  • HDNGLL11,12
   Sinh học 7
   HDNGLL11,12

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/3/2018

   Xem: 1

  • GIÁO AN KHTN 7
   Sinh học 7
   GIÁO AN KHTN 7

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/3/2018

   Xem: 2

  • Giáo án sinh 7 kì 2 có bảng mô tả
   Sinh học 7
   Giáo án sinh 7 kì 2 có bảng mô tả

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/3/2018

   Xem: 13

  • Bài 50. Đa dạng của lớp Thú: Bộ Ăn sâu bọ, bộ Gặm nhấm, bộ Ăn thịt
   Sinh học 7
   Bài 50. Đa dạng của lớp Thú: Bộ Ăn sâu bọ, bộ Gặm nhấm, bộ Ăn thịt

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/3/2018

   Xem: 1

  • Bài 2. Phân biệt động vật với thực vật. Đặc điểm chung của động vật
   Sinh học 7
   Bài 2. Phân biệt động vật với thực vật. Đặc điểm chung của động vật

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/3/2018

   Xem: 2

  • Bài 63. Ôn tập
   Sinh học 7
   Bài 63. Ôn tập

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/3/2018

   Xem: 1

  • Giáo án học kì 1
   Sinh học 7
   Giáo án học kì 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/2/2018

   Xem: 1

  • Giáo án học kì 2
   Sinh học 7
   Giáo án học kì 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/2/2018

   Xem: 1

  • Giáo án cả năm
   Sinh học 7
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/2/2018

   Xem: 1

  • Giáo án học kì 2
   Sinh học 7
   Giáo án học kì 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/1/2018

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Sinh học 7
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/12/2017

   Xem: 0

  • Bài 17. Một số giun đốt khác và đặc điểm chung của ngành Giun đốt
   Sinh học 7
   Bài 17. Một số giun đốt khác và đặc điểm chung của ngành Giun đốt

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/12/2017

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Sinh học 7
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/12/2017

   Xem: 0

  • Đề cương ôn tập sinh 7
   Sinh học 7
   Đề cương ôn tập sinh 7

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/12/2017

   Xem: 0

  • giao an sinh hoc 7
   Sinh học 7
   giao an sinh hoc 7

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/12/2017

   Xem: 0

  • Bài 4. Trùng roi
   Sinh học 7
   Bài 4. Trùng roi

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/12/2017

   Xem: 9

  • Bài 25. Nhện và sự đa dạng của lớp Hình nhện
   Sinh học 7
   Bài 25. Nhện và sự đa dạng của lớp Hình nhện

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/11/2017

   Xem: 6

  • Bài 26. Châu chấu
   Sinh học 7
   Bài 26. Châu chấu

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/11/2017

   Xem: 0

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY