Giáo án Sinh học 9

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Giáo án Sinh học 9 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Giáo án Sinh học 9 hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • GIÁO ÁN 5 HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC (ĐỦ BỘ)
   Sinh học 9
   GIÁO ÁN 5 HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC (ĐỦ BỘ)

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/2/2019

   Xem: 1

  • ÔN TẬP PHẦN NST CẤP TP HAY
   Sinh học 9
   ÔN TẬP PHẦN NST CẤP TP HAY

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/2/2019

   Xem: 0

  • GIÁO ÁN 5 HOẠT ĐỘNG MẪU TẬP HUẤN 2019 (TRỌN BỘ)
   Sinh học 9
   GIÁO ÁN 5 HOẠT ĐỘNG MẪU TẬP HUẤN 2019 (TRỌN BỘ)

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/1/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Sinh học 9
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/1/2019

   Xem: 0

  • Bài 35. Ưu thế lai
   Sinh học 9
   Bài 35. Ưu thế lai

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/1/2019

   Xem: 0

  • GIÁO ÁN PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC MẪU 5 HOẠT ĐỘNG MẪU 2019
   Sinh học 9
   GIÁO ÁN PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC MẪU 5 HOẠT ĐỘNG MẪU 2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/1/2019

   Xem: 0

  • Giáo án chất lượng cao
   Sinh học 9
   Giáo án chất lượng cao

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/1/2019

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 2
   Sinh học 9
   Giáo án học kì 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/1/2019

   Xem: 0

  • Giáo án mới 2019
   Sinh học 9
   Giáo án mới 2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/1/2019

   Xem: 0

  • học liệu bdhsg sinh 9 chất lượng cao
   Sinh học 9
   học liệu bdhsg sinh 9 chất lượng cao

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/12/2018

   Xem: 0

  • Giáo án tổng hợp
   Sinh học 9
   Giáo án tổng hợp

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/12/2018

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 2
   Sinh học 9
   Giáo án học kì 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/12/2018

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 1
   Sinh học 9
   Giáo án học kì 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/12/2018

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 1
   Sinh học 9
   Giáo án học kì 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/12/2018

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 1
   Sinh học 9
   Giáo án học kì 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/12/2018

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 2 6 bước 5 hđ
   Sinh học 9
   Giáo án học kì 2 6 bước 5 hđ

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/12/2018

   Xem: 1

  • Giáo án cả năm
   Sinh học 9
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/12/2018

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Sinh học 9
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/12/2018

   Xem: 0

  • Bài 56. Thực hành: Tìm hiểu tình hình môi trường ở địa phương
   Sinh học 9
   Bài 56. Thực hành: Tìm hiểu tình hình môi trường ở địa phương

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/12/2018

   Xem: 0

  • GIÁO ÁN 2018-2019 MẪU MỚI NHẤT
   Sinh học 9
   GIÁO ÁN 2018-2019 MẪU MỚI NHẤT

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/12/2018

   Xem: 0

  • Định hướng PTNL
   Sinh học 9
   Định hướng PTNL

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/12/2018

   Xem: 0

  • giao án cả năm mẫu mới 5 hđ
   Sinh học 9
   giao án cả năm mẫu mới 5 hđ

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/12/2018

   Xem: 0

  • ĐỀ THI hk 1 VÀ hk2 SINH 9
   Sinh học 9
   ĐỀ THI hk 1 VÀ hk2 SINH 9

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/11/2018

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Sinh học 9
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/11/2018

   Xem: 0

  • Giáo án sinh 9 soạn theo mẫu mới nhất
   Sinh học 9
   Giáo án sinh 9 soạn theo mẫu mới nhất

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/11/2018

   Xem: 0

  • Chuẩn kiến thức kỹ năng Sinh 9
   Sinh học 9
   Chuẩn kiến thức kỹ năng Sinh 9

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/10/2018

   Xem: 1

  • Giáo án cả năm
   Sinh học 9
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/10/2018

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 1
   Sinh học 9
   Giáo án học kì 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/10/2018

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm mẫu mới
   Sinh học 9
   Giáo án cả năm mẫu mới

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/10/2018

   Xem: 0

  • Bài 17. Mối quan hệ giữa gen và ARN
   Sinh học 9
   Bài 17. Mối quan hệ giữa gen và ARN

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/10/2018

   Xem: 0

  • Giáo án sinh 9 chủ đề NST
   Sinh học 9
   Giáo án sinh 9 chủ đề NST

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/10/2018

   Xem: 0

  • HSG Sinh 9
   Sinh học 9
   HSG Sinh 9

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/10/2018

   Xem: 0

  • Giáo án Sinh 9 PTNL 5 hoạt động có bảng mô tả
   Sinh học 9
   Giáo án Sinh 9 PTNL 5 hoạt động có bảng mô tả

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/10/2018

   Xem: 7

  • Giáo án cả năm soạn theo mẫu tập huấn mới
   Sinh học 9
   Giáo án cả năm soạn theo mẫu tập huấn mới

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/10/2018

   Xem: 6

  • Giáo án cả năm mói nhất 2018
   Sinh học 9
   Giáo án cả năm mói nhất 2018

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/10/2018

   Xem: 3

  • Sách Sinh học 9-Xem sách mọi lúc mọi nơi trên điện thoại
   Sinh học 9
   Sách Sinh học 9-Xem sách mọi lúc mọi nơi trên điện thoại

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/10/2018

   Xem: 0

  • Bài 8. Nhiễm sắc thể
   Sinh học 9
   Bài 8. Nhiễm sắc thể

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/10/2018

   Xem: 1

  • Giáo án học kì 1(HSG)
   Sinh học 9
   Giáo án học kì 1(HSG)

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/10/2018

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm soạn 5 hoạt động
   Sinh học 9
   Giáo án cả năm soạn 5 hoạt động

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/10/2018

   Xem: 1

  • hsg
   Sinh học 9
   hsg

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/10/2018

   Xem: 1

  • Giáo án cả năm
   Sinh học 9
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/9/2018

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Sinh học 9
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/9/2018

   Xem: 0

  • Giáo án mới 5 hoạt động, đủ PC, NL
   Sinh học 9
   Giáo án mới 5 hoạt động, đủ PC, NL

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/9/2018

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Sinh học 9
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/9/2018

   Xem: 0

  • Sinh học 9.
   Sinh học 9
   Sinh học 9.

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/9/2018

   Xem: 0

  • Giáo án năm hoạt động
   Sinh học 9
   Giáo án năm hoạt động

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/9/2018

   Xem: 1

  • Bài 18. Prôtêin
   Sinh học 9
   Bài 18. Prôtêin

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/8/2018

   Xem: 0

  • Bài 16. ADN và bản chất của gen
   Sinh học 9
   Bài 16. ADN và bản chất của gen

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/8/2018

   Xem: 0

  • Bài 15. ADN
   Sinh học 9
   Bài 15. ADN

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/8/2018

   Xem: 9

  • Bài 14. Thực hành: Quan sát hình thái nhiễm sắc thể
   Sinh học 9
   Bài 14. Thực hành: Quan sát hình thái nhiễm sắc thể

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/8/2018

   Xem: 14

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY