Đây là Bộ sưu tập Thư viện Giáo án Sinh học 7 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Giáo án Sinh học 7 hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:

Giáo án Sinh học 7

 • Giáo án cả năm theo phương pháp mới 2018
  Sinh học 7
  Giáo án cả năm theo phương pháp mới 2018

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/8/2018

  Xem: 0

 • Kế hoạch KHTN 7
  Sinh học 7
  Kế hoạch KHTN 7

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/8/2018

  Xem: 0

 • Giáo án cả năm
  Sinh học 7
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/7/2018

  Xem: 0

 • Giáo án sinh học 7
  Sinh học 7
  Giáo án sinh học 7

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/7/2018

  Xem: 0

 • Giáo án cả năm
  Sinh học 7
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/6/2018

  Xem: 0

 • Bài 44. Đa dạng và đặc điểm chung của lớp Chim
  Sinh học 7
  Bài 44. Đa dạng và đặc điểm chung của lớp Chim

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/5/2018

  Xem: 0

 • Giáo án học kì 2
  Sinh học 7
  Giáo án học kì 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/5/2018

  Xem: 0

 • Bài 59. Biện pháp đấu tranh sinh học
  Sinh học 7
  Bài 59. Biện pháp đấu tranh sinh học

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/5/2018

  Xem: 0

 • Bài 63. Ôn tập
  Sinh học 7
  Bài 63. Ôn tập

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/5/2018

  Xem: 0

 • Bài 57. Đa dạng sinh học
  Sinh học 7
  Bài 57. Đa dạng sinh học

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/4/2018

  Xem: 4

 • Đề cương ôn tập kiểm tra 1 tiết
  Sinh học 7
  Đề cương ôn tập kiểm tra 1 tiết

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/3/2018

  Xem: 24

 • Sinh học 7. Giáo án học kì 2
  Sinh học 7
  Sinh học 7. Giáo án học kì 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/3/2018

  Xem: 166

 • ĐỀ KT 1T SINH 6 HK I (17-18)
  Sinh học 7
  ĐỀ KT 1T SINH 6 HK I (17-18)

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/3/2018

  Xem: 3

 • ĐỀ KT 1T SINH 6 HK II(17-18)
  Sinh học 7
  ĐỀ KT 1T SINH 6 HK II(17-18)

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/3/2018

  Xem: 2

 • ĐỊA LÝ 6
  Sinh học 7
  ĐỊA LÝ 6

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/3/2018

  Xem: 40

 • HDNGLL11,12
  Sinh học 7
  HDNGLL11,12

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/3/2018

  Xem: 1

 • GIÁO AN KHTN 7
  Sinh học 7
  GIÁO AN KHTN 7

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/3/2018

  Xem: 2

 • Giáo án sinh 7 kì 2 có bảng mô tả
  Sinh học 7
  Giáo án sinh 7 kì 2 có bảng mô tả

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/3/2018

  Xem: 6

 • Bài 50. Đa dạng của lớp Thú: Bộ Ăn sâu bọ, bộ Gặm nhấm, bộ Ăn thịt
  Sinh học 7
  Bài 50. Đa dạng của lớp Thú: Bộ Ăn sâu bọ, bộ Gặm nhấm, bộ Ăn thịt

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/3/2018

  Xem: 1

 • Bài 2. Phân biệt động vật với thực vật. Đặc điểm chung của động vật
  Sinh học 7
  Bài 2. Phân biệt động vật với thực vật. Đặc điểm chung của động vật

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/3/2018

  Xem: 2

 • Bài 63. Ôn tập
  Sinh học 7
  Bài 63. Ôn tập

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/3/2018

  Xem: 1

 • Giáo án học kì 1
  Sinh học 7
  Giáo án học kì 1

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/2/2018

  Xem: 1

 • Giáo án học kì 2
  Sinh học 7
  Giáo án học kì 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/2/2018

  Xem: 1

 • Giáo án cả năm
  Sinh học 7
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/2/2018

  Xem: 1

 • Giáo án học kì 2
  Sinh học 7
  Giáo án học kì 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/1/2018

  Xem: 0

 • Giáo án cả năm
  Sinh học 7
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/12/2017

  Xem: 0

 • Bài 17. Một số giun đốt khác và đặc điểm chung của ngành Giun đốt
  Sinh học 7
  Bài 17. Một số giun đốt khác và đặc điểm chung của ngành Giun đốt

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/12/2017

  Xem: 0

 • Giáo án cả năm
  Sinh học 7
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/12/2017

  Xem: 0

 • Đề cương ôn tập sinh 7
  Sinh học 7
  Đề cương ôn tập sinh 7

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/12/2017

  Xem: 0

 • giao an sinh hoc 7
  Sinh học 7
  giao an sinh hoc 7

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/12/2017

  Xem: 0

 • Bài 4. Trùng roi
  Sinh học 7
  Bài 4. Trùng roi

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/12/2017

  Xem: 9

 • Bài 25. Nhện và sự đa dạng của lớp Hình nhện
  Sinh học 7
  Bài 25. Nhện và sự đa dạng của lớp Hình nhện

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/11/2017

  Xem: 6

 • Bài 26. Châu chấu
  Sinh học 7
  Bài 26. Châu chấu

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/11/2017

  Xem: 0

 • sinh hoc 7
  Sinh học 7
  sinh hoc 7

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/11/2017

  Xem: 0

 • Bài 26. Châu chấu
  Sinh học 7
  Bài 26. Châu chấu

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/11/2017

  Xem: 0

 • Bài 27. Đa dạng và đặc điểm chung của lớp Sâu bọ
  Sinh học 7
  Bài 27. Đa dạng và đặc điểm chung của lớp Sâu bọ

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/11/2017

  Xem: 0

 • Bài 48. Đa dạng của lớp Thú: Bộ Thú huyệt, bộ Thú túi
  Sinh học 7
  Bài 48. Đa dạng của lớp Thú: Bộ Thú huyệt, bộ Thú túi

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/11/2017

  Xem: 0

 • bải 53 sinh hoc 7
  Sinh học 7
  bải 53 sinh hoc 7

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/11/2017

  Xem: 0

 • Bài 20. Thực hành: Quan sát một số thân mềm (Bài thu hoạch)
  Sinh học 7
  Bài 20. Thực hành: Quan sát một số thân mềm (Bài thu hoạch)

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/11/2017

  Xem: 0

 • Bài 20. Thực hành: Quan sát một số thân mềm
  Sinh học 7
  Bài 20. Thực hành: Quan sát một số thân mềm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/11/2017

  Xem: 0

 • Bài 18. Trai sông
  Sinh học 7
  Bài 18. Trai sông

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 31/10/2017

  Xem: 0

 • Bài 1. Thế giới động vật đa dạng, phong phú
  Sinh học 7
  Bài 1. Thế giới động vật đa dạng, phong phú

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/10/2017

  Xem: 9

 • Giáo án tổng hợp
  Sinh học 7
  Giáo án tổng hợp

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/10/2017

  Xem: 0

 • sinh 7
  Sinh học 7
  sinh 7

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/10/2017

  Xem: 0

 • Đề cương học kì II
  Sinh học 7
  Đề cương học kì II

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/10/2017

  Xem: 0

 • Giáo án tổng hợp
  Sinh học 7
  Giáo án tổng hợp

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/9/2017

  Xem: 12

 • Bài 9. Đa dạng của ngành Ruột khoang
  Sinh học 7
  Bài 9. Đa dạng của ngành Ruột khoang

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/9/2017

  Xem: 0

 • Bài 8. Thủy tức
  Sinh học 7
  Bài 8. Thủy tức

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/9/2017

  Xem: 0

 • Giáo án tổng hợp
  Sinh học 7
  Giáo án tổng hợp

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/9/2017

  Xem: 0

 • giao an sinh 7
  Sinh học 7
  giao an sinh 7

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/9/2017

  Xem: 0

 • Giáo án tổng hợp
  Sinh học 7
  Giáo án tổng hợp

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/9/2017

  Xem: 0

 • ĐA DẠNG SINH HỌC 7
  Sinh học 7
  ĐA DẠNG SINH HỌC 7

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/8/2017

  Xem: 0

BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY