Đây là Bộ sưu tập Thư viện Giáo án Sinh học 8 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Giáo án Sinh học 8 hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:

Giáo án Sinh học 8

 • PPCT Sinh 8 VNEN
  Sinh học 8
  PPCT Sinh 8 VNEN

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/8/2018

  Xem: 0

 • Giáo án cả năm
  Sinh học 8
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/8/2018

  Xem: 0

 • Giáo án cả năm
  Sinh học 8
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/8/2018

  Xem: 0

 • Giáo án cả năm
  Sinh học 8
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/7/2018

  Xem: 0

 • Giáo án sinh học 8
  Sinh học 8
  Giáo án sinh học 8

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/7/2018

  Xem: 6

 • Giáo án PTNL học sinh 5 hoạt động
  Sinh học 8
  Giáo án PTNL học sinh 5 hoạt động

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/6/2018

  Xem: 6

 • Giáo án học kì 2
  Sinh học 8
  Giáo án học kì 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/5/2018

  Xem: 0

 • Đề thi học kì 2
  Sinh học 8
  Đề thi học kì 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/5/2018

  Xem: 0

 • Giáo án cả năm
  Sinh học 8
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/4/2018

  Xem: 4

 • Bài 66. Ôn tập - Tổng kết
  Sinh học 8
  Bài 66. Ôn tập - Tổng kết

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/3/2018

  Xem: 1

 • Bài 52. Phản xạ không điều kiện và phản xạ có điều kiện
  Sinh học 8
  Bài 52. Phản xạ không điều kiện và phản xạ có điều kiện

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/3/2018

  Xem: 1

 • Giáo án học kì 1
  Sinh học 8
  Giáo án học kì 1

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/3/2018

  Xem: 6

 • Bài 52. Phản xạ không điều kiện và phản xạ có điều kiện
  Sinh học 8
  Bài 52. Phản xạ không điều kiện và phản xạ có điều kiện

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/3/2018

  Xem: 1

 • Bài 51. Cơ quan phân tích thính giác
  Sinh học 8
  Bài 51. Cơ quan phân tích thính giác

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/3/2018

  Xem: 1

 • Giáo án cả năm
  Sinh học 8
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/2/2018

  Xem: 6

 • Bài 42. Vệ sinh da
  Sinh học 8
  Bài 42. Vệ sinh da

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 31/1/2018

  Xem: 1

 • Giáo án học kì 2 tân uyên lai châu
  Sinh học 8
  Giáo án học kì 2 tân uyên lai châu

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/1/2018

  Xem: 1

 • Bài 38. Bài tiết và cấu tạo hệ bài tiết nước tiểu
  Sinh học 8
  Bài 38. Bài tiết và cấu tạo hệ bài tiết nước tiểu

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/1/2018

  Xem: 0

 • lop 8 giao án trải nghiêm sáng tao sinh 7-8
  Sinh học 8
  lop 8 giao án trải nghiêm sáng tao sinh 7-8

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/1/2018

  Xem: 4

 • Giáo án học kì 2
  Sinh học 8
  Giáo án học kì 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/1/2018

  Xem: 0

 • Giáo án học kì 1
  Sinh học 8
  Giáo án học kì 1

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/1/2018

  Xem: 4

 • Giáo án cả năm
  Sinh học 8
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/12/2017

  Xem: 0

 • Bài 24. Tiêu hóa và các cơ quan tiêu hóa
  Sinh học 8
  Bài 24. Tiêu hóa và các cơ quan tiêu hóa

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/12/2017

  Xem: 2

 • Giáo án cả năm
  Sinh học 8
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/12/2017

  Xem: 0

 • Bài 1. Bài mở đầu
  Sinh học 8
  Bài 1. Bài mở đầu

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/12/2017

  Xem: 3

 • Giáo án học kì 1
  Sinh học 8
  Giáo án học kì 1

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/12/2017

  Xem: 0

 • Sinh học 8 : Đề cương ôn tập HKI
  Sinh học 8
  Sinh học 8 : Đề cương ôn tập HKI

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/12/2017

  Xem: 74

 • Bài 24. Tiêu hóa và các cơ quan tiêu hóa
  Sinh học 8
  Bài 24. Tiêu hóa và các cơ quan tiêu hóa

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/11/2017

  Xem: 0

 • Bài 23. Thực hành: Hô hấp nhân tạo
  Sinh học 8
  Bài 23. Thực hành: Hô hấp nhân tạo

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/11/2017

  Xem: 0

 • Giáo án cả năm
  Sinh học 8
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/10/2017

  Xem: 17

 • Giáo án cả năm
  Sinh học 8
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/10/2017

  Xem: 0

 • Giáo án cả năm
  Sinh học 8
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/10/2017

  Xem: 0

 • Bài 50 Vệ sinh mắt
  Sinh học 8
  Bài 50 Vệ sinh mắt

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/10/2017

  Xem: 0

 • Giáo án tổng hợp
  Sinh học 8
  Giáo án tổng hợp

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/10/2017

  Xem: 19

 • Bài 1. Bài mở đầu
  Sinh học 8
  Bài 1. Bài mở đầu

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/10/2017

  Xem: 11

 • Bài 1. Bài mở đầu
  Sinh học 8
  Bài 1. Bài mở đầu

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/10/2017

  Xem: 9

 • Bài 12. Thực hành: Tập sơ cứu và băng bó cho người gãy xương
  Sinh học 8
  Bài 12. Thực hành: Tập sơ cứu và băng bó cho người gãy xương

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/10/2017

  Xem: 0

 • Giáo án tổng hợp
  Sinh học 8
  Giáo án tổng hợp

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/9/2017

  Xem: 0

 • Giáo án tổng hợp
  Sinh học 8
  Giáo án tổng hợp

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/9/2017

  Xem: 0

 • SÁCH DÀNH CHO BDHSG CẤP HUYỆN, TỈNH
  Sinh học 8
  SÁCH DÀNH CHO BDHSG CẤP HUYỆN, TỈNH

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/9/2017

  Xem: 14

 • Giáo án tổng hợp
  Sinh học 8
  Giáo án tổng hợp

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/9/2017

  Xem: 15

 • Bài 4: Mô
  Sinh học 8
  Bài 4: Mô

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/8/2017

  Xem: 0

 • Bài 3: Tế bào
  Sinh học 8
  Bài 3: Tế bào

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/8/2017

  Xem: 0

 • Bài 2: Cấu tạo cơ thể người
  Sinh học 8
  Bài 2: Cấu tạo cơ thể người

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/8/2017

  Xem: 0

 • Bài 1: Bài mở đầu
  Sinh học 8
  Bài 1: Bài mở đầu

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/8/2017

  Xem: 0

 • Giáo án tổng hợp
  Sinh học 8
  Giáo án tổng hợp

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/8/2017

  Xem: 0

 • Sinh 8 Tron bo
  Sinh học 8
  Sinh 8 Tron bo

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/8/2017

  Xem: 22

 • Giáo án sinh học 8
  Sinh học 8
  Giáo án sinh học 8

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/7/2017

  Xem: 14

 • Bài 46. Trụ não. Tiểu não. Não trung gian
  Sinh học 8
  Bài 46. Trụ não. Tiểu não. Não trung gian

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/7/2017

  Xem: 16

 • Bài 50 Vệ sinh mắt
  Sinh học 8
  Bài 50 Vệ sinh mắt

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/7/2017

  Xem: 0

 • Bài 47. Đại não
  Sinh học 8
  Bài 47. Đại não

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/7/2017

  Xem: 0

 • Giáo án tổng hợp ( Sinh 8 PT NL + Bảng mô tả chi tiết)
  Sinh học 8
  Giáo án tổng hợp ( Sinh 8 PT NL + Bảng mô tả chi tiết)

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/7/2017

  Xem: 35

BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY