Giáo án Sinh học 8

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Giáo án Sinh học 8 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Giáo án Sinh học 8 hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • Giáo án Sinh 8 PTNL 5 hoạt động có bảng mô tả
   Sinh học 8
   Giáo án Sinh 8 PTNL 5 hoạt động có bảng mô tả

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/10/2018

   Xem: 0

  • giáo án dạy học theo chủ đề sinh 8 (2018, 2019)
   Sinh học 8
   giáo án dạy học theo chủ đề sinh 8 (2018, 2019)

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/10/2018

   Xem: 0

  • Giáo án KHTN 8 - Sinh học
   Sinh học 8
   Giáo án KHTN 8 - Sinh học

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/10/2018

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Sinh học 8
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/10/2018

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Sinh học 8
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/10/2018

   Xem: 0

  • Sách Sinh học 8-Xem sách mọi lúc mọi nơi trên điện thoại
   Sinh học 8
   Sách Sinh học 8-Xem sách mọi lúc mọi nơi trên điện thoại

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/10/2018

   Xem: 1

  • Giáo án học kì 1
   Sinh học 8
   Giáo án học kì 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/10/2018

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm soạn theo tập huấn mới
   Sinh học 8
   Giáo án cả năm soạn theo tập huấn mới

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/10/2018

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Sinh học 8
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/9/2018

   Xem: 0

  • Sinh học 8 đổi mới 5 hoạt động
   Sinh học 8
   Sinh học 8 đổi mới 5 hoạt động

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/9/2018

   Xem: 0

  • Bài 1. Bài mở đầu
   Sinh học 8
   Bài 1. Bài mở đầu

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/9/2018

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 1
   Sinh học 8
   Giáo án học kì 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/9/2018

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Sinh học 8
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/9/2018

   Xem: 0

  • Giáo án năm hoạt động
   Sinh học 8
   Giáo án năm hoạt động

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/9/2018

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Sinh học 8
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/9/2018

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 1
   Sinh học 8
   Giáo án học kì 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/9/2018

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 1
   Sinh học 8
   Giáo án học kì 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/9/2018

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Sinh học 8
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/9/2018

   Xem: 0

  • Giáo án Sinh học 8 theo hướng phát triển năng lực học sinh (5 hoạt động)
   Sinh học 8
   Giáo án Sinh học 8 theo hướng phát triển năng lực học sinh (5 hoạt động)

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/9/2018

   Xem: 2

  • Bài 23. Thực hành: Hô hấp nhân tạo
   Sinh học 8
   Bài 23. Thực hành: Hô hấp nhân tạo

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/8/2018

   Xem: 0

  • Giáo án theo chuẩn NL,PC- PP,KT day học mới
   Sinh học 8
   Giáo án theo chuẩn NL,PC- PP,KT day học mới

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/8/2018

   Xem: 0

  • PPCT Sinh 8 VNEN
   Sinh học 8
   PPCT Sinh 8 VNEN

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/8/2018

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Sinh học 8
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/8/2018

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Sinh học 8
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/8/2018

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Sinh học 8
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/7/2018

   Xem: 0

  • Giáo án sinh học 8
   Sinh học 8
   Giáo án sinh học 8

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/7/2018

   Xem: 12

  • Giáo án PTNL học sinh 5 hoạt động
   Sinh học 8
   Giáo án PTNL học sinh 5 hoạt động

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/6/2018

   Xem: 8

  • Giáo án học kì 2
   Sinh học 8
   Giáo án học kì 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/5/2018

   Xem: 0

  • Đề thi học kì 2
   Sinh học 8
   Đề thi học kì 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/5/2018

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Sinh học 8
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/4/2018

   Xem: 7

  • Bài 66. Ôn tập - Tổng kết
   Sinh học 8
   Bài 66. Ôn tập - Tổng kết

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/3/2018

   Xem: 1

  • Bài 52. Phản xạ không điều kiện và phản xạ có điều kiện
   Sinh học 8
   Bài 52. Phản xạ không điều kiện và phản xạ có điều kiện

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/3/2018

   Xem: 1

  • Giáo án học kì 1
   Sinh học 8
   Giáo án học kì 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/3/2018

   Xem: 6

  • Bài 52. Phản xạ không điều kiện và phản xạ có điều kiện
   Sinh học 8
   Bài 52. Phản xạ không điều kiện và phản xạ có điều kiện

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/3/2018

   Xem: 1

  • Bài 51. Cơ quan phân tích thính giác
   Sinh học 8
   Bài 51. Cơ quan phân tích thính giác

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/3/2018

   Xem: 1

  • Giáo án cả năm
   Sinh học 8
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/2/2018

   Xem: 10

  • Bài 42. Vệ sinh da
   Sinh học 8
   Bài 42. Vệ sinh da

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 31/1/2018

   Xem: 1

  • Giáo án học kì 2 tân uyên lai châu
   Sinh học 8
   Giáo án học kì 2 tân uyên lai châu

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/1/2018

   Xem: 1

  • Bài 38. Bài tiết và cấu tạo hệ bài tiết nước tiểu
   Sinh học 8
   Bài 38. Bài tiết và cấu tạo hệ bài tiết nước tiểu

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/1/2018

   Xem: 0

  • lop 8 giao án trải nghiêm sáng tao sinh 7-8
   Sinh học 8
   lop 8 giao án trải nghiêm sáng tao sinh 7-8

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/1/2018

   Xem: 4

  • Giáo án học kì 2
   Sinh học 8
   Giáo án học kì 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/1/2018

   Xem: 4

  • Giáo án học kì 1
   Sinh học 8
   Giáo án học kì 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/1/2018

   Xem: 7

  • Giáo án cả năm
   Sinh học 8
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/12/2017

   Xem: 0

  • Bài 24. Tiêu hóa và các cơ quan tiêu hóa
   Sinh học 8
   Bài 24. Tiêu hóa và các cơ quan tiêu hóa

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/12/2017

   Xem: 2

  • Giáo án cả năm
   Sinh học 8
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/12/2017

   Xem: 0

  • Bài 1. Bài mở đầu
   Sinh học 8
   Bài 1. Bài mở đầu

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/12/2017

   Xem: 3

  • Giáo án học kì 1
   Sinh học 8
   Giáo án học kì 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/12/2017

   Xem: 0

  • Sinh học 8 : Đề cương ôn tập HKI
   Sinh học 8
   Sinh học 8 : Đề cương ôn tập HKI

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/12/2017

   Xem: 74

  • Bài 24. Tiêu hóa và các cơ quan tiêu hóa
   Sinh học 8
   Bài 24. Tiêu hóa và các cơ quan tiêu hóa

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/11/2017

   Xem: 0

  • Bài 23. Thực hành: Hô hấp nhân tạo
   Sinh học 8
   Bài 23. Thực hành: Hô hấp nhân tạo

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/11/2017

   Xem: 0

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY